Die beste meetkunde -regente -beoordelingsgids 2020

feature_geometry_3d_shapes

As u tans 'n openbare hoërskool in die staat New York bywoon, moet u die New York Regents -eksamens slaag om u diploma te behaal. Die Geometry Regents-eksamen toets u op 'n groot verskeidenheid geometrieverwante onderwerpe, van hoeke tot 3D-vorms. Die komende Geometry Regents -eksamen is op Woensdag 22 Januarie 2020 om 09:15.

Hierdie uitgebreide Geometry Regents -hersieningsgids sal u alles vertel wat u moet weet oor die formaat van die eksamen, hoe dit u toets en hoe vrae lyk. Ons gee u ook ons ​​beste wenke om dit op te los.Wat is die formaat van die Geometry Regents -eksamen?

Kom ons begin ons Geometry Regents -oorsig deur na die struktuur van die wiskundige toets te kyk. Geometry Regents is 'n vierdelige eksamen wat uit 35 vrae bestaan, en u het drie ure om dit te voltooi.

Hier is 'n oorsig van die formaat:

# Vrae Tipe vraag Punte per vraag Gedeeltelike krediet gegee? Totale punte
Deel I 24 (# 1-24) Meervoudige keuse 2 Moenie 48
Deel II 7 (# 25-31) Kort reaksie 2 Ja 14
Deel III 3 (# 32-34) Medium reaksie 4 Ja 12
Deel IV 1 (# 35) Lang reaksie 6 Ja 6
TOTAAL 35 - - - 80

Elke meerkeusevraag het vier antwoordkeuses (gemerk 1-4) waaruit u een sal kies en dit dan op 'n aparte antwoordblad opneem.

Vir die antwoorde-vrae, moet u die volgende doen om die volle krediet te verdien, volgens die amptenaar Meetkunde Regents instruksies :

'Dui duidelik die nodige stappe aan, insluitend die toepaslike formulevervangings, diagramme, grafieke, kaarte, ens. Gebruik die inligting wat vir elke vraag verskaf word om u antwoord te bepaal. Let daarop dat diagramme nie noodwendig op skaal geteken is nie. '

In wese moet jy wys jou werk . As u slegs die regte antwoord neerlê, kry u 1 punt, maar dit is dit.

Alhoewel u nie afsonderlike afvalpapier vir die eksamen kry nie, mag u leë spasies in die toetsboek gebruik (al word dit nie aangeteken nie). Let daarop dat u een vel afvalgrafiekpapier (as u sou kies om dit te gebruik) agter in die toetsboekie kry; enigiets wat op hierdie testament geskryf is nie behaal word.

fahrenheit tot celsius formule maklik

Die volgende gereedskap en toestelle moet beskikbaar wees vir u op die Geometry Regents -eksamen:

 • 'N Grafiese sakrekenaar
 • N regeerder
 • 'N Kompas

Uiteindelik kry u 'n 'Wiskundige verwysingsblad vir hoërskool' met basiese formules en omskakelings wat handig kan wees tydens die eksamen. Hierdie naslaanblad is agter in u toetsboek; u kan dit langs die geperforeerde rande uitskeur en dit te eniger tyd tydens die Geometry Regents -eksamen kan gebruik.

Hier is hoe die verwysingsblad sal verskyn:

body_geometry_regents_reference_sheet

body_math_geometry_test_potlood

Hoe lyk vrae oor meetkunde -regente?

Elk van die vier dele van Meetkunde Regents bevat verskillende tipes wiskundige vrae:

 • Meervoudige keuse (deel I)
 • Kort reaksie (Deel II)
 • Medium reaksie (Deel III)
 • Lang reaksie (Deel IV)

Kom ons kyk na voorbeelde hiervan hieronder.

Alle vrae kom van die Administrasie van die Geometry Regents -toets in Augustus 2019 , en alle studente se reaksies kom van NYSED Regents .

Meervoudigekeuse-voorbeeldvraag (deel I)

body_geometry_regents_part_i_voorbeeld_vraag

Hierdie vraag vra u in wese om twee dinge te doen:

 • Vind die volume van 'n bol (dit wil sê die gholfbal)
 • Gebruik die volume om die totale gewig van die gholfbal te bepaal

Ons weet dat dit ons vra om die volume te vind, want dit gee ons die gewig van die gholfbal per kubieke duim. (Elke keer as u die woord 'kubiek' hoor, is dit waarskynlik 'n volume-verwante probleem!)

Om die volume van 'n bol te vind, moet u die volgende formule ken (wat gelukkig op die verwysingsblad hierbo is, sodat u dit nie hoef te memoriseer nie):

$ V = {4/3} π {r ^ 3} $

In hierdie formule staan ​​$ V $ vir 'volume' en $ r $ staan ​​vir 'radius', wat gelyk is aan die helfte van die deursnee van 'n sirkel of bol. Ons word vertel dat die deursnee van die gholfbal 1,680 duim is. Verdeel hierdie getal in twee om die radius te kry:

$ 1,680 / 2 = $ 0,84

Nou kan ons hierdie nommer in ons volumeformule aansluit en die volgende oplos:

$ V = {4/3} π {0.84 ^ 3} $
$ V = {4/3} π (0.593) $
$ V = (4.189) (0.593) $
$ V = 2.484 $

Die volume van die gholfbal is ongeveer 2,484 kubieke duim.

Maar hierdie probleem vra nie vir die volume nie, maar om die gewig van die bal. Ons weet reeds dat 1 kubieke duim 0,6523 onse weeg, dus al wat ons hoef te doen is om dit te vermenigvuldig met die totale aantal kubieke duim, dit wil sê die volume wat ons hierbo gevind het:

$ 2,484 * 0,6523 = $ 1,62

Dit gee ons 1,62 totale onse, wat dieselfde is as antwoordkeuse 2.

Voorbeeldvraag met kort reaksie (deel II)

body_geometry_regents_part_ii_sample_question

Daar is 'n paar belangrike reëls oor hoeke wat u moet ken om hierdie probleem op te los:

 • Alle hoeke in 'n driehoek tel tot 180 °
 • Teenoorgestelde hoeke is kongruent (dit wil sê dieselfde) in 'n parallelogram
 • Die reël van alternatiewe binnehoeke

Ons is gevra om die mate van hoek $ ∠ B $ te bepaal. Eerstens: u het waarskynlik opgemerk dat die lyn van hoek $ ∠ A $ tot hoek $ ∠ C $ wat die parallelogram verdeel, twee driehoeke geskep het, waarvan die linkerkant reeds twee hoeke vir ons ingevul het: $ 98 ° $ en $ 36 ° $.

Om hoek $ ∠ D $ ⁠ te vind - die laaste hoek in daardie driehoek - ons moet die afmetings van die ander twee hoeke aftrek ( $ bo 98 ° $ en $ bo 36 ° $ ) van $ bo 180 ° $, aangesien alle hoeke in 'n driehoek tot $ 180 ° $ moet optel:

$ 98 + 36 = $ 134
$ 180-134 = $ 46
$ ∠ D = 46 ° $

Omdat teenoorgestelde hoeke kongruent is in parallelogramme, kan ons tot die gevolgtrekking kom $ ∠ bi D = ∠ bi B $ , bedoelende dat $ ∠ bi B $ moet ook gelyk wees $ bo 46 ° $ .

U moet u denke duidelik toon om hierdeur volle krediet te kry. Hieronder is 'n voorbeeld van studente -reaksie wat die probleem 'n bietjie anders benader, maar steeds die korrekte antwoord kry en volledige punte verdien:

body_geometry_regents_part_ii_sample_student_response

body_pythagorean_theorem_blackboard

Voorbeeldvraag oor medium-antwoord (deel III)

body_geometry_regents_part_iii_voorbeeld_vraag

Om hierdie probleem op te los, dink aan die vragwa as twee afsonderlike vorms:

 • 'N Reghoekige/reghoekige prisma aan die linkerkant
 • 'N Driehoek/driehoekige prisma aan die regterkant

Ons moet die totale volume van die sleepwa vind, dus ons moet begin deur die volume van die reghoekige prisma te vind . Om die volume van 'n reghoekige prisma te vind, vermenigvuldig jy net die lengte, breedte en hoogte:

$ V = (10) (6) (6.5) $
$ V = 390 $

Ons weet dat die volume van die reghoekige deel van die vragwa gelykstaande is aan 390 kubieke voet. Maar wat van die driehoekige deel? Die maklikste manier om die volume van 'n driehoekige prisma te vind, is deur los eers die oppervlakte van die driehoek op en vermenigvuldig dit dan met die hoogte (wat ons weet is 6,5 voet).

Om die oppervlakte van 'n driehoek te vind, moet ons die volgende formule gebruik (wat op die verwysingsblad is):

$ A = {1/2} bh $

Dink aan die driehoek asof dit op sy sy gedraai is. In hierdie formule is $ b $ die 'basis' van die driehoek (die vertikale stippellyn) en $ h $ is die 'hoogte' (die horisontale stippellyn). Let daarop dat die hoogte waaroor ons hier praat, is nie die hoogte van die vragwa, 6,5 voet!

aanvaardingskoers van die Plymouth State University

Omdat die basis van die driehoek ook een kant van die reghoek is, weet ons dat die meting van hierdie sy 6 voet (soos die teenoorgestelde kant) moet wees.

Nou moet ons net die hoogte van die driehoek vind. Om dit te doen, verdeel dit in twee reghoekige driehoeke met behulp van die stippellynlyn ; dit veroorsaak dat die basis ook in die helfte verdeel, wat ons 'n regte driehoek gee met 'n basis van 3 en 'n skuinssy van 4.

Ons noem die onbekende meting (die hoogte van ons oorspronklike driehoek) $ x $. Om $ x $ te vind, kan ons die Pythagorese stelling (op die verwysingsblad):

$ a^2+b^2 = c^2 $

Koppel die getalle wat ons vir ons basis (3) en die skuinssy (4) het, in die formule om $ x $ op te los:

$ (3 ^ 2) + x ^ 2 = 4 ^ 2 $
$ 9 + x ^ 2 = $ 16
$ x ^ 2 = $ 7
$ x = √7 $
$ x = $ 2,6458

Aangesien ons nou die hoogte het, kan ons teruggaan en die gebied van ons oorspronklike driehoek oplos met behulp van die oorspronklike basis (6) en alles in die driehoekoppervlakformule aansluit:

$ A = {1/2} bh $
$ A = (1/2) (6) (2.6458) $
$ A = (3) (2.6458) $
$ A = $ 7.9374

Nou, vermenigvuldig die oppervlakte van die driehoek met die hoogte van die sleepwa (6,5 voet) om die volume te kry van hierdie gedeelte van die sleepwa:

$ V = (6.5) (7.9374) $
$ V = 51,5931 $

Laastens, voeg die twee volumes bymekaar om die totale volume van die sleepwa te kry:

$ V = 51,5931 + 390 $
$ V = 441.5931 $
$ V = 442 $

Ons antwoord, afgerond tot die naaste kubieke voet, is 442 kubieke voet.

Hier is 'n voorbeeld van studente -reaksie wat volle krediet verdien het:

body_geometry_regents_part_iii_sample_student_response

hoeveel mense kry 1600 op sat

body_math_graph_geometry

Voorbeeldvraag met lang reaksie (deel IV)

body_geometry_regents_part_iv_sample_question_1

body_geometry_regents_part_iv_sample_question_2

body_geometry_regents_part_iv_sample_question_4

Hierdie driedelige vraag is 6 krediete werd. Kom ons kyk hoe ons dit moet benader, een afdeling op 'n slag.

Deel 1

Gegewe drie stelle koördinate vir elke punt op die driehoek $ ABC $, moet ons bepaal of hierdie driehoek gelykbenig is (met ander woorde, het dit twee sye wat ewe lank is ?).

Ons kan die lengtes tussen $ A $, $ B $ en $ C $ bepaal deur die afstandformule te gebruik (wat nie op u naslaanblad is nie). Om die afstand tussen punte ($ x_1 $, $ y_1 $) en ($ x_2 $, $ y_2 $) te vind, gebruik ons ​​hierdie formule:

$ √ {(x_2-x_1) ^ 2 + (y_2-y_1) ^ 2} $

Kom ons gebruik eers die punte $ A $ en $ B $ om die afstand van sy $ ov {AB} $ te bepaal. Punt $ A $ is geleë op $ (1, 2) $ en punt $ B $ is geleë op $ (-5, 3) $:

$ √ {(-5-1) ^ 2 + (3-2) ^ 2} $
$ √ {-6 ^ 2 + 1 ^ 2} $
$ √ {36 + 1} $
$ √ {37} $

Die lengte van die sy $ ov {AB} $ is $ bo √ {37} $ .

Laat ons nou die lengte van sy $ ov {BC} $ oplos. Onthou dat $ B $ $ (-5, 3) $ en $ C $ $ (-6, -3) $ is:

$ √ {(-6-5) ^ 2 + (-3-3) ^ 2} $
$ √ {(- 6 + 5) ^ 2 + (- 3-3) ^ 2} $
$ √ {-1 ^ 2 + -6 ^ 2} $
$ √ {1 + 36} $
$ √ {37} $

Die lengte van die sy $ ov {BC} $ is ook $ bo √ {37} $ , sodat ons die driehoek kan sê $ ABC $ is gelykbenig.

Hier is hoe een student dit geskryf het om volle krediet te verdien:

body_geometry_regents_part_iv_student_answer_1

Deel 2

Hierdie deel is nie te moeilik as u die stel asse gebruik om die driehoek en vierkant uit te teken nie. Hier is die korrekte grafiek van een student:

body_geometry_regents_part_iv_student_graph

U kan hier sien dat die student eers begin het met die grafiek van die driehoek en die punte $ A $, $ B $ en $ C $ verbind. Omdat die teenoorgestelde sye ewewydig in 'n vierkant is, ons kan 'n punt vind $ bi D $ deur 'n onderste lyn te teken wat parallel is met $ ov {BA} $ en 'n vertikale lyn wat parallel is met $ ov {BC} $.

Met ander woorde, om punt $ D $ te vind (en om kant $ ov {CD} $ te maak), hoef u net die helling van $ ov {BA} $ te kopieer deur na die regte 6 eenhede te tel en af 1 eenheid. (Of u kan eers sy $ ov {AD} $ vind deur die helling van sy $ ov {BC} $ te kopieer en 1 eenheid aan die linkerkant te tel en 6 eenhede af.)

Beide metodes moet die korrekte resultaat lewer: D = (0, -4) .

Deel 3

Die laaste deel van hierdie vraag is om te bewys dat die vierhoek hierbo met die koördinate $ (0, -4) $ vir $ D $ in werklikheid 'n vierkant is.

Ons weet dat 'n vierkant vier gelyke sye het ons moet daardie kante wys $ ov {AD} $ en $ ov {CD} $ gelyk $ √ {37} $ (dieselfde lengte vir sye $ ov {AB} $ en $ ov {BC} $). Om dit te doen, koppel hierdie koördinate eenvoudig aan die afstandformule en los op. Onthou dat punt $ A $ $ (1, 2) $, $ C $ $ ( -6, -3) $ is en $ D $ $ (0, -4) $:

$ ov {AD} = √ {(0-1) ^ 2 + (-4-2) ^ 2} $
$ ov {AD} = √ {-1 ^ 2 + -6 ^ 2} $
$ ov {AD} = √ {1 + 36} $
$ ov {AD} = √ {37} $

$ ov {CD} = √ {(0--6) ^ 2 + (-4--3) ^ 2} $
$ ov {CD} = √ {(0 + 6) ^ 2 + (-4 + 3) ^ 2} $
$ ov {CD} = √ {6 ^ 2 + -1 ^ 2} $
$ ov {CD} = √ {36 + 1} $
$ ov {CD} = √ {37} $

Dit alleen sal u egter nie die volle krediet gee nie - U moet ook bewys dat die hange van die opeenvolgende sye in 'n vierkant teenoorgestelde is (wat beteken dat 'n getal onderstebo in 'n breuk met die teenoorgestelde teken omgekeer word). As u dit doen, bewys dit dat opeenvolgende sye loodreg op mekaar staan ​​en sodoende regte hoeke vorm - 'n noodsaaklike kenmerk van 'n vierkant.

Om aan te toon dat die hellings teenoorgestelde wederkeriges is, vind die helling van twee loodregte sye (bv. $ Ov {AB} $ en $ ov {BC} $) met behulp van die hellingformule (wat nie op u naslaanblad is nie):

$ Helling = {y_2-y_1}/{x_2-x_1} $

Hier is die hange van $ ov {AB} $ en $ ov {BC} $ met behulp van hul koördinate:

$ Helling van $ $ ov {AB} = {3-2}/{-5-1} $
$ Helling van $ $ ov {AB} = {1}/{-6} $
$ Helling van $ $ ov {AB} =-1/6 $

$ Helling van $ $ ov {BC} = {-3-3}/{-6-5} $
$ Helling van $ $ ov {BC} =-6/{-6+5} $
$ Helling van $ $ ov {BC} =-6/-1 $
$ Helling van $ $ ov {BC} = 6 $

$ {- 1/6} $ is die teenoorgestelde wedersydse van 6, wat dit bewys $ ov {AB} $ en $ ov {BC} $ is loodreg op mekaar en dit $ ∠ B $ is 'n regte hoek.

Hier is 'n student se antwoord om u te wys hoe u dit kan skryf:

body_geometry_regents_part_iv_student_answer_2

body_pi_made_of_pi

Watter onderwerpe behandel meetkunde -regente?

Die Geometry Regents -eksamen dek omtrent alles wat met vorms in wiskunde te doen het. Die belangrikste onderwerpe sluit die volgende in (ons het ons relevante SAT/ACT wiskundige gidse as u dit moet hersien):
 • Sirkels
  • PI
  • Omtrek
 • Driehoeke
  • Tipes (gelyksydig, gelykbenig, skalie, regs)
  • Spesiale reghoekige driehoeke
  • Pythagorese stelling
 • Vierhoeke (reghoeke, vierkante, parallelogramme, ruiters, trapezoïede)
 • Ander veelhoeke (vyfhoeke, seshoeke)
 • Lyne en hange
 • Hoeke
  • Akute hoeke
  • Stomp hoeke
  • Regte hoeke
  • Hoekreëls (bv. Teenoorgestelde binnehoeke)
 • Transformasies
  • Rotasies
  • Refleksies
  • Vertalings
  • Die grootte verander
 • Omtrek van vorms, insluitend sirkels, vierkante, driehoeke en ander veelhoeke
 • Gebiede van vorms, insluitend sirkels, vierkante, driehoeke en ander veelhoeke
 • Volumes van 3D-vorms, insluitend bolle, silinders, keëls, piramides en reghoekige prisma's

Nou, watter persentasie meetkunde -regente neem elke onderwerp op? Verwys na die onderstaande grafiek:

hoeveel nul in miljard
domein Onderwerpe Persentasie toets per krediet
Kongruensie Eksperimenteer met transformasies in die vliegtuig 27-34%
Verstaan ​​kongruensie in terme van rigiede bewegings
Bewys meetkundige stellings
Maak meetkundige konstruksies
Ooreenstemming, regte driehoeke en trigonometrie Verstaan ​​ooreenkoms in terme van ooreenstemmingstransformasies 29-37%
Bewys stellings wat ooreenkoms behels
Definieer trigonometriese verhoudings en los probleme op wat reghoekige driehoeke behels
Sirkels Verstaan ​​en pas stellings oor sirkels toe 2-8%
Vind booglengtes en areas van sirkelsektore
Uitdrukking van meetkundige eienskappe met vergelykings Vertaal tussen die meetkundige beskrywing en die vergelyking vir 'n kegelsnit 12-18%
Gebruik koördinate om eenvoudige meetkundige stellings algebraïes te bewys
Meetkundige metings en afmetings Verduidelik volume formules en gebruik dit om probleme op te los 2-8%
Visualiseer verwantskappe tussen tweedimensionele en driedimensionele voorwerpe
Modellering met meetkunde Pas meetkundige konsepte toe in modelleringsituasies 8-15%

Bron: Betrek NY via die New York State Education Department

body_colorfuL_wooden_blocks_shapes

Hoe om meetkunde -regente te slaag: 5 noodsaaklike wenke

As u die Geometry Regents -eksamen aflê om aan u hoërskoolvereistes te voldoen, is dit ongelooflik belangrik dat u dit slaag. Slaag beteken om minstens 65 te behaal, of om ongeveer 29-30 krediete/punte te verdien.

vrae om op universiteitstoer te vra

U kan die amptelike Meetkunde Regents rou telling omskakeling kaarte om te sien hoe punte oor die algemeen in die finale afgeskaalde tellings op die eksamen vertaal word. Elke jaar verskil effens, so dit sal nooit presies dieselfde aantal krediete wees as wat u benodig nie.

Hier is vyf wenke om u te help om hierdie slaagsyfer op die toetsdag te behaal.

#1: Doen regte oefentoetse

Een van die beste maniere om 'n hersiening van Geometry Regents te doen, is om amptelike oefentoetse af te lê, wat u gratis kan vind en aflaai op die New York State Education Department webwerf . Dit is regte eksamens wat voorheen afgelê is , sodat u verseker kan wees dat u akkurate en realistiese toetsopnames sal kry wanneer u dit gebruik.

Dit is die beste om een ​​oefeneksamen aan die begin van u voorbereiding af te lê, een in die middel en een naby aan die toets. Op hierdie manier kan jy sien u vordering en kry 'n idee van watter onderwerpe of tipes vrae u die meeste probleme gee.

Maak seker dat u 'n tydsberekening het soos in die regte eksamen (drie uur) en 'n grafiese sakrekenaar, liniaal en kompas opstel. U moet ook die toets aflê in 'n stil kamer, weg van ander mense, sodat u beter kan fokus en gewoond raak werklike toetsomstandighede .

Sodra u klaar is, maak u toets met die antwoord -sleutel om te sien hoe goed u gevaar het en of u met 'n skaal van 65 of hoër geslaag het. Verwys na die modelstudente se antwoorde, sodat u kan sien hoe sekere wiskundige probleme opgelos moet word, asook watter antwoorde volledige krediet verdien (en nie verdien nie).

#2: Hersien die belangrikste onderwerpe met behulp van klasmateriaal

Alles wat op die Geometry Regents -eksamen getoets is, is dinge wat u al in u meetkundeklas op hoërskool moes geleer het.

Daarom kan u u ou huiswerkopdragte, gegradeerde vasvrae en toetse en meetkundehandboek gebruik om die konsepte wat tydens die eksamen getoets is, te hersien. Soek patrone in u foute om te sien of daar enige belangrike gebiede is wat u nog steeds konseptueel sukkel om te verstaan.

As u oefenvrae soek, kyk of u meetkunde-handboek iets bevat wat u nie gedoen het vir oefeninge in die klas of huiswerk nie.

#3: Kry hulp van u wiskunde -onderwyser (indien nodig)

U meetkunde -onderwyser wil hê dat u die meetkunde -regente moet slaag (as dit die wiskundige toets is wat u kies om vir u hoërskooldiploma af te lê). Moenie bang wees om hulp te vra nie met enige konsepte of gebiede waarmee u probleme ondervind .

U kan ook met u onderwyser gesels oor hoe 'n volledige kredietantwoord moet lyk vir die moeiliker opgestelde vrae.

#4: Moenie te veel tyd spandeer aan deel I nie

Alhoewel deel I meer vrae het as enige ander deel oor meetkunde-regente, is dit van kritieke belang dat u u tyd bespaar vir die opgestelde antwoorde-vrae in dele II, III en IV, aangesien dit meer krediete werd is en dat u u werk moet wys.

U het in totaal drie uur vir die eksamen, maar u wil nie die meeste van die tyd mors op die eerste (en waarskynlik die maklikste) deel nie, dus probeer om nie meer as 'n uur te spandeer op Deel I. Dit gee u 'n volle twee uur vir dele II, III en IV (en ideaal 'n bietjie oorblywende tyd wat u kan gebruik om aan die einde u werk na te gaan).

'N Uur op deel I kom uit op ongeveer twee en 'n half minute per vraag, wat dit 'n stewige pas maak om na te streef.

#5: Beantwoord elke vraag

Daar is geen raaiskoot oor meetkunde -regente nie , dus moet u 'n antwoord vir elke vraag op die eksamen neerlê, selfs al weet u nie hoe om dit op te los nie.

Gebruik die meerkeusevrae proses van uitskakeling Eerstens om te sien of u van een of twee voor die hand liggende verkeerde antwoorde ontslae kan raak. Op hierdie manier verhoog u die kans om die regte antwoord te raai van 25% tot 33% of selfs 50%!

Miskien wil jy ook kom met 'n raaienommer (1-4) , wat u sal kies wanneer u nie weet watter antwoordkeuse u moet kies nie. Byvoorbeeld, as u raaienommer 2 is, kies u altyd antwoordkeuse 2 vir meerkeusevrae wat u nie weet hoe om op te los nie.

Probeer om soveel moontlik van die probleem op te los vir die vrae wat saamgestel is. Selfs al is die eerste stap in 'n probleem al wat u weet, skryf dit neer - Deel III en IV kan u gedeeltelik krediet gee om u werk te wys, selfs al is dit onvolledig, dus dit is altyd die moeite werd om dit neer te lê iets !

Finale woorde: die belangrikheid van die hersiening van meetkunde -regente

Die Geometry Regents -toets is een van drie wiskundige Regents -toetse waaruit studente aan openbare hoërskole in New York kan kies as deel van hul gradeplegtigheidsvereistes.

Die toets bestaan ​​uit 35 vrae wat oor vier dele versprei is, insluitend 'n meervoudigekeuse-afdeling en drie afdelings met 'n saamgestelde antwoord, wat tussen 2 en 6 krediete per vraag werd is. 'N Slaagtelling is 65, gelykstaande aan ongeveer 29-30 krediete.

Meetkunde Regents dek 'n wye verskeidenheid meetkundeonderwerpe, van veelhoeke, sirkels en driehoeke tot hoeke, weerkaatsings en 3D-vorms.

Die maklikste manier om seker te maak dat u hierdie eksamen slaag, is deur regte meetkunde -regents -toetse van vorige administrasies af te lê, notas en materiaal uit u meetkundeklas te hersien en u meetkunde of wiskunde -onderwyser om leiding te vra.

Maak seker dat u op die toetsdag elke vraag beantwoord, die eliminasieproses gebruik vir moeiliker vrae, en bespaar die meeste van u tyd vir die moeilikste dele van die eksamen: die opgemaakte reaksie-afdelings.

Ons hoop dat hierdie Geometry Regents -hersieningsgids nuttig was. Sterkte!

Interessante Artikels

Hoe om wonderlike Caltech-opstelle te skryf

Weet u nie hoe u die Caltech-opstelaanwysings moet benader nie? Ons bied 'n diepgaande analise, sodat u 'n Caltech-aanvulling kan skryf wat uit die pak staan.

Waarom die WET neem? 5 Belangrike redes

Waarom moet u die WET neem? Lees die belangrikste redes om u te help bepaal of u die ACT moet neem.

Montana State University SAT Scores en GPA

Wat is ACT Academy? 7 redes waarom dit nooit genoeg sal wees nie

Dink u daaraan om ACT Academy as 'n studiebron te gebruik? Lees eers ons gids om meer te wete te kom oor hierdie toetsvoorbereidingsprogram en die moontlike nadele daarvan.

Hoërskool Cypress | 2016-17-ranglys | (Sipres,)

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Cypress High School in Cypress, CA.

Toelatingsvereistes vir die Cameron Universiteit

105 TOEFL -telling: is dit goed? Skole wat u kan betree

Is 'n TOEFL 105 'n goeie telling? Leer hoe 'n 105 TOEFL -telling vergelyk, in watter skole dit u kan help en hoe u u telling nog meer kan verhoog.

Wat is edTPA?

Vrae oor die edTPA? Kyk na ons volledige edTPA -handboek vir al die besonderhede.

Toelatingsvereistes van die Johnson & Wales Universiteit

Wat u van Sonora High School moet weet

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Sonora High School in La Habra, CA.

Wat u moet weet oor die kunsskool in Orange County

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Orange County School of the Arts in Santa Ana, CA.

SAT -tellings en GPA van die Universiteit van Redlands

Hoeveel aanbevelingsbriewe vir die kollege het ek nodig?

Hoeveel aanbevelingsbriewe benodig u vir universiteitsaansoeke van onderwysers en beraders? Wat van aanvullende briewe? Vind hier uit.

Is die ACT moeilik? 9 belangrike faktore, in ag geneem

Hoe moeilik is die WET? Ons verduidelik hoe moeilik die ACT is, met 'n diepgaande analise van die mees uitdagende funksies daarvan, plus wenke om dit vir u makliker te maak.

Universiteit van Texas - Pan -Amerikaanse toelatingsvereistes

Wat is die Putnam -wiskundekompetisie? Hoe kan u Excel?

Wat is die Putnam -eksamen? Hierdie gids verduidelik alles wat u moet weet oor hoe u kan deelneem en uitblink aan die Putnam -wiskundekompetisie.

Toelatingsvereistes van die Universiteit van Evansville

Toelatingsvereistes vir die New College of Florida

Toelatingsvereistes vir Aquinas College

SAT -tellings en GPA van Ramapo College of New Jersey

Hoe om die SAT te slaag: kundige voorbereidingswenke

Bekommerd oor die slaag van die SAT? Lees wat dit regtig beteken en kyk na ons kundige voorbereidingswenke om die telling te kry wat u benodig.

Hoe om SAT -tellings na kolleges te stuur

Hoe stuur u dit eintlik na kolleges as u u SAT -tellings terugkry? Lees hier hoe die College Board u tellingverslae stap vir stap na skole stuur.

Toelatingsvereistes vir Cambridge College

Toelatingsvereistes vir Central Connecticut State University

Hoe om te studeer vir 'n toets: 17 kundige wenke

Wat is die beste manier om vir 'n toets te studeer? Kyk na ons beste wenke oor hoe om vir 'n toets te studeer.