Die volledige gids vir FRQ's van die Amerikaanse regering

funksie_apusgovfreeresponse.jpg

Vrae met vrye antwoorde, of FRQ's, vir die AP-regering se Amerikaanse eksamen is meer eenvoudig as dié van sommige ander AP-toetse, maar dit kan steeds moeilik wees as u nie daarvoor gereed is nie. In hierdie gids, ons sal 'n eenvoudige stap-vir-stap-metode uiteensit vir die beantwoording van AP-regeringsvrae , gaan deur 'n regte voorbeeld en vertel u waar u addisionele hulpbronne kan vind.

liggaam_opdatering2021 AP Toetswysigings as gevolg van COVID-19

Weens die voortslepende COVID-19-koronavirus-pandemie, sal AP-toetse nou oor drie verskillende sessies tussen Mei en Junie gehou word. U toetsdatums en of u toetse aanlyn of op papier is, sal van u skool afhang. Om meer te wete te kom oor hoe dit alles gaan werk en om die nuutste inligting oor toetsdatums, AP-aanlynoorsig en wat hierdie veranderinge vir u beteken, te kry, kyk na ons vrae oor 2021 AP COVID-19.

AP Regeringsvrye-reaksie-afdelingsformaat

Die afdeling vir gratis reaksie duur een uur en 40 minute en bestaan ​​uit vier vrae , wat elk 12,5% van u totale telling werd is. Dus, as geheel, beslaan die afdeling vir vrye reaksie die helfte van u totale AP Gov-telling (die ander 50% kom uit die meerkeuseafdeling). Elke FRQ is 3-6 rou punte werd.

Hier is die vier soorte FRQ's wat u tydens die AP-regeringseksamen sal kry:

 • Konseptoepassing (3 rou punte)
 • Kwantitatiewe analise (4 rou punte)
 • SCOTUS Vergelyking (4 rou punte)
 • Argumentopstel (6 rou punte)

In die vrae met gratis reaksie word u gevra om u kennis van die verskillende inhoudsareas wat deur die kursus gedek word, te integreer. Dit sluit in die ontleding van politieke gebeure in die VSA, bespreking van voorbeelde en bewys van u begrip van algemene beginsels van die Amerikaanse regering en politiek. U sal ook gevra word om data uit kaarte te ondersoek, sleutelterme te definieer en die rolle wat verskillende dele van ons regering in die politieke stelsel speel, te verduidelik.

Die volgende tabel toon spesifiek aan wat u moet doen vir elke FRQ tydens die AP-regeringstoets. Alle inligting hieronder is afkomstig van die 2020 AP Amerikaanse regering en politiek Kursus en eksamenbeskrywing .

Gratis-antwoordvraag Doel en assessering
1. Konsep Toepassing Bied studente 'n outentieke scenario aan. Evalueer die student se vermoë om die gevolge van 'n politieke instelling, gedrag of proses te beskryf en te verklaar. Verder beoordeel hierdie vraag die student se vermoë om begrip van kursusbegrippe oor te dra en toe te pas in 'n nuwe situasie of scenario.
2. Kwantitatiewe analise

Bied studente kwantitatiewe data in die vorm van 'n tabel, grafiek, kaart of infografiese vorm aan. Hierdie vraag beoordeel die vermoë van studente om die volgende te doen:

 • Beskryf die gegewe data
 • Beskryf 'n patroon, tendens, ooreenkoms of verskil in die gegewe data
 • Maak 'n gevolgtrekking gebaseer op die gegewens
 • Verduidelik hoe die data 'n politieke beginsel, instelling, proses, beleid of gedrag toon
3. SCOTUS Vergelyking

Bied studente 'n beskrywing van 'n nie-vereiste Hooggeregshofsaak en die hou daarvan. Hierdie vraag evalueer die student se vermoë om die volgende te doen:

 • Identifiseer 'n ooreenkoms of verskil tussen die nie-vereiste Hooggeregshofsaak en 'n bepaalde Hooggeregshofsaak wat in die kursus vereis word
 • Beskryf die besonderhede, redenasie of houding van die vereiste Hooggeregshofsaak wat in die vraag gespesifiseer word
 • Verduidelik 'n ooreenkoms of verskil in die redenasie of hou van die twee hooggeregshofsake
 • Verduidelik hoe die redenasie of betoog in die nie-vereiste Hooggeregshofsaak 'n politieke beginsel, instelling, proses, beleid of gedrag toon
4. Argumentopstel

Evalueer die student se vermoë om die volgende te doen:

 • U kan 'n verdedigbare bewering of proefskrif verwoord wat op die vraag reageer en 'n gedagterigting daarstel
 • Verskaf bewyse uit een van die fundamentele dokumente wat in die vraag gelys word om die eis te staaf
 • Verskaf bewyse uit 'n tweede grondslagdokument of uit kennis van kursusbegrippe ter ondersteuning van die eis
 • Gebruik redenering om te verduidelik waarom die getuienis die eis ondersteun
 • Reageer op 'n teenstrydige of alternatiewe perspektief deur weerlegging, toegewing of weerlegging te gebruik

AP-regering se FRQ's: 5-stap-oplossingsproses

Hierdie afdeling bied 'n stapsgewyse proses vir die beantwoording van vrae oor die AP Amerikaanse regeringeksamen. Hier is 'n voorbeeldvraag van die 2020 AP Gov Kursus en eksamenbeskrywing waarna ek deurgaans sal verwys, sodat u kan sien hoe hierdie stappe in die praktyk kan werk:

body_ap_us_gov_free_response_sample_vraag

Stap 1: Lees die inleidende en slotsinne

Vrae met vrye reaksie # 1 en # 3 bevat gedeeltes, terwyl vraag # 2 'n afbeelding of 'n grafiek met data bevat. Blaai deur die eerste en laaste sinne van die gedeelte (of titel van die afbeelding vir # 2) voordat u die take bereik (gemerk A-C of A-D). Dit sal u help om 'n bietjie begrip te kry van wat u in die res van die vraag kan verwag.

Dit is 'n goeie idee om die inleidings en gevolgtrekkings voor te lees almal die FRQ's voordat u kies watter een om mee te begin. As u dit doen, kan u vertroue opbou en u doeltreffendheid verbeter, om te begin met 'n vraag wat vir u makliker is.

In die voorbeeldvraag hierbo sou u die titel van die afbeelding lees ('Uitgawes vir openbare onderwys: bedrag per leerling per staat in 2014') en dan deur die beeld self kyk om 'n idee te kry van wat dit u vra om te ontleed.

liggaam_persoon_hou_vergroting_glas Tyd om na leidrade in u AP Gov FRQ's te soek. (Haai, dit het gerym!)

Stap 2: Identifiseer (en onderstreep, as u wil) die opdragwoord

Vir elke taak in elke FRQ kry u spesifieke instruksies oor die tipe antwoord wat verwag word; hierdie instruksies bevat werkwoorde wat u vertel wat u moet doen. Dit is belangrik om presies bewus te wees van die vraag, sodat u volle punte kan verdien.

Hierdie opdragwoorde is die eerste woorde u moet nul aan wanneer u 'n vraag nader. As u dink dit sal help om u gefokus te hou, u kan hierdie werkwoorde onderstreep .

Hier is die mees algemene taakwerkwoorde, soos beskryf in die AP Gov Eksamenbeskrywing :

Vergelyk: Gee 'n beskrywing of verduideliking van ooreenkomste en / of verskille.

Definieer: Verskaf 'n spesifieke betekenis vir 'n woord of begrip.

Beskryf: Verskaf die relevante eienskappe van 'n gespesifiseerde onderwerp.

Ontwikkel 'n argument: Artikuleer 'n eis en ondersteun dit met getuienis.

Maak 'n gevolgtrekking: Gebruik beskikbare inligting om 'n akkurate stelling te formuleer wat begrip toon op grond van bewyse.

Verduidelik: Gee inligting oor hoe of waarom 'n verhouding, proses, patroon, posisie, situasie of uitkoms plaasvind deur gebruik te maak van bewyse en / of redenasies. Verduidelik 'hoe' gewoonlik die verwantskap, proses, patroon, posisie, situasie of uitkoms moet ontleed, terwyl 'waarom' gewoonlik ontleding van motiverings of redes vir die verhouding, proses, patroon, posisie, situasie of uitkoms vereis.

Identifiseer: Dui aan of verskaf inligting oor 'n gespesifiseerde onderwerp, sonder om dit uit te brei of te verduidelik.

In deel A van die voorbeeldvraag is die opdragwerkwoord 'identifiseer'. wat aandui dat u die data in die beeld korrek moet interpreteer. In deel B verander die opdragwoord in 'beskryf'. wat beteken dat u 'n stap verder moet gaan en data moet interpreteer en ontleed in die afbeelding wat u gevind het.

Deel C begin met 'maak 'n gevolgtrekking'. wat beteken dat u die bewyse wat u in deel B gevind het, moet saamvat om 'n finale (akkurate) stelling te maak oor wat dit beteken. Laastens begin deel D met die taakwerkwoord 'verduidelik'. toon aan dat u 'n duidelike verband moet tref tussen die data in hierdie afbeelding as geheel en die beginsel van federalisme.

Stap 3: Weet waar u u rou punte sal verdien

Oor die algemeen sal elke deel in 'n vraag (A, B, C en D) ooreenstem met 1 rou punt , maar nie alle vrae is soos hierdie nie.

Nadat u die taakwerkwoord gevind het in die deel van die vraag wat u beantwoord, let op hoeveel voorbeelde of beskrywings u moet gee , aangesien elkeen waarskynlik ooreenstem met 'n punt in u rou telling vir die vraag. Daar kan ook wees meer as een taakwerkwoord in 'n vraag, in welke geval u waarskynlik minstens twee rou punte daarvoor sal kry.

moeilike wiskundeprobleme met antwoorde

Ter herinnering, hier is die maksimum aantal rou punte wat u vir elke vraag kan verdien (moenie vergeet dat elke vraag steeds dieselfde persentasie van u telling is nie: 12,5%):

 • Konseptoepassing (3 rou punte)
 • Kwantitatiewe analise (4 rou punte)
 • SCOTUS Vergelyking (4 rou punte)
 • Argumentopstel (6 rou punte)

Sorg dat u die vraag deeglik, maar direk beantwoord , om alle punte op 'n manier aan te spreek wat dit vir die leerder maklik maak om u antwoord te beoordeel. Onthou dat u nie 'n opstel hoef te skryf vir die eerste drie FRQ's nie. Gaan dus reguit na die antwoord om onduidelikheid te voorkom.

In die voorbeeldvraag weet ons dat u vier rou punte sal verdien. En aangesien die take in vier dele verdeel is (gemerk A-D), kan ons aanvaar dat elke deel sal 1 rou punt werd wees .

Jy kan sien meer voorbeeld-FRQ's en hoe dit gegradeer word met die amptelike riglyne vir punte hier .

Stap 4: Lees u antwoord weer

Sodra u 'n antwoord gekry het, Lees weer wat u geskryf het om te verseker dat dit sinvol is en bespreek die vraag volledig . Het u die korrekte aantal beskrywings of voorbeelde gegee wat u gevra het? Reageer u antwoord direk op die vraag wat gevra word?

As u tevrede is, gaan oor na die volgende gedeelte van die vraag en keer terug na stap 2!

Stap 5: pas jouself

Die laaste stap is om tyd by te hou, sodat u kan seker wees dat u uself effektief besig hou en nie te veel tyd aan een vraag spandeer nie. As 'n herinnering het u een uur en 40 minute vir die hele afdeling vir gratis reaksie van die AP Regeringseksamen.

Daar word voorgestel dat u die volgende tyd aan elke FRQ spandeer:

AP-vrae oor gratis reaksie van die regering Voorgestelde tyd
FRQ # 1: konseptoepassing 20 minute
FRQ # 2: Kwantitatiewe analise 20 minute
FRQ # 3: SCOTUS Vergelyking 20 minute
FRQ # 4: Argumentopstel 40 minute

Soos u kan sien, moet u ongeveer dieselfde tyd aan die eerste drie FRQ's en bespaar die meeste van u tyd vir u opstel , wat waarskynlik die meeste moeite van die vier sal verg.

liggaamsboukapitoolbou Die Amerikaanse hoofstad( Martin Falbisoner / Wikimedia Commons)

'N Regte AP-regering FRQ Voorbeeld + Analise

Kom ons gaan nou deur die antwoorde op 'n regte vraag van die AP-regering met vrye antwoorde van die 2019 vrygestelde vrae om u te wys hoe u antwoorde moet lyk. Hierdie vraag is 'n voorbeeld van 'n konsepaansoekvraag tydens die eksamen, wat beteken dit is 3 rou punte werd (1 punt elk vir dele A, B en C).

body_ap_gov_frq_sample_vraag

Hierdie vraag handel oor die Johnson-wysiging, wat godsdienstige organisasies nie toelaat om politieke aktiwiteite te doen en geld by te dra tot politieke veldtogte nie. Soos hierdie gedeelte verduidelik, die Alliance Defending Freedom, 'n godsdienstige groep, moedig predikante aan om hierdie wet te betwis deur deel te neem aan 'n jaarlikse geleentheid genaamd Preekstoelvryheidsondag.

Hieronder gaan ons deur hoe om elk van die drie dele korrek te beantwoord met behulp van die puntelys .

Deel A — 1 Punt

Deel A vra u om vorendag te kom 'n voorbeeld van 'n spesifieke aksie Die Kongres kan die bekommernisse van die Alliance Defending Freedom aanspreek. Met ander woorde, wat kan die Kongres doen om groepe soos die Alliance Defending Freedom toe te laat om vrylik oor politieke veldtogte te praat?

Let op dat die opdragwoord hier gebruik word 'beskryf'. wat beteken dat u 'die relevante kenmerke van 'n gespesifiseerde onderwerp moet verskaf', of uitbrei oor wat u voorstel en waarom dit sal werk.

Daar is twee moontlike antwoorde volgens die riglyne vir punte:

 • Die Kongres kan 'n wet aanvaar wat die Johnson-wysiging omkeer.

 • Die Kongres kan 'n wet aanvaar om godsdienstige organisasies direk aan die politiek te laat deelneem.

Deel B — 1 Punt

Deel B vra u om gaan meer in detail oor wat u in deel A voorgestel het . U moet praat oor hoe partydige verdeeldheid (dws verskille in politieke partye onder politici) kan keer dat alles wat u in deel A voorgestel het, in werking tree (of dit nou 'n nuwe wet is of 'n omkering van die oorspronklike Johnson-wysiging).

Die taakwerkwoord wat hier gebruik word, is 'verduidelik,' dus moet u bewyse gebruik om aan te toon hoe die aksie wat u in deel A neergeskryf het, geblokkeer of omgekeer kon word.

Hier is twee moontlike antwoorde , volgens die puntelys:

 • Partydelike verdeeldheid maak dit moeiliker om 'n wet te aanvaar omdat partye verskillende ideologiese standpunte nakom.

 • As die Kongres en die president van verskillende politieke partye kom, kan die president dreig om die wetgewing te veto.

Deel C — 1 punt

U moet die laaste deel van hierdie vrye antwoord vra ondersoek die scenario weer, hierdie keer vanuit die perspektief van die Alliance Defending Freedom , of die betrokke godsdiensgroep.

Hoe kan die Alliansie argumenteer dat die Johnson-wysiging, wat hulle verhinder om oor politieke kwessies te praat en geld tot politieke veldtogte bydra, hul regte wegneem?

Die sleutel hier is om dink eers aan watter regte dit kan wees . Miskien vryheid van spraak of godsdiensvryheid? Soos u waarskynlik opgemerk het, is die taakwerkwoord 'verduidelik,' dus moet u weer eens baie bewyse gebruik om aan te toon hoekom hierdie omstrede verhouding bestaan ​​tussen die Alliansie en die Johnson-wysiging / die Amerikaanse regering as geheel.

Hier is voorbeelde van antwoorde wat u kan skryf volgens die amptelike riglyne vir punte:

 • Die Alliance Defending Freedom en ander godsdienstige groepe kan redeneer dat hul regte vir eerste wysiging geskend word.

 • Die Alliance Defending Freedom en ander godsdienstige groepe kan redeneer dat hul vryheid van spraak / godsdiens geskend word.

body_judiciary.jpg

lys van hoofvakke vir kollege

Noodsaaklike hulpbronne vir die praktyk van die Amerikaanse regering se FRQ's

Daar is verskillende hulpbronne wat u kan gebruik om u vaardighede vir die beantwoording van AP-regeringsvrae te verskerp.

Amptelike College Board Resources

Die webwerf van die College Board is gasheer vrye antwoorde van vorige toetse wat u vir oefening kan gebruik. Ek beveel aan dat u met die FRQ's vir 2019 begin (ongelukkig het hulle geen voorbeeldstudente se antwoorde nie), aangesien dit die meeste sal lyk soos die vrae wat u op die toetsdag sal kry.

Sodra u dit gebruik het, kan u daarna kyk FRQ's van die 2018-toets en vroeër; die meeste hiervan het voorbeeldstudente se antwoorde sodat u kan sien hoe 'n goeie reaksie lyk.

As u hoop om FRQ's in die konteks van 'n vollengte-toets te oefen, is hier 'n paar skakels na afgelope AP-regeringseksamens wat u kan aflaai (soos altyd, prioritiseer die mees onlangse toetse):

Dit is verreweg die beste voorbeeldvrae van die Amerikaanse regering se vrye reaksie-vrae wat u kan kry, omdat dit die akkuraatste weergawe is van wat u op die regte toets sal sien.

AP Regeringsoorsigboeke

AP-beoordelingsboeke is ook soliede hulpbronne vir gratis reaksie, hoewel dit wissel baie in gehalte.

The Princeton Review se voorbereidingsboek vir AP Gov sluit vyf vollengte oefentoetse in , so daar moet baie vrae met vrye antwoorde wees wat u kan gebruik om u vaardighede te slyp. Barron se AP US Gov resensieboek het ook 'n paar nuttige oefentoetse en vrae oor vrye reaksie.

As u hierdie nie-amptelike vrae vir vrye reaksie vir oefening gebruik, moet u dit net doen bespreek hulle met amptelike vrae van die College Board sodat u 'n akkurate begrip het van wat u op die regte toets kan verwag.

body_reviewbooks.jpg Hersieningsboeke kan goeie hulpbronne wees vir vrae oor vrye reaksie en meerkeusepraktyk, en om strategieë te vind wat u nie op u eie sou ontdek nie.

Samevatting: alles wat u moet weet oor AP Amerikaanse regering se FRQ's

Die vier vrye antwoorde oor die AP Amerikaanse regering en politiek-eksamen kan metodies benader word om die maksimum aantal punte te verdien.

Lees eers die inleiding en afsluiting van die vraag, sodat u u aandag kan kry. Identifiseer dan die taakwerkwoord vir elk van die afsonderlike dele, bepaal waar u u onbewerkte punte sal verdien, en kontroleer u antwoord op ontbrekende stukke of onverskillige foute.

U moet ook pas jouself sodat u nie meer as 20 minute aan die eerste drie vrae en 40 minute aan die opstel bestee nie.

Ek stel voor dat u ten minste 'n paar vrae met vrye antwoorde oefen voordat u na die AP-eksamen gaan. Die beste hulpbron om te gebruik, is die webwerf van die College Board, wat 'n argief bevat van vorige vrae vergesel van punte vir riglyne en voorbeeld van antwoorde van studente. Hierdie vrae is redelik eenvoudig in vergelyking met die vrye-antwoord-vrae op ander AP-toetse as u dit eers onder die knie het!

Interessante Artikels

Die mees algemene antwoord op die WET: raai C?

Vra u wat die mees algemene antwoord op die ACT is? Ons verduidelik watter letter u moet kies as u raai en waarom.

Wat is 'n eienaam? 6 maklike voorbeelde

Vrae oor eiename? Ons bied 'n eenvoudige definisie en 'n nuttige lys met voorbeelde van selfstandige naamwoorde.

Volledige lys: kolleges in New Jersey + ranglys / statistieke (2016)

Doen aansoek by kolleges in New Jersey? Ons het 'n volledige lys van die beste skole in New Jersey om u te help besluit waarheen u moet gaan.

Toelatingsvereistes van die California Maritime Academy

Toelatingsvereistes vir UC Berkeley

840 SAT-telling: is dit goed?

Die volledige lys van die 25 CUNY -kolleges

Nuuskierig oor die CUNY -kolleges? Kyk na ons volledige lys van CUNY -skole in NYC.

Steenbokmaanteken: wat u moet weet

Het u 'n Steenbokmaanteken? Lees wat maantekens is en hoe 'n maan in Steenbok u persoonlikheid en lewe beïnvloed.

ACT -tellings en GPA van die Universiteit van Utah Valley University

Ry van Ring of Kerry van Ierland: kaarte en volledige gids

Weet u nie waar u moet stop op die pragtige Ring of Kerry van Ierland nie? Kyk na ons volledige lys besienswaardighede, met handige kaarte om u roete te beplan.

Wat is die ASVAB -toets?

Wat is die ASVAB -toets? Moet u dit neem? Lees hoe hierdie toets u militêre loopbaan kan beïnvloed en hoe u moet voorberei, sodat u dit kan hanteer.

William Paterson Universiteit SAT -tellings en GPA

Toelatingsvereistes vir Ithaca College

SAT -tellings en GPA van die Universiteit van Clark

Lawrence Universiteit Toelatingsvereistes

Toelatingsvereistes van Wesley College

UNT SAT -tellings en GPA

GPA -grafiek: omskakeling na skaal 4.0

Benodig u 'n GPA -grafiek om u graad van 'n persentasie na 'n 4.0 -skaal om te skakel? Hier is 'n eenvoudige gids, insluitend geweegde GPA -skale.

Brooklyn College (City University of New York) SAT -tellings en GPA

Wat is CTY by Johns Hopkins? Volledige gids

Die Sentrum vir talentvolle jeugdiges by JHU het 'n verskeidenheid programme en aanbiedinge. Lees ons volledige gids vir die program om uit te vind waaraan u moet aansluit.

Parallelisme vir SAT-skryfwerk: wenke en oefening

Wat is parallelle struktuur in SAT-skryfwerk, en watter strategieë kan u leer? Lees my gids vir wenke en oefenvrae.

Neumont Universiteit Toelatingsvereistes

Beste analise: oë van TJ Eckleburg in The Great Gatsby

Vra u wat die Dr. TJ Eckleburg-oogsimbool beteken? Ons verduidelik die belangrikheid van die advertensiebord in The Great Gatsby, met aanhalings en karakteranalise.

SAT -tellings en GPA van die Cheyney University of Pennsylvania

Die beste kollegesoekwebwerwe, beoordeel (Top 10)

Watter webwerwe moet u gebruik vir u soektog na die universiteit? Hier is my top 10 gunsteling webwerf vir universiteitsoeke, insluitend Cappex, Unigo, en meer.