Die beste oorsiggids vir die Amerikaanse geskiedenisregente 2020

funksie_usflag

Neem u Amerikaanse geskiedenis ter voorbereiding van die Regents-toets? Die volgende eksamendatums vir die Amerikaanse geskiedenisregente is Woensdag 22 Januarie en Donderdag 18 Junie, albei om 09:15. Sal u voorbereid wees?

Miskien het u gehoor dat die toets 'n paar belangrike veranderinge ondergaan. In hierdie gids verduidelik ons ​​alles wat u moet weet oor die nuut hersiene Amerikaanse History Regents-eksamen, van hoe die formaat sal lyk tot watter onderwerpe dit gaan bespreek. Ons bevat ook amptelike voorbeeldvrae van elke vraagtipe wat u by hierdie toets sal sien, en presies uiteensit wat u antwoorde op elkeen daarvan moet bevat.Wat is die formaat van die Amerikaanse geskiedenisregente-eksamen?

Vanaf 2020 sal die Amerikaanse geskiedenisregente-eksamen 'n nuwe formaat hê. Voorheen het die toets uit 50 meerkeusevrae met lang opstelle bestaan, maar nou sal dit 'n mengsel van meerkeusevrae, kort antwoord, kort opstel en lang opstelvrae bevat (skole kan kies om die ou weergawe van die eksamen tot en met Junie te gebruik. 2021). Hier is die formaat van die nuwe toets, saam met hoe dit behaal word:

Aantal vrae Vraagtipe Punte per vraag Gedeeltelike krediet gegee? Totale punte
Deel I 28 Meervoudige keuse 1 Moenie 28
Deel II 2 Kort opstel 5 Ja 10
Deel III 7 6 kort antwoord 1 Opstel oor burgerlike geletterdheid 1 per kort antwoord, 5 vir die opstel Slegs vir die lang opstel elf
TOTAAL 37 - - - 49

Deel 1

Deel 1 bestaan ​​uit 28 meerkeusevrae. T hier is geen streng herroeping in hierdie afdeling nie; al hierdie vrae sal op stimuli gebaseer wees (wat hulle dokumente noem, soos plakkate, briewe, toesprake, ens.) wat by die toets ingesluit sal word. Daar sal nege tot tien totale stimuli wees, en elke stimulus sal gevolg word deur ongeveer twee tot drie vrae.

Deel 2

In deel 2 is daar twee stelle gepaarde dokumente (altyd primêre bronne). Studente sal vir elke paar dokumente 'n kort opstel beantwoord (ongeveer twee tot drie paragrawe, geen inleiding of slot nie).

Vir die eerste paar dokumente moet studente die historiese konteks van die dokumente beskryf en verduidelik hoe die twee dokumente met mekaar verband hou. Vir die tweede paar sal studente weer die historiese konteks van die dokumente beskryf en dan verduidelik hoe gehoor, vooroordeel, doel of standpunt die betroubaarheid van elke dokument beïnvloed.

Deel 3

Deel A: Studente kry 'n stel dokumente wat gefokus is op 'n burgerlike of grondwetlike aangeleentheid, en hulle sal moet reageer op 'n stel van ses vrae oor kort antwoorde.

Deel B: Gebruik dieselfde stel dokumente as Deel A, studente sal 'n vollengte opstel skryf (die opstel vir burgerlike geletterdheid) wat die volgende vraag beantwoord:

 • Beskryf die historiese omstandighede rondom 'n grondwetlike of burgerlike kwessie.
 • Verduidelik die pogings van individue, groepe en / of regerings om hierdie grondwetlike of burgerlike kwessie aan te spreek.
 • Bespreek tot watter mate hierdie pogings suksesvol was OF bespreek die impak van die pogings op die Verenigde State en / of die Amerikaanse samelewing.

Watter onderwerpe dek die Amerikaanse geskiedenisregente-eksamen?

Alhoewel die formaat van die Amerikaanse History Regents-toets verander, bly die onderwerpe waarop die eksamen fokus, amper dieselfde. Nuwe visies vir openbare skole beveel onderwysers aan om hul Amerikaanse geskiedenisklas op die volgende tien eenhede te baseer:

Eenheid 1: Koloniale fondamente Eenheid 2: Amerikaanse rewolusie Eenheid 3A: Die bou van 'n nasie-eenheid 3B: Seksionisme en die burgeroorlog Eenheid 4: Heropbou-eenheid 5: Vergulde era en progressiewe era Eenheid 6: Opkoms van Amerikaanse krageenheid 7: Eenheid vir welvaart en depressie 8: Tweede Wêreldoorlog Eenheid 9: Koue Oorlog Eenheid 10: Huishoudelike verandering

Soos u kan sien, kan die Amerikaanse Geskiedenis Regente-eksamen omtrent enige belangrike onderwerp / era / konflik in die Amerikaanse Geskiedenis van die koloniale tydperk tot vandag toe dek, dus sorg dat u elke onderwerp goed verstaan ​​tydens u oorsig oor die Amerikaanse Geskiedenis Regente.

body_mountrushmore-1

Hoe sal vrae lyk in die Amerikaanse Geskiedenis Regente-eksamen?

Omdat die Amerikaanse geskiedenisregente-eksamen vir 2020 opgeknap word, al die ou vrygestelde eksamens (met antwoordverklarings) is verouderd. Dit kan nog steeds handige studie-instrumente wees, maar u moet onthou dat dit nie dieselfde sal wees as die toets wat u gaan aflê nie.

Gelukkig het die departement van onderwys in New York 'n gedeelte vrygestel voorbeeldeksamen sodat u kan sien hoe die nuwe weergawe van die Amerikaanse History Regents-eksamen sal lyk. In hierdie afdeling gaan ons na 'n voorbeeldvraag vir elk van die vier vraagtipes wat u tydens die toets sal sien en verduidelik hoe u dit kan beantwoord.

Meervoudige keusevoorbeeld

Baseer u antwoorde op vrae 1 tot 3 op die onderstaande brief en op u kennis van sosiale studies.

. . . Vir myself is ek deur Packingtown begelei deur 'n jong advokaat wat in die distrik grootgemaak is, as 'n seun in Armour se aanleg gewerk het en elke voorman, 'spotter' en wag oor die plek min of meer intiem geken het. Ek het met my eie oë gesien hoe hamme, wat bederf het, vol chemikalieë gepomp word om die reuk te vernietig. Ek het gesien hoe afvalpunte van gerookte beesvleis in vate in 'n kelder gestoor is, in 'n toestand van vuilheid wat ek nie in 'n brief kon beskryf nie. Ek het kamers gesien waarin worsvleis geberg is, met vergiftigde rotte wat rondgelê het, en die mis rotte wat dit bedek. Ek het gesien hoe varke wat aan cholera beswyk het, in vragmotors gelaai is om na 'n plek genaamd Globe in Indiana gebring te word om in varkvet te word. Uiteindelik het ek 'n dokter gevind, dr. William K. Jaques, 4316 Woodlandlaan, Chicago, wat die voorsitter van bakteriologie aan die Illinois State University beklee, en gedurende 1902-3 die stadsinspeksie van vleis gehad het. hy het gesien hoe vleiskarkasse, waarop die inspekteurs se veroordeling se etikette was, op oop platforms gelaat en snags weggejaag is, in die stad verkoop moes word. . . .

- Brief van Upton Sinclair aan president Theodore Roosevelt, 10 Maart 1906

 1. Upton Sinclair het hierdie brief aan president Theodore Roosevelt geskryf om die president in kennis te stel

1. oormatige federale regulering van vleisverpakkingsaanlegte
2. ongesonde praktyke in vleisverpakkingsaanlegte
3. verhoging van lone vir vleisverpakkingswerkers
4. staatswette wat die vleisverpakkingsbedryf reguleer

Daar sal 28 meerkeusevrae oor die eksamen wees, en hulle verwys almal na 'prikkels' soos die uittreksel uit hierdie voorbeeld van 'n brief van Upton Sinclair aan Theodore Roosevelt. Dit beteken dat u nooit 'n antwoord uit die lug hoef te haal nie (u sal altyd inligting uit die stimulus hê om na te verwys), maar u het steeds 'n deeglike kennis van die Amerikaanse geskiedenis nodig om goed te vaar.

Om die vrae te beantwoord, moet u eers die stimulus aandagtig, maar tog doeltreffend lees. In hierdie voorbeeld beskryf Sinclair 'n plek met die naam 'Packingtown', en dit lyk redelik grof. Hy noem verrottende vleis, dooie rotte, besmette diere, ens.

Sodra u 'n deeglike idee het van waaroor die stimulus gaan, lees die antwoordkeuses (sommige studente verkies om die antwoordkeuses deur te lees voordat hulle die stimulus lees; probeer albei om te sien watter u verkies).

Opsie 1 lyk nie korrek nie, want daar lyk beslis nie veel regulering in die vleisverpakkingsaanleg nie. Opsie 2 lyk moontlik omdat dinge daar baie ongesond lyk. Opsie 3 is nie korrek nie, omdat Sinclair niks oor lone noem nie, en vir opsie 4 is daar niks in die brief oor staatswette nie.

aanvaardingskoers vir universiteite in Utah Valley

Opsie 2 is die regte antwoord. Vanweë die stimulus (die brief) hoef u nie alles te weet van die geskiedenis van industrialisering in die VSA en hoe die groeiende groei daarvan die neiging gehad het om ernstige gesondheids- / sosiale / morele ensovoorts te veroorsaak nie, maar 'n oorsig van dit kan u ten minste vinniger en met meer selfvertroue help om vrae soos hierdie te beantwoord.

Kort opstel

Hierdie kort opstelvraag is gebaseer op die meegaande dokumente en is ontwerp om u vermoë om met historiese dokumente te werk, te toets. Elke stel kortvraestelle bestaan ​​uit twee dokumente. Sommige van hierdie dokumente is vir die doeleindes van hierdie vraag geredigeer. Onthou dat die taal en beelde wat in 'n dokument gebruik word, die historiese konteks van die tyd waarin dit geskep is, kan weerspieël.

Taak: Lees en analiseer die volgende dokumente deur u kennis en vaardighede op sosiale studies toe te pas om 'n kort opstel van twee of drie paragrawe te skryf waarin u:

 • Beskryf die historiese konteks rondom hierdie dokumente
 • Identifiseer en verduidelik die verhouding tussen die gebeure en / of idees wat in hierdie dokumente voorkom (oorsaak en gevolg, of Ooreenkoms / verskil, of Draaipunt)

Hou die volgende verduidelikings in gedagte wanneer u u kortopstelantwoord van twee of drie paragrawe ontwikkel.

Beskryf beteken 'om iets in woorde te illustreer of daaroor te vertel'

Historiese konteks verwys na 'die relevante historiese omstandighede rondom of die verband tussen die gebeure, idees of verwikkelinge in hierdie dokumente'

Identifiseer beteken 'om 'n naam aan of om 'n naam te gee'

Verduidelik beteken 'om duidelik of verstaanbaar te maak; om redes vir of oorsake van; om die logiese ontwikkeling of verhouding van '

Tipes verhoudings :

Oorsaak verwys na 'iets wat bydra tot die voorkoms van 'n gebeurtenis, die opkoms van 'n idee of die totstandkoming van 'n ontwikkeling'

Effek verwys na 'wat gebeur as gevolg (resultaat, impak, uitkoms) van 'n gebeurtenis, 'n idee of 'n ontwikkeling'

Ooreenstemming vertel hoe 'iets eenders is of dieselfde is as iets anders'

Verskil vertel hoe 'iets nie eenders is of nie dieselfde is as iets anders nie'

Draaipunt is 'n belangrike gebeurtenis, idee of historiese ontwikkeling wat beduidende verandering teweegbring. Dit kan plaaslik, streeks, nasionaal of globaal wees '

Dokument 1

Universiteit van Texas teen Dallas se aanvaardingskoers

Verslaggewer: Meneer die president, sou u graag wou kommentaar lewer oor die strategiese belang van Indochina vir die vrye wêreld? Ek dink daar is landwyd 'n mate van onbegrip oor wat dit vir ons beteken.

Die president: U het natuurlik die spesifieke en die algemene wanneer u oor sulke dinge praat. In die eerste plek het u die spesifieke waarde van 'n plek in die produksie van materiale wat die wêreld benodig.

Dan het u die moontlikheid dat baie mense onder 'n diktatorskap deurgaan wat die vrye wêreld vyandig [vyandig] is.

Uiteindelik het u breër oorwegings wat kan volg na wat u die 'vallende domino'-beginsel sou noem. U het 'n ry domino's opgestel, u slaan die eerste een om, en wat met die laaste een sal gebeur, is die sekerheid dat dit baie vinnig sal oorgaan. U kan dus 'n begin hê van 'n verbrokkeling wat die diepste invloede sal hê. . . .

Bron: Perskonferensie met president Dwight Eisenhower, 7 April 1954

Dokument 2

Gesamentlike resolusie

Om die handhawing van internasionale vrede en veiligheid in Suidoos-Asië te bevorder.

Terwyl vlooteenhede van die kommunistiese regime in Viëtnam, in stryd met die beginsels van die Handves van die Verenigde Nasies en die internasionale reg, doelbewus en herhaaldelik Amerikaanse vlootvaartuie wat wettiglik in internasionale waters is, aangeval het en sodoende 'n ernstige bedreiging vir internasionale vrede; en

AANGESIEN hierdie aanvallers deel uitmaak van 'n doelbewuste en stelselmatige veldtog van aggressie wat die kommunistiese regime in Noord-Viëtnam teen sy buurlande gevoer het, en die nasies wat hulle aangesluit het in die kollektiewe verdediging van hul vryheid; en

Terwyl die Verenigde State die volke in Suidoos-Asië help om hul vryheid te protesteer en geen territoriale, militêre of politieke ambisies in die gebied het nie, maar slegs wil hê dat hierdie mense in vrede moet wees om hul lot op hul eie manier uit te werk: Nou daarom moet dit wees

Besluit deur die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers van die Verenigde State van Amerika in die Kongres vergader , Dat die Kongres die voorneme van die president, as opperbevelhebber, goedkeur en ondersteun om alle nodige maatreëls te tref om enige gewapende aanval op die magte van die Verenigde State af te weer en om verdere aggressie te voorkom. . . .

Bron: Tonkin Golf Resolusie in die Kongres, 7 Augustus 1964

Dit is belangrik om die instruksies by die dokumente te lees sodat u presies weet hoe u die kort opstelle moet beantwoord. Hierdie voorbeeld is afkomstig van die eerste kort opstelvraag. U moet ook die verband tussen die dokumente saam met die historiese konteks van die dokumente verduidelik. (vir die tweede kort opstelvraag moet u vooroordele verduidelik). U opsies vir die tipe verhoudings is:

 • oorsaak en gevolg,
 • ooreenkoms / verskil
 • draaipunt

U sal slegs een van hierdie verhoudings kies. Sleutelwoorde word in die instruksies uiteengesit, wat ons aanbeveel dat u nou aandagtig deurlees sodat u nie tyd op die toetsdag mors nie. Die instruksies hierbo is die presiese instruksies wat u tydens u eie eksamen sal sien.

Lees vervolgens die twee dokumente deur 'n paar kort aantekeninge neer te skryf as u wil. Dokument 1 is 'n uittreksel uit 'n perskonferensie waar president Eisenhower die belangrikheid van Indochina bespreek, naamlik die goedere wat dit produseer, die gevaar van 'n diktatorskap vir die vrye wêreld en die potensiaal van Indochina wat veroorsaak dat ander lande in die streek ook kommunisties word. .

Dokument 2 is 'n uittreksel uit die Tonkin Golfresolusie. Dit noem 'n aanval op die Amerikaanse vloot deur die kommunistiese regime in Viëtnam, en dit verklaar dat hoewel die VSA wil hê dat daar vrede in die streek moet wees en huiwerig is om betrokke te raak, keur die Kongres die president van die Verenigde State goed om 'al die nodige te neem maatreëls om enige gewapende aanval op die magte van die Verenigde State af te weer en om verdere aggressie te voorkom. '

U antwoord moet hoogstens drie paragrawe wees. Vir die eerste paragraaf beveel ons aan om die historiese konteks van die twee dokumente te bespreek. Dit is hier waar u geskiedeniskennis binnekom. As u die geskiedenis van hierdie periode goed verstaan, kan u bespreek hoe Frankryk se koloniale regering in Indochina (die huidige Vietnam) in 1954 geëindig het, wat gelei het tot 'n kommunistiese regime in die noorde en 'n pro-Westerse demokrasie in die suid. Eisenhower wou nie direk by Viëtnam betrokke raak nie, maar hy het die 'domino-teorie' (dokument 1) onderskryf en geglo dat as Viëtnam ten volle kommunisties sou word, ook ander lande in Suidoos-Asië sou doen. Daarom het hy geld en wapens in die suide voorsien, wat die uitbreek van die Viëtnam-oorlog help veroorsaak het.

Na Eisenhower het die VSA beperkte betrokkenheid by die Viëtnam-oorlog gehad, maar die Golf van Tonkin-voorval, waar Amerikaanse en Noord-Viëtnam-skepe mekaar gekonfronteer en vuur gewissel het, het gelei tot die resolusie van die Golf van Tonkin (dokument 2) en aan president Lyndon B. Johnson bevoeg om Amerikaanse militêre magte na Vietnam te stuur sonder 'n amptelike oorlogsverklaring. Dit het gelei tot 'n groot toename in die betrokkenheid van die VSA in Vietnam.

hoe om rubicks kubus op te los

U hoef nie alle bogenoemde besonderhede te ken nie, maar 'n deeglike kennis van belangrike Amerikaanse gebeure (soos die betrokkenheid by die Viëtnam-oorlog), sal u help om dokumente in hul regte historiese konteks te plaas.

Bespreek die verband tussen die dokumente vir die volgende een tot twee paragrawe van u antwoord. Dit is nie eintlik 'n oorsaak en gevolg-verhouding nie, want dit was nie Eisenhower se domino-teorie wat direk gelei het tot die Golf van Tonkin-resolusie nie, maar u kon die ooreenkomste en verskille tussen die twee dokumente bespreek (hulle is soortgelyk omdat hulle albei 'n vrees toon) dat die hele streek kommunisties word en 'n Amerikaanse begeerte vir vrede in die gebied, maar dit is anders omdat die eerste 'n baie meer praktiese benadering is, terwyl die tweede 'n belangrike betrokkenheid toon. U kan ook redeneer dat dit 'n keerpuntverhouding is, want die Golf van Tonkin-resolusie was die keerpunt in die betrokkenheid van die VSA in die Viëtnam-oorlog. Tot op daardie stadium was die VSA hoofsaaklik hands-off (soos aangedui in dokument 1). Die verhouding wat u kies, is gewoonlik minder belangrik as u vermoë om u argument met feite en analise te ondersteun.

liggaam_unclesam

Kort antwoorde en opstel van burgerlike geletterdheid

Hierdie opstel oor burgerlike geletterdheid is gebaseer op die meegaande dokumente. Die vraag is ontwerp om u vermoë om met historiese dokumente te werk, te toets. Sommige van hierdie dokumente is vir die doel van hierdie vraag geredigeer. Terwyl u die dokumente ontleed, moet u rekening hou met die bron van elke dokument en enige standpunt wat in die dokument aangebied kan word. Onthou dat die taal en beelde wat in 'n dokument gebruik word, die historiese konteks van die tyd waarin dit geskep is, kan weerspieël.

Historiese konteks: Afro-Amerikaanse burgerregte

Gedurende die geskiedenis van die Verenigde State is baie grondwetlike en burgerlike kwessies deur Amerikaners bespreek. Hierdie debatte het gelei tot pogings van individue, groepe en regerings om hierdie kwessies aan te spreek. Hierdie pogings het verskillende mate van sukses behaal. Een van hierdie grondwetlike en burgerlike kwessies is Afro-Amerikaanse burgerregte.

Taak: Lees en ontleed die dokumente. Gebruik 'n opstel uit die dokumente en u kennis van die Amerikaanse geskiedenis en skryf 'n opstel waarin u

 • Beskryf die historiese omstandighede rondom hierdie grondwetlike of burgerlike kwessie
 • Verduidelik die pogings om individue, groepe en / of regerings hierdie grondwetlike of burgerlike kwessie aan te spreek
 • Bespreek tot watter mate hierdie pogings suksesvol was

Beskryf beteken 'om iets in woorde te illustreer of daaroor te vertel'

Verduidelik beteken 'om duidelik of verstaanbaar te maak; om redes vir of oorsake van; om die logiese ontwikkeling of verhouding van '

Bespreek beteken 'om waarnemings oor iets te maak met behulp van feite, redenasies en argumente; om in besonderhede aan te bied '

Dokument 1a

. . . Voor die burgeroorlog kon swartes slegs in 'n handjievol noordelike state stem, en swart ampshouery was feitlik ongehoord. (Die eerste Afro-Amerikaner wat keusevak beklee het, was blykbaar John M. Langston, wat in 1855 as gemeente-amptenaar in Brownhelm, Ohio, gekies is.) Maar tydens die heropbou het miskien tweeduisend Afro-Amerikaners 'n openbare amp beklee, van vredesregter tot goewerneur. en senator van die Verenigde State. Duisende meer was aan die hoof van die Unie-ligas en plaaslike takke van die Republikeinse Party, het koerante geredigeer en op ander maniere die politieke proses beïnvloed. Afro-Amerikaners het nie die heropbouingspolitiek 'beheer' nie, soos hul opponente gereeld aangekla het. Maar die koms van swart stemreg en amptenaarskap na die oorlog was 'n fundamentele magsverskuiwing in die suidelike lewe. Dit was die hoogtepunt van sowel die grondwetlike revolusie soos vervat in die Veertiende en Vyftiende wysigings, as die breë voetsoolvlakmobilisering van die swart gemeenskap. . . .

Bron: Eric Foner, Forever Free: The Story of Emancipation and Reconstruction, Alfred A. Knopf, 2005

Dokument 1b

. . . Alhoewel 1890 tot 2000 'n relatiewe kort tydsbestek is, behels hierdie elf dekades 'n kritieke periode in die Amerikaanse geskiedenis. Die ineenstorting van die heropbou na die burgeroorlog het gelei tot die vestiging van blanke oppergesag in die suidelike state, 'n stelsel van oorheersing en uitbuiting wat die meeste blankes, in die noorde sowel as in die suide, onbepaald sou duur. In 1900, ondanks die land se formele verbintenis tot rassegelykheid, soos uitgedruk in die veertiende en vyftiende wysiging, het rassediskriminasie 'n basiese organiseringsbeginsel van die Amerikaanse samelewing gebly. In die Suide het rassediskriminasie, versterk deur rasseskeiding, amptelike staatsbeleid geword. In die Noorde het diskriminasie en segregasie ook gebruike op groot skaal geword wat in werklikheid neerkom op semio-amptelike beleid. Die federale regering het rasse-segregasie in die gewapende dienste beoefen, teen swartes in die staatsdiens gediskrimineer en in die algemeen goedgekeur deur sy optrede, indien nie sy woorde nie, die blanke oppergesag. . . .

Bron: Adam Fairclough, Better Day Coming: Blacks and Equality 1890–2000, Viking, 2001

 1. Op grond van hierdie dokumente, meld een die manier waarop die einde van die heropbou Afrika-Amerikaners geraak het.

Dokument 2

. . . Teen 1905 was die Afro-Amerikaners wat in die voormalige Konfederasie gebly het, feitlik verban van plaaslike verkiesings, maar dit beteken nie dat hulle nie politieke akteurs was nie. In sy beroemde toespraakstoespraak in Atlanta in 1895 beveel Tuskegee College, president Booker T. Washington, beroepsopleiding aan eerder as klassieke onderwys vir Afro-Amerikaners. Die voormalige slaaf het geïmpliseer dat swart suidelikers nie sosiale integrasie sou soek nie, maar hy het wel geëis dat suidelike fabrieke swart mense in diens neem: 'Die geleentheid om net 'n dollar in 'n fabriek te verdien, is oneindig meer werd as die geleentheid om 'n dollar in 'n opera te spandeer. -huis.' Hy het uitgesien na die nabye toekoms wanneer die Afro-Amerikaanse derde van die suidelike bevolking een derde van sy industriële oorvloed sou produseer en deel. . . .

Die noord-gebore swart sosioloog W. E. B. Du Bois het homself geposisioneer as Washington se nemesis [teenstander]. Du Bois, 'n gegradueerde van die Tennessee-fiskuniversiteit, was die eerste Afro-Amerikaner wat 'n doktor in Harvard verwerf het. Hy het geglo dat Washington te veel toegegee het en het dit in sy boek The Souls of Black Folk van 1903 gesê. Enige man, het hy daarop aangedring, moet 'n klassieke opleiding kan hê. Boonop beteken die aanvaarding van segregasie dat alle burgerregte afstand gedoen word deur te erken dat swart mense nie gelyk is aan blankes nie. 'Die probleem van die twintigste eeu is die probleem van die kleurlyn.' Du Bois gewaarsku. In 1905 stig hy die Niagara Movement, die voorloper van die National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP), wat in 1909 begin is om te veg vir politieke en burgerregte. . . .

Bron: Glenda Elizabeth Gilmore & Thomas J. Sugrue, These United States: A Nation in the Making 1890 to the Present, W. W. Norton & Company, 2015

 1. Volgens hierdie dokument, wat is een manier waarop Booker T. Washington en W. E. B. Du Bois nie saamgestem het oor hoe Afro-Amerikaners gelykheid moet bereik nie?

Dokument 3

. . . In 1950 was dominee Oliver Brown van Topeka, Kansas, ontstoke dat sy jong dogters nie die Sumner Elementary School, 'n spierwit openbare skool naby hul huis, kon bywoon nie. In plaas daarvan moes hulle amper 'n kilometer deur 'n gevaarlike spoorwegskakelaar loop om by 'n bus uit te kom wat hulle na 'n minderwaardige swart skool sou neem.

In die vroeë vyftigerjare was hierdie soort skoolsegregasie algemeen in die suide en sekere grensstate. Volgens die wet sou swart skole (en ander geskeide openbare fasiliteite) so goed befonds word as blankes - maar dit was selde. State het gewoonlik twee keer soveel geld per student in wit skole bestee. Klaskamers in swart skole was oorvol en vervalle.

In 1951 het Thurgood Marshall, hoofraad van NAACP, 'n saak namens Oliver Brown aanhangig gemaak. Teen die herfs van 1952 het die Brown-saak en vier ander skole-desegregasie-sake hul weg na die Amerikaanse hooggeregshof gemaak, almal onder die naam Brown v. Board of Education of Topeka. Marshall het aangevoer dat die Hooggeregshof die 'afsonderlike, maar gelyke' uitspraak van Plessy v. Ferguson (1896), wat segregasie gelegitimeer het, moet herroep. Marshall was van mening dat selfs al sou state ewe veel geld aan swart skole bestee, die gesegregeerde stelsel steeds onregverdig wees omdat die stigma van segregasie swart studente sielkundig skade berokken. . . .

Bron: Beth Bailey, et al., The Fifties Chronicles, Legacy, 2008

 1. Volgens hierdie dokument, wat is een rede waarom Thurgood Marshall aangevoer het dat die 'afsonderlike, maar gelyke' uitspraak van Plessy v. Ferguson omvergewerp moet word?

Dokument 4a

wat is die 12 sterretekens

Sit in by Woolworth se middagete-toonbank in Greensboro, Noord-Carolina

4a

Bron: Greensboro News & Record, 2 Februarie 1960

Dokument 4b

. . . By middagete in ander stede het betogers vyandige reaksies van woedende blanke beskermers teëgekom. Sit-betogers is aangerand met verbale mishandeling, warm koffie, sigarette aangesteek en nog erger. Uiteraard was dit die jong betogers wat gearresteer is omdat hulle 'n versteuring geskep het. ' Nietemin, teen die herfs van 1961 kan die beweging aansienlike oorwinnings behaal onder baie geteikende stede. . . .

Bron: David Farber, et al., The Sixties Chronicles, Legacy, 2004

 1. Gee op grond van hierdie dokumente een resultaat van die sit-in by Greensboro Woolworth.

Dokument 5

. . . Die regstreekse optrede van die 1960's het dividende opgelewer. In 1964 en 1965 het die Johnson-administrasie die aanvaarding van die twee belangrikste wetsontwerpe vir burgerregte sedert die Heropbou georkestreer. Die betogings in Birmingham en die optog op Washington het president Kennedy oortuig om met 'n burgerregtewetsontwerp in 1963 voort te gaan. Maar sy sluipmoord op 22 November 1963 het die betrokke wetsontwerp laat geld. President Johnson, wat tot op daardie stadium 'n ongunstige rekord van burgerregte gehad het, het geglo in die belangrikheid van federale beskerming vir Afro-Amerikaners en het die wetsontwerp op burgerregte behendig verbind tot die nagedagtenis van Kennedy. . . .

Ten spyte van die goedkeuring van hierdie wydlopende wetsontwerp, het Afro-Amerikaners steeds hindernisse vir hul stemreg in die gesig gestaar. Terwyl die Burgerregtewet van 1964 aandag gegee het aan stemreg, het dit nie die taktieke wat weerbarstige [hardkoppige] Suid-Afrikaners gebruik het om swartes van die peilings te weerhou nie, soos geweld, ekonomiese intimidasie en geletterdheidstoetse uit die weg geruim. Maar die Freedom Summer-betogings in Mississippi en die Selma-na-Montgomery-optog die volgende jaar het gelei tot die goedkeuring van die Wet op Stemregte van 1965. Johnson het reeds voor die Selma-optog aan 'n wetsontwerp begin werk, en hy het weer die Kongres aangespoor om deur te gaan. Dit. Op 15 Maart 1965 het hy albei huise van die Kongres toegespreek. . . .

Bron: Henry Louis Gates Jr., Die lewe aan hierdie oewers: kyk na die Afro-Amerikaanse geskiedenis 1513–2008, Alfred A. Knopf, 2011

 1. Volgens Henry Louis Gates Jr., wat was een gevolg van die burgerregte betogings in die 1960's?

Dokument 6

. . . Toe die klok die laaste minuut van 1969 afskop en Afro-Amerikaners die laaste paar jaar 'n bestekopname maak, dink hulle nie net aan die veranderinge wat hulle gesien het nie, maar ook aan diegene wat hulle nog steeds hoop. Hulle het geweet dat hulle die opsigters was van King se droom om in 'n nasie te woon waar karakter belangriker as kleur was. En hulle het geweet dat hulle beheer oor hul gemeenskap moes neem. Die burgerregte en die Swartmagtydperke het immers verandering veroorsaak deur middel van gemeenskapsoptrede. Alhoewel baie swartes besef het dat alle vooruitgang getemper is deur die sosiale, ekonomiese en politieke realiteit van 'n regering en 'n blanke publiek wat dikwels weerstand bied teen verandering, kon hulle die mag van hul eie optrede in die verlede nie ignoreer nie. Amerika in 1969 was nie die Amerika van 1960 of 1965 nie. Aan die einde van die dekade kon 'n refrein van die swart gemeenskap hoor opstaan ​​wat sê: 'Ons het die wêreld verander'. . . .

Bron: Robin D. G. Kelley en Earl Lewis, reds., Om ons wêreld nuut te maak: Vol. Twee: 'n Geskiedenis van Afro-Amerikaners sedert 1880, Oxford University Press, 2000

 1. Op grond van hierdie dokument, noem een impak van die burgerregtebeweging van die 1960's.

Begin deur die instruksies te lees en daarna die dokumente self. Daar is agt van hulle, almal gefokus op burgerregte in Afro-Amerikaanse lande. Die kort antwoorde en die burgerlike geletterdheidsopstel gebruik dieselfde dokumente. Ons beveel aan dat u eers die kort antwoordvrae beantwoord, en dan u opstel voltooi.

'N Kort antwoordvraag volg op elke dokument of stel dokumente. Dit is reguit vrae as wat in 1-2 sinne beantwoord kan word. Vraag 1 vra: 'Noem op grond van hierdie dokumente een die manier waarop die einde van die heropbou Afro-Amerikaners geraak het. '

Lees deur dokumente 1a en 1b en daar is baie moontlike antwoorde. Kies een (moenie meer as een kies om meer punte te kry nie; dit sal nie help nie en u verloor net tyd wat u aan ander vrae kan spandeer) vir u antwoord. Met behulp van inligting uit dokument 1a kan 'n moontlike antwoord wees: 'Na die heropbou kon Afro-Amerikaners baie verkose poste beklee. Dit het dit vir hulle moontlik gemaak om die politiek en die openbare lewe meer te beïnvloed as wat hulle ooit tevore kon doen. '

U opstel oor burgerlike geletterdheid sal 'n standaardopstel van vyf paragrawe wees, met 'n inleiding, proefskrifverklaring en 'n slot. U moet baie van die dokumente gebruik om die drie punte wat in die instruksies uiteengesit is, te beantwoord. Ons beveel een paragraaf per kolpunt aan. Vir elke paragraaf moet u u kennis van die Amerikaanse geskiedenis EN inligting direk uit die dokumente gebruik om u saak uit te spreek.

Soos met die kort opstel, het ons aanbeveel om 'n paragraaf aan elkeen van die punte te wy. In die eerste paragraaf moet u bespreek hoe die dokumente inpas by die groter verhaal van Afro-Amerikaanse burgerregte. U kan die gevolge van heropbou bespreek, hoe die industrialisering van die Noorde swartes beïnvloed het, segregasie en die gevolge daarvan, belangrike gebeure in die burgerregtebeweging, soos die busboikot in Montgomery en die optog op Washington, ens. Die sleutel is om u eie kennis van die Amerikaanse geskiedenis te gebruik, terwyl u ook die dokumente bespreek en hoe dit verbind word.

Vir die tweede paragraaf bespreek u die pogings om Afro-Amerikaanse burgerregte aan te spreek. Hier kan u praat oor groepe, soos die NAACP (Dokument 3), spesifieke mense soos W.E.B. Du Bois (dokument 2), en / of belangrike gebeure, soos die aanvaarding van die Wet op Burgerregte (Dokument 5).

In die derde paragraaf bespreek u hoe suksesvol die poging om die Afro-Amerikaanse burgerregte te verhoog, suksesvol was. Gebruik weer sowel die dokumente as u eie kennis om terugslae en oorwinnings te bespreek. U algemene mening sal u tesisverklaring weerspieël wat u aan die einde van u inleidende paragraaf ingesluit het. Soos met die ander opstelle, maak dit minder saak wat u aflei as hoe goed u die argument kan steun.

liggaamsstatusvryheid

3 wenke vir u Amerikaanse geskiedenisregente-oorsig

Om 'n Regents-diploma te verwerf, moet u ten minste een van die sosiale wetenskaplike regente slaag. Hier is 'n paar wenke om die Amerikaanse Regents-eksamen te slaag.

# 1: Fokus op breë temas, nie klein besonderhede nie

Met die opknapping van die Amerikaanse geskiedenisgeskiedenis, daar word baie minder op memorisering en basiese feitherroeping gefokus. Elke eksamenvrae, insluitend meerkeuse, bevat 'n dokument of uittreksel waarna in die vrae verwys word, sodat u nooit 'n antwoord uit die lug hoef te trek nie.

Omdat u nooit 'n vraag sal sien soos: 'Watter jaar het Alabama 'n staat geword?' mors nie u tyd om baie datums te memoriseer nie. Dit is goed om 'n algemene idee te hê van wanneer belangrike gebeurtenisse plaasgevind het, soos die Tweede Wêreldoorlog of die Gilded Age, maar i Dit is baie belangriker dat u die oorsake en gevolge van die Tweede Wêreldoorlog moet verstaan, eerder as die datums van spesifieke gevegte. Die eksamen toets u kennis van die belangrikste temas en veranderinge in die Amerikaanse geskiedenis, en fokus daarop tydens u US History Regents-oorsig oor die memorisering van die geskiedenis.

# 2: Moenie meer skryf as wat u nodig het nie

U hoef slegs een vollengte opstel te skryf vir die US History Regents-eksamen, en dit is vir die finale vraag van die toets (die opstel van burgerlike geletterdheid). Alle ander vrae (behalwe meerkeuse) benodig slegs 'n paar sinne of 'n paar paragrawe.

Moenie in die versoeking kom om verder te gaan as hierdie riglyne in 'n poging om meer punte te kry nie. As 'n vraag een voorbeeld vra, gee slegs een voorbeeld; As u meer gee, sal u geen ekstra punte oplewer nie, en dan sal u waardevolle tyd verloor. Vir die twee kort opstelvrae, skryf slegs drie paragrawe elk, maksimum. Die kort antwoordvrae benodig slegs 'n sin of twee. Die vrae is noukeurig ontwerp sodat dit volledig beantwoord kan word deur antwoorde van hierdie lengte, dus moenie onder druk voel om meer te skryf in 'n poging om 'n hoër telling te behaal nie. Kwaliteit is baie belangriker as kwantiteit hier.

# 3: Soek die dokumente vir leidrade

Soos hierbo genoem, is alle vrae oor hierdie toets dokumentgebaseerd, en daardie dokumente bevat baie belangrike inligting. Selfs persone wat met die eerste oogopslag nie baie lyk nie, soos 'n plakkaat of foto, kan baie belangrike besonderhede bevat as u 'n algemene idee het van wat op daardie stadium in die geskiedenis aangaan. Die onderskrif onder elke dokument is ook van kritieke belang om dit volledig te verstaan. Onthou om in u opstelle en kort antwoorde altyd terug te verwys na die inligting wat u uit hierdie dokumente kry om u antwoorde te ondersteun.

Interessante Artikels

Beste analise van Abigail Williams - die smeltkroes

Vrae oor Abigail Williams? Ons volledige analise verduidelik haar motivering, haar verhouding met John Proctor en haar rol in The Crucible.

Antwoord: Waarom het dominee Hale na Salem teruggekeer?

Dominee Hale verlaat Salem in The Crucible Act 3, maar keer dan terug in Wet 4 - hoekom? Ons verduidelik sy optrede en motiverings aan die einde van die toneelstuk.

Carlow Universiteit SAT-tellings en GPA

Toelatingsvereistes vir Huntingdon College

Hoërskool Oceanside | 2016-17-ranglys | (Oceanside,)

Vind staatsranglys, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Oceanside High School in Oceanside, CA.

50 wonderlike argumenterende opstelonderwerpe vir enige opdrag

Sukkel u om met argumentatiewe opstelidees vorendag te kom? Kyk na ons nuttige lys met argumentatiewe opstelonderwerpe, plus wenke om die beste vir u te kies.

Toelatingsvereistes vir Genève Kollege

Volledige gids vir die nuwe SAT in 2016

Hoe verander die nuwe SAT in 2016, en hoe moet u daarop voorberei? Lees ons kundige gids om alles te leer.

ACT-skoolkodes en kollegekodes vir tellingverslae

Moet u ACT-tellingverslae stuur en ACT-kollege-kodes vind? Hier is hoe u skoolkodes soek om u universiteitsaansoek volledig te kry.

Wat u moet weet oor opsies vir die jeug-Burbank Charter School

Vind staatsranglys, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Options for Youth-Burbank Charter School in Burbank, CA.

Toelatingsvereistes vir Westminster College (UT)

Toelatingsvereistes aan die Northern State University

UNT ACT -tellings en GPA

Wie is die toelatingskomitee? Waarna soek hulle?

Wie is in 'n toelatingskomitee vir kollege? Hoe besluit hulle watter aansoeke om te aanvaar en watter om te verwerp? Lees alles en nog baie meer in ons volledige deskundige gids.

Toelatingsvereistes aan die Suid -Oregon Universiteit

Toelatingsvereistes vir Webber Internasionale Universiteit

Twee waarhede en 'n leuen: 35 goeie leuens om ander te bedrieg

Speel twee waarhede en 'n leuen? Goeie leuens kan moeilik wees om vorendag te kom! Kyk na ons lys met twee waarhede en 'n leuen-idee om u te inspireer.

Nebraska Wesleyan University Toelatingsvereistes

Alles wat u moet weet oor F. Scott Fitzgerald

Vrae oor die lewe van die skrywer F. Scott Fitzgerald van The Great Gatsby? Ons lei u deur sy volledige biografie en hoe dit met die roman verband hou.

ACT-tellings van die Universiteit van Tampa en GPA

Hoe om wonderlike Caltech-opstelle te skryf

Weet u nie hoe u die Caltech-opstelaanwysings moet benader nie? Ons bied 'n diepgaande analise, sodat u 'n Caltech-aanvulling kan skryf wat uit die pak staan.

Toelatingsvereistes vir Universiteit van Oklahoma (OU)

Embry -Riddle Aeronautical University - Prescott SAT -tellings en GPA

Hierdie jaar se toelatingsvereistes vir rooibruin

Toelatingsvereistes vir Trine Universiteit