Die beste Algebra 2 Regents Review Guide 2020

feature_algebra_2_regents_math_blackboard

As u tans 'n openbare hoërskool in die staat New York bywoon, moet u een van drie wiskundige Regents -eksamens slaag om u diploma te behaal. Die Algebra 2 Regents-eksamen, ook bekend as die Trig Regents-eksamen vanweë die klem op trigonometrie, toets u op talle hoë-vlak wiskundige onderwerpe, van eksponensiële funksies en polinome tot voorwaardelike waarskynlikheid en komplekse getalle.

Die volgende Algebra 2 Regents -eksamen vind op Donderdag 23 Januarie 2020 om 13:15 plaas.Hierdie gids dek alles wat u moet weet oor Algebra 2 Regents, insluitend die formaat van die eksamen, hoe die vrae daarvan lyk, die belangrikste onderwerpe wat dit toets en belangrike wenke om dit te slaag.

Wat is die formaat van die Algebra 2 Regents -eksamen?

Op die Algebra 2 Regents -eksamen kry u altesaam 37 vrae versprei oor vier dele, wat bestaan ​​uit 'n meervoudigekeuse-afdeling (deel I) en drie afgeboude reaksie-afdelings (dele II, III en IV) . U het drie ure om die toets te voltooi, alhoewel die meeste studente vinniger as dit klaar is.

Hier is 'n oorsig van die Trig Regents -formaat:

# Vrae Tipe vraag Punte per vraag Gedeeltelike krediet gegee? Totale punte
Deel I 24 (# 1-24) Meervoudige keuse 2 Moenie 48
Deel II 8 (# 25-32) Kort reaksie 2 Ja 16
Deel III 4 (# 33-36) Medium reaksie 4 Ja 16
Deel IV 1 (# 37) Lang reaksie 6 Ja 6
TOTAAL 37 - - - 86

In Deel I kry jy vier antwoordkeuses (gemerk 1-4) vir elke meerkeusevraag, en u kies slegs een hiervan deur dit op 'n aparte antwoordblad te merk.

Vir die saamgestelde antwoordvrae in dele II tot en met IV, moet u wys jou werk om volle krediet te verdien. U moet spesifiek die volgende doen volgens die amptelike Algebra II toetsgids :

'Vir vrae met 'n gekonstrueerde antwoord moet studente duidelik die nodige stappe aandui, insluitend gepaste formulevervangings, diagramme, grafieke, bewyse, ens.

As u net die regte antwoord neerlê, kry u 1 punt, maar u moet meer skryf as u volle krediet wil kry (2-6 punte, afhangende van die opgestelde antwoord).

prettige kaartspeletjies vir twee

Alhoewel u geen afvalpapier tydens die eksamen kan gebruik nie, mag u leë spasies in die toetsboek gebruik om probleme op te los; hierdie gebiede sal nie gegradeer word nie. U kry 'n vel afvalgrafiekpapier (agter in u boekie) wat u kan afskeur en gebruik indien nodig; enigiets wat op hierdie testament geskryf is nie behaal word.

Die volgende gereedskap moet tydens die Algebra 2 Regents -eksamen aan u beskikbaar gestel word:

 • 'N Grafiese sakrekenaar
 • N regeerder

Laastens, agter in u toetsboek, sal 'n 'Wiskundige verwysingsblad vir hoërskool' wat verskeie formules en omskakelings bevat. U kan dit te eniger tyd tydens die eksamen as verwysing gebruik.

Hier is hoe die blad lyk:

body_geometry_regents_reference_sheet

body_math_formulas_numbers_collage

Watter onderwerpe behandel Algebra 2 Regents?

Algebra 2 Regents dek onderwerpe op hoë vlak wat effens ingewikkelder is as wat getoets is op Algebra 1 Regents, met 'n groter fokus op trigonometrie (vandaar die rede waarom die toets ook algemeen Trig Regents genoem word).

Benewens die onderwerpe wat oor Algebra 1 Regents behandel word, moet u die volgende weet (let op dat ons skakels na ons relevante SAT/ACT -gidse ingesluit het indien u dit wil hersien):

 • Funksies
  • Eksponensiële funksies
  • Vierkantige funksies
  • Kubus wortel funksies
  • Nommer e
 • Logaritmes
 • Skikkings
 • Polinoom
  • Eienskappe, verdeel, factoring, grafiek
 • Waarskynlikheid
 • Rasionele eksponente
 • Rasionele funksies, vergelykings en ongelykhede
 • Trigonometrie en trigonometriese funksies
  • SOHCAHTOA
  • Eenheidsirkel

Die onderstaande grafiek toon aan watter persentasie NYS Algebra Regents elke groot kategorie bevat:

Kategorie domein Onderwerpe Persentasie toets per krediet
Aantal en hoeveelheid Die reële getallestelsel Brei die eienskappe van eksponente uit na rasionele eksponente. 5-12%
Hoeveelhede Redeneer kwantitatief en gebruik eenhede om probleme op te los.
Die komplekse getallestelsel Maak rekenkundige bewerkings met komplekse getalle. Gebruik komplekse getalle in polinoom identiteite en vergelykings.
Algebra Sien struktuur in uitdrukkings Interpreteer die struktuur van uitdrukkings. Skryf uitdrukkings in ekwivalente vorms om probleme op te los. 35-44%
Rekenkunde met polinome en rasionele uitdrukkings Verstaan ​​die verband tussen nulle en faktore van polinome. Gebruik polinoom identiteite om probleme op te los. Herskryf rasionele uitdrukkings.
Skep vergelykings Skep vergelykings wat getalle of verwantskappe beskryf.
Redenering met vergelykings en ongelykhede Verstaan ​​die oplossing van vergelykings as 'n proses van redenering en verduidelik die redenasie. Los vergelykings en ongelykhede op in een veranderlike. Los stelsels van vergelykings op. Stel vergelykings en ongelykhede grafies voor en los dit op.
Uitdrukking van meetkundige eienskappe met vergelykings Vertaal tussen die meetkundige beskrywing en die vergelyking vir 'n kegelsnit.
Funksies Interpretasie van funksies Verstaan ​​die konsep van 'n funksie en gebruik funksienotasie. Interpreteer funksies wat in die toepassing ontstaan ​​in terme van die konteks. Ontleed funksies deur verskillende voorstellings te gebruik. 30-40%
Bou funksies Bou 'n funksie wat 'n verhouding tussen twee hoeveelhede vorm. Bou nuwe funksies uit bestaande funksies.
Lineêre, kwadratiese en eksponensiële modelle Konstrueer en vergelyk lineêre, kwadratiese en eksponensiële modelle en los probleme op. Interpreteer uitdrukkings vir funksies in terme van die situasie wat hulle model.
Trigonometriese funksies Brei die domein van trigonometriese funksies uit met behulp van die eenheidsirkel. Model periodieke verskynsels met trigonometriese funksies. Bewys en pas trigonometriese identiteite toe.
Statistiek en waarskynlikheid Interpretasie van kategoriese en kwantitatiewe data Som data op, stel dit voor en interpreteer dit op 'n enkele telling of metingsveranderlike. Som data op, stel dit voor en interpreteer dit oor twee kategoriese en kwantitatiewe veranderlikes. 14-21%
Maak afleidings en maak gevolgtrekkings regverdig Verstaan ​​en evalueer ewekansige prosesse onderliggend aan statistiese eksperimente. Maak afleidings en regverdig gevolgtrekkings uit steekproefopnames, eksperimente en waarnemingsstudies.
Voorwaardelike waarskynlikheid en die reëls van waarskynlikheid Verstaan ​​onafhanklikheid en voorwaardelike waarskynlikheid en gebruik dit om data te interpreteer. Gebruik die waarskynlikheidsreëls om waarskynlikhede van saamgestelde gebeurtenisse in 'n eenvormige waarskynlikheidsmodel te bereken.

Bron: Betrek NY via die New York State Education Department

body_math_textbook_page

Hoe lyk Algebra 2 Regents -vrae?

Dit help om vertroud te wees met die verskillende tipes vrae op die Algebra Regents -eksamen voordat u gaan sit. Soos genoem, is daar vier tipes vrae jy kom op die toets:

 • Meervoudige keuse (deel I)
 • Kort reaksie (Deel II)
 • Medium reaksie (Deel III)
 • Lang reaksie (Deel IV)

Ons kyk hieronder na elk van hierdie tipes vrae in meer detail. Alle voorbeeldvrae en student se antwoorde is van die Augustus 2019 administrasie van die Algebra 2 Regents -eksamen .

Meervoudigekeuse-voorbeeldvraag (deel I)

body_algebra_2_regents_part_i_voorbeeld_vraag

Gewoonlik in wiskunde word u gevra om óf twee binome te FOIL of faktor 'n kwadratiese vergelyking (dit is $ ax^2+bx+c $) in twee binome-hier word ons egter gevra om dit te doen beide in een probleem!

Begin deur die eerste stel hakies as twee binome uit te skryf:

$ (x+2)^2+4 (x+2)+3 $
$ (x+2) (x+2) +4 (x+2)+3 $

Volgende, gebruik FOIL om hierdie twee binome te versprei:

$ x ^ 2 + 2x + 2x + 4 + 4 (x + 2) + 3 $

Kombineer dieselfde terme totdat u 'n basiese kwadratiese vergelyking oor het. Om die deel van $ 4 (x+2) $ te vereenvoudig, moet u die verspreidingseiendom gebruik:

$ x ^ 2 + 2x + 2x + 4 + 4x + 8 + 3 $
$ x ^ 2 + 4x + 4 + 4x + $ 11
$ x^2+8x+15 $

Hier is waar ons moet werk in die teenoorgestelde rigting en faktor die vergelyking sodat ons twee binome (die struktuur van elke antwoordkeuse) kry. Ons weet dat $ x^2 $ eenvoudig $ x $ is vermenigvuldig met $ x $, dus moet die eerste terme in elk van ons binominale $ x $ wees:

$ (x+ onbekend) (x+ onbekend) $

Om die tweede term, $ 8x $, te kry, benodig ons twee getalle wat tel op 8. Terselfdertyd, hierdie twee getalle moet saam vermenigvuldig om ons ons derde term te gee (15) . Die enigste getalle wat dit doen, is 5 en 3, wat ons die volgende paar binome gee:

$ (x+5) (x+3) $

Die korrekte antwoord is antwoord keuse 2.

Kyk na hierdie nuttige YouTube -video as u wil kyk hoe u 'n kwadratiese vergelyking in twee binome kan verdeel.

Voorbeeldvraag met kort reaksie (deel II)

body_algebra_2_regents_part_ii_voorbeeld_vraag

Om hierdie 2-kredietvraag reg te stel, moet u die waarskynlikheidsreëls ken.

Volgens die beskrywing het studente wat AP World History of AP European History geneem het (maar nie beide) kom in aanmerking om in te skryf vir AP US History. Uit 825 bejaardes neem 165 Wêreldgeskiedenis en 66 AP Euro; die totale aantal geskikte studente is dus soos volg:

$ 165 + 66 = $ 231

Maar van hierdie 231 bejaardes het 33 geneem beide Wêreldgeskiedenis en AP Euro, wat hulle nie in staat stel om in die Amerikaanse geskiedenis in te skryf nie. Gevolglik moet ons 33 van 231 aftrek:

wanneer moet ek aansoek doen vir kollege?

$ 231-33 = $ 198

Dus, uit 825 seniors, kom 198 in aanmerking om in te skryf vir AP US History. Waarskynlikheid word getoon met behulp van die volgende formule waarin $ bi P ( bi E) $ staan ​​vir die waarskynlikheid dat 'n spesifieke gebeurtenis plaasvind:

$ P (E) = { gewenste uitkoms}/{ alle moontlike uitkomste} $

Ons waarskynlikheid (en finale antwoord) lyk so:

$ 198 / $ 825

U kan u antwoord as 'n breuk agterlaat of omskep dit in óf 'n desimale óf 'n persentasie:

$ 198/825 = 0,24 = 24% $

Hier is die korrekte antwoord van een student op hierdie vraag:

body_algebra_2_regents_part_ii_student_response

body_us_history_union_army 'Wat bedoel jy dat jy nie in aanmerking kom om AP US History te neem nie ???'

Voorbeeldvraag oor medium-antwoord (deel III)

body_algebra_2_regents_part_iii_voorbeeld_vraag_1

body_algebra_2_regents_part_iii_voorbeeld_vraag_2

Om hierdie vraag te kan beantwoord, moet u weet wat 'n sinusfunksie is. Hier is hoe 'n basiese sinusfunksie, of $ y = sin (x) $, lyk as dit in grafiek is:

body_sine_function_graph Peo /Wikimedia Commons

En hier is die algemene formule vir enige sinusfunksie:

$ y = a sin (bx) $

In hierdie, $ bi a $ staan ​​vir die amplitude , dit wil sê die vertikale afstand tussen die $ x $ -as (wanneer $ x = 0 $) en die hoogste punt op die $ y $ -as. Hoe hoër die amplitude, hoe meer vertikaal gestrek sal die grafiek wees.

Intussen is $ bi b $ is die koëffisiënt van $ bi x $ ; dit hou verband met die tydperk van 'n sinusfunksie , of die afstand op die $ x $ -as voordat die grafiek homself begin herhaal. Die tydperk van 'n basiese sinusfunksie is $ 2π $, dus $ b $ verteenwoordig die aantal siklusse waardeur die grafiek tussen 0 en $ 2π $ gaan (dit is 1 in 'n basiese sinusfunksie, of $ y = sin (x) $ ). Daarom is $ {2π}/b $ gelyk aan die tydperk van die funksie.

In hierdie probleem, ons het beide die amplitude en die tydperk gekry vir 'n sinusfunksie. Ons weet dat die amplitude voorgestel word deur aan en dat dit reg voor die 'sonde' in die vergelyking kom, sodat ons hierdie getal soos volg in ons formule kan koppel:

$ y = a sin (bx) $
$ y = 2 sin (bx) $

wat is 'n GPA van 2.0

U kan ook versoek word om $ b $ hier aan te sluit, maar onthou dat $ bi b $ self verteenwoordig nie die tydperk nie ; die tydperk is eerder gelyk aan $ {2π}/b $. Ons word vertel dat die tydperk van die funksie $ π/2 $ is. Dit beteken dat $ {2π}/b = π/2 $. Om die waarde van $ b $ te vind, moet ons algebra gebruik en oplos:

$ {2π} / b = π / 2 $
$ 2π = {bπ} / 2 $
$ 4π = bπ $
$ 4 = b $

Noudat ons ons waardes vir $ a $ en $ b $ het, kan ons die vergelyking vir ons sinusfunksie uitskryf:

$ y = 2 sin (4x) $

Dit is die antwoord op die eerste deel van die vraag.

Vir die tweede deel moet ons hierdie funksie in grafiek teken. In sinusfunksies met 'n positiewe amplitude gaan die kromme deur die oorsprong $ (0, 0) $ en gaan opwaarts voort. Ons weet ook die volgende oor ons funksie:

 • Die amplitude is 2, dus die hoogste en laagste punte van elke kromme is $ y = 2 $ en $ y = -2 $.
 • Die tydperk is $ π/2 $, dus moet 'n hele siklus tussen 0 en $ π/2 $, of elke halwe pi, plaasvind

Hier is die korrek getekende grafiek van 'n student:

body_algebra_2_regents_part_iii_student_response

body_light_sine_wave Kyk diep in die mooi sinusgolf ...

is 1070 'n goeie sat-telling

Voorbeeldvraag met lang reaksie (deel IV)

body_algebra_2_regents_part_iv_sample_question_1

Hierdie 6-krediet probleem kan in drie dele verdeel word, so laat ons kyk hoe om elkeen op te los.

Deel 1

Hierdie gedeelte handel oor eenvoudige vervanging. Die s staan ​​vir die spoed van die wind in mph. As die wind dus 'n spoed van 30 km / h het, ons hoef hierdie getal net in ons vergelyking vir die Beaufort -windskaal as $ bi s $ en los op vir $ bi B $:

$ B = 1,69√ {30 + 4,45} -3,49 $
$ B = 1.69√ {34.45} -3.49 $
$ B = 1,69 (5,869412) -3,49 $
$ B = 9.919307-3.49 $
$ B = $ 6,429307

'N Beaufort -getal van 6.4293 ronde tot 6 op die Beaufort -windskaal, wat neerkom op 'n' bestendige briesie '.

Hier is 'n voorbeeld van 'n student se volle kredietreaksie op hierdie vraag:

body_algebra_2_regents_part_iv_student_response_1

Deel 2

Hierdie deel is in wese die teenoorgestelde van deel 1, omdat ons die waarde van $ B $ (15, wat nie eens op die grafiek is nie, gegee word, omdat dit so hoog is!) En vir $ s $ tot die naaste myl moet oplos per uur.

So kom ons prop 15 as $ bi B $ in ons vergelyking en los op vir $ bi s $:

$ 15 = 1,69√ {s+4,45} -3,49 $
$ 18,49 = 1,69√ {s+4,45} $
$ 10.9408284 = √ {s+4.45} $
$ {10.9408284}^2 = (√ {s+4.45})^2 $
$ 119,701726078 = s+4,45 $
$ s = 115.251726078 $

Soos ons kan sien, is $ bi s $ is gelyk aan 115.251726, wat beteken dat dit tot 115 km / h sal afrond .

Hier is 'n voorbeeld van 'n student se korrekte reaksie:

body_algebra_2_regents_part_iv_student_response_2

Deel 3

In hierdie deel moet ons die reeks waardes van $ s $ vind wat almal 'n Beaufort -getal het. $ s $ wat gelyk is presies 10 op die Beaufort -windskaal in plaas van alle getalle wat afrond of tot 10.

Om hierdie reeks te vind, ons moet die laagste moontlike getal inskakel wat tot 10 (9.5) afrond en die hoogste moontlike getal wat afloop tot 10 (10.49) . Dit gee ons die laagste moontlike en hoogste moontlike waardes van $ s $ met 'n Beaufort -getal wat tot 10 afrond.

Hier is die laagste moontlike waarde van $ bi s $ (wanneer $ bi B $ = 9,5):

$ 9,5 = 1,69√ {s+4,45} -3,49 $
$ 12,99 = 1,69√ {s+4,45} $
$ 7.686391 = √ {s+4.45} $
$ 59.0805994188 = s+4.45 $
$ s = 54.6305994 $

En hier is die hoogste moontlike waarde van $ bi s $ (wanneer $ met B bo = vir $ 10,49 ):

$ 10,49 = 1,69√ {s+4,45} -3,49 $
$ 13,98 = 1,69√ {s+4,45} $
$ 8.27218935 = √ {s+4.45} $
$ 68.4291166423 = s+4.45 $
$ s = 63.9791166 $

Omdat 54.631 rondtes tot 55 km / h en 63.979 rondes tot 64 km / h, die reeks waardes van $ bi s $ met 'n Beaufort -getal van 10 is 55 tot 64 mph, oftewel 55 $ bo ≤ bi s bo ≤ $ 64 .

Hier is 'n voorbeeld van 'n korrekte antwoord wat deur 'n regte student geskryf is:

body_algebra_2_regents_part_iv_student_response_3

body_girl_graduate_throwing_cap Onthou dat u 'n koel, maar-soort-van-cliché-afstudeerfoto kan neem wat u hoofdoel is as u by die verbygaan van Algebra 2 Regents kom.

Hoe om algebra 2 regente te slaag: 6 belangrike wenke

As u besluit het om Algebra 2 Regents te neem vir u wiskunde -afstudeervereiste, sal dit u help om te weet wat dit eintlik verg om die eksamen te slaag.

Om Algebra 2 Regents te slaag, moet u 'n skaal van 65 of ongeveer 26 krediete (uit 86 in totaal) behaal. Kyk na die amptelike Algebra 2 Regents behaal omskakelingskaarte vir vorige eksamens kan u 'n beter idee gee van hoe krediete in geskaalde tellings vertaal word. Elke administrasie is anders, dus die presiese aantal krediete wat u moet slaag en 'n skaal van 65 kan behaal, kan effens wissel.

Hier is ses wenke om u te help om u kans te verhoog om Algebra 2 Regents te verbygaan.

#1: Gaan u vordering na met oefentoetse

Die beste manier om voor te berei op Algebra 2 Regents is om oefen met voorheen toegediende toetse , wat u die mees realistiese toetsoefening sal gee en u sal help om presies te leer wat u tydens die eksamen kan verwag. U kan vorige eksamens gratis aflaai op die amptelike NYSED Regents webwerf .

Ons beveel aan dat u aan die begin van u voorbereiding 'n oefentoets van een lengte neem, een in die middel van u voorbereiding en een reg voor die toetsdag. Op hierdie manier kan jy monitor u vordering en kyk of u naby is om te verbygaan, of u miskien moet buig en harder moet voorberei.

By elke oefentoets van die Algebra Regents moet u die amptelike tydsbeperking (drie uur) nakom en dit op 'n stil plek neem waar niemand u sal pla nie. Dit is belangrik om boots werklike toetsomstandighede na so na as moontlik; As u dit doen, gee u die akkuraatste aanduiding van u vermoëns en waar u tans behaal.

Nadat u 'n oefentoets afgelê het, gebruik die antwoordtoets om u eksamen te behaal en te bepaal of u geslaag het. U kan ook verwys na die studente -antwoorde op die NYSED -webwerf om 'n duideliker idee te kry van watter tipe antwoorde die volle krediet verdien.

#2: Hersien sleutelonderwerpe met behulp van klasmateriaal

U sal waarskynlik die Algebra 2 Regents -eksamen aflê sodra u u hoërskool trigonometrie of gevorderde algebra -klas voltooi het (of ten minste naby is aan voltooiing). Daarom, u kan ou huiswerkopdragte, gegradeerde toetse en vasvrae of u wiskundehandboek gebruik om u te help om die belangrikste onderwerpe wat tydens die eksamen getoets is, te hersien.

Probeer om uit te vind of daar konsepte is wat u nog sukkel om te verstaan. Dit kan ook help om oefenprobleme uit u trigboek te gebruik om dit te hersien.

#3: Kry hulp van u wiskunde -onderwyser

Jou wiskunde -onderwyser wil hê dat jy goed moet doen met die Algebra 2 Regents -toets, sodat jy jou diploma kan behaal en kan studeer; Daarom, moenie bang wees om met u onderwyser te vergader en hulle te vra of hulle advies het vir die eksamen nie of as hulle bereid sou wees om u te help met die begrip van sommige van die moeiliker algebra -konsepte en -strategieë.

U kan ook u onderwyser vra waarna graders gewoonlik soek in gekonstrueerde antwoordvrae.

#4: Sluit antwoorde en getalle in as u twyfel

Om antwoorde in te sluit en getalle in te sluit, is 'n paar van die beste strategieë om te weet vir Algebra 2 Regents (en Algebra 1 Regents). baie nuttig vir die meerkeusevrae .

Hierdie metodes behels die gebruik van die vervanging van een van die vier antwoordkeuses of 'n maklik om te gebruik nommer, soos 2 of 3, vir 'n veranderlike. As u nie seker is hoe u 'n wiskundige probleem moet aanpak nie of die proses van uitskakeling wil gebruik, behoort hierdie twee strategieë u volgende stap te wees.

U kan ook hierdie metodes gebruik om u werk na te gaan en te verseker dat die vergelykings u die regte antwoord gee.

#5: Gebruik u tyd goed

Die deel I meervoudigekeuse-afdeling is waarskynlik die maklikste van die vier afdelings (en die vrae daarvan is minder punte werd as dié in dele III en IV), dus u sal bespaar die meeste van u tyd vir vrae met die opgemaakte antwoord .

Washington se aanvaardingskoers

Omdat u in totaal drie uur vir Trig Regents het, moet u daarna streef spandeer nie meer as 'n uur aan deel I nie (dit is ongeveer twee en 'n half minute per vraag) - dit gee u twee hele ure vir dele II tot en met IV, verkieslik met 'n bietjie ekstra tyd om u antwoorde na te gaan.

#6: Beantwoord elke vraag!

Daar's geen boete vir verkeerde antwoorde nie op Algebra 2 Regents, dus is dit in u beste belang om 'n antwoord op elke vraag neer te lê, ongeag hoe stomgeslaan u is.

Probeer in Deel I gebruik die proses van eliminasie om uit te vind watter antwoordkeuses meer logies of toepasliker as ander is. As u dit doen, kan u die kans verhoog om die vraag reg te stel van 25% tot 33% of selfs 50%.

'N Ander opsie is om kies 'n raaienommer (1-4) , wat u sal gebruik wanneer u geen idee het hoe u 'n meerkeuseprobleem kan oplos nie, of as u nie meer tyd het nie. Byvoorbeeld, as my raai getal 2 was, sou ek antwoord keuse 2 kies vir elke meerkeusevraag wat ek nie weet hoe om op te los nie.

Vir alle vrae wat saamgestel is, u kan gedeeltelik krediet kry vir ten minste die korrekte werk , so maak seker dat u alles neerskryf wat u kan!

Gevolgtrekking: Wat u moet weet oor Algebra 2 Regents

Algebra 2 Regents, ook bekend as Trig Regents vanweë die klem op trigonometrie, is een van die drie wiskundige Regents -toetse wat nodig is vir die gradeplegtigheid van 'n openbare hoërskool in die staat New York. Die drie-uur eksamen bestaan ​​uit 37 vrae wat versprei is oor 'n meervoudigekeuse-afdeling en drie afdelings met 'n saamgestelde antwoord.

U moet Algebra 2 Regents slaag om u hoërskool diploma te behaal (as hierdie eksamen u gekose wiskunde toets is). 'N Slaagsyfer is 65, gelykstaande aan ongeveer 26 (uit 86) krediete. Onderwerpe wat getoets word, sluit in hoëvlak-algebra- en trigonkonsepte, van kwadratiese funksies tot logaritmes, matrikse en waarskynlikheid.

Die beste manier om te verseker dat u die eksamen slaag, is deur werklike oefentoetse af te lê, vorige huisopdragte en vasvrae uit u wiskundeklas te hersien en hulp van u wiskunde -onderwyser te kry. Onthou op toetsdag gebruik sleutelstrategieë (soos om antwoorde en getalle in te sluit) , spandeer meer tyd aan vrae wat saamgestel is en beantwoord elke vraag.

Interessante Artikels

Beste analise van Abigail Williams - die smeltkroes

Vrae oor Abigail Williams? Ons volledige analise verduidelik haar motivering, haar verhouding met John Proctor en haar rol in The Crucible.

Antwoord: Waarom het dominee Hale na Salem teruggekeer?

Dominee Hale verlaat Salem in The Crucible Act 3, maar keer dan terug in Wet 4 - hoekom? Ons verduidelik sy optrede en motiverings aan die einde van die toneelstuk.

Carlow Universiteit SAT-tellings en GPA

Toelatingsvereistes vir Huntingdon College

Hoërskool Oceanside | 2016-17-ranglys | (Oceanside,)

Vind staatsranglys, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Oceanside High School in Oceanside, CA.

50 wonderlike argumenterende opstelonderwerpe vir enige opdrag

Sukkel u om met argumentatiewe opstelidees vorendag te kom? Kyk na ons nuttige lys met argumentatiewe opstelonderwerpe, plus wenke om die beste vir u te kies.

Toelatingsvereistes vir Genève Kollege

Volledige gids vir die nuwe SAT in 2016

Hoe verander die nuwe SAT in 2016, en hoe moet u daarop voorberei? Lees ons kundige gids om alles te leer.

ACT-skoolkodes en kollegekodes vir tellingverslae

Moet u ACT-tellingverslae stuur en ACT-kollege-kodes vind? Hier is hoe u skoolkodes soek om u universiteitsaansoek volledig te kry.

Wat u moet weet oor opsies vir die jeug-Burbank Charter School

Vind staatsranglys, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Options for Youth-Burbank Charter School in Burbank, CA.

Toelatingsvereistes vir Westminster College (UT)

Toelatingsvereistes aan die Northern State University

UNT ACT -tellings en GPA

Wie is die toelatingskomitee? Waarna soek hulle?

Wie is in 'n toelatingskomitee vir kollege? Hoe besluit hulle watter aansoeke om te aanvaar en watter om te verwerp? Lees alles en nog baie meer in ons volledige deskundige gids.

Toelatingsvereistes aan die Suid -Oregon Universiteit

Toelatingsvereistes vir Webber Internasionale Universiteit

Twee waarhede en 'n leuen: 35 goeie leuens om ander te bedrieg

Speel twee waarhede en 'n leuen? Goeie leuens kan moeilik wees om vorendag te kom! Kyk na ons lys met twee waarhede en 'n leuen-idee om u te inspireer.

Nebraska Wesleyan University Toelatingsvereistes

Alles wat u moet weet oor F. Scott Fitzgerald

Vrae oor die lewe van die skrywer F. Scott Fitzgerald van The Great Gatsby? Ons lei u deur sy volledige biografie en hoe dit met die roman verband hou.

ACT-tellings van die Universiteit van Tampa en GPA

Hoe om wonderlike Caltech-opstelle te skryf

Weet u nie hoe u die Caltech-opstelaanwysings moet benader nie? Ons bied 'n diepgaande analise, sodat u 'n Caltech-aanvulling kan skryf wat uit die pak staan.

Toelatingsvereistes vir Universiteit van Oklahoma (OU)

Embry -Riddle Aeronautical University - Prescott SAT -tellings en GPA

Hierdie jaar se toelatingsvereistes vir rooibruin

Toelatingsvereistes vir Trine Universiteit