Die 4 mitosefases: profase, metafase, anafase, telofase

funksie-mitose-diagram

Om 'n besering te genees, moet u liggaam beskadigde selle vervang met gesonde nuwes ... en mitose speel 'n deurslaggewende rol in hierdie proses! Mitose is 'n proses van seldeling wat u help om gesond en gesond te bly. Met ander woorde, in die wêreld van selbiologie is mitose 'n groot probleem!

Maar soos met alles wat wetenskaplik verband hou, kan mitose 'n bietjie verwarrend wees as u dit eers probeer verstaan. Die belangrikste idee is dit die proses van mitose behels vier fases , of stappe, wat u moet verstaan ​​as u wil verstaan ​​hoe mitose werk.In hierdie artikel gaan ons die volgende dinge doen om die vier stappe van mitose vir u op te deel en u te help om kennis te maak met die mitosefases:

  • Definieer kortliks mitose en eukariotiese selle
  • Verdeel die vier fases van mitose, in volgorde
  • Gee mitosediagramme vir die stadiums van mitose
  • Gee u vyf hulpbronne om meer te leer oor die fases van mitose

Nou, laat ons duik!


Funksiebeeld: Jpablo cad en Juliana Osorio/ Wikimedia Commons


liggaam-mitose-diagram

(Marek Kultys / Wikimedia Commons)

Wat is mitose?

Mitose is 'n proses wat plaasvind tydens die sel siklus . Die rol van mitose in die selsiklus is om die genetiese materiaal in 'n bestaande sel, bekend as die moedersel, te herhaal en daardie genetiese materiaal te versprei na twee nuwe selle, bekend as dogterselle. Om sy genetiese materiaal aan die twee nuwe dogterselle oor te dra, moet 'n ouersel seldeling of mitose ondergaan. Mitose lei tot twee nuwe kerne - wat DNA bevat - wat uiteindelik twee identiese selle word sitokinese .

Mitose kom voor in eukariotiese (dierlike) selle . Eukariotiese selle het 'n kern wat die sel se genetiese materiaal bevat. 'N Belangrike deel van mitose behels die afbreek van die kernmembraan wat die sel se DNA omring sodat die DNA herhaal kan word en in nuwe selle geskei kan word. Ander soorte selle, soos prokariote , het nie 'n kernmembraan rondom hul sellulêre DNA nie, en daarom kom mitose slegs in eukariotiese selle voor.

Die hoofdoel van mitose is om selregenerasie, selvervanging en groei in lewende organismes te bewerkstellig . Mitose is belangrik omdat dit verseker dat alle nuwe selle wat in 'n gegewe organisme gegenereer word, dieselfde aantal chromosome en genetiese inligting sal hê. Om hierdie doel te bereik, mitose vind plaas in vier diskrete, konsekwent opeenvolgende fases: 1) profase, 2) metafase, 3) anafase en 4) telofase .

Ons het hier 'n oorsig van mitose, wat meer 'n inleiding is tot wat mitose is en hoe dit werk. As u nog steeds 'n bietjie wankel oor mitose, is dit beslis waar u moet begin.

Waarop ons in meer besonderhede in hierdie artikel sal fokus, is die vier fases van mitose: profase, metafase, anafase, telofase, en wat gebeur tydens hierdie fases! So kom ons raak daarby.

liggaam-nommer-vier-na-dit-noot

Die 4 fases van mitose: profase, metafase, anafase, telofase

So, wat is die stadiums van mitose? Die vier stadiums van mitose staan ​​bekend as profase, metafase, anafase, telofase. Boonop noem ons drie ander tussengangerfases (interfase, prometafase en sitokinese) wat 'n rol speel in mitose.

Gedurende die vier fases van mitose vind kerndeling plaas sodat een sel in twee kan verdeel. Klink eenvoudig genoeg, reg? Maar in elke stap van mitose kom daar verskillende dinge voor, en elke stap is van kardinale belang dat seldeling behoorlik plaasvind. Dit beteken dat suksesvolle seldeling afhang van die presisie en regulering van elk fase van mitose. Daarom is dit belangrik om die rol van elke fase in mitose in die algemeen te verstaan ​​en te verwoord.

Ook: u het moontlik die dele van mitose wat verskillende dinge genoem word, gesien of gehoor: mitosefases, die stadiums van mitose, die stappe van mitose, of miskien iets anders. Al die verskillende frases verwys na presies dieselfde proses. Solank u onthou dat die fases/fases/stappe van mitose altyd in dieselfde volgorde gebeur, maak dit nie regtig saak watter van die frases u gebruik nie!

Vervolgens gaan ons die vier fases van mitose uiteensit, sodat u kan verstaan ​​hoe mitose deur elke fase plaasvind.

liggaam-interfase-diagram

(Ph. Immel / Wikimedia Commons)

Interfase: wat gebeur voor mitose

Ons kan aan interfase dink as 'n oorgangsfase. Interfase is wanneer die moedersel hom voorberei op mitose . Hierdie fase word nie as deel van mitose beskou nie, maar om te verstaan ​​wat tydens die interfase gebeur, kan die stappe van mitose 'n bietjie meer sin maak.

U kan aan 'n interfase dink, soos die openingshandeling. Dit is nie die band wat u kom sien het nie, maar dit laat die gehoor warm word vir die hoofgeleentheid.

Ek nterfase kom voor die aanvang van mitose voor en omvat die fase G1, of eerste gaping, stadium S, of sintese, en fase G2, of tweede gaping . Stadiums G1, S en G2 moet altyd in hierdie volgorde voorkom. Die selsiklus begin met fase G1, wat deel uitmaak van die interfase.

Hoe berei die moedersel homself voor vir mitose tydens interfase? Tydens die fase is die sel besig om te groei . Dit produseer proteïene en sitoplasmiese organelle tydens die G1 -fase, dupliseer sy chromosome tydens die S -fase, en groei dan verder ter voorbereiding op mitose in die G2 -fase.

In die selsiklus kom interfase nie net voorheen voor nie mitose - dit wissel ook met mitose . Dit is belangrik om te onthou dat dit 'n herhalende siklus is . As mitose eindig, begin die fase weer! In die groot skema van die selsiklus is mitose eintlik 'n baie korter fase as interfase.

Liggaam-profase

(Kelvinsong/ Wikimedia Commons )

Fase 1: Profaseer

Profase is die eerste stap van mitose. Dit is wanneer die genetiese vesels in die selkern, bekend as chromatien , begin kondenseer en word styf saamgepers .

Tydens interfase word die ouer sel se chromosome herhaal, maar hulle is nog nie sigbaar nie. Hulle dryf net rond in die vorm van los versamelde chromatien. Tydens die profase kondenseer die los chromatien en vorm dit tot sigbare, individuele chromosome.

Aangesien elkeen van die ouer sel se chromosome tydens die interfase herhaal is, is daar twee kopieë van elke chromosoom in die sel tydens die profase. Sodra die chromatien in individuele chromosome gekondenseer het, kom die geneties-identiese chromosome saam om 'n X-vorm te vorm, genaamd susterchromatiede .

Hierdie susterchromatiede dra identiese DNA en word verbind in die middel (in die middel van die X -vorm) op 'n punt wat die sentromere . Die sentromere sal dien as ankers wat gebruik sal word om die susterchromatiede tydens 'n later fase van mitose uitmekaar te trek. En dit is wat binne die kern gebeur tydens profase!

Nadat die susterchromatiede ontstaan ​​het, word twee strukture genoem sentrums wegbeweeg van mekaar buite van die kern. As hulle na die teenoorgestelde kante van die sel beweeg, vorm die sentrosomes iets wat die genoem word mitotiese spil . Die mitotiese spil sal uiteindelik verantwoordelik wees vir die skeiding van die identiese susterchromatiede in twee nuwe selle en bestaan ​​uit lang proteïenstringe, genaamd mikrotubules .

Laat profase: Prometafase

Prometafase word dikwels laat profase genoem. (Alhoewel dit ook soms vroeë metafase genoem word of heeltemal 'n afsonderlike fase genoem word!) Nietemin, tydens prometafase kom daar baie belangrike dinge voor wat die selverdeling aandryf en wat help om te verduidelik wat in metafase gebeur.

Prometafase is die fase van mitose na profase en voorafgaande metafase. Die kort weergawe van wat tydens prometafase gebeur, is dat die kernmembraan afbreek .

Hier is die lang weergawe van wat tydens prometafase gebeur: eerstens, die kernmembraan of kernomhulsel (dws die lipied -tweelaag wat die kern omring en die genetiese materiaal in die kern omhul) breek uit in 'n klomp membraanvesikels. Sodra die kernomhulsel uitmekaar breek, breek die susterchromatiede wat binne -in die kern vasgesteek het, los.

Noudat die beskermende bedekking van die kern weg is, kinetochore mikrotubules beweeg naby die susterchromatiede en heg daaraan vas by die sentromere (daardie plek in die middel van die X). Nou is hierdie kinetochoormikrotubules geanker aan teenoorgestelde pole aan weerskante van die sel, sodat hulle hulself na die susterchromatiede strek en hulle aan een van die kante van die sel verbind.

Dit is soos om 'n vis met 'n visstok te vang - uiteindelik word die chromatiede geskei en na die teenoorgestelde ente van die sel getrek.

En dit is die einde van prometafase. Nadat prometafase eindig, begin metafase - die tweede amptelike fase van mitose.

liggaamsmetafase
( Kelvinsong/ Wikimedia Commons )

Fase 2: Metafase

Metafase is die fase van mitose wat volg op profase en prometafase en wat anafase voorafgaan. Metafase begin sodra al die kinetochore mikrotubules tydens prometafase aan die susterchromatiede se sentromere geheg word.

So gebeur dit: die krag wat tydens prometafase opgewek word, veroorsaak dat die mikrotubules heen en weer op die susterchromatiede begin trek. Aangesien die mikrotubules aan die teenoorgestelde ente van die sel geanker is, skuif die heen en weer trek aan verskillende kante van die susterchromatiede die susterchromatiede geleidelik na die middel van die sel.

Hierdie gelyke en teenoorgestelde spanning veroorsaak dat die susterchromatiede langs 'n denkbeeldige - maar baie belangrike! - lyn in die middel van die sel loop. Hierdie denkbeeldige lyn wat die sel in die middel verdeel, word die genoem metafaseplaat of ekwatoriale vlak .

oefen 'n wêreldgeskiedenis-eksamen

Nou, sodat metafase na anafase kan vorder, moet die susterchromatiede regverdig oor die metafase -plaat versprei word. Dit is waar die metafase -kontrolepunt inkom: die metafase -kontrolepunt verseker dat die kinetochore behoorlik aan die mitotiese spindels geheg is en dat die susterchromatiede eweredig oor die metafase -plaat versprei en in lyn is. As dit die geval is, kry die sel die groen lig om na die volgende fase van mitose te gaan.

Die kontrolepunt is baie belangrik, want dit help die sel om seker te maak dat dit mitose tot twee nuwe, identiese selle met dieselfde DNA sal lei! Slegs sodra die sel die metafase -kontrolepunt slaag, kan dit suksesvol wees die sel gaan na die volgende fase van mitose: anafase.

Liggaam-Anafase

(Kelvinsong/ Wikimedia Commons )

Fase 3: Anafase

Die derde fase van mitose, na metafase en voorafgaande telofase, is anafase. Sedert die susterchromatiede begin heg aan sentrums aan die teenoorgestelde ente van die sel in metafase, is hulle voorberei en gereed om te begin skei en geneties identiese dogterchromosome te vorm tydens anafase.

Tydens anafase word die sentromere in die middel van die susterchromatiede afgesny . (Dit klink erger as wat dit is!) Onthou jy hoe die susterchromatiede aan die mitotiese spil geheg is? Die spil bestaan ​​uit mikrotubules, wat gedurende hierdie fase van mitose begin krimp. Hulle trek geleidelik die afgesnyde susterchromatiede na teenoorgestelde pole van die sel.

Anafase verseker dat elke chromosoom identiese kopieë van die ouer sel se DNA ontvang. Die susterchromatiede verdeel in die middel by hul sentromere en word individuele, identiese chromosome. Sodra die susterchromatiede tydens anafase geskei het, word dit susterchromosome genoem. (Hulle is eintlik meer soos identiese tweelinge!) Hierdie chromosome sal onafhanklik funksioneer in nuwe, aparte selle sodra mitose voltooi is, maar hulle deel steeds identiese genetiese inligting.

Ten slotte, tydens die tweede helfte van anafase, begin die sel verleng namate polêre mikrotubules teen mekaar stoot . Dit gaan van lyk soos 'n ronde sel tot ... wel, meer soos 'n eier terwyl die nuwe chromosoomstelle verder van mekaar af wegtrek.

Aan die einde van anafase bereik chromosome hul maksimum kondensvlak. Dit help die nuut geskeide chromosome bly skei en berei die kern voor om weer te vorm. . . wat plaasvind in die finale fase van mitose: telofase.

liggaam-telofase (Kelvinsong/ Wikimedia Commons)

Fase 4: Telofase

Telofase is die laaste fase van mitose. Telofase is wanneer die nuut geskeide dogterchromosome hul eie individuele kernmembrane en identiese stelle chromosome kry.

Teen die einde van anafase het die mikrotubules teen mekaar begin druk en die sel laat verleng. Die polêre mikrotubules verleng die sel tydens telofase! Intussen kom die geskeide dogterchromosome wat na die teenoorgestelde ente van die sel getrek word, uiteindelik by die mitotiese spil.

Sodra die dogterchromosome volledig geskei is tot teenoorgestelde pole van die sel, vorm die membraanblasies van die ou sel se ou, afgebreekte kernomhulsel nuut kernmembraan. Hierdie nuwe kernomhulsel vorm rondom die twee stelle geskeide dogterchromosome, wat twee afsonderlike kerne binne dieselfde sel skep.

U kan die gebeure van telofase beskou as 'n ommekeer van die gebeure wat tydens profase en prometafase plaasvind. Onthou u hoe profase en prometafase alles gaan oor die kern van die moedersel wat begin afbreek en skei? Telofase handel oor die hervorming van die kernomhulsel rondom nuwe kerne om dit van elke sel se sitoplasma te skei.

Noudat die twee stelle dogterchromosome in 'n nuwe kernomhulsel toegemaak is, begin dit weer versprei . As dit gebeur, is dit die einde van telofase en is mitose voltooi.

Liggaams-sitokenis

(LadyofHats/ Wikimedia Commons )

Sitokinesis: wat gebeur na mitose

Soos interfase, sitokinese is nie deel van mitose nie, maar dit is beslis 'n belangrike deel van die selsiklus wat noodsaaklik is vir die voltooiing van seldeling. Soms oorvleuel die voorkoms van sitokinesis met telofase en selfs anafase, maar sitokinese word steeds as 'n aparte proses van mitose beskou.

Sitokinesis is die werklike verdeling van die selmembraan in twee afsonderlike selle . Aan die einde van mitose is daar twee nuwe kerne in die bestaande moedersel, wat in 'n langwerpige vorm gestrek het. Op hierdie punt hang daar eintlik twee volledige kerne in een sel!

So, hoe word een sel twee selle? Cytokinesis is verantwoordelik vir die voltooiing van die seldelingsproses deur die nuwe kerne te neem, die ou sel in twee te skei en te verseker dat elk van die nuwe dogterselle een van die nuwe kerne bevat.

Hier is hoe die skeiding van die ou sel tydens sitokinese plaasvind: onthou die denkbeeldige lyn wat in die middel van die sel loop en die sentrosomes verdeel, die metafaseplaat genoem? Tydens sitokinese ontwikkel 'n kontraktiele ring van proteïenfilamente waar die metafaseplaat vroeër was.

Sodra die kontraktiele ring in die middel van die sel vorm, begin dit krimp, wat die buitenste plasmamembraan van die sel na binne trek. U kan dit sien as 'n gordel wat net om die middel van die sel bly trek, en dit in twee dele druk. Uiteindelik krimp die kontraktiele ring so dat die plasmamembraan afknyp en die geskei kerne in hul eie selle kan vorm.

Die einde van sitokinese dui op die einde van die M-fase van die selsiklus, waarvan mitose ook deel uitmaak. Aan die einde van die sitokinese het die verdeling van die selsiklus amptelik geëindig.

body_fivefingers

5 (gratis!) Hulpbronne vir verdere studie van die stappe van mitose

Mitose is 'n ingewikkelde proses, en die mitosefases behels baie groot woorde en onbekende konsepte waaroor u meer wil leer. As u belangstel om dieper in die 4 fases van mitose te duik, Kyk na ons vyf voorgestelde hulpbronne vir verdere studie van die stappe van mitose, hieronder uiteengesit!

#1: Mitose -animasies aanlyn

Om alles oor mitose te lees, kan beslis nuttig wees, maar wat as beeldmateriaal jou werklik help om te verstaan ​​hoe dinge werk? Dit is waar webanimasies van mitose vir u handig kan wees. Deur mitose in aksie te kyk deur middel van webanimasies, kan u 'n idee gee van wat al die verbale beskrywings werklik beteken. Hulle kan u ook help om te sien hoe die fases van mitose onder 'n regte mikroskoop kan lyk!

Daar is waarskynlik baie webanimasies van mitose waarna u kan kyk, maar ons beveel hierdie drie aan:

Ons hou veral van Cells Alive se Animal Cell Mitosis-animasie, omdat dit u toelaat om die animasie te onderbreek terwyl dit deur die fases van mitose loop om 'n fyn kyk te kry van hoe mitose werk. Die weergawe van Cells Alive sit ook die animasie van die mitosefases saam met beeldmateriaal van mitose wat onder 'n mikroskoop voorkom, sodat u sal weet wat u soek as u ooit die taak het om selmitose in die laboratorium waar te neem.

#2: Mitose: dit is moeilik om op te skei deur Crash Course

As u 'n bietjie uitgeput is om digte materiaal te lees en iemand anders nodig het om die stadiums van mitose in meer toeganklike terme te omskep, gaan dan na YouTube en kyk na die 10 minute lange video van Crash Course oor mitose, genaamd Mitose: dit is moeilik om te skei.

Die lekker van hierdie video is dat dit 'n bietjie meer deeglik is as sommige van die ander YouTube -video's wat u op mitose kan vind, maar ook baie snaaks is. Meer belangrik, dit verduidelik mitose in terme van bekende, alledaagse biologiese prosesse , soos wanneer u 'n sny kry en u liggaam nodig het om nuwe selle te maak om te genees.

As u hulp nodig het om na te dink oor die werklike relevansie van die mitosefases, behalwe om iets te wees wat u vir 'n laboratorium of eksamen moet onthou, is dit 'n uitstekende bron.

body-new-khan-academy-logo

#3: Fases van mitose deur Khan Academy

Hier is nog 'n YouTube -video, maar die toon en styl van hierdie verduideliking van die stappe van mitose deur Khan Academy is 'n bietjie anders. As u na hierdie tutoriaal oor die mitosefases kyk, voel dit asof u in die biologieklas sit en u onderwyser/professor diagramme van mitose opstel terwyl om u deur die hele proses te praat (behalwe in hierdie geval, is u onderwyser baie gaaf en gebruik slegs neonkleure om die diagramme te teken).

As u op soek is na 'n stap-vir-stap tutoriaal wat stadig neem en die stappe van mitose deeglik hanteer, het Khan Academy u gedek!

#4: Skep 'n Mitosis Flip Book

Vir sommige leerders kan die proses om iets te skep om u kennis aan te toon, help met die memorisering van moeilike konsepte en/of 'n deeglike begrip van hoe dinge werk. Daarom stel ons voor dat u 'n paar ou-skool-taktieke probeer om u kennis van die vier stadiums van mitose op te bou! 'N Beproefde benadering tot die aanleer van die mitosefases, wat deur biologie-onderwysers ondersoek is, skep 'n mitose-boek.

Post-It bied 'n stap-vir-stap gids oor hoe u self 'n mitose-boek kan maak, maar dit is baie eenvoudig: u kry iets om mee te teken, gryp klein note-kaarte of plaknotas om op te teken en teken hoe lyk elke fase van die selsiklus op individuele nootkaarte/plaknote!

As u u weergawe van die stadiums van mitose klaar op u kaarte geteken het, plak u dit vas, plak u dit vas of plak u dit vas, en voila! U kan van die begin tot die einde deur u mitoseblad blaai en na die vordering van mitose deur die vier fases kyk.

Aktiwiteite soos hierdie kan u help om u geheue in te druk hoe elke stap van mitose lyk. En as u klaar is met u blaaier, het u 'n sakbrief wat u as deel van u studiegids kan saamneem of as 'n vinnige bron kan hersien voor 'n vasvra of eksamen!

liggaamskaarte

#5: Mitose Studiestel deur ProProfs Flashcards

Miskien voel u redelik goed oor u kennis van die stadiums van mitose, maar wil u hulp kry om die kennis te toets voor 'n formele vasvra of eksamen. Dis waar ProProfs Flashcards se mitosiestudieset, 'n aanlyn studiegids wat 'n verskeidenheid flitskaarte bied om u kennis van die stadiums van mitose te toets, verskyn.

Wat aangenaam is aan hierdie flitskaartstel, is dat u verskillende assesseringstyle kan kies, afhangende van waar u is in u kennis van mitose. Die flitskaartstel bied tradisionele vraag-en-antwoord-flitskaarte, 'n flitskaartfunksie wat spesifiek gerig is op memorisering, 'n meervoudige keuse-vasvra en bypassende. As u wil oefen om getoets te word op die trappe van mitose voor die werklike toets, kyk na hierdie bron!

ProProfs Flashcards bied verskeie leerstelle oor ander onderwerpe wat verband hou met of wat mitose behels, dus as u u kennis van mitose verder as die vier fases wil toets, kan hierdie hulpbron ook daar wees.

liggaam-wat-volgende-post-it-note

Interessante Artikels

Hoe om persoonlike tjeks te bestel, te deponeer en te ontbreek: volledige gids

Wonder u hoe u 'n tjek kan vernietig? Ons verduidelik die proses, plus hoe om tjeks te deponeer en te bestel. U sal binne 'n kort tyd 'n tjekskrywer, tjekwisseldeskundige wees!

3.0 GPA: is dit goed? Kolleges waarmee u 'n 3.0 kan gebruik

Wat is 'n 3.0 GPA? Is dit goed of sleg, en watter kolleges aanvaar 'n 3.0 GPA? Vind uit by watter skole u kan beland.

Akademiese gids 2016-17 | Hoërskool Escondido

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor die hoërskool Escondido in Escondido, CA.

AP Physics C Vergelykingsblad: wat daarin is en hoe om dit te gebruik

Wat is op die formuleblad van die AP Physics C? Leer hoe om die meeste uit die AP Physics C -vergelykingblad op eksamendag te put.

SAT -tellings en GPA van die Universiteit van Norwich

Hofstra Universiteit ACT-tellings en GPA

Hoe om 'n Penn State -opstel in drie stappe te skryf

Hoe moet u die opstelprompt van Penn State benader? Ons volledige gids vir die skryf van u Penn State -opstel bevat wenke en voorbeelde.

Universiteit van Michigan - Toelatingsvereistes vir Dearborn

Toelatingsvereistes aan die Southern Illinois University Carbondale

Beste skole in CA | Patriot Hoërskool Ranglys en Statistiek

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor die Hoërskool Patriot in Jurupa Valley, CA.

Wanneer moet u die SAT of ACT neem? Beste toetsdatums

Leer die beste SAT- en ACT -toetsdatums om u telling te maksimeer. Beplan u SAT/ACT -studieprogram sodat u weet wanneer u die toets moet aflê.

Toelatingsvereistes vir Pennsylvania College of Technology

18 ACT-telling: is dit goed?

Neem nie TEVA 3109 voordat u dit lees nie

Weet jy nie seker of jy 'n TEVA 3109-pil moet neem nie? Lees wat dit bevat, watter effekte dit het en hoe u TEVA-pil 3019 veilig kan neem.

Toelatingsvereistes vir Messiah College

Toelatingsvereistes aan die Universiteit van Pittsburgh in Greensburg

Wat u van die Hoërskool Calexico moet weet

Vind staatsranglys, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor die Calexico High School in Calexico, CA.

1080 SAT-telling: is dit goed?

4 beste wenke vir gratis antwoorde oor AP-statistieke

Bekommerd oor vrae oor gratis antwoorde oor AP-statistieke? Ons verduidelik wat u kan verwag in die afdeling vir gratis reaksie van AP Stats en hoe u effektief kan voorberei.

William Jessup Universiteit Toelatingsvereistes

Wat is NCAA -afdelings? Afdeling 1 vs 2 vs 3

Wat is die verskil tussen NCAA -afdelings I, II en III? Hoeveel skole is daar, en waarom bestaan ​​daar NCAA -afdelings? Vind hier uit.

Wat is die SAT-eksperimentele afdeling?

Wat is die eksperimentele afdeling oor die SAT? Kan u weet watter een dit is, en wat moet u daaraan doen? Lees ons gids om uit te vind.

Wat u benodig vir Howard Universiteit: ACT-tellings en GPA

ACT-tellings en GPA van die Universiteit van Kansas

Montana State University SAT Scores en GPA