Beste opsomming van die smeltkroes

feature_act3.jpg

In Wet 3 van Die smeltkroes ontmoet ons die beoordelaars wat die hekseproewe uitgevoer het. John Proctor en Mary Warren konfronteer uiteindelik die hof met die waarheid, maar, soos u sal sien, het die waarheid beperkte geldeenheid as dit nie strook met wat mense reeds gekies het om te glo nie. Ek sal kort en lang opsommings van Wet 3 insluit, 'n lys van die belangrikste aanhalings en 'n tematiese ontleding wat die gebeure van hierdie deel van die stuk dek.

Die smeltkroes Wet 3 Opsomming - kort weergawe

Regter Hathorne bevraagteken Martha Corey buite die verhoog. Giles Corey onderbreek die verrigtinge om sy vrou te verdedig, en hy word (op die verhoog) in 'n kamer van die hof gesleep deur marskalk Herrick. Hulle word vergesel deur regter Hathorne, goewerneur Danforth, dominee Parris en dominee Hale, Francis Nurse en Ezekiel Cheever.

Na 'n kort bespreking waar die waarheid van die aanklaers se bewerings deur Francis Nurse en Giles Corey betwis word, gaan Mary Warren en John Proctor die kamer binne. Mary erken aan Danforth dat sy en die ander meisies die hele tyd vals was. Danforth is nie oortuig dat dit die waarheid is wat gebaseer is op die bewyse van heksery wat hy in die hof gesien het nie (mense wat deur bekende geeste verstik word en met dolk gesny word).Proctor lewer 'n petisie onderteken deur 91 mense wat bereid is om die goeie karakter van Elizabeth Proctor, Rebecca Nurse en Martha Corey te aanvaar. Danforth -bevele word opgestel vir al die mense wat die petisie onderteken het. Proctor bied dan 'n verklaring aan van Giles Corey waar Corey getuig dat Thomas Putnam sy dogter, Ruth Putnam, aangemoedig het om beskuldigings teen George Jacobs te maak, sodat Putnam Jacobs se grond kon opneem. Giles weier egter om bekend te maak wie hom hierdie inligting gegee het, daarom word hy gearresteer weens minagting van die hof en sy beskuldigings word van die hand gewys.

Laastens, Proctor gee Danforth Mary Warren se verklaring, waar sy skriftelik erken dat sy en die ander meisies 'n valse ding was. Die meisies word uit die hofsaal gebring vir ondervraging deur Danforth. Abigail ontken Mary se beskuldigings. Die beoordelaars betwyfel Mary nog meer as sy nie kan voorgee dat sy flou word soos sy sê in die hofsaal nie. Abigail sê dan dat sy 'n gees in die kamer voel, wat Proctor woedend maak. Hy noem haar 'n hoer en erken dat hulle 'n verhouding gehad het sodat sy gediskrediteer sal word. Danforth bring Elizabeth Proctor in vir ondervraging oor hierdie kwessie, maar sy bedek die saak om John se reputasie te beskerm. Sy is nie bewus daarvan dat hy reeds erken het nie. John se beskuldigings word daarna van die hand gewys.

Abigail beweer dat sy 'n voël op die balke sien waarop sy dring daarop aan dat Mary Warren se gees gereed is om haar aan te val. Die ander meisies volg Abigail se leiding en loop op Mary neer. 'N Verskrikte Maria breek onder die druk van hierdie beskuldigings en erken dat John haar gedwing het om vir die duiwel te werk. Proctor en Corey word gearresteer , en Hale verlaat die hof in afsku oor hierdie blatante bewys van irrasionaliteit.

body_handcuffs.jpg U het dit waarskynlik sien aankom. John Proctor sou nog lank nie daarmee wegkom om so duiwels knap te wees nie (jammer).


Die smeltkroes Wet 3 Opsomming - Lang weergawe

Hierdie daad vind plaas in die vestry -kamer van die vergaderhuis Salem, net buite die hofsaal. Die gehoor hoor hoe regter Hathorne Martha Corey ondervra van die verhoog af (in die hof).Hy vra haar 'n reeks leidende vrae in 'n poging om haar te laat bely dat hy heksery het. Giles Corey probeer onderbreek en beweer dat die beskuldigings slegs 'n produk is van Thomas Putnam se geldgierigheid. Giles word deur die maarskalk Herrick uit die hofsaal en in die kleedkamer (op die verhoog) gesleep. Hulle isgevolg deur Francis Nurse, dominee Hale, regter Hathorne, adjunk -goewerneur Danforth, Ezekiel Cheever en dominee Parris. Danforth vermaan Giles dat hy die hofverrigtinge onderbreek het. Hy dring daarop aan dat as Giles getuienis in sy vrou se verweer wil indien, hy die prosedure moet volg en 'n beëdigde verklaring moet indien. Francis Nurse sê hy het bewys dat die meisies bedrog is. Hierdie aanspraak is ontstellend vir Danforth omdat hy al baie mense veroordeel het op grond van hul getuienis.

Op hierdie oomblik, John Proctor lei Mary Warren in die kleedkamer. Mary praat eers nie, maar Proctor vertel Danforth dat sy 'n afsetting geteken het wat aandui dat sy nooit geeste gesien het nie. Mary vertel huiwerig vir Danforth dat die meisies die hele tyd bedrieg het. Danforth waarsku Proctor dat hy beter moet seker wees dat hierdie nuwe bewyse waar is en vra hom oor sy bedoelings. Proctor sê dat hy geen begeerte het om die hof te ondermyn nie, en sy enigste doel is om sy vrou te red.

Cheever onthul dat Proctor die arrestasiebevel geskeur het toe hulle sy vrou kom haal het, en Danforth word weer agterdogtig. Hy stel Proctor 'n paar vrae oor sy godsdienstige toegewydheid en sy gebreke in kerkbywoning, en Proctor herhaal dat hy die afgelope tyd nie in die kerk was nie omdat hy Parris haat.Danforth voel nog steeds dat die meisies die waarheid moet spreek omdat hy gesien het hoe hulle met spelde gesteek en deur geeste in die hof verstik is.Proctor toon aan deur daarop te wys hoe vreemd dit is dat al hierdie mense wat altyd 'n goeie reputasie gehad het, skielik van heksery beskuldig word.Danforth en Hawthorne vertel dan vir John dat Elizabeth swanger is, wat beteken dat hulle haar ten minste sal spaar totdat die kind gebore word.Proctor weier om sy beskuldigings van meineed teen die meisies te laat val, alhoewel sy vrou veilig is.Sy vriende se vroue is steeds in gevaar, en hy is vasbeslote om Abigail as 'n leuenaar bloot te stel.

Danforth stem in om na die getuienis van Proctor te kyk, 'n petisie wat geteken is deur 91 agbare mense wat getuig van Rebecca Nurse, Martha Corey en Elizabeth Proctor se goeie karakters. Parris dring daarop aan dat diegene wat die petisie onderteken het, vir ondervraging ontbied moet word. Danforth -bevele wat opgestel is vir hul arrestasie, tot afgryse van Francis Nurse, wat die mense wat die petisie onderteken het, belowe het dat daar geen negatiewe gevolge vir hulle sou wees nie. Danforth sê dat hulle niks hoef te vrees as hulle werklik goeie Christene is nie.

Proctor gee dan Danforth Giles Corey se afsetting. Corey sê dat Putnam sy dogter, Ruth, aangesê het om George Jacobs van heksery te beskuldig sodat Putnam die grond van Jacobs kan inneem. Corey weier egter om Danforth die naam van die persoon wat hierdie inligting aan hom gegee het, te vertel, en toe Putnam direk gevra word, ontken hy dit.Hale sê dat Giles nie die skuld kan kry omdat hy die anonimiteit van sy informant behou het nie, want almal in die stad is bang vir die hof.Danforth dring daarop aan dat onskuldige mense geen rede het om bang te wees nie. Giles word weens minagting van die hof in hegtenis geneem.

Proctor probeer almal kalmeer en gee Mary Warren se afsetting aan Danforth. Dit sê dat sy nooit die duiwel of ander geeste gesien het nie, en dat die ander meisies lieg.Voordat Danforth die neerslag neem, probeer Hale hom om te laat dat 'n prokureur Proctor se getuienis in die hof laat argumenteer eerder as om Proctor te vra om dit alleen te verdedig.Danforth sê heksery is 'n onsigbare misdaad, so die heks en die slagoffer is die enigste ware getuies.Dit beteken dat slegs die slagoffer vir betroubare getuienis in die hof gelaat word (aangesien die heks duidelik nie vertrou kan word nie), dus is advokate onnodig.

By die lees van die afsetting, Danforth vra Mary of Proctor haar gedreig het om haar te laat verander van haar getuienis. Mary sê nee, sy praat nou die waarheid. Danforth beveel dat die ander meisies die kamer binnegaan.Danforth lig hulle in oor die aanklagte wat Mary teen hulle gemaak het, en Abigail ontken Mary se beskuldigings ten sterkste. Proctor wys daarop dat daar geen rede is vir Maria om hierdie bewerings te maak nie, tensy sy die waarheid praat. Hyspoor Mary aan om Danforth te vertel van die meisies wat in die bos dans.Parris word gedwing om te erken dat hy hulle ontdek het dans, en Hale bevestig dit.Danforth word versteur deur hierdie inligting en word minder vertrou op Abigail.

Hathorne ondervra dan Mary oor haar gedrag in die verlede in die hof in die lig van haar nuwe getuienis.Mary sê dat sy vals was toe sy voorheen in die hof beswyk het. Hathorne en Parris sê vir Mary dat sy nou moet maak asof sy weer flou val as sy so 'n goeie aktrise is. Mary kan nie voorgee dat sy flou raak buite die hofsaalomgewing nie.

Danforth vra Abigail of dit moontlik is dat die geeste in haar kop kon wees.Abigail word beledig deur hierdie beskuldigings en wys op hoeveel sy deur hekse gely het. Sy hou skielik op met praat en beweer dat sy 'n gees in die kamer voel. Die ander meisies boots haar na. Danforth koop die daad in en vermoed Mary onmiddellik van heksery, wat die bedoeling van Abigail is. Mary probeer weghardloop, uit vrees vir haar lewe as die ander meisies haar beskuldig. Proctor keer dat Mary weggaan en gryp Abigail woede aan die hare en noem haar 'n hoer. Hy erken hul verhouding en verduidelik dat Abigail sy vrou van towery beskuldig het omdat sy by hom wil wees. Danforth is geskok, en Abigail weier om te reageer op die beskuldigings, wat Danforth nog verder versteur.

Danforth beveel dat Elizabeth Proctor vir ondervraging oor hierdie kwessie ingebring sal word nadat John daarop aangedring het dat Elizabeth nie kan lieg nie. John en Abigail word albei gedwing om die rug na haar te draai terwyl sy ondervra word, sodat sy nie weet dat John reeds die saak erken het nie. Elizabeth sê sy het Abigail ontslaan omdat sy agterdogtig was oor Abigail se noue verhouding met haar man. By verdere ondervraging, sy lieg en sê dat haar vermoedens ongegrond was om John se reputasie te beskerm. Danforth neem dit as 'n bewys dat Proctor oor die saak lieg en Elizabeth ontslaan. Hale wys daarop dat dit heeltemal logies is dat Elizabeth sou jok om die reputasie van haar man te beskerm. Hy glo Proctor praat die waarheid.

Abigail verhoed verdere rasionele gesprekke deur voor te gee dat sy 'n voël sien en praat met Mary Warren se gees. Al die meisies begin alles herhaal wat Mary sê.Danforth is weer oortuig deur hierdie optog.Hy druk Mary op om te erken dat sy 'n band met die duiwel het. Mary is doodsbang vir haar lewe, en daarom verdwyn sy dat Proctor die man van die duiwel is en haar tot heksery gedwing het (om eerlik te wees, hy het haar onder druk geplaas om haar getuienis te verander). Danforth stel 'n paar beskuldigende vrae aan Proctor.

Proctor veroordeel Danforth omdat hy tot vrees en onkunde bygedra het deur die meisies nie as bedrog bloot te stel nie. Hy blameer homself ook omdat hy aarsel om met die waarheid na vore te kom. Hy sien dat die donkerder neigings in homself en ander tot hierdie ramp gelei het, en dat hulle uiteindelik almal hel toe sal gaan. Danforth beveel dat Proctor en Corey gearresteer en tronk toe gestuur word. Hale is verontwaardig oor die manier waarop Danforth die ondersoek uitgevoer het en weier om langer deel te wees van die verrigtinge.

body_spiritbird.jpg Dit is hoe ek my Mary Warren se valse voëlgees voorstel. Sy is 'n soort hoender.

Die smeltkroes Wet 3 Aanhalings

Hier is 'n lys van die belangrikste aanhalings wat die mees relevante is vir die tematiese ontwikkelinge wat in Wet 3 afspeel. Ek sal kortliks die belangrikheid van elkeen in konteks verduidelik. Kyk na ons volledige lys van sleutelaanhalings uit al vier die handelinge vir 'n meer uitgebreide weergawe.

Maar u moet verstaan, meneer, dat 'n persoon by hierdie hof is, of dat hy daarteen gereken moet word; daar is geen pad tussenin nie. Dit is 'n skerp tyd, nou, 'n presiese tyd - ons leef nie meer in die skemermiddag toe die kwaad hom met die goeie vermeng en die wêreld verwar het nie.

Danforth, bl. 87

Hier, Danforth bevestig die swart en wit aard van die hof se standpunt. Almal wat die optrede van die hof nie ten volle ondersteun nie, word as verdag beskou. Die beoordelaars kan dit nie bekostig om onduidelik te wees of te twyfel dat hulle hul besluite kan besmet nie, omdat hul gesag in die algemeen daaronder ly. Om beheer te behou, poog hulle om 'n illusie van presisie in die vonnisproses te skep.Dit is 'n illusie wat net soveel vir hulself geskep word as vir die res van Salem.Hulle wil veilig voel in die wete dat hulle die regte ding doen, en hulle kan dit net doen deur al hul onsekerhede heeltemal te vermorsel.

Hoe verdedig 'n mens die beskuldigde in 'n gewone misdaad? Een roep getuies op om sy onskuld te bewys. Maar heksery is ipso facto op sy gesig en van nature 'n onsigbare misdaad, nie waar nie? Wie kan dus moontlik daarvan getuig? Die heks en die slagoffer. Geen ander nie. Nou kan ons nie hoop dat die heks haarself sal beskuldig nie; toegestaan? Daarom moet ons op haar slagoffers staatmaak - en hulle getuig, die kinders getuig beslis. Wat die hekse betref, niemand sal ontken dat ons gretig is vir al hul belydenisse nie. Wat moet die prokureur dus oorhou?

Danforth, bl. 93

intervensies vir verminderde hartuitset

Hierdie aanhaling toon Danforth se rede vir die manier waarop hierdie proewe uitgevoer is.Dit gee ons insig in die verdraaide logika wat hofamptenare in die lig van histerie aangeneem het.Aangesien die misdaad onsigbaar is, is daar geen onbevooroordeelde getuies beskikbaar nie; die enigste mense wat kan getuig van wat werklik gebeur het, is die heks en haar slagoffer. Dit beteken dat elke saak noodwendig 'n situasie is wat hy gesê het, gesê het waar die beskuldigde onmiddellik wantrou en gedwing word om te bely sonder dat sy kan verdedig. Die skrik rondom heksery en die duiwel is so groot dat amptenare die feit ignoreer dat die beskuldigers redes kan hê om oor hul ervarings te lieg.

Ek het die ander meisies hoor skree en jy, eer, dit lyk asof jy hulle glo, en ek - Dit was eers sport in die begin, meneer, maar toe roep die hele wêreld geeste, geeste, en ek belowe jou, mnr. Danforth, ek het net gedink ek sien hulle, maar ek het nie.

Mary Warren, bl. 100

Mary Warren probeer met beperkte sukses haar optrede vroeër in die toneelstuk verduidelik. Sy word deur skeptisisme van die regters gekonfronteer na so 'n drastiese verandering in haar getuienis. Daar word nie gekyk na die sielkundige elemente wat in die getuienis van die meisies speel nie en hoe groepsdruk en die goedkeuring van magtige volwassenes hul gedrag kan aanmoedig. Mary probeer beskryf hoe sy ingesluip is in die ervaring dat sy in die hofsaal was. Al haar vriende skree oor hekse, Danforth glo hulle, en dan glo die stad hulle ook. Dit is maklik om te sien hoe 'n persoon soos Maria, wat uitgebeeld word as 'n indrukwekkende volgeling, die optrede en oortuigings van ander weerspieël om in te pas en waardevol te voel.

'N Vuur, 'n vuur brand! Ek hoor die stewel van Lucifer, ek sien sy vuil gesig! En dit is my en jou gesig, Danforth! Vir diegene wat kwartels uit mense uit onkunde bring, soos ek kwartel, en soos jy nou kwartel as jy in jou hele swart harte weet dat dit bedrog is - God verdoem veral ons soort, en ons sal brand, ons sal saam brand!

Proctor, bl. 111

John Proctor is aan die einde van hierdie daad, want hy is so gefrustreerd oor die manier waarop die hofbeamptes gekies het om hul oë te sluit vir die leuens wat voor hulle vertel word.Dit het vir hulle 'n kwessie van trots geword. Hulle het geen ware begeerte na geregtigheid nie; hulle wil net reg bewys word. Johannes beskryf 'n visioen van die hel waarin die duiwel se gesig bloot 'n weerspieëling is van sy eie gesig en die gesigte van al die ander wat hierdie tragedie toegelaat het. Hy het vertraag om sy kennis van Abigail se leuens aan die hof bekend te maak, en die amptenare het die beskuldigers vertrou. Hulle het almal daadwerklik gekies om onkunde en paranoia uit eie belang aan te moedig eerder as om kritiese denke en logika in die verrigtinge in te sit.

body_hell.jpg Daar is nou geen terugkeer nie.

Die smeltkroes Wet 3 Tematiese analise

In hierdie afdeling, Ek gee 'n kort ontleding van elk van die hooftemas wat in hoofstuk 3 van die artikel verskyn Die smeltkroes . Ek werk aan 'n volledige tematiese ontleding wat binnekort moet verskyn, so bly ingeskakel!

Ironies

As Hathorne Martha Corey bevraagteken, sê sy dat sy nie 'n heks kan wees nie, want 'ek weet nie wat 'n heks is nie' (bl. 77).Hathorne sê daarteen dat as sy nie weet wat 'n heks is nie, sy nie verseker kan weet dat sy nie een is nie. Terwyl die amptenare beweer dat hulle op 'n missie is om die waarheid te ontdek, weef hulle eintlik net 'n verhaal uit leuens wat by hul vooroordele pas, terwyl hulle alles ignoreer wat die beskuldigde sê.

Daar is ook 'n geval van tragiese ironie aan die einde van hierdie daad wanneer Elizabeth vir ondervraging ingebring word nadat John erken het dat hy sy verhouding met Abigail erken het.Omdat sy nie geweet het dat hy reeds erken het nie, lieg sy om hom te beskerm. Sy beeld haarself uit as 'n irrasioneel jaloerse vrou, 'ek het gedink hy het haar verras. En so het ek op 'n nag my verstand verloor, dink ek, en haar op die snelweg uitgesteek '(bl. 105). Die een keer toe die altyd eerlike Elizabeth gekies het om te lieg, was ook die tyd toe dit vir haar die belangrikste was om die waarheid te vertel. Beide sy en John neem aksies om mekaar op verskillende maniere te beskerm, maar dit vererger uiteindelik die situasie omdat hul prioriteite verkeerd is.

Histerie

Die histerie wat vertoon word in Die smeltkroes bereik sy hoogtepunt tydens Wet 3. Daar is deurgaans voorbeelde dat die hofamptenare logika en getuienis ten gunste van onkunde en paranoia geïgnoreer het. Dit word duidelik dat die hof gekies het om die beskuldigers te glo, en dat enige getuienis wat aandui dat dit bedrog is, verdiskonteer word.As die versoekskrif wat getuig van die goeie karakter van die beskuldigde vroue, aangebied word, is die reaksie van Danforth, Hathorne en Parris om die mense wat dit onderteken het in hegtenis te neem eerder as om te dink dat dit die onskuld van die vrou kan aandui.Danforth is oortuig dat daar 'n aangrypende komplot is om Christus in die land omver te werp! (bl. 91), en almal wat twyfel oor die beslissings van die hof is moontlik betrokke. Die krag van massa -histerie word verder onthul wanneer Mary nie kan maak asof sy flou raak buite die emosioneel gelaaide hofsaalomgewing nie. Sy het geglo dat sy voorheen geeste gesien het omdat sy vasgevang was in die waan van die mense om haar.

Abigail lei ook die beoordelaars se aandag af van enige rasionele ondersoek in hierdie daad deur die massahisterie te ondersoek. Danforth, wat die meeste gesag het, is ook die meeste verkoop op haar daad, en dit verg net 'n paar gille om hom te oortuig dat hy in die teenwoordigheid van heksery is.Dit lei tot Mary se histeriese beskuldiging van Proctor nadat sy besef het dat sy deur die histeriemonster verteer sal word as sy nie daartoe bydra nie.

Reputasie

John Proctor saboteer sy reputasie omdat hy besef dat dit die enigste manier is waarop hy Abigail betroubaar kan diskrediteer.Dit is nie 'n besluit wat ligtelik geneem word in 'n stad waar reputasie so belangrik is nie.John aanvaar dat hy amptelik die ondergang van [sy] goeie naam afgelê het (bl. 103). Elizabeth besef egter nie dat hy genoeg omgee vir haar om sy reputasie te saboteer om haar lewe te red nie. Sy tree op onder die aanname dat sy reputasie steeds van die allergrootste belang is en maak nie die saak bekend nie.

Kommer oor reputasie word ook uitgedruk in hierdie daad deur Danforth en Hale, wat albei verwys na die besluite wat hulle reeds geneem het om mense tot die dood of gevangenisstraf te veroordeel. Danforth wil nie Mary se getuienis aanvaar nie, want as dit waar is, beteken dit dat hy baie foute begaan het, wat sy geloofwaardigheid kan vernietig. Hale is meer bereid om te dink dat hy 'n fout gemaak het ('Ek smeek u, stop nou voordat 'n ander veroordeel word!' sy naam beland aan die onkundige kant van die geskiedenis.

Krag en gesag

Die begeerte om mag en gesag te behou speel 'n prominente rol in die optrede van karakters in hierdie wet, veral die beoordelaars.Danforth en Hathorne weier om die getuienis van Giles Corey te hoor omdat hy dit nie deur die regte kanale aanbied nie.Ontwrigtings aan die hof word met groot agterdog bejeën.John Proctor word onmiddellik gevra of hy van voorneme is om die hof omver te werp wanneer hy probeer om teenstrydige getuienis aan te bied. Die mense in magsposisies het geen vermoë om dinge vanuit 'n ander perspektief te sien nie, want hulle fokus is so gefokus op die handhawing van hul gesag. Namate getuienis aangebied word, word dit duidelik dat die hof is meer bekommerd oor die behoud van 'n gevoel van onfeilbaarheid as om net besluite te neem.

Misleiding

John Proctor vermaan Mary Warren om die waarheid te vertel oor die bedrieglike aard van die hekserybeskuldigings, en noem voorbeelde uit die Skrif om haar aan te moedig om die regte ding te doen.Op dieselfde tyd, hy het nog nie na vore gekom met die waarheid oor sy verhouding nie, wat Mary se aanklagte teen Abigail meer geloofwaardigheid sou gee. Alhoewel hy dit uiteindelik doen, dit is interessant om na te dink oor hoe die verloop van sake moontlik verskil het as hy nie so lank geneem het om die waarheid aan die hof bekend te maak nie.

Dit is duidelik dat in Salem, om dinge onder die mat in te vee of om dit agter fasades van behoorlikheid te vermom, is 'n manier van lewe. As die waarheid uiteindelik onthul word, is dit vreemd vir die regters.Hoe kan Maria maak asof sy flou val in die hofsaal, maar nie nou nie? Hoe kon Abigail Williams, onskuldige tienerslagoffer, het 'n verhouding met John Proctor, Forthright Farmer en Family Man? En hoe kan sy bedrieglik genoeg wees om sulke dramatiese valse beskuldigings uit die weg te ruim? Hierdie soort lae in mense se sielkunde en gedrag is verwarrend omdat dit gewoonlik verborge bly.

body_deception.jpg Niemand wat in staat is om die verloop van die gebeure om te keer, ontdek die waarheid van wat onder die metaforiese vloerplanke in Salem skuil totdat dit te laat is nie.

Die smeltkroes Wet 3 Opsomming

Nou vir 'n 'n vinnige oorsig van wat in Wet 3 gebeur het. Cue bullet points!

 • Martha Corey word deur Danforth bevraagteken.
 • Giles Corey maak hierteen beswaar en stry met die regters en dring daarop aan dat die beskuldigings teen haar vals is.
 • Mary en John arriveer, en Mary onthul dat sy eintlik geen geeste gesien het nie.
 • John bied 'n petisie aan as bewys van die goeie karakter van Elizabeth Proctor, Rebecca Nurse en Martha Corey, maar dit slaan terug; Danforth het lasbriewe opgestel vir die ondertekenaars.
 • Giles lig Danforth in dat Thomas Putnam vir Ruth Putnam gesê het om George Jacobs te beskuldig sodat Putnam Jacobs se grond kan kry.
 • Giles sal egter nie bekend maak wie dit vir hom gesê het nie, daarom word hy gearresteer weens minagting van die hof.
 • Danforth hersien Mary se neerslag waar sy getuig dat die meisies vals was.
 • Die meisies word ingebring en ondervra, en Abigail ontken die beskuldigings.
 • Mary kan nie voorgee dat sy op bevel flou word nie, wat Danforth, Parris en Hathorne laat twyfel oor haar hersiene getuienis.
 • John erken desperaat sy verhouding met Abigail, maar Elizabeth, wat gewoonlik eerlik is, bevestig nie sy bewerings nie, omdat sy nie weet dat hy reeds erken het nie.
 • Abigail en die ander meisies tree op asof hulle deur Mary betower word, wat John daarvan beskuldig dat hy vir die duiwel gewerk het uit vrees dat sy deur die hof veroordeel sal word.
 • John Proctor en Giles Corey word gearresteer, en Hale verlaat die hof.

Wet 3 maak dit duidelik dat die hofamptenare nie bereid is om rede te sien nie. Daar is egter steeds 'n vraag oor wie uiteindelik die doodstraf opgelê sal word weens hierdie valse beskuldigings en wat die uitval van die verhore in Salem sal wees. Dit en nog baie meer sal aan die lig kom in Wet 4, die laaste hoofstuk.

Interessante Artikels

Hoe om 'n Spaanse beursfonds-toekenning te wen

Doen u aansoek om 'n beurs van die Hispanic Scholarship Fund? Hier is 'n volledige gids, insluitend hoe om aansoek te doen, sperdatums en strategieë om te wen.

Toelatingsvereistes vir Ramapo College of New Jersey

23 Tipes dokters en wat hulle doen

Weet u nie watter mediese spesialiteit u moet kies nie? Kyk na ons lys dokters vir idees, plus wenke om die regte spesialiteit vir u te vind.

Hoeveel buitemuurse aktiwiteite het u nodig?

Hoeveel buitemuurse aktiwiteite vir universiteitsaansoeke het u nodig? Ons het uiteengesit wat te veel is, wat te min is en hoe om vir u aansoeke te beplan.

Mills College SAT-tellings en GPA

Toelatingsvereistes aan die Universiteit van Idaho

Toelatingsvereistes vir Indiana State University

Roosevelt Universiteit SAT Scores en GPA

Die 17 beste beeldende kunskolleges in die VSA

Woon een van hierdie 17 beste kunskolleges by, insluitend gespesialiseerde kunsskole en groot liberale kunskolleges, om 'n uitstekende beeldende kunsopleiding te kry.

Toelatingsvereistes vir Stony Brook

Hoeveel vrae kan u mis vir 'n perfekte ACT-telling?

Streef u na 'n perfekte 36 ACT-telling? U moet na perfeksie mik, maar u kan nog steeds 'n paar vrae mis. Hier is presies hoeveel vrae u vir 'n 36 ACT verkeerd kan kry.

Uitspraak saak oor ACT Engels: wenke en praktykvrae

Voornaamwoord is 'n ACT -Engelse grammatika -reël wat baie studente in die alledaagse lewe misbruik. Lees my wenke sodat u u telling kan verbeter.

Toelatingsvereistes vir Virginia Military Institute

229 Algemene Engelse werkwoorde met voorbeelde

Op soek na 'n lys van werkwoordwoorde? Ons werkwoorde lys bevat al drie tipes werkwoorde en voorbeelde.

Hoeveel keer kan u die WET neem?

Hoeveel keer moet u die ACT neem? Lees hier om algemene sleutelfoute in die herneem van die ACT te leer, en hoeveel keer om weer te toets.

Hoërskool Mira Mesa | 2016-17 Ranglys | (San Diego,)

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor die Hoërskool Mira Mesa in San Diego, CA.

SAT -tellings en GPA van die Universiteit van Arkansas

10 ACT -telling: is dit goed?

Beste analise: oë van TJ Eckleburg in The Great Gatsby

Vra u wat die Dr. TJ Eckleburg-oogsimbool beteken? Ons verduidelik die belangrikheid van die advertensiebord in The Great Gatsby, met aanhalings en karakteranalise.

Georgia Southern SAT -tellings en GPA

Geheime waarhede van SAT / ACT-voorbereidingsmetodes: voor- en nadele van elkeen

U weet dat dit 'n goeie idee is om voor te berei op die SAT en ACT. Vir die meeste studente is dit per slot van rekening die mees doeltreffende manier om hul kollege-toelatingskanse te vergroot. Daar is egter soveel maniere om die toets daarvoor voor te berei - wat is die beste manier vir u? Dit is duidelik dat sommige metodes beter sal wees as ander, maar dit is ook so dat sommige metodes oor die algemeen nie baie goed is nie.

Hoe om 'n A + argumentatiewe opstel te skryf

Skryf 'n argumentatiewe opstel? Wat is 'n goeie onderwerp? Lees hoe om 'n wonderlike argumentatiewe opstel te skryf en ons kundige voorbeelde te lees.

Bucknell Toelatingsvereistes

20 Top Party -kolleges: kan u nog steeds 'n goeie opvoeding kry?

Wil u een van die beste partytjie -kolleges bywoon? Ons het die grootste partytjie -skole gelys en verduidelik hoe u pret en akademici in 'n partytjie -skool kan balanseer.

Wat is die reënboogkleurorde? Begrip van ROYGBIV

Wat is die kleure van die reënboog in volgorde? Leer die geskiedenis agter ROYGBIV en hoe die reënboogkleurorde in die toekoms kan verander.