AP English Literature Multiple Choice: Complete Expert Guide

poësie-album-818181_640.jpg

Raak die gedagte om 'n uur te spandeer om meerkeusevrae oor komplekse prosa- en poësiegedeeltes te beantwoord, vrees in u hart? Die uitdaging van die AP-literatuur meerkeuse is genoeg om selfs die kundigste korwe te gee, maar moenie stres nie! Hierdie volledig opgedateerde gids sal dien as u volledige padkaart vir sukses in die AP Engelse literatuur- en samestelling-afdeling vir meerkeuse.

Eerstens gaan ons oor hoe die meervoudige keuse-afdeling lyk - die moere en boute. Dan sal ek die agt soorte meerkeusevrae openbaar wat u kan verwag en hoe u daarin slaag. Vervolgens kom studiewenke, meerkeusepraktykbronne en uiteindelik dinge om te onthou vir sukses op die toetsdag!liggaam_opdatering

2021 AP Toetswysigings as gevolg van COVID-19

Weens die voortslepende COVID-19-koronavirus-pandemie, sal AP-toetse nou oor drie verskillende sessies tussen Mei en Junie gehou word. U toetsdatums en of u toetse aanlyn of op papier is, sal van u skool afhang. Om meer te wete te kom oor hoe dit alles gaan werk en om die nuutste inligting oor toetsdatums, AP-aanlynoorsig en wat hierdie veranderinge vir u beteken, te kry, kyk na ons vrae oor 2021 AP COVID-19.

AP-literatuur Meerkeuseafdeling Oorsig

AP Engelse letterkunde en samestelling, afdeling een, is die meervoudige keuse-afdeling. U het 60 minute om 55 vrae oor vier tot vyf literêre prosa- en digbundels te beantwoord.

Die samestellingsdatum van AP Lit gedeeltes kan wissel van die 16de tot die 21ste eeu, maar oor die algemeen sal u nie die skrywer, datum of titel vir enige gedeeltes ontvang nie (poësie is soms 'n uitsondering ten opsigte van titel). Die meeste gedeeltes is afkomstig van werke wat oorspronklik in Engels geskryf is, hoewel daar soms 'n vertaalde gedeelte uit 'n noemenswaardige literêre werk in 'n vreemde taal kan wees.

Die meerkeuse-afdeling is 45% van u totale eksamenpunt werd. U ontvang 'n punt vir elke korrek beantwoorde vraag. Aangesien daar geen straf vir hierdie eksamen is nie, moet u elke meerkeusevraag beantwoord, selfs as u moet raai. U moet egter eers raai nadat u antwoorde wat u weet verkeerd is, uit die weg geruim het. Dit is die algemene oorsig. Maar watter soort vrae kan u verwag om te sien?

Die 8 tipes veelvuldige keusevrae met AP-lys

Daar is agt vraagtipes wat u tydens die AP Lit-eksamen teëkom. In hierdie afdeling gaan ek deur na elke vraagtipe en hoe om dit te beantwoord. Alle vrae word geneem uit die voorbeeldvrae in die ' AP-kursus en eksamenbeskrywing . ' Daar is ook gedeeltes vir hierdie vrae beskikbaar.

# 1: Leesbegrip

Leesbegripsvrae toets of u op letterlike, konkrete vlak verstaan ​​wat die gedeelte sê. U hoef nie u interpretasie- of analisespiere hier te buig nie; rapporteer net wat die gedeelte sê.

U kan hierdie vrae raaksien omdat hulle gewoonlik woorde en frases soos 'volgens', 'beweer' en 'genoem' gebruik. Die beste strategie vir hierdie vrae is om terug te gaan en die gedeelte van die teks weer te lees verband hou met die vraag om absoluut seker te maak dat u dit korrek lees. U moet dalk 'n bietjie voor en / of na die genoemde oomblik lees om u te oriënteer en die korrekste antwoord te vind.

Voorbeeld:

1Begrip-3.png

Verduideliking:

Die reëls waarna die gedeelte verwys, sê: 'Spaar ons almal die wapens, hul krag en omvang / die lang getalle wat die gees opskiet / Ons stadige, onversoenlike harte sal agterbly, en nie kan vrees wat vreemd is nie. '

Hierdie vraag vra waarom mense nie na die profeet sal luister as hy oor die gevare van wapens praat nie. Watter van die antwoorde het die meeste sin?

Keuse (A), 'mense stel belang in wapens', kan 'n aanloklike keuse wees, bloot omdat dit 'n algemene tema en boodskap van baie werke is. Maar daar staan ​​nêrens in die gedeelte dat mense in wapens belangstel nie! Skakel dit uit.

Keuses (B) en (C) kan ook albei uit die weg geruim word omdat hierdie gedeelte van die gedeelte niks sê oor die natuur of liefde nie, selfs indirek.

Keuse (D) kan ook aanloklik wees bloot omdat dit 'n ander algemene tema in die literatuur is - dat mense nie na herhaalde waarskuwings luister nie. Maar weereens, daar is nie regtig iets in die gedeelte om dit te ondersteun nie.

Dit laat (E): 'mense kan nie abstrakte magsbesluite begryp nie.' Dit sluit mooi aan by die gedeelte, wat sê dat die 'harte' van die mense 'nie kan vrees vir wat te vreemd is nie'. (E) is die regte antwoord.

cal state lang strand prepscholar

hart-1377435_640.jpg

Die mense in hierdie gedig het harte van klip.

# 2: afleiding

Hierdie vrae neem u 'n stap verder as die eenvoudige leesbegrip en vra u om afleiding te maak op grond van die bewyse in die gedeelte - u kan gevra word oor die geïmpliseerde mening van 'n karakter of verteller, die houding van die skrywer, ens. Dit is iets wat nie ' t word direk in die gedeelte genoem, maar u kan aanneem op grond van wat in die gedeelte gesê word. Hierdie vrae gebruik gewoonlik woorde soos 'aflei' en 'impliseer'.

Daar is twee sleutels om hierdie vrae te beantwoord: eerstens, soos altyd, gaan terug en lees die gedeelte van die gedeelte waaroor die vraag handel. Tweedens, moenie jou laat vaar deur die feit dat jy afleiding maak nie - die beste antwoord sal die meeste ondersteun word deur wat eintlik in die gedeelte staan . Afleidingsvrae is soos tweevlakvlak-leesbegripsvrae - u moet nie net weet wat 'n gedeelte sê nie, maar ook wat dit beteken.

Voorbeeld:

2inference-1.png

Verduideliking:

Die eerste sin van die gedeelte lui: 'Die godsdienstige en morele idees van die Dodson en Tullivers was beslis te spesifiek om op deduktiewe wyse uit die stelling dat hulle deel was van die Protestbevolking van Groot-Brittanje te bereik.'

Watter keuse is die mees redelike afleiding oor die godsdienstige idees van Dodson en Tulliver gebaseer op die eerste sin?

Choice (A) sê 'die verteller is nie in staat om hulle met volledige akkuraatheid te beskryf nie.' Dit kan waar wees, maar daar is niks in die eerste sin om hierdie afleiding te ondersteun nie - die verteller sê dat hul idees 'te spesifiek' is, en nie die verteller nie dit akkuraat kan beskryf nie. Elimineer keuse (A).

Keuse (B), 'hulle het geen werklike logiese grondslag nie' kan ook waar wees, maar kan nie uit die sin afgelei word nie, wat geen aanduiding gee of hul oortuigings logies is of nie.

Keuse (C) kan aanloklik wees - die idee dat hulle nie deur iemand wat dit nie deel nie, waardeer kan word, lyk miskien mooi saam met die feit dat hulle 'te spesifiek' is vir die hoofstroom Protestantse bevolking. Maar is dit die beste keuse wat die meeste deur die gedeelte ondersteun word? Laat ons dit in gedagte hou, maar kyk na die oorblywende antwoorde.

Choice (D) beweer dat die oortuigings van die Dodsons en Tullivers 'spruit uit 'n fundamentele gebrek aan verdraagsaamheid.' Dit is 'n sprong wat nie ondersteun word deur wat die eerste sin eintlik sê nie; skakel dit uit.

Choice (E) sê dat hul oortuigings 'nie tipies is van Britse Protestante in die algemeen nie.' Die sin sê dat hul oortuigings 'te spesifiek' is om 'n mens dit te ken, bloot omdat die Dodsons en Tullivers hulle as Britse Protestante identifiseer, wat impliseer dat hul oortuigings in werklikheid nie 'ooreenstem' met die algemene Britse Protestantse oortuigings nie.

Keuse (E) is die gevolgtrekking wat die meeste deur die gedeelte ondersteun word, dan nog meer gesteun as Keuse (C). Dus, (E) is die antwoord. Onthou, verskeie antwoorde kan lyk asof dit korrek kan wees, maar net die beste antwoord is die korrekte antwoord.

sierlike-1209304_640.jpg

Dink u gepaste versierde kerke is ook belangrik vir die Dodsons en Tullivers?

# 3: Interpretasie van figuurlike taal

Hierdie vrae vra u om te interpreteer wat figuurlike taal in die konteks van die gedeelte beteken. Dit is herkenbaar, omdat hulle figuurlike taal of 'n figuurlike toestel reguit sal noem, of dat daar 'n figuurlike taalfrase in die vraag self sal wees.

Die belangrikste ding wat u kan doen om suksesvol te wees met hierdie vrae, is om: gaan terug en lees weer! Vir figuurlike taal is die betekenis baie afhanklik van die frases konteks in die gedeelte. Beskou wat rondom die figuurlike frase gesê word en waarna die frase verwys.

Voorbeeld:

4Interpret_figurative_language-1.png

Verduideliking:

Hierdie vrae vra u om te interpreteer wat die figuurlike frase 'daardie lewende tong' beteken. Om u in die gedig te oriënteer, word hierdie strofe die profeet aangeraai om 'van die wêreld se eie verandering te praat' (13).

Die gedig sê: 'Waarsonder moet ons wees / die dolfynboog, die terugkeer van die duif, / hierdie dinge waarin ons onsself gesien en gepraat het? Vra ons, profeet, hoe ons / ons aard sal noem wanneer daardie lewende tong alles / verdryf word, daardie glas verduister of gebreek word. '

In die konteks van die gedig, regs, vra die verteller wat ons is sonder 'daardie lewende tong', die gedig spreek van hoe ons 'onsself' sien in 'die boog van die dolfyn' en 'die duif se terugkeer'. Dit is beelde van die natuur. Die beste interpretasie van 'daardie lewende tong' is dan antwoord (A) as 'n metafoor vir die natuur. Die strofe beteken in wese: 'Vra ons, profeet, hoe ons onsself sal ken wanneer die natuur vernietig word.'

diere-731327_640.jpg

Die dolfyn se boog.

# 4: Literêre tegniek

Hierdie vrae vra waarom die outeur spesifieke woorde, frases of strukture gebruik. In wese, watter doel dien sulke keuses in literêre sin? Watter effek word daargestel? Hierdie vrae bevat dikwels woorde soos 'dien hoofsaaklik', 'uitwerking', 'oproep' en 'om' te doen. '

Om hierdie vrae te benader, lees natuurlik weer die gedeelte van die gedeelte waarna verwys word. Vra jouself ook af, waarom het die skrywer hierdie spesifieke woorde of hierdie spesifieke struktuur gebruik? Wat word bereik deur hierdie spesifieke literêre 'skuif'?

Voorbeeld:

5literary_technique-1.png

Verduideliking:

Hierdie strofe met die herhaling van 'vra ons' lui: 'Vra ons, vra ons of met die wêreldlose roos / Ons harte sal ons in die steek laat; kom veeleisend / Of daar verhewe of langdurige sal wees / Wanneer die brons annale van die eikeboom naby gaan. '

Wat is die effek van herhaal 'vra ons, vra ons'? Choice (A) sê dit dui daarop dat die profeet baie van die wêreld se ellende veroorsaak. Daar is niks in die strofe - of selfs die hele gedig - wat dit voorstel nie, sodat ons dit kan uitskakel.

Choice (B) sê dit is 'n sarkastiese uitdaging. Hierdie strofe lees egter nie as sarkasties nie, maar baie ernstig — skakel (B) uit.

Choice (C) beweer dat die spreker seker is van die antwoord wat die profeet sal gee. Dit maak nie regtig sin nie, want die spreker stel nie eintlik die profeet vrae nie, maar vertel die profeet watter vrae hy moet vra. Skakel (C) uit.

Choice (D) sê dat dit die lyn in perfekte iambiese pentameter maak. U kan hierdie een uitskakel sonder om eers bekommerd te wees oor watter lettergrepe beklemtoon word, want 'n perfekte lyn van iambiese pentameter bevat tien lettergrepe en hierdie reël het 11. Dit laat (E) — die effek is om 'n toon te gee om erns te smeek. ' Aangesien dit lyk asof die spreker die profeet smeek om spesifieke vrae te stel, pas dit. (E) is die regte antwoord.

wat is 'n gemiddelde sat-telling

# 5: Karakterontleding

Vrae oor karakteranalise sal u vra om iets oor 'n karakter te identifiseer - hul opinies, houdings, oortuigings, verhoudings met ander karakters, ensovoorts.

Op baie maniere is dit 'n spesiale soort afleidingsvrae, omdat u breër eienskappe van die karakter aflei op grond van die bewyse wat in die gedeelte aangebied word. Soos u sou verwag, word karaktervrae baie gereeld vir prosagedeeltes gevra as digterlike vrae.

Die sleutel hier is om op te let alles wat direk oor die karakter (s) gestel word in die relevante gedeeltes van die gedeelte. Soos in 'n afleidingsvraag daar sal 'n antwoord wees wat die beste pas by die bewyse in die gedeelte.

Voorbeeld:

6karakter_analise-1.png

Verduideliking:

Hierdie reëls lui: 'Hulle godsdiens was van 'n eenvoudige, semi-heidense soort, maar daar was geen dwaalleer daarin nie - as dwaalleer behoorlik 'n keuse beteken - want hulle het nie geweet dat daar enige ander godsdiens was nie, behalwe dié van kapelgangers, wat dit blyk asof hulle in gesinne loop, soos asma. '

Choice (A) beweer dat hierdie deel van die gedeelte die aandag vestig op die toewyding van die Dodson-susters aan sekere rituele. Hier word geen rituele genoem nie; (A) kan uitgeskakel word.

Choice (B) sê dat hierdie lyne dui op hul 'onbetrokke selfvoldaanheid'. Die gedeelte sê dat hulle geen ander godsdiens geken het nie. As hulle nie weet nie, kan ons redelikerwys aflei dat hulle nie deur hul eie godsdiens gepla word nie. Hou (B) aan die gang.

Choice (C) beweer dat hulle 'diep geloofsoortuiging' het. Dit lyk na 'n bietjie sprong; al wat in die teksgedeelte gesê word, is dat hulle godsdienste 'semi-heidens' is, maar nie ketters is nie, omdat hulle eenvoudig geen ander godsdiens ken as 'kapelgangers' wat blykbaar gekoppel is aan gesinslyne nie. Ons kan nie redelikerwys aflei dat hulle hiervan 'n sterk godsdienstige oortuiging het nie. Skakel (C) uit.

Choice (D) sê dat hulle 'gewetens versteur' het. Weereens maak niks in die gedeelte dit 'n redelike gevolgtrekking nie; as hulle nie weet dat daar ander godsdienstige tradisies kan bestaan ​​nie, waarom sal hulle deur hul eie versteur word?

Choice (E) sê dat hulle 'n 'gevoel van geskiedenis en tradisie' het. Dit kan 'n aanloklike keuse wees, omdat hulle daarop wys dat die godsdiens van 'kapelgangers ... in gesinne blyk te wees.' Maar dit is nie hul godsdiens, dus is dit nie 'n goedgekeurde afleiding nie.

Dus, Choice (B) lewer die mees redelike afleiding oor die Dodson-susters en is die korrekte antwoord.

karakter-1297841_640.png

Nogal 'n karakter.

# 6: Algehele deurgangsvrae

Hierdie vrae vereis dat u 'n 'voëlvlug' van die gedeelte moet neem en 'n kenmerk van die gedeelte as geheel moet identifiseer of beskryf: die doel, toon, genre, ensovoorts. Dit kan moeilik wees, want u kan nie bloot na 'n spesifieke plek in die gedeelte gaan om die beste antwoord te vind nie; u moet die gedeelte algeheel oorweeg.

Beskou die geheelbeeld wat deur die klein besonderhede geskep word. Ek beveel sterk aan om tekste vir hoof temas, doel, toon, ens. By die eerste deurlees op te merk sodat u u kanttekeninge vir hierdie soort vrae kan raadpleeg.

Voorbeeld:

7Overall_Passage-1.png

Verduideliking:

Dit is duidelik deur selfs 'n vinnige skandering van hierdie gedeelte dat die verteller lank aangaan oor die Dodsons, sodat ons kan vermoed dat die verteller die meeste besorg is oor iets oor die Dodsons. Ons kan dan (B) en (C) uitskakel, aangesien hulle niks oor die Dodsons sê nie.

Wat dan van die Dodsons waar die verteller die meeste mee besig is? In die eerste sin word hul 'godsdienstige en morele idees' genoem, maar dan word hulle 'semi-heidense' maar nie ketterse godsdiens beskryf nie. Ons sien dan 'die godsdiens van die Dodsons het bestaan ​​uit eerbied vir alles wat gebruiklik en eerbiedig was' (22-23), gevolg deur 'n lang lys van wat dit is.

Die res van die gedeelte beskryf ook wat die Dodsons van mening is belangrik, van 'ryker wees as wat veronderstel was' tot die regte ding 'teenoor familie.' Dit is dus duidelik dat die verteller die meeste besig is om die waardes van die Dodsons te beskryf, wat aansluit by die keuse (A).

# 7: Struktuur

Hierdie vrae vra oor spesifieke strukturele elemente van die gedeelte. Dikwels word u gevra oor toonverskuiwings, afwykings of die spesifieke vorm van 'n gedig. Soms sal hierdie vrae op 'n spesifieke deel van die gedeelte / gedig dui en u vra om te identifiseer wat daardie gedeelte van die gedeelte bereik in die groter uittreksel.

Dit is 'n ander vraagtipe waar die naslaan van die gedeelte tydens u eerste deurlees baie nuttig sal wees. Let op dat u enige verskuiwing in struktuur, toon, genre, ens. Merk, en strukturele elemente wat ongewoon of betekenisvol lyk.

Voorbeeld:

7.1 Struktuur-1.png

Verduideliking:

Reëls 1-34 beskryf 'n beeld van die verteller wat sy luit speel vir sy liefde. Reëls 34-43 bepaal dat die verteller op die punt is om 'n ledige gedagte in te voer (ja, dit is 'n luide gedig). Reëls 44-48 lui: 'En wat as die hele geanimeerde natuur / maar organiese harpe anders uiteengesit is, / wat in gedagte bewe, soos hulle ook vee / Plastiek en uitgestrekte, een intellektuele briesie, / dadelik die siel van elkeen en God van almal? '

So wat sê die verteller hier? Hy wonder of 'die hele geanimeerde natuur' (dus alle lewende dinge) net harpe is en dat die snare wat gespeel word, gedink word. Dit is duidelik metafories, en die derde voetnoot vir die gedeelte vertel ons dat 'luit' 'n sinoniem vir 'harp' is. Die antwoord is dus (D) - hierdie gedeelte van die gedeelte funksioneer as '' metaforiese toepassing van die beeld van die luit '.

harp-195622_640.jpg

Dit is 'n harp! Nee, dit is 'n luit! Nee, dit is albei!

# 8: Grammatika / Moere & boute

Baie selde sal u gevra word 'n vraag oor die grammatika van 'n gedeelte van 'n gedeelte — Soos om te identifiseer watter woord 'n byvoeglike naamwoord verander. Baie spesifieke vrae oor die meter van 'n gedig (d.i. iambiese pentameter) sal ook in hierdie kategorie val. Hierdie vrae gaan nie soseer oor literêre kunstenaarskap nie en meer oor die droë tegniek wat nodig is vir die vloeiende beheersing van die Engelse taal.

Voorbeeld:

8Nuts_and_Bolts-1.png

Verduideliking:

Die gedeelte van die betrokke gedig lui: 'Van die heuwel af rek ek my ledemate op die middaguur, / terwyl ek deur my half-geslote oogdeksels kyk / die sonstrale dans, soos diamant, op die hoof, / En rustige muse op rustigheid. '

Wat 'n mondvol! As ons hierdie sin kan ontrafel, is dit redelik maklik om uit te vind wat 'rustig' is wat verander. Eerstens kan ons egter alle antwoorde wat 'rustig' 'n bywoord noem, uit die weg ruim, want die bywoordsvorm van 'rustig' is 'rustig'. Skakel (B) en (E) uit.

In die sin het ons dat die spreker ('ek') die sonstrale sien dans. Dan het ons 'en' gevolg deur 'n ander werkwoord in 'muse'. Hoe weet ons dat 'muse' hier 'n werkwoord is? Want anders het die klousule 'en rustige muse by rustigheid' geen werkwoord nie en maak dit geen sin nie. Aangesien 'muse' 'n werkwoord is, kan dit nie deur 'n byvoeglike naamwoord verander word nie, dus moet u die keuse (D) uitskakel. Dit laat (A) en (C). Is dit sinvol dat 'sonstrale' by rustigheid museer? Nie besonder nie; dit is baie meer sinvol vir die spreker (I) om met rustigheid te museer. Keuse (A) is die regte antwoord.

bos-411491_1280.jpg

Dans hierdie sonstrale dan?

Hoe om voor te berei op AP-literatuur meerkeuse

Ek het verskeie wenke oor hoe u u die beste kan posisioneer vir sukses in die AP Lit-meerkeuseafdeling.

Lees 'n verskeidenheid literêre werke en gedigte

Omdat die gedeeltes van die AP-literatuur-meerkeuse-afdeling uit verskillende tye, genres, outeurs en style kom, dit is belangrik om vertroud te raak met 'n wye verskeidenheid Engelse literêre style sodat u gemaklik sal voel met die gedeeltes en in staat is om te ontleed wat hulle sê sonder om oorweldig te word.

Lees baie van alles: prosa natuurlik, maar veral poësie, aangesien baie studente al minder bekend is met poësie en poësie redelik ondeursigtig en moeilik kan wees om te ontleed. Lees ons AP Lit-leeslysgids as 'n beginpunt vir dinge wat u kon lees.

As u gemaklik begin voel met die taal van baie eras en style, is dit tyd om te werk aan die verfyning van u vaardighede vir noulees.

Slyp u noue leesvaardighede

U vermoë om noukeurig te lees - om gedeeltes te lees nie net vir begrip nie, maar met die oog op hoe die skrywer literêre tegnieke gebruik - is van die grootste belang in die afdeling vir meervoudige keuses. U oefen in die klas met prosa en digkuns van naderby, maar ekstra oefening kan u net help.

As u al u leeswerk uit verskillende tydperke en genres doen, dink aan wat die skrywer doen en waarom hy of sy dit doen. Watter tegnieke word gebruik? Watter motiewe en temas is daar? Hoe word karakters uitgebeeld?

As u nie weet hoe u dit kan doen nie, is hier 'n paar prosa-bronne vir nabylees:

Hier is 'n paar bronne vir digkuns vir digkuns:

Leer literêre en poëtiese toestelle

Jy sal wil wees vertroud is met literêre terme sodat enige vrae wat daaroor gevra word, vir u sin sal vind. Weer eens, u sal waarskynlik die meeste hiervan in die klas leer, maar dit maak nie skade om dit te bemeester nie. Lees ons gids vir die 31 literêre toestelle wat u moet ken, volledig met definisies en voorbeelde.

Voltooi praktykvrae en volg meerkeuseafdelings

Om te slaag in die meerkeuse-afdeling, oefen die neem van meerkeusevrae! Dit lyk miskien as 'n nie-beslissende saak, maar dit is nog steeds baie belangrik. Sit tyd af om elke week 'n groot aantal oefenvrae te neem.

Hou tred met watter soorte vrae vir u maklik is - identifiseer u die tema elke keer? - en watter vrae is moeilik - word deur vergelykings gestamp? Dit sal u help om uit te vind of daar vaardighede of konsepte is wat u moet opdoen.

U moet ook neem ten minste een keer 'n volledige meerkeuse-oefenafdeling, twee keer as u in staat is. U kan dit doen as deel van 'n volledige oefentoets (wat ek aanbeveel) of afsonderlik doen. Maar as u 'n meerkeuse-afdeling neem onder AP-agtige toestande, kan u voorbereid, kalm en versadig voel op die toetsdag.

paartjie-160379_640.png

nuut sit tot ou sit

So voorbereid soos 'n Regency belle wat 'n offisier gehaak het!

AP-praktykbronne vir meervoudige keuseletterkunde

Daar is 'n verskeidenheid praktykbronne beskikbaar wat u kan gebruik om u meerkeusevaardighede vir die AP Engelse literatuur- en komposisie-eksamen te verskerp. Die goue standaard vir die beste vrae met meerkeusepraktyk is die College Board. Dit is omdat hulle die AP-eksamen aflê, en daarom is hul oefenvrae die meeste soos die regte AP-meerkeusevrae wat u op die toetsdag sal sien. Hulle bied beide volledige vrygestelde eksamens en voorbeelde van vrae aan.

Selfs sodra u amptelike vrae oor die College Board-praktyk opraak, is daar nog nie-amptelike hulpbronne wat u kan gebruik om u meervoudige keusevaardighede te slyp. In hierdie afdeling gaan ek oor albei.

Amptelike bronne

Kyk hieronder vir drie potensiële bronne van amptelike vrae oor die College Board.

Vrygestelde College Board-eksamens

Daar is drie amptelike vrygestelde College Board-eksamens. Elkeen het 'n volledige meerkeusegedeelte van 55 vrae. Hier is die skakels!

Voorbeeldvrae uit die kursus- en eksamenbeskrywing

Die AP Engelse literatuurkursus en eksamenbeskrywing het 19 praktyk-meerkeusevrae!

Jou onderwyser

U AP-onderwyser kan ook afskrifte hê van ou AP-eksamens wat u kan gebruik om te oefen. Vra en kyk!

dame-1032898_640.png

Volgens my lyk alle Engelse onderwysers asof hulle uit die 19de eeu gekom het.

Nie-amptelike bronne

Behalwe vir die veelvuldige keusevrae wat deur die College Board aangebied word, is daar ook verskeie plekke aanlyn waar u nie-amptelike multiple-choice praktykvrae kan kry. Wat kwaliteit betref, is dit egter nie almal die moeite werd nie. Ek sal die beste hier bespreek. Kyk na ons volledige lys vir 'n nog meer robuuste lys.

Albert AP Engelse literatuurvasvrae

Albert bied meerkeuse-vasvrae wat verdeel is in kategorieë prosa, poësie en drama. U kry die titel, datum en outeur van die werk - wat u nie tydens die regte AP-eksamen sal ontvang nie. Soos die Varsity Tutors-vasvrae, Albert bied vrae aan wat soortgelyke vaardighede as die AP-eksamen toets, maar die vrae word anders geformuleer . Daarbenewens moet u 'n rekening betaal om toegang tot die meeste materiaal te verkry.

'N Ander goeie opsie om meerkeusevrae te kry, is 'n goeie resensieboek. U wil seker maak dat dit van hoë gehalte is. Ek beveel Barron's aan vir veral die AP Literatuureksamen, aangesien hulle vrae lyk soos regte AP-vrae in probleme en skryfstyl.

herehuis-1149774_640.jpg

U sal egter nie 'n atmosferiese beeld van die omgewing ontvang nie.

Wenke vir die toetsdag vir suksesvolle suksesvolle AP-keuse

  • Moenie op u geheue van die gedeelte vertrou as u vrae beantwoord nie. Kyk altyd terug na die gang, selfs al dink jy die antwoord is voor die hand liggend!

    hoeveel onse in liter water
  • Interaksie met die gedeeltes — sirkel, merk, onderstreep, maak aantekeninge, wat ook al u boot dryf. Dit sal u help om inligting te behou en aktief betrokke te raak by die gedeelte. Merk veral gebiede waar dit lyk asof daar 'n soort oorgang of verandering is, aangesien dit hoogs waarskynlik is dat u vrae oor hierdie oorgange gevra sal word!

  • Dit kan u ook help skryf 'n paar vinnige aantekeninge oor die algemene tema of motief van die gedeelte / gedig sodra u aan die einde kom. Dit sal u help met vrae oor die algemene gedeelte.

  • As u sukkel om 'n gedeelte te verstaan, slaan dit oor en gaan oor na die volgende een. Die kans is dat wanneer u later daarna terugkom, dit baie makliker sal wees om te verstaan. En as u dit nie doen nie, het u ten minste nie te veel tyd gemors om dit te verbaas voordat u die vrae oor ander, makliker gedeeltes beantwoord het nie.

Toegang tot die veelvoudige keuse van AP: Belangrike take-away

Die eerste afdeling van die AP English Literature and Composition Exam is 'n uurlange meervoudige keusetoets van 55 vrae oor vier-vyf literêre en prosa-gedeeltes. Hierdie afdeling is 45% van u totale eksamenpunt werd.

Daar is agt soorte vrae wat u in die meerkeuseafdeling kan sien:

# 1: Lees begrip
# 2: Afleiding
# 3: Identifisering en interpretasie van figuurlike taal
# 4: Literêre tegniek
# 5: Karakterontleding
# 6: Algehele deurgangsvrae
# 7: Struktuur
# 8: Grammatika / Moere en boute

Hier is hoe u die beste kan voorberei om die meervoudige keuse-afdelings te verpletter:

# 1 : Lees 'n verskeidenheid literêre werke en gedigte, uit al die eras en genres wat deur die toets gedek word!

# 2 : Slyp u leesvaardighede sodat u kan identifiseer wat skrywers doen en waarom hulle daardie dinge doen.

# 3 : Leer literêre tegnieke en terme en hoe om dit te identifiseer en toe te pas!

# 4 : Oefen vir die eksamen deur oefenafdelings en oefenvrae te neem.

Daar is 'n verskeidenheid amptelike en nie-amptelike bronne beskikbaar om te oefen. Die beste is 'n amptenaar van die College Board, maar as u dit eers raak, is daar ook nie-amptelike bronne van hoë gehalte beskikbaar.

Hier is 'n paar wenke vir die toetsdag om u te help om 'n Engelse lettertuis te haal:

# 1 : Kyk altyd na die gedeelte wanneer u vrae beantwoord - vertrou nie op geheue nie!

# 2 : Interaksie met die gedeeltes as u dit deurlees, insluitend die merk van belangrike oomblikke en strukturele of klankverskuiwings in die teks.

# 3 : U kan ook aan die einde 'n paar vinnige aantekeninge skryf oor die algemene tema (s) en motiewe van die gedeelte waarna u kan verwys wanneer u vrae oor algehele gedeeltes beantwoord.

# 4 : As die taal van 'n gedeelte moeilik is om te ontleed, slaan dit oor en kom later terug. Die kans is dat dit die tweede keer meer sinvol sal wees, en as dit nie die geval is nie, het u ten minste nie tyd gemors wat u kon spandeer om makliker vrae te beantwoord nie.

kasteel-312509_640.png

En dan het jy gelukkig gelewe.

Interessante Artikels

Hoe om 'n Spaanse beursfonds-toekenning te wen

Doen u aansoek om 'n beurs van die Hispanic Scholarship Fund? Hier is 'n volledige gids, insluitend hoe om aansoek te doen, sperdatums en strategieë om te wen.

Toelatingsvereistes vir Ramapo College of New Jersey

23 Tipes dokters en wat hulle doen

Weet u nie watter mediese spesialiteit u moet kies nie? Kyk na ons lys dokters vir idees, plus wenke om die regte spesialiteit vir u te vind.

Hoeveel buitemuurse aktiwiteite het u nodig?

Hoeveel buitemuurse aktiwiteite vir universiteitsaansoeke het u nodig? Ons het uiteengesit wat te veel is, wat te min is en hoe om vir u aansoeke te beplan.

Mills College SAT-tellings en GPA

Toelatingsvereistes aan die Universiteit van Idaho

Toelatingsvereistes vir Indiana State University

Roosevelt Universiteit SAT Scores en GPA

Die 17 beste beeldende kunskolleges in die VSA

Woon een van hierdie 17 beste kunskolleges by, insluitend gespesialiseerde kunsskole en groot liberale kunskolleges, om 'n uitstekende beeldende kunsopleiding te kry.

Toelatingsvereistes vir Stony Brook

Hoeveel vrae kan u mis vir 'n perfekte ACT-telling?

Streef u na 'n perfekte 36 ACT-telling? U moet na perfeksie mik, maar u kan nog steeds 'n paar vrae mis. Hier is presies hoeveel vrae u vir 'n 36 ACT verkeerd kan kry.

Uitspraak saak oor ACT Engels: wenke en praktykvrae

Voornaamwoord is 'n ACT -Engelse grammatika -reël wat baie studente in die alledaagse lewe misbruik. Lees my wenke sodat u u telling kan verbeter.

Toelatingsvereistes vir Virginia Military Institute

229 Algemene Engelse werkwoorde met voorbeelde

Op soek na 'n lys van werkwoordwoorde? Ons werkwoorde lys bevat al drie tipes werkwoorde en voorbeelde.

Hoeveel keer kan u die WET neem?

Hoeveel keer moet u die ACT neem? Lees hier om algemene sleutelfoute in die herneem van die ACT te leer, en hoeveel keer om weer te toets.

Hoërskool Mira Mesa | 2016-17 Ranglys | (San Diego,)

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor die Hoërskool Mira Mesa in San Diego, CA.

SAT -tellings en GPA van die Universiteit van Arkansas

10 ACT -telling: is dit goed?

Beste analise: oë van TJ Eckleburg in The Great Gatsby

Vra u wat die Dr. TJ Eckleburg-oogsimbool beteken? Ons verduidelik die belangrikheid van die advertensiebord in The Great Gatsby, met aanhalings en karakteranalise.

Georgia Southern SAT -tellings en GPA

Geheime waarhede van SAT / ACT-voorbereidingsmetodes: voor- en nadele van elkeen

U weet dat dit 'n goeie idee is om voor te berei op die SAT en ACT. Vir die meeste studente is dit per slot van rekening die mees doeltreffende manier om hul kollege-toelatingskanse te vergroot. Daar is egter soveel maniere om die toets daarvoor voor te berei - wat is die beste manier vir u? Dit is duidelik dat sommige metodes beter sal wees as ander, maar dit is ook so dat sommige metodes oor die algemeen nie baie goed is nie.

Hoe om 'n A + argumentatiewe opstel te skryf

Skryf 'n argumentatiewe opstel? Wat is 'n goeie onderwerp? Lees hoe om 'n wonderlike argumentatiewe opstel te skryf en ons kundige voorbeelde te lees.

Bucknell Toelatingsvereistes

20 Top Party -kolleges: kan u nog steeds 'n goeie opvoeding kry?

Wil u een van die beste partytjie -kolleges bywoon? Ons het die grootste partytjie -skole gelys en verduidelik hoe u pret en akademici in 'n partytjie -skool kan balanseer.

Wat is die reënboogkleurorde? Begrip van ROYGBIV

Wat is die kleure van die reënboog in volgorde? Leer die geskiedenis agter ROYGBIV en hoe die reënboogkleurorde in die toekoms kan verander.