Presies wat u kan verwag van meervoudige keuse in AP -taal

lam-451982_640.jpg

Miskien omdat die gratis reaksie-afdeling van die AP Taal- en samestelling-eksamen meer werd is as die meervoudigekeuse-afdeling, spandeer sommige onderwysers baie meer tyd om u voor te berei op vrye reaksie as meerkeuse. Alhoewel dit wonderlik is om voorbereid te wees op die opstelle, kan dit u 'n verlore en deurmekaar lam laat voel as dit kom by die AP English Language and Composition multiple choice -afdeling.

Maar moenie bang wees nie, die gids is hier! Hierdie gids gee 'n kort oorsig van die AP-taal- en samestelling-meerkeuseafdeling, die agt tipes vrae wat u op die toets kan sien, drie voorbereidingsstrategieë, 'n uiteensetting van hulpbronne vir AP -praktykvrae en uiteindelik 'n paar wenke vir sukses op die toetsdag.liggaam_opdatering

2021 AP-toetsveranderinge weens COVID-19

As gevolg van die voortdurende COVID-19-koronaviruspandemie, sal AP-toetse nou tussen drie en ses sessies tussen Mei en Junie gehou word. U toetsdatums, en of u toetse aanlyn of op papier is, hang af van u skool. Om meer te wete te kom oor hoe dit alles gaan werk, en om die nuutste inligting oor toetsdatums, AP-aanlynoorsig en wat hierdie veranderinge vir u beteken, te bekom, kyk gerus na ons 2021 AP COVID-19 FAQ-artikel.

Die veelkeuse-afdeling: 'n oorsig

Afdeling I van die AP English Language and Composition-toets is die meervoudigekeuse-afdeling. Hierdie afdeling bevat 45 vrae toets u hoe goed u nie -fiksie -gedeeltes kan lees en verstaan ​​vir die gebruik van retoriek.

Hierdie vrae word in twee kategorieë verdeel: Leesvrae en Skryfvrae. Volgens die Kollege Raad, u sal 23–25 leesvrae en 20–22 skryfvrae sien op die meervoudige keuse afdeling van die eksamen.

Op die eksamen, die vrae sal in vyf stelle aangebied word, en elke stel sal gekoppel word aan 'n 'stimulusgedeelte'. U sal 'n bietjie oriënterende inligting aan die begin van hierdie gedeelte ontvang, byvoorbeeld 'hierdie opstel het oorspronklik in die 1980's in 'n groot nasionale koerant verskyn'. Elke gedeelte bevat ongeveer 7-10 vrae wat daarmee verband hou.

Die Kollege Raad toets agt kernvaardighede op die AP Taaleksamen. Hier is die vaardighede wat u moet ken, asook die persentasie van die eksamen wat elke vaardigheid dek:

Vaardigheidskategorie Eksamengewig (%)
Retoriese situasie - lees 11-14%
Retoriese situasie - skryf 11-14%
Bewyse en bewyse — Lees 13-16%
Bewyse en bewyse — Skryf 11-14%
Redenering en organisasie — Lees 13-16%
Redenering en organisasie — Skryf 11-14%
Styl - lees 11-14%
Styl - skryf 11-14%

Die afdeling AP met meerkeuses is ter waarde van 45% van u totale eksamenpunt. U ontvang een punt tot u rou telling vir elke vraag wat u korrek beantwoord. Soos met ander AP-eksamens, word u rou telling egter omgeskakel na 'n skaal van 1-5.

Maar wat is eintlik in die meervoudigekeuse-afdeling? Die volgende afdeling ondersoek watter soort vrae u werklik kan vra tydens die eksamen.

Die 8 tipes veelkeusevrae

Daar is agt soorte meerkeusevrae op die AP -taaleksamen. In hierdie afdeling gaan ek oor elke tipe, gee 'n voorbeeldvraag en help u om dit te beantwoord. Al die voorbeeldvrae kom uit die 2014 ' Kursus- en eksamenbeskrywing. 'U kan ook die oorspronklike gedeeltes vind waarna hierdie vrae verwys.

Tipe 1: Leesbegrip

Soos u sou verwag, gaan leesbegripsvrae oor toets of u die gedeelte op 'n konkrete vlak verstaan ​​het: wat beteken hierdie spesifieke sin letterlik? U kan dit gewoonlik identifiseer uit frases soos 'volgens' en 'verwys'.

Om met hierdie soort vrae te slaag, is u beste strategie om terug te gaan en die gedeelte van die gedeelte waaroor die vraag is, weer te lees. Doen dit versigtig, en as u dan die vraag beantwoord, konsentreer u direk op wat die gedeelte eintlik sê. Moenie aflei oor leesbegripsvrae nie!

Voorbeeld:

1 Begrip-1.png

Kom ons gaan terug en kyk na reëls 23-26 om hierdie vraag te beantwoord: 'Maar' boeke gaan nie oor skedules nie ', beweer die skrywer Stephanie Nolen; hulle gaan eerder oor 'onderdompeling ... om verbruik te word'.

Om terug te keer na die vraag, wat is dan haar 'primêre kritiek op boekklubs'? Wel, sê sy, 'boeke gaan nie oor skedules nie'. Hulle hoef dus nie 'n ingeskrewe verpligting te wees nie. Die enigste antwoord op die keuse wat lyk soos wat sy eintlik in die gedeelte sê, is dat die probleem met boekklubs is dat hulle (A) 'te geprogrammeer' is.

Tipe 2: implikasie

Hierdie vraagstyl beweeg verder as basiese, konkrete leesbegrip na die implikasiegebied. Implikasie is wat die skrywer sê sonder om eintlik uit te kom en dit direk te sê. Alhoewel die antwoord moontlik nie duidelik in die gedeelte geskryf is nie, sal die vraag steeds 'n duidelike korrekte antwoord hê wat gebaseer is op tekstuele bewyse. U kan implikasievrae identifiseer uit frases soos 'die beste ondersteun', 'impliseer', 'suggereer' en 'afgelei'.

Wat leesbegripsvrae betref (en inderdaad alle meerkeusevrae op die AP), draai en kyk terug na die relevante gedeelte van die gedeelte voordat u antwoord. Vra jouself dan af: Watter interpretasie wat deur die antwoordkeuses gestel word, ondersteun die gedeelte * die meeste *?

Voorbeeld:

2implies.png

Eerstens moet ons uitvind waar in die gedeelte name vir orkane en tornado's bespreek word. Ons kan dit in reëls 14-17 vind: ''n Tornado, hoewel gewelddadiger as 'n orkaan wat baie langer duur, het 'n lewe in minute gemeet, en weervoorspellers kyk hoe dit uitsnuffel toe dit gebore is: naamloos.'

Watter antwoorde oor hoekom tornado's nie genoem word nie en orkane genoem word, word hoegenaamd deur hierdie lyn ondersteun?

Keuse (A), 'daar is te veel', is duidelik verkeerd, aangesien die reël niks sê oor die frekwensie van die weersomstandighede nie.

Choice (B) sê: 'hulle vernietiging is nie so groot soos die van orkane nie.' Dit is 'n lokval! Op grond van u eie kennis weet u miskien dat orkane oor die algemeen veel groter skade as tornado's veroorsaak, maar die gedeelte sê dit nie. U moet 'n implikasie kies wat eintlik deur die gedeelte ondersteun word, en die gedeelte sê nie wat meer vernietiging veroorsaak nie.

Choice (C) sê 'hulle duur te kort'. Die gedeelte sê wel dat orkane 'baie langer duur' en dat die lewe van 'n tornado 'in minute gemeet word'. Dit kan 'n redelike antwoord wees, maar laat ons seker maak dat dit die beste is voordat ons dit kies.

Choice (D) sê 'hulle beweeg te onreëlmatig om 'n plot te maak' en Choice (E) sê tornado's 'kan in enige wêreldgebied voorkom'. Dit maak nie saak of een van die stellings waar is nie, aangesien die vraag vra wat die gedeelte impliseer, en die gedeelte bespreek nie hul bewegings of waar hulle verskyn nie. Dus, (C) is die antwoord wat die meeste deur die gedeelte ondersteun word.

beer-trap-413397_640.jpg

Dit is 'n lokval! Moenie mislei word nie.

Tipe 3: Algemene deurgangs- en skrywervrae

Algehele gedeelte en skrywervrae wil u hê sleutel, oorkoepelende elemente van die gedeelte te identifiseer of die siening van die skrywer, soos die doel van die teks, die gehoor van die skrywer, die houding van die skrywer teenoor die onderwerp, ensovoorts. Hierdie vrae is identifiseerbaar omdat dit nie na 'n spesifieke plek in die teks verwys nie, maar eerder sal vra algemene vrae wat van toepassing is op die hele uittreksel.

openbare klimop-ligaskole 2020

Hierdie vrae kan 'n bietjie moeiliker wees om te beantwoord as die waar u na 'n spesifieke plek in die teks kan kyk om u vrae te beantwoord. U moet regtig 'n algehele indruk hê van die gedeelte op grond van die oorhoofse besonderhede daarvan. Dit kan nuttig wees om 'n paar algemene indrukke van die uittreksel neer te skryf onmiddellik nadat u dit gelees het, om terug te verwys na wanneer u algemene vrae oor die gedeelte lees.

Voorbeeld:

3overall_passage-1.png

Hierdie gedeelte handel oor die opkoms van boekklubs. Die eerste paragraaf gee voorbeelde om aan te toon dat boekklubs 'n gewilde verskynsel geword het. Die tweede bespreek die terugslag van boekklubs en 'n paar boekklubgidse. Die derde paragraaf beweer dat boekklubs positief is en dat literêre ervarings goed is.

Watter van die antwoorde pas by die gedeelte? Antwoord (A) kan onmiddellik uitgeskakel word omdat daar geen persoonlike vertelling is nie.

Antwoord (B) kan ook uitgeskakel word omdat die gedeelte begin met 'n voorbeeld oor Oprah, nie 'empiriese' (op getalle gebaseerde) data nie.

Antwoord (C) kan uitgeskakel word omdat die gedeelte nooit vrae stel oor die gebruik van boekklubs nie.

Keuse (D) kan goed wees - die eerste twee paragrawe gee meestal 'n beskrywing, en die derde en laaste paragraaf gee 'n evaluering.

Keuse (E) pas nie, want daar is geen aanvanklike veroordeling van 'die praktyk' (dit wil sê boekklubs) nie. Dus (D) is die korrekte antwoord.

Tipe 4: Verhoudings tussen dele van die teks

'N Ander tipe vraag sal van u vereis identifiseer of beskryf 'n verband tussen twee spesifieke dele van die teks. Dit kan paragrawe of korter lynsegmente wees, of 'n spesifieke deel van die gedeelte in vergelyking met die res van die gedeelte of die gedeelte as geheel.

My advies om hierdie vrae te beantwoord, is soortgelyk aan my advies vir die meeste vrae - gaan terug en lees die gedeeltes van die betrokke gedeelte!

U kan 'n algemene indruk maak van wat elke deel van die teks bereik of sê terwyl u dit doen, wat u kan help om dit te vergelyk en die verhouding te identifiseer.

Voorbeeld:

4verhouding-1.png

Omdat hierdie gedeelte slegs twee paragrawe lank is, vra hierdie vraag ons in wese oor die verhouding tussen die eerste en tweede helfte van die gedeelte.

Wat is die hoofgedagte van elk van die afdelings? Die eerste paragraaf beskryf in wese wat 'n sterk skrywer maak. Die tweede paragraaf bepaal dat Carlyle 'so 'n skrywer' is en bespreek dan 'n paar van sy werke en waarom dit belangrik is.

Wat pas die beste by ons hoofgedagtebeskrywings as ons na die antwoordkeuses kyk? Duidelik (A), wat beskryf hoe die eerste paragraaf die sterk punte van 'n skrywer beskryf (wat ons weet Carlyle gebaseer het op die onderwerpsin van die tweede paragraaf), en die tweede beskryf Carlyle se 'nalatenskap'.

boy-1300248_640.png

Watter soort verhouding het die dele van die teks?

Tipe 5: interpretasie van beeldspraak/figuurlike taal

Hierdie tipe vraag handel oor die onderliggende betekenis of implikasie van beeldspraak of figuurlike taal wat in die uittreksel gebruik word. Wat probeer die skrywer bereik met hierdie spesifieke frase of hierdie metafoor?

Dit is weereens van kritieke belang dat u teruggaan en die gedeelte van die gedeelte waarna die vraag verwys, lees, anders gaan u heeltemal verlore oor hierdie vrae (meer as by die meeste ander). Miskien wil u ook 'n paar reëls voor en daarna herlees, sodat u die beeld in konteks kan verstaan.

Voorbeeld:

5imagery-1.png

Om dit sinvol te maak, het ons die hele sin nodig waarin die 'eikels' verskyn: 'Dit is 'n ledige vraag om te vra of sy boeke oor 'n eeu gelees sal word: as hulle almal verbrand is as die grootste van Suttees op sy begrafnisstapel , sou dit net wees soos om 'n eikebome te kap nadat die akkerbome 'n bos gesaai het. '

Wat kan dit beteken? Eikels kom van eikebome en maak meer eikebome. Dit moet dus verwys na iets wat van Carlyle afkomstig is en op een of ander manier 'n herhaling van hom of sy werke is. Die beste keuse as ons daaroor nadink, is (A) sy kinders, of (C) die idees in sy boeke. Aangesien die gedeelte egter niks van sy kinders noem nie, is dit 'n irrelevante detail en kan dit nie die eikel verteenwoordig nie. Die antwoord moet dus (C) wees.

Tipe 6: Doel van 'n gedeelte van die teks

Hierdie vrae sal u vra om die antwoord te kies wat die beste doel stel vir 'n gegewe deel van die teks in die stuk. Wat hoop die skrywer om te bereik met hierdie spesifieke voorbeeld/sin/toestel? Hierdie vrae kan gewoonlik geïdentifiseer word omdat dit spesifiek sal vra oor die doel of funksie van 'n spesifieke oomblik.

Om hierdie vrae aan te spreek, moet u natuurlik die gedeelte van die betrokke teks herlees. Dink na oor watter punt die skrywer op daardie spesifieke oomblik probeer maak, en hoe dit hul groter argument sou dien.

Alle dele van 'n gegewe teks sal die groter argument dien as dit goed saamgestel is, so as dit lyk asof 'n interpretasie van die teks wat in die antwoordkeuses aangebied word, nie met die hoofargument werk nie, skakel dit uit.

Voorbeeld:

6doel_van_deel-1.png

Hier is die lyne waarna hierdie vraag verwys:

'U ontmoet miskien 'n man wie se wysheid onaantasbaar lyk, omdat u hom heeltemal met uzelf eens is; maar hierdie ou man met onuitspreeklike menings het 'n groen oog, 'n ysige hand en in geheel 'n Wesen of houding, wat die wêreld vir jou leeg laat lyk, en wie se onuitspreeklike menings 'n verveling word; terwyl 'n ander man wat handel oor wat u nie anders kan nie as 'gevaarlike paradokse' dink, u hart warm maak deur die druk van sy hand en met 'n duidelike en liefdevolle oog na die wêreld kyk, dat die natuur die lig van sy blik weerkaats op jou eie gevoel. '

Hierdie sin is regtig oorweldigend, so laat ons probeer breek dit op en skryf dit weer op 'n eenvoudiger manier. Hier is hoe ons dit kan saamvat: 'U kan 'n man ontmoet wat wys lyk omdat hy met u saamstem, maar hierdie man kan uiteindelik 'n verveling word; terwyl 'n ander man wat uitdagende idees aanbied, u hart kan warm maak en u uiteindelik kan oortuig. ' Hierdie idee pas in die groter argument omdat Carlyle die skrywer is wat uitdagende idees aanbied, en hierdie stuk is lof van Carlyle en sy nalatenskap.

Noudat ons 'n greep het op wat die gedeelte sê, laat ons deur die antwoorde gaan en kyk watter keuse die beste pas.

Keuse (A) beskryf 'n kontras tussen 'n skrywer wat lesers se standpunte versterk en een wat dit uitdaag. Dit klink asof dit reg kan wees - laat ons dit behou.

Keuse (B) beskryf 'n analogie tussen soorte mense en tipe skryfwerk wat hulle verkies. Daar is geen analogie in hierdie reëls nie, so ons kan (B) uitskakel.

Choice (C) sê dat hierdie reëls die idee uitdaag dat skrywers hul idees verander om lesers aan te spreek. Maar aangesien hierdie gedeelte in die algemeen verwys na die nalatenskap van Carlyle en geen aanduiding gee dat hy sy siening verander om lesers aan te spreek nie, kan ons dit uitskakel.

Keuse (D) verwys nie eers na skrywers nie, en keuse (E) werk nie, want die reëls sê niks oor goed en kwaad nie. Dus (A) is die beste antwoordkeuse.

engel-1294116_640.png

Goed en kwaad? Is al hierdie vrae nie boos nie?

gemiddelde optredetelling vir nyu

Tipe 7: Retoriese strategie

Vir hierdie vrae moet u die spesifieke retoriese strategie identifiseer wat die outeur op die spesifieke plek in die gedeelte gebruik het. In wese sal jy wees identifiseer die spesifieke argumentatiewe 'skuif' wat die skrywer ontplooi om die gehoor van hul posisie te probeer oortuig.

Voorbeeld:

7 retoriese_strategie-1.png

Die gedeelte wat in die vraag geïdentifiseer word, lui soos volg:

'Die karakter van sy invloed kan die beste gesien word in die feit dat baie van die mans wat die minste met sy opinies saamstem, diegene is vir wie die lees van Sartor Resartus 'n tydperk was in hul geskiedenis. Die omvang van sy invloed kan die beste gesien word in die feit dat idees wat verrassende nuwighede was toe hy dit die eerste keer geskryf het, nou algemeen geword het. En ons dink min mense sal sê dat hierdie invloed in die algemeen nie ten goede was nie. Daar is baie wat twyfel aan die geregtigheid van Carlyle se skattings van vorige mense en vroeë tye, baie wat twis met die oordrywings van die brosjure van die laaste dae, en wat sover moontlik soek na 'n wysiging van dinge van 'n Carlyliaanse teokrasie met die 'grootste man', as 'n Josua wat die goddelose (en die dom) moet slaan totdat die son ondergaan. Maar vir enige groot aard is hierdie verskille redelik toevallig. Dit is nie 'n teoretikus nie, maar as 'n wonderlike en pragtige menslike natuur, beïnvloed Carlyle ons. '

Dus, watter van die retoriese strategieë in die antwoordkeuses maak die meeste sin? Choice (A) sê die skrywer berispe Carlyle se teenstanders. Dit lyk nie akkuraat nie - terwyl sy diegene noem wat met hom verskil, noem sy dit nie en beledig dit nie.

Choice (B) sê sy erken, maar diskrediteer ander argumente. Terwyl sy weer erken dat daar diegene is wat met Carlyle verskil, noem sy nie werklik hul spesifieke argumente of diskrediteer hulle nie.

Choice (C) stel voor dat sy beweer dat die meeste mense nie die genialiteit van Carlyle herken nie. Dit kan nie reg wees nie; sy sê 'min mense sal sê dat hierdie invloed in die algemeen nie ten goede was nie' en beskryf hoe baie van sy idees nou 'alledaags' is.

Choice (D) sê sy noem feite. Sy doen dit nie - sy gee voorbeelde van sy werke en beskryf reaksies.

wat is 'n goeie sat-wiskundetelling

Die keuse (E), wat sê dat sy voorbeelde gee wat sy invloed weerspieël, is dus korrek. Dit is die beste keuse, aangesien die gedeelte herhaaldelik beklemtoon dat selfs diegene wat nie met hom saamstem nie, deur sy gedagtes geraak word.

Tipe 8: Styl en effek

Die laaste vraagtipe vra u oor stilistiese oomblikke in die teks en die effek wat deur die stilistiese keuses geskep word. Wat bereik die skrywer in wese deur die spesifieke stilistiese keuse te maak?

Om hierdie vrae aan te spreek, lees die betrokke sin of oomblik weer met die oog op hoe dit klink en voel. Moenie net dink aan wat dit sê nie - wat roep dit op?

Voorbeeld:

8effek-1.png

Die sin sê: '' O God, dat ek 'n skrywer was! ' Sy het gehuil. 'Sekerlik 'n skrywer kon nie woorde saamvoeg oor Henry Irving se Hamlet en sê nie niks, niks . ''

Die stilistiese keuse ter sprake is die kursivering van 'niks, niks'. Ons sal dalk sien dat dit die kursivering van 'skrywer' weerspieël. Kursief dui oor die algemeen klem aan - so wat is die effek van die beklemtoning van 'skrywer' en 'niks, niks'?

Wees versigtig hier, want dit kan aanloklik wees om (B) te kies - dui op 'n sarkastiese toon. Hierdie soort klem word dikwels gebruik om sarkasme oor te dra. Dit pas egter nie by die res van die gedeelte nie, of die feit dat sy net voorheen 'haar pen in wanhoop laat val het'. Die beste keuse is (A), dat dit haar frustrasie beklemtoon.

Met die agt tipes vrae wat aangespreek word, kan ons verder gaan na meer algemene strategieë om voor te berei om die meervoudige keuse -afdeling van AP Taal en samestelling te neem.

algemeen-155492_640.png

U is die generaal van u eie AP -voorbereidingsleër!

Hoe om voor te berei

Daar is verskillende sleutelstrategieë wat u kan gebruik om uself voor te berei om die meervoudigekeuse-afdeling van die AP-taal- en komposisie-eksamen op te los.

#1: Lees en raak betrokke by nie -fiksie

'N Belangrike voorbereidingsstrategie is om lees nie -fiksie van alle soorte, veral nie -fiksie wat 'n standpunt aanvoer of 'n agenda van een of ander aard bevorder. As u lees, moet u probeer identifiseer en verstaan ​​hoe die skrywer retoriese strategieë en tegnieke gebruik. Vra jouself:

  1. Wat is die skrywer se argument?

  2. Watter bewyse gebruik hulle om hul standpunt te ondersteun? Wat is die aard van hul bewyse - staaltjies, statistieke, illustratiewe voorbeelde?

  3. Watter retoriese tegnieke en strategieë gebruik hulle om hul argument te bou?

  4. Doen hulle spesifieke besware?

  5. Is hul argument sterk? Indien wel, wat maak dit sterk? Indien nee, wat maak dit swak?

Deur hierdie vrae voortdurend te oorweeg terwyl u lees, sal dit u help leer om gedeeltes vinnig en informeel te ontleed, wat 'n noodsaaklike vaardigheid is vir die beantwoording van meerkeusevrae gerig op retoriese analise.

#2: Leer retoriese terme en strategieë

Om werke te ontleed, moet u natuurlik retoriese terme en strategieë ken. U sal ongetwyfeld baie tegnieke en strategieë van u onderwyser leer, en u moet dit beslis voor die eksamen hersien. U kan ook kyk na my noodsaaklike lys van 55 AP -Engelse taalterme wat u moet ken.

Maak seker dat u nie net die terme en definisies memoriseer nie, maar dit jy kan eintlik al die tegnieke by die werk identifiseer in die dinge wat jy lees!

#3: Oefen om meerkeusevrae te beantwoord

Om sukses te behaal in die meervoudigekeuse-afdeling, moet u oefen om meerkeusevrae te beantwoord! Dit sal jou help Maak kennis met die gevoel van die meervoudigekeuse-afdeling en identifiseer enige leemtes in u begrip.

Die volgende afdeling bied tonne bronne aan vir praktyk-meerkeusevrae.

plateau-eiland-891306_640.jpg

'N Hele hoop oefenvrae!

Oefen vraagbronne

Daar is 'n verskeidenheid oefeningstoetsbronne wat u kan gebruik om u meerkeusevaardighede te verbeter. Die beste meerkeuse-praktykhulpbronne kom van die College Board . Dit is omdat hulle die AP-eksamen skryf, sodat hul oefenvrae die meeste ooreenstem met regte AP-meerkeusevrae. Ongelukkig is daar nie soveel amptelike bronne vir die AP -taal- en samestelling -eksamen as vir ander toetse nie.

Maar sodra u die amptenaar opraak College Board praktykvrae , daar is nog steeds 'n paar nie -amptelike hulpbronne wat u kan gebruik vir meervoudige keuse. In hierdie afdeling gaan ek oor albei.

Amptelike meerkeusebronne

Die College Board bied beide volledige vrygestelde eksamens en voorbeelde van meerkeusevrae aan.

Voltooi vrygestelde eksamens

Volledige amptelike eksamens is 'n uitstekende hulpmiddel as u dit kan vind, want dit bevat volledige meerkeuse-afdelings waarmee u kan oefen.

Ongelukkig het die universiteitsraad geen amptelike vorige eksamens vir AP -taal en -samestelling vrygestel nie, soos vir baie ander toetse. U kan egter nog steeds volledige amptelike eksamens van die afgelope jare vind deur 'AP Language complete released exam' of soortgelyke variasies daarop te soek.

U kan ook u AP -onderwyser vra of daar afskrifte is van ou AP -eksamens wat u vir die oefening kan gebruik. Hulle het dikwels toegang tot vorige eksamens en kan dit moontlik aan u leen.

Voorbeeldvrae uit die ' AP -kursus en eksamenbeskrywing '

Die huidige AP -kursus en eksamenbeskrywing vir AP -taal en samestelling bevat 17 voorbeelde van meerkeusevrae.

Die veelkeuse-afdeling van die AP-taaleksamen het verander in 2020. Dieselfde vaardighede word getoets, maar daar sal oor die algemeen minder vrae wees. Dit beteken dat u steeds kan gebruik ou eksamenbeskrywings om te oefen, aangesien die vaardighede en inhoud van die eksamen nie aansienlik verander het nie! Die kursusbeskrywing van 2014 bevat maar liefst 50 meerkeusevrae, vyf meer as wat u op die eksamendag sal sien!

gold-bullion-163553_640.jpg

Kry eerder 'n kluis sodat jy dit in die bank kan sit!

Nie-amptelike veelkeuse-praktykhulpbronne

Daar is talle webwerwe wat gratis oefenvrae en vasvrae vir meervoudige keuse bied vir die AP-taal- en komposisie-eksamen. Maar hulle is nie almal gelyk geskape nie! In hierdie afdeling beklemtoon ek net verskeie van hierdie hulpbronne wat u tyd die moeite werd is. Vir 'n nog meer uitgebreide lys, sien my lys van alle oefentoetse wat beskikbaar is vir AP Lang en Comp.

College Countdown Voltooi AP -taaloefeningstoets

Hierdie webwerf het 'n volledige nie -amptelike praktyk toets. U kan die opstelle ignoreer met die oog op meervoudige keuse. Die bewoording van vrae in die meervoudigekeuse-afdeling is nie presies dieselfde as in 'n regte AP-eksamen nie, maar die take is baie soortgelyk en die gedeeltes is goed gekies. Dit is 'n uitstekende bron vir meerkeusevrae as u die amptelike opsies van die College Board opraak.

Albert English Language Practice

Albert het 'n aansienlike aantal meerkeusevrae wat praktykvrae bied wat die retoriek van verskillende noemenswaardige nie-fiksie-gedeeltes ontleed. Die styl van die vrae is 'n bietjie meer informeel en tot die punt as ware AP -vrae wat deur die College Board gepubliseer is , maar dit is steeds goeie praktyk om meerkeusevrae te beantwoord oor retoriese tegnieke wat in 'n gedeelte gebruik word. Dus, as u u ander hulpbronne uitgeput het, is dit steeds 'n goeie bron van meerkeusevrae in die praktyk.

Om vrae te beantwoord, moet u 'n gratis rekening aanmeld. Dit kos dan 'krediete' om vrae te beantwoord. U kan addisionele krediete koop en krediete verdien om die vrae korrek te beantwoord, so as u goed is om vrae te beantwoord, kan u hierdie diens byna onbepaald gratis gebruik! Andersins raai ek nie regtig aan om krediete te koop nie, aangesien daar eerlik beter betaalde hulpbronne beskikbaar is (soos resensieboeke).

Die Princeton Review AP Engelse taalstudiegids

Die gebruik van 'n studiegids vir die AP -taaleksamen kan 'n baie nuttige hulpmiddel wees, en The Princeton Review het een van die beste wat daar is. Hierdie gids kombineer oefenvrae, oefeneksamens en kundige analise om u te help met u AP -toets. Dit het vier volledige oefentoetse.

Barron's AP English Language and Composition Study Guide

Ons hou van hierdie gids, omdat dit baie oefeneksamens het - vyf, om presies te wees! Dit gee u die vermoë om u vaardighede te beoordeel voordat u begin studeer, en dan oefentoetse gebruik om u vordering voor u werklike eksamendatum te bepaal.

hond-166447_640.jpg

wanneer kom die Augustus-uitslae uit

Miskien het u 'n dutjie nodig nadat u al hierdie vrae gedoen het.

4 toetsdag wenke

Hier is vier belangrike strategieë om u te help slaag op die meervoudige keuse -afdeling op die toetsdag.

Wenk 1: Interaksie met die teks

As u aanvanklik 'n gedeelte lees, moet u eers 'n vooropmerking maak! Onderstreep dinge wat besonder belangrik lyk, soos 'n tesisverklaring of 'n groot verskuiwing in die teks. Maak aantekeninge van motiewe of verwarrende sinne. Hierdie punte sal u help om vertroud te raak met die teks en daardeur te navigeer wanneer u terugkom om die vrae te beantwoord.

Wenk 2: Identifiseer die belangrikste idees

Sodra u 'n gedeelte deurgelees het, skryf die hoofgedagte/argument van die stuk vinnig neer, die doel van die skrywer en die bedoelde gehoor. Dit sal u help om oorhoofse leesvrae te beantwoord . Boonop kan die voorkomende identifisering van hierdie punte voordat die vrae aangespreek word, help om baie van hulle duideliker te maak en u te help om die gedeelte in u gedagtes te raam terwyl u vrae deurwerk.

Wenk 3: Lees altyd weer

Moet nooit op u geheue staatmaak as die vraag oor 'n spesifieke plek in die teks gaan nie: gaan altyd terug en lees die betrokke reël. As die antwoord nog steeds nie duidelik is nadat u die teks geraadpleeg het nie, lees 'n bietjie om die gespesifiseerde reël vir meer konteks en duidelikheid.

Wenk 4: skakel antwoorde op die onderwerp uit

'N Maklike truuk om verkeerde antwoorde vir baie vrae uit die weg te ruim, is eenvoudig identifiseer antwoordkeuses wat duidelik buite die onderwerp is. By die eerste pas is dit miskien nie duidelik nie, aangesien dit 'n woord of frase uit die gedeelte kan gebruik en stilisties sal klink soos die ander keuses. Maar 'n nadere ondersoek sal onthul dat die antwoord niks te doen het met die paragraaf of gedeelte nie!

Hier is 'n voorbeeld:

8effect-2.png

Die sin sê: '' O God, dat ek 'n skrywer! ' Sy het gehuil. '' N Skrywer kon seker nie woorde oor Henry Irving se Hamlet saamvoeg en sê nie niks, niks. ''

Ons sien moontlik die woorde 'skryf' in antwoorde (C) en (D) en dink dat dit 'n onderwerp is - Ellen Terry wens immers dat sy ''n skrywer was.' Die punt van die sin is egter dat sy nie 'n skrywer is nie. Is dit dan sinvol dat die effek te doen het met die skryf van dele vir akteurs of hoe om suksesvol te wees met skryf? Geen! Hierdie antwoorde is heeltemal buite die onderwerp.

shakespeare-970421_640.jpg

'N hoogs professionele en diepgaande produksie van Hamlet.

Belangrikste wegneemetes

Die meervoudigekeuse-afdeling van AP Lang en Comp het 45 vrae en is 45% werd van u eksamenpunt.

Daar is agt tipes vrae wat u kan verwag om te sien in die meervoudige keuse -eksamen van die AP -taal en samestelling:

# 1 : Lees begrip
# 2 : Implikasie
# 3 : Algehele gedeelte en skrywervrae
# 4 : Verhouding tussen dele van die teks
#5 : Interpretasie van beeldspraak/figuurlike taal
# 6 : Doel van 'n gedeelte van die teks
# 7 : Retoriese strategie
# 8 : Styl en effek

Die meervoudigekeuse-afdeling van die AP Taal- en komposisie-eksamen kan uitdagend wees vir studente wat meer gewoond is aan literêre nabylees as retoriese analise. U kan egter leer om sukses te behaal!

Hier is hoe om voor te berei:

# 1 : Lees en doen nadenkend met fiksie, sodat u noodsaaklike retoriese elemente vinnig en deeglik kan identifiseer.

# 2 : Leer retoriese terme en strategieë, en hoe u dit in ander werke kan identifiseer en hoe u dit in u eie skryfwerk kan gebruik.

# 3 : Oefen vir die meervoudigekeuse-afdeling!

Daar is 'n aantal hulpbronne, beide amptelik en nie -amptelik, waar u praktiese AP-taal en komposisie-meerkeusoefeningvrae kan kry. Daar is 'n paar amptelike bronne van die College Board en 'n paar nie -amptelike gratis aanlynhulpbronne, alhoewel u altyd versigtig moet wees om nie -amptelike materiaal deeglik te ondersoek vir kwaliteit.

Sodra dit tyd is vir die toetsdag, hier is dit vier strategieë om sukses te behaal in die meervoudigekeuse-afdeling:

# 1 : Interaksie met die gedeeltes terwyl u dit vir die eerste keer lees.

# 2 : Identifiseer die hoofgedagtes - die doel van die skrywer, die argument en die gehoor - onmiddellik nadat u die gedeelte gelees het.

# 3 : Gaan altyd terug en lees weer die gedeelte van die betrokke gedeelte-moenie op geheue staatmaak nie!

# 4 : Pas op vir antwoordkeuses wat duidelik buite die onderwerp is en skakel dit uit!

bloubessie-895000_640.jpg

Gereed soos 'n varsgebakte muffin!

Interessante Artikels

Beste analise van Abigail Williams - die smeltkroes

Vrae oor Abigail Williams? Ons volledige analise verduidelik haar motivering, haar verhouding met John Proctor en haar rol in The Crucible.

Antwoord: Waarom het dominee Hale na Salem teruggekeer?

Dominee Hale verlaat Salem in The Crucible Act 3, maar keer dan terug in Wet 4 - hoekom? Ons verduidelik sy optrede en motiverings aan die einde van die toneelstuk.

Carlow Universiteit SAT-tellings en GPA

Toelatingsvereistes vir Huntingdon College

Hoërskool Oceanside | 2016-17-ranglys | (Oceanside,)

Vind staatsranglys, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Oceanside High School in Oceanside, CA.

50 wonderlike argumenterende opstelonderwerpe vir enige opdrag

Sukkel u om met argumentatiewe opstelidees vorendag te kom? Kyk na ons nuttige lys met argumentatiewe opstelonderwerpe, plus wenke om die beste vir u te kies.

Toelatingsvereistes vir Genève Kollege

Volledige gids vir die nuwe SAT in 2016

Hoe verander die nuwe SAT in 2016, en hoe moet u daarop voorberei? Lees ons kundige gids om alles te leer.

ACT-skoolkodes en kollegekodes vir tellingverslae

Moet u ACT-tellingverslae stuur en ACT-kollege-kodes vind? Hier is hoe u skoolkodes soek om u universiteitsaansoek volledig te kry.

Wat u moet weet oor opsies vir die jeug-Burbank Charter School

Vind staatsranglys, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Options for Youth-Burbank Charter School in Burbank, CA.

Toelatingsvereistes vir Westminster College (UT)

Toelatingsvereistes aan die Northern State University

UNT ACT -tellings en GPA

Wie is die toelatingskomitee? Waarna soek hulle?

Wie is in 'n toelatingskomitee vir kollege? Hoe besluit hulle watter aansoeke om te aanvaar en watter om te verwerp? Lees alles en nog baie meer in ons volledige deskundige gids.

Toelatingsvereistes aan die Suid -Oregon Universiteit

Toelatingsvereistes vir Webber Internasionale Universiteit

Twee waarhede en 'n leuen: 35 goeie leuens om ander te bedrieg

Speel twee waarhede en 'n leuen? Goeie leuens kan moeilik wees om vorendag te kom! Kyk na ons lys met twee waarhede en 'n leuen-idee om u te inspireer.

Nebraska Wesleyan University Toelatingsvereistes

Alles wat u moet weet oor F. Scott Fitzgerald

Vrae oor die lewe van die skrywer F. Scott Fitzgerald van The Great Gatsby? Ons lei u deur sy volledige biografie en hoe dit met die roman verband hou.

ACT-tellings van die Universiteit van Tampa en GPA

Hoe om wonderlike Caltech-opstelle te skryf

Weet u nie hoe u die Caltech-opstelaanwysings moet benader nie? Ons bied 'n diepgaande analise, sodat u 'n Caltech-aanvulling kan skryf wat uit die pak staan.

Toelatingsvereistes vir Universiteit van Oklahoma (OU)

Embry -Riddle Aeronautical University - Prescott SAT -tellings en GPA

Hierdie jaar se toelatingsvereistes vir rooibruin

Toelatingsvereistes vir Trine Universiteit