Beste analise van Rebecca -verpleegster - die smeltkroes

feature_rebeccanurse.jpgBy Arthur Miller Die smeltkroes , Rebecca Nurse is 'n prominente en gerespekteerde ouer vrou in Puritan Salem, wat in die hekseryproewe getrek word weens haar en haar man se wrywing met die Putnams. Alhoewel sy die minste verhoogtyd het van enige van die hoofkarakters, Rebecca is belangrik vanweë die morele ideale wat sy verteenwoordig .

Hierdie gids gaan oor wat ons wel van Rebecca weet, en verduidelik waarom sy so belangrik is vir die toneelstuk ondanks haar beperkte tyd in die oog van die gehoor.

beeldkrediet: Samantha Lindsay, 2016/Alle regte voorbehou.Karakterinleiding: Ontmoet Rebecca Nurse

Rebecca is 'n ouer vrou (veral vir die tye) en nie fisies sterk nie.

' Rebecca Nurse, twee en sewentig, kom in. Sy is witkop, leun op haar kierie . ' (Wet 1, bl. 23)

Verhoudings

Getroud met Francis Nurse, is Rebecca op goeie voet met byna almal Die smeltkroes (ten minste aan die begin van die toneelstuk). Sy word so hoog geag dat selfs nie-Salem-inwoners soos dominee Hale goeie dinge van haar gehoor het:

'HALE: Dit is vreemd hoe ek jou geken het, maar ek dink jy lyk soos 'n goeie siel. Ons het almal gehoor van u groot liefdadigheidsorganisasies in Beverly. ' (Wet 1, bl. 34)

csu lang strand gemiddelde GPA

Die enigste uitsondering op Rebecca se geniale sosiale verhoudings is haar verhouding met die Putnam -gesin. Daar is 'n slegte gevoel tussen die Putnams en die verpleegsters daar omdat Rebecca se man Francis Putnam se kandidaat vir minister van Salem geblokkeer het. Miller noem hierdie twis eksplisiet in een van sy karakteropstelle afgewissel in die gedrukte toneelstuk (p. 24), maar dit kom nie in die dialoog voor nie (of ten minste nie in 'n eenvoudige vermelding nie).

Daar kan ook 'n mate van wrok wees van Ann Putnam as gevolg van haar hoë kindersterftesyfer teenoor baie kinders en kleinkinders van Rebecca, maar dit word slegs kortliks in die stuk aangeraak. Dit is nie duidelik of Rebecca se vrugbaarheid in die gesig van Ann Putnam se dooie kinders die rede is waarom Rebecca uiteindelik daarvan beskuldig word dat sy Ann Putnam se kinders vermoor het nie (Wet 2, bl. 67), of dat dit net 'n newe-effek is van die politiek tussen die Putnam en verpleegster gesinne. Wat egter duidelik is, is dat die enigste persoon wat Rebecca sarkasties is om in te wees Die smeltkroes is Ann Putnam:

'MEV. PUTNAM: Dit is geen dom seisoen nie, Rebecca. My Rut is verbouereerd, Rebecca; sy kan nie eet nie.

REBECCA: Miskien is sy nog nie honger nie. ' (Wet 1, bl. 25)

Met die uitsondering van haar gesindheid teenoor Goody Ann, lyk Rebecca egter na die beste mense (en hulle streef daarna om dit aan haar te wys ... totdat die heksebedryf begin).

Ander karaktereienskappe

Behalwe die blote fisiese karaktereienskappe, kenmerk Miller Goody Nurse, sowel as haar optrede en woorde, as wat ander mense oor haar sê (ander karakters en Miller se eie karakterbeskrywings).

Heiligheid

Die opvallendste eienskap van Rebecca is haar heilige houding en haar morele superioriteit teenoor die ander karakters in die toneelstuk. Miller maak dit van die begin af duidelik en skryf Sagmoedigheid straal van haar uit (bl. 24) in die toneelaanwysings. As Rebecca van heksery ('n beslis goddelose misdaad) beskuldig word, is die enigste regverdiging waarmee Hale kan kom, dat God voorheen mislei is deur skynbare reinheid:

Onthou, tot 'n uur voor die duiwel geval het, het God hom mooi in die hemel gedink. (Wet 2, bl. 68)

Rebecca toon ook 'n hoë morele karakter deur middel van haar interaksie met ander karakters in die loop van die toneelstuk. Sy ...

  • doen 'n beroep op Proctor om nie met Parris te twis en liefdadigheid te verbreek nie, want ongeag die tekortkominge van die man is hy steeds predikant en moet dus gerespekteer word (Wet 1, p. 29).
  • is geskok en verskrik toe sy uitvind dat Goody Ann haar dogter gestuur het om met geeste saam te kuier (Wet 1, p. 36).
  • is die enigste een wat pla om te vra of Hale se prosedures Betty seermaak (Wet 1, p. 37).
  • sal nie bly om heksery te sien jag nie ('REBECCA: ek wens ek het geweet. Sy gaan uit; hulle voel gegrief oor haar aantekening van morele superioriteit. 'Wet 1, p. 37).
  • het haar goeie naam getuig deur 91 mense wat hul goeie mening oor haar onderteken het in 'n petisie (Wet 3, p. 86-87).

Algemene besprekingsvraag: Wat is die funksie van Rebecca Nurse in die toneelstuk?

Antwoord : Rebecca dien as die morele hoogtepunt van die toneelstuk. Sy is die maatstaf waarteen Miller alle ander karakters meet.

body_angel.png Glimlaggende gesig met stralekrans van Google se Noto -projek /Gebruik onder Apache lisensie .

Kragtig

Rebecca is een van die min vroue wat gesag voor heksery gehad het. Ons weet dit, want Parris doen 'n beroep op haar om te help om uit te vind wat fout met Betty is en sy kan hom kalmeer (ek dink sy sal betyds wakker word. Bid, kalmeer julleself Act 1, p. 25). Sy kan John ook kry om dit (ten minste tydelik) nie heeltemal te verloor nie:

Bid, John, wees kalm. Pouse. Hy verdra haar . (Wet 1, bl. 26)

Rebecca se arrestasie veroorsaak dat mense twyfel as gevolg van haar mag en gesag in die stad. Soos Parris bekommerd vir regters Hathorne en Danforth sê:

Laat Rebecca op die gibbet staan ​​en 'n regverdige gebed doen, en ek is bevrees dat sy 'n wraak op u sal wek (Hand 4, p. 118).

Parris is bekommerd dat as dit blyk dat Rebecca (op een of ander manier!) Onregverdig beskuldig is en vermoor word, God toornig sal wees en die woede op haar veroordelaars sal uitroei.

Algemene besprekingsvraag: Waarom word Rebecca Nurse van heksery aangekla, 'n teken dat die stad uiteindelik kranksinnig geraak het/alle verstand verloor het/buite beheer geraak het?

Antwoord: Omdat Rebecca ook die hoë mening geniet wat die meeste mense vir [haar man] het (p. 24), was dit vir haar 'n skok om 'n heks genoem te word. In die eerste bedryf word daar na haar opgekyk omdat sy die antwoorde het vanweë haar reputasie van godsdienstige toegewydheid (My vrou is die steen en mortel van die kerkwet 2, p. 67). In die daaropvolgende dade is die feit dat sy veroordeel is 'n teken dat dit in Salem vreeslik verkeerd gegaan het. Soos dominee Hale sê in Wet 2,

As Rebecca Nurse besmet is, bly daar niks oor om te keer dat die hele groen wêreld brand nie. (Wet 2, p.67)

Eerlik

Goody Nurse is die reguitste en eerlikste karakter in die toneelstuk, selfs al maak dit haar seer. Dit is moeilik om te weet of hierdie onbewuste eerlikheid gebeur omdat sy nie reageer op ander se reaksies op haar openhartige uitsprake nie, of dat sy onbewus is omdat sy gewoond is aan haar gesagsposisie en sodoende gewoond geraak het aan dinge sonder vrees vir vergelding. na haar plek in die Salem sosiale hiërargie (meer hieroor later). Twee spesifieke gevalle hiervan is wanneer dit goed gaan met haar om vir Parris te vertel dat hy eintlik gemeentelede weggejaag het (Wet 1, p. 27) en dat sy nie sal toegee dat dit heksery is om haar lewe te red nie (Wet 4, p. 129 ).

Wanneer verskyn Rebecca Nurse in Die smeltkroes ?

Rebecca verskyn slegs in Handelinge 1 en 4 van Die smeltkroes (alhoewel sy in die ander twee bedrywe deur ander karakters genoem word). In Wet 1 verskyn Rebecca halfpad deur die romp by Parris se huis, en vertrek dan voordat Hale aan die gang gaan om Betty te ondervra. In Wet 4 word Rebecca aan die einde gebring om getuie te wees van Johannes se belydenis (en uiteindelik sy herroeping van die belydenis); sy gaan dan saam met John Proctor kuier.

Wat doen Rebecca Nurse in die smeltkroes?

Rebecca se eerste optrede by die betree van die verhoog in Wet 1 is om Betty Parris met haar teenwoordigheid te kalmeer (Wet 1, p. 24). Rebecca waarsku almal op die verhoog om nie te veel voorraad te gee aan dwase meisies en hul fantasieë nie (p. 25), waarsku daarteen om antwoorde in die bonatuurlike te soek (p. 25-26) en gaan uiteindelik weg as dit duidelik word dat haar advies geïgnoreer gaan word. (bl. 37).

Rebecca verskyn nie op die verhoog in Handelinge 2 en 3 nie, maar ons leer belangrike inligting oor haar by ander karakters. In Act, 2, stel Giles Corey die Proctors (en die gehoor) in kennis dat Rebecca van heksery aangekla is (p. 67). In Wet 3 laat Hale se uitkenning van Goody Nurse as 'Rebecca wat vanoggend veroordeel is' (p. 80) weet dat die publiek tussen Handelinge 2 en 3 'n heks veroordeel en laat hang het.

In Wet 4 is Rebecca se primêre rol as 'n foelie (en uiteindelik 'n inspirasie) vir John Proctor. Rebecca self bely nie heksery nie en staan ​​by as 'n getuie van die belydenis van Proctor en die uiteindelike ontkenning van sy belydenis (p. 129-134).

Karakteranalise van Rebecca Nurse

In hierdie volgende afdeling gaan ek meer in op die moontlike motiverings agter Rebecca se optrede. Dikwels hou dit verband met 'n oorkoepelende tema, soos histerie of maatskaplike druk. Ek het aanhalings uit die teks verskaf om my analise te vergesel en my interpretasies te ondersteun. Onthou egter dat my ontledings presies dit is - interpretasies. As u aan 'n ander verduideliking kan dink en dit dan kan ondersteun met bewyse uit die toneelstuk, dan kan en moet u dit doen!

columbia algemene studie aanvaar aanvaardingskoers

Rebecca se primêre motivering in Die smeltkroes blyk te wees haar interne gevoel van wat reg en wat verkeerd is . Van al die karakters in die drama word sy die minste geraak deur vrees en histerie (ten minste, na my mening), en is sy verbaas as ander mense swaai (bv. Bl. 129 Hoekom, John!). Rebecca bly sterk deur die loop van die toneelstuk; vir haar is dit belangriker om die regte ding te doen as om te bly lewe, soos sy uitdruklik in Wet 4 sê:

Wel, dit is 'n leuen, dit is 'n leuen; hoe kan ek myself verdoem? Ek kan nie, ek kan nie. (Wet 4, bl. 129)

Hier weergalm Rebecca van Mary Warren se 'I Can't, I Can't', vanaf die einde van Wet 2; in plaas daarvan om te beweer dat sy nie die waarheid kan vertel nie (soos Mary doen), herbevestig Rebecca hier egter dat sy nie 'n leuen kan vertel nie.

Uiteindelik, Rebecca se ondergang is onbesorg oor die moontlike gevaar van histerie . Een voorbeeld daarvan dat sy nie genoeg aandag gegee het aan ander mense se reaksies op haar nie, is toe sy Betty in Wet 1 stil maak:

MEV. PUTNAM, verbaas : Wat het jy gedoen?

In gedagte verlaat Rebecca nou die bed en gaan sit. (Wet 1, bl. 25).

Alhoewel Ann Putnam mondelings haar verbasing uitspreek dat Betty deur Rebecca se teenwoordigheid versag is toe Betty voorheen nie reageer op ander stimuli nie, ignoreer Rebecca dit ten gunste van haar eie gedagtes. Ander gevalle van hierdie onbewustheid kan gesien word wanneer Rebecca, met opset al dan nie, die kommer van ander karakters (veral Ann Putnam) verwerp, omdat dit nie verder ondersoek moet word nie. Rebecca betaal uiteindelik die prys vir hierdie onbewustheid en haar kompromislose persoonlike morele kode met haar lewe.

body_truth.jpg WAARHEID /Gebruik onder CC BY 2.0 /gesny en gewysig van die oorspronklike.

Algemene besprekingsvraag : Waarom het sommige mense 'n afkeer van Rebecca en Francis Nurse?

Antwoord: Die Putnams is mal daaroor dat die verpleegsters inmeng met Thomas Putnam se kandidaat vir minister van Salem. Ander kan 'n afkeer hê van Francis se opkoms van grondeienaar tot grondeienaar en dat Rebecca te heilig is vir haar eie beswil, soos wanneer sy haarself afweer van Hale se hekseryondersoek in Wet 1.

In teenstelling met die meeste ander karakters in die toneelstuk, lyk Rebecca nie besonder gemotiveerd deur trots nie, haar reputasie suiwer hou of selfs probeer om mag/gesag te behou. Sy behou wel haar reputasie van heiligheid, maar dit is meer 'n newe-effek as 'n oorsaak: Rebecca verskyn uiteindelik so heilig omdat sy bo die aardse geknoei en geskille van karakters soos Parris en Putnam lyk , of selfs bo die kommer van Proctor oor die erkenning van oortreding/gesigverlies.

Hoe verander die verpleegster van Rebecca oor tyd?

In teenstelling met karakters soos John Proctor en dominee Hale, toon Rebecca nie veel ontwikkeling in die loop van Die smeltkroes Waarskynlik omdat Miller haar karakter wou gebruik as 'n morele hoogtepunt waarteen almal in die stuk gemeet kan word.

Rebecca se morele kompas word nooit geskud nie , selfs as sy deur die smeltkroes van die beproewinge gebring word. Sy gee nie toe aan Hale se pleidooie om te bely nie (p. 119), nie as gevolg van trots nie, maar omdat dit sou jok. Net so beskuldig Rebecca niemand anders van heksery nie - as sy te veel integriteit het om te lieg oor 'n heks, het sy beslis te veel integriteit om iemand anders saam met haar te sleep.

Benewens die vermyding van leuens, Rebecca ook bewys genade aan ander , selfs al is hulle swak (Proctor) of beskuldig sy haar van vreeslike dinge. Selfs as John Proctor valslik bely dat hy 'n heks is in Act 4, spreek Rebecca steeds haar ongelukkigheid uit in die vorm van 'n positiewe uitkoms vir hom (God stuur sy barmhartigheid oor u! Act 4, p. 129). En in teenstelling met die meeste manlike karakters wat teen die hof beland (Proctor, Giles Corey, selfs dominee Hale), vervloek of vergroot Rebecca diegene wat haar beskuldig en veroordeel (bv. Danforth). Op hierdie manier neem Rebecca verantwoordelikheid vir haarself en behou sy 'n hoë morele status gedurende die hele toneelstuk op 'n manier waarop geen ander karakter in Die smeltkroes doen.

Rebecca Nurse Aanhalings van Die smeltkroes

Om hierdie gids te beëindig, het ek drie aanhalings van Rebecca Nurse gekies om te ontleed en te bespreek.

Ek het elf kinders, en ek is ses-en-twintig maal 'n ouma, en ek het hulle almal deur hul dom seisoene gesien, en as dit hulle teëkom, sal hulle die duiwel met die bobbeen hardloop, terwyl hulle hul onheil bybly. (Wet 1, bl. 25)

Kort na haar toetrede tot Wet 1, gee Rebecca eksplisiet 'n rasionele verduideliking waarom die meisies almal vreemd optree: alle jong kinders het hul dom tye, so dit is niks buitengewoons om oor bekommerd te wees nie. Rebecca se redenasie het die gewig van haar ervaring daaragter, en op hierdie stadium in die toneelstuk het haar ervaring as 'n vroom matriarg nog 'n mate van verdienste - selfs Parris lyk tydelik oortuig deur hierdie verduideliking vir die meisies se vreemde gedrag.

Daar is ook 'n bietjie ironie/vooruitskouing in hierdie aanhaling vanweë die vermelding dat die Duiwel 'hul [die meisies'] onheil moet byhou; ' trouens, tydens die proewe is dit eintlik die meisies wat beweer dat hulle geteister word deur die duiwel se onheil .

Nee, u kan nie liefdadigheid met u predikant verbreek nie. (Wet 1, bl. 29)

Die waarskuwing van Rebecca om nie liefdadigheid te breek nie, of om te draai teen iemand wat u veronderstel is om te eerbiedig, toon hier die betekenis aan wat die konsep in die toneelstuk sal hê. In Wet 3 kom die konsep weer na vore wanneer Giles Corey praat oor hoe hy deur sy vrou van verdagte optrede beskuldig het, liefdadigheid met haar verbreek het (Wet 3, p. 79-80). In werklikheid kan gesê word dat die meeste mense in Salem liefdadigheid met mekaar verbreek het toe die buurman hom teen die buurman bekeer het en mekaar van heksery begin beskuldig het.

Laat julle niks vrees nie! 'N Ander oordeel wag vir ons almal! (Wet 4, p. 133)

Met hierdie voorlaaste reëls, vermaan Rebecca almal (ook die gehoor) om te onthou dat die nagalm van die hekseryproewe nie bloot sal eindig met die dood van die beskuldigde hekse nie. Die 'oordeel' waarna Rebecca verwys, is nie net almal se oordeel deur God na die dood nie, maar ook hoe die geskiedenis die hekseryproewe sal oordeel, en (op 'n meta-manier) hoe die gehoor die karakters van Die smeltkroes .

1 biljoen is gelyk aan hoeveel miljard

Interessante Artikels

Wat is die SAT-eksperimentele afdeling?

Wat is die eksperimentele afdeling oor die SAT? Kan u weet watter een dit is, en wat moet u daaraan doen? Lees ons gids om uit te vind.

Wat is ACT Standby? Hoe kry jy dit?

Hoe meld u aan vir ACT -bystandstoetsing, en moet u selfs op die waglys kom? Lees ons gids.

Volledige gids vir Harvard -aanbevelingsbriewe

Doen aansoek by Harvard? U aanbevelingsbriewe is noodsaaklik om toegelaat te word. Leer hoe u die beste moontlike briewe kry om u kans op toegang te verhoog.

2016-17 Akademiese gids | Hoërskool Oak Park

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Oak Park High School in Oak Park, CA.

Die basiese gids vir integreerders oor SAT-wiskunde

SAT-wiskunde is belangrik om te weet hoe heelgetalle werk. Sorg dat u die reëls en formules ken en oefen op regte vrae!

Beste skole in CA | Hoërskool Ontario se ranglys en statistieke

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Ontario High School in Ontario, CA.

Sonoma State University SAT -tellings en GPA

MIT vs Stanford: Watter universiteit is beter?

Kies u tussen MIT en Stanford University? Lees die verskille tussen die twee en wat beter is vir rekenaarwetenskap, ingenieurswese en meer.

George Fox University SAT -tellings en GPA

Hoe om in te kom: Virginia Tech ACT -tellings en GPA

Hoe om standaardafwyking te vind: eenvoudige 6-stap formule

Verwar deur die standaardafwykingsformule? Ons lei u hoe u 'n steekproef of populasie standaardafwyking kan vind.

SAT -tellings en GPA van die Universiteit van Hartford

Wat is die gemiddelde GPA van die kollege? Deur majoor?

Wat is die gemiddelde universiteits -GPA landwyd? Hoe gaan dit met majoor? Lees wat die hoogste en laagste GPA's op universiteit is en waarom dit vir u toekoms van belang is.

Hoe om te studeer vir die nuwe 2016 SAT

Wat is die beste manier om voor te berei vir die nuwe 2016 SAT? Ons bespreek hier hoe om te studeer vir lees, skryf, wiskunde en opstel.

Wat is standpunt? Eerste, tweede en derde persoon

Wat is die verskille tussen die eerste, tweede en derde persoon se siening? Lees ons definisie en analise van die verskillende soorte.

UT Austin ACT -tellings en GPA

Kan kolleges u toelating herroep weens poste op sosiale media?

Bekommerd dat u plasings op sosiale media u daarvan weerhou om na die universiteit te gaan? Leer hoe kolleges aanlynposte weeg en hoe om probleme met sosiale media te vermy.

Loma Linda Universiteit Toelatingsvereistes

Gaan 'n mede-graad na enige kollege oor? Selfs 'n klimop?

Kan u oorskakel na die Ivy League vanaf die gemeenskapskollege? Lees hoe u 'n mede-graad aan enige universiteit kan oordra.

SAT -tellings en GPA van Berry College

Akademiese gids 2016-17 | Huntington Park Institute of Applied Medicine aan die Linda Esperanza Marquez High School

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor Huntington Park Institute of Applied Medicine aan die Linda Esperanza Marquez High School in Huntington Park, CA.

Verpleegkundige diagnose van hipertensie: 6 versorgingsplanne vir enige pasiënt

Stel u 'n verpleegdiagnose met hipertensie? Ons behandel alles wat u benodig om 'n volledige verpleegsorgplan vir hipertensie op te stel.

Toelatingsvereistes vir vyf dorpe kollege

Toelatingsvereistes van die Western State University in Missouri

Die uiteindelike studiegids vir menslike geografie van AP

Studeer vir AP Human Geography? Ons volledige gids sal u help om 'n voorbereidingsplan op te stel, oefentoetse en vasvrae te vind en die materiaal onder die knie te kry.