Deskundige gids vir die AP Taal- en Komposisie-eksamen

artikel-71342_640.jpg

Met die AP22-eksamen in die Engelse taal- en komposisie-eksamen in 2022 Dinsdag 10 Mei dit is tyd om seker te maak dat u vertroud is met alle aspekte van die eksamen. In hierdie artikel gee ek 'n kort oorsig van die toets, doen 'n diepere duik oor elk van die afdelings, bespreek hoe die eksamen behaal word, bied 'n paar strategieë om te studeer en eindig met 'n paar belangrike wenke vir eksamendae.

liggaam_opdatering2021 AP Toetswysigings as gevolg van COVID-19

Weens die voortslepende COVID-19-koronavirus-pandemie, sal AP-toetse nou oor drie verskillende sessies tussen Mei en Junie gehou word. U toetsdatums en of u toetse aanlyn of op papier is, sal van u skool afhang. Om meer te wete te kom oor hoe dit alles gaan werk en om die nuutste inligting oor toetsdatums, AP-aanlynoorsig en wat hierdie veranderinge vir u beteken, te kry, kyk na ons vrae oor 2021 AP COVID-19.

Eksamenoorsig

Die AP Taal- en Komposisie-eksamen toets u retoriese en komposisievaardighede. In wese, hoe konstrueer outeurs effektiewe argumente in hul skryfwerk? Watter gereedskap gebruik hulle? Hoe kan u hierdie instrumente gebruik om self effektiewe skryfwerk te maak? Dit is die kern van retoriese ontleding.

Die eksamen bestaan ​​uit twee dele: die eerste afdeling is 'n uurlange 45-vrae-meerkeuseafdeling. Dit bevat vyf stelle vrae wat elk gebaseer is op 'n gedeelte of gedeeltes. In hierdie afdeling sal daar 23-25 ​​retoriese ontledingsvrae wees wat u retoriese vaardighede toets. Daar sal ook 20-22 komposisievrae wees wat vereis dat u die hersiening van die tekste wat u vertoon, oorweeg.

Die tweede afdeling is gratis reaksie. Dit begin met 'n leesperiode van 15 minute, en dan het u 120 minute om drie analitiese opstelle te skryf:

 • Een opstel waarin u verskillende tekste verskaf om 'n argument te skep
 • Een opstel waarin u 'n nie-fiksie gedeelte ontleed vir die retoriese konstruksie daarvan
 • Een opstel waarin u 'n oorspronklike argument skep na aanleiding van 'n oproep.

U het ongeveer 40 minute om elke opstel te skryf, maar niemand sal u vra om van opstel na opstel te gaan nie - u kan die 120 minute struktureer soos u wil.

In die volgende afdelings gaan ek elke afdeling van die eksamen van naderby deur: eers meerkeuse en dan gratis antwoorde.

Die AP Engelse taal en samestelling meervoudige keuse

Die meerkeuse-afdeling toets u op twee hoofareas. Die eerste is hoe goed u nie-fiksie gedeeltes kan lees en verstaan ​​vir hul gebruik van retoriese toestelle en gereedskap. Die tweede is hoe goed u 'soos 'n skrywer' kan dink en tekste in komposisievrae kan hersien.

U sal vyf gedeeltes kry, waaroor u 'n klein hoeveelheid oriënterende inligting sal ontvang, bv. 'Hierdie gedeelte is opgeneem uit 'n versameling opstelle oor bootvaart' of 'Hierdie gedeelte is opgeneem uit 'n opstel wat in die 19de-eeuse Haïti geskryf is.' Elke gedeelte sal gevolg word deur 'n stel vrae.

Daar is oor die algemeen agt vraagtipes wat u in die meervoudige keuse-afdeling van die eksamen kan teëkom. Ek het my voorbeelde uit die voorbeeldvrae in die ' Kursus- en eksamenbeskrywing . '

agt-1316133_640.jpg

Magic eight-ball sê daar is agt soorte meerkeusevrae!

Tipe 1: Leesbegrip

Hierdie vrae is gerig op die verifiëring dat u verstaan ​​waaroor 'n sekere gedeelte van die gedeelte staan 'n konkrete, letterlike vlak. U kan hierdie vrae identifiseer uit frases soos 'volgens' 'verwys', ens. Die beste manier om op hierdie vrae te slaag, is om terug te gaan en die gedeelte van die gedeelte waarna verwys word, noukeurig deur te lees.

Voorbeeld:

Begrip.png

Tipe 2: Implikasie

Hierdie vrae neem die leesbegrip nog een stap verder - dit is hoofsaaklik gefokus op wat die outeur impliseer sonder om direk uit te kom en dit te sê. Hierdie vrae sal egter die korrekte antwoord hê, gebaseer op bewyse uit die gedeelte. Watter interpretasie wat in die antwoorde aangebied word, ondersteun die gedeelte die meeste? U kan vrae soos hierdie identifiseer uit woorde soos 'die beste ondersteun', '' impliseer ',' suggereer ',' afgelei ', ensovoorts.

Voorbeeld:

impliseer.png

Tipe 3: algehele vrae en skrywersvrae

Hierdie vrae vra oor algehele elemente van die gedeelte of die outeur, soos die houding van die skrywer oor die aangeleentheid wat bespreek is, die doel van die gedeelte, die oorkoepelende styl van die gedeelte, die gehoor vir die gedeelte, ensovoorts.

U kan hierdie vrae identifiseer omdat dit nie na 'n spesifieke oomblik in die teks sal verwys nie. Vir hierdie vrae moet u dink aan die gang vanuit 'n 'voëlvlug' en dink aan wat al die klein besonderhede saam is om te sê.

Voorbeeld:

3overall_passage.png

ap us geskiedenis eksamen 2017 meervoudige keuse

Tipe 4: Verwantskappe tussen dele van die teks

Sommige vrae sal u vra om te beskryf die verhouding tussen twee dele van die teks, of dit paragrawe of spesifieke lyne is. U kan dit identifiseer omdat hulle gewoonlik eksplisiet na die verband tussen twee geïdentifiseerde dele van die teks sal vra, hoewel hulle soms implisiet na 'n verhouding sal vra deur iets te sê soos 'in vergelyking met die res van die gedeelte'.

Voorbeeld:

4relationship.png

Tipe 5: Interpretasie van beeldspraak / figuurlike taal

Hierdie vrae sal u oor vra die dieper betekenis of implikasie van figuurlike taal of beeldspraak wat in die teks gebruik word. In wese, waarom het die skrywer gekies om hierdie gelykenis of hierdie metafoor te gebruik? Wat probeer hy / sy bereik?

U kan oor die algemeen vrae soos hierdie identifiseer omdat die vraag spesifiek verwys na 'n oomblik van figuurlike taal in die teks. Dit kan egter nie dadelik duidelik wees dat die frase waarna verwys word figuurlik is nie, dus moet u dalk teruggaan en daarna in die gedeelte kyk om seker te maak watter soort vraag u in die gesig staar.

Voorbeeld:

5imagery.png

Tipe 6: Doel van 'n gedeelte van die teks

Nog ander vrae sal u vra om te identifiseer watter doel 'n bepaalde deel van die teks in die groter argument van die outeur dien. Wat probeer die outeur bereik met die spesifieke oomblik in die teks wat in die vraag geïdentifiseer word?

U kan hierdie vrae identifiseer, want hulle sal oor die algemeen eksplisiet vra watter doel 'n sekere deel van die teks het. U kan ook woorde of frases sien soos 'dien' of 'funksioneer'.

Voorbeeld:

6doel_van_deel.png

hoe om geïnspireer te word om te teken

Tipe 7: Retoriese strategie

Hierdie vrae sal u vra identifiseer 'n retoriese strategie deur die outeur gebruik. Hulle gebruik dikwels die frase 'retoriese strategie', hoewel u dit soms kan identifiseer deur die antwoordkeuses, wat verskillende retoriese strategieë as moontlikhede bied.

Voorbeeld:

7retoriese_strategie.png

Tipe 8: Samestelling

Dit is die nuutste vraagtipe, wat die eerste keer in die skooljaar 2019/2020 gesien is. Vir hierdie vrae sal die student moet optree asof hy die skrywer is en dink aan verskillende keuses wat skrywers moet maak wanneer hulle teks skryf of hersien.

Hierdie vrae kan die volgende insluit: om die volgorde van sinne of paragrawe te verander, inligting by te voeg of weg te laat om 'n argument te versterk of om duidelikheid te verbeter, om veranderinge aan te bring om die aandag van die leser te vestig en ander komposisie-gebaseerde keuses.

Voorbeeld:

liggaamsamestelling

oesjaar-1331476_640.jpg

Hier is 'n paar baie belangrike stylvolle effekte.

Die AP-Engelse taal- en samestellingsvrye reaksie

Die afdeling vir gratis reaksies het 'n leesperiode van 15 minute. Na die tyd het u 120 minute om drie opstelle te skryf wat drie verskillende take aanspreek.

Aangesien die eerste opstel die lees van bronne behels, word voorgestel dat u die hele leesperiode van 15 minute gebruik om die bronne te lees en die eerste opstel te beplan. U kan egter na die ander vrae gedurende die leesperiode kyk, sodat idees in u agterkop kan deurdring terwyl u aan die eerste opstel werk.

Opstel een: sintese

Vir hierdie opstel sal u kortliks op 'n saak gerig wees en dan vanaf ses-agt bronne gegee word wat verskillende perspektiewe en inligting oor die saak bied. U sal dan moet skryf 'n argumentatiewe opstel met ondersteuning uit die dokumente.

As dit baie soos 'n DBQ klink, soos in die geskiedenis AP-eksamens, is dit omdat dit is! Hierdie opstel is egter baie meer argumenterend van aard - u doel is om die dokumente te oorreed en nie net te interpreteer nie.

Voorbeeld (dokumente nie ingesluit nie, sien 2015 gratis antwoordvrae ):

1vraag_1.png

Opstel twee: retoriese analise

In die tweede opstel word 'n uittreksel uit 'n nie-fiksie-stuk aangebied wat 'n argument bevorder en gevra word skryf 'n opstel wat die retoriese strategieë wat gebruik word om die argument van die gedeelte op te stel, te ontleed. U sal ook 'n paar oriënterende inligting kry - waar die uittreksel uittreksel is, wie dit geskryf het, die geskatte datum, waar dit gepubliseer is (indien enigsins) en aan wie dit gerig is.

Voorbeeld (uittreksel nie ingesluit nie, sien 2015 gratis antwoordvrae ):

2question_2.png

Opstel drie: argument

In die derde opstel word u 'n uitgawe aangebied en gevra om dit te doen skryf 'n oortuigende opstel en neem standpunt in oor die kwessie. U sal u standpunt moet ondersteun met bewyse uit u 'lees, ervaring en waarnemings'.

Voorbeeld (uit 2015 gratis antwoordvrae ): 3vraag_3.png

megafoon-40679_640.png

Dit lyk nie na 'n baie goed saamgestelde argument nie.

Hoe die AP Taal- en Komposisie-eksamen aangeteken word

Die meerkeuseafdeling van die eksamen is 45% van u telling werd, en die afdeling vir vrye reaksie is die ander 55% werd. Elk van die drie essays vir gratis reaksie is dus ongeveer 18% van u telling werd.

Soos op ander AP's, u rou telling word omgeskakel na 'n skaal van 1-5. Hierdie eksamen het 'n relatiewe lae 5 koers. Slegs 12,6% van die toetsgangers het in 2020 'n 5 gekry, hoewel 62,1% van die studente 'n telling van 3 of hoër behaal het.

In terme van hoe die rou telling behaal word, is die meerkeuse-afdeling soortgelyk aan ander AP-meervoudige keuse-afdelings: u ontvang 'n punt vir elke vraag wat u korrek beantwoord, en daar is geen straf om te raai nie.

Die graderingsrubrieke vir die vrae oor gratis antwoorde is in 2019 opgeknap. Dit word met behulp van analitiese rubrieke in plaas van holistiese rubrieke behaal. Vir elke vraag wat vry reageer, kry u 'n telling van 0-6. Die hoofstukke beoordeel drie hoofareas:

# 1: Proefskrif (0 tot 1 punte): Is daar 'n proefskrif en reageer dit behoorlik op die oproep?

# 2: Bewyse en kommentaar (0 tot 4 punte): Bevat die opstel ondersteunende bewyse en ontledings wat relevant, spesifiek, goed georganiseerd is en wat die proefskrif ondersteun?

# 3: Verfyning (0 tot 1 punte): Is die opstel goed opgestel en toon dit voldoende genuanseerde begrip van die vraag?

Elkeen aantekenrubriek beoordeel hierdie drie faktore breedweg. Elke taak is egter ook verskillend van aard, en daar is dus verskille in die rubrieke. Ek gaan elke rubriek - en wat dit regtig beteken - hier vir u deur.

Sintetiese opstelrubrieke

TESER

is verenigbaar met leo en tweeling
Telling Tellingkriteria Opstelle met hierdie telling:
0 Vir een van die volgende:
 • Daar is geen verdedigbare proefskrif nie.
 • Die beoogde tesis herhaal slegs die aanwysing.
 • Die beoogde proefskrif bied 'n opsomming van die kwessie sonder enige duidelike of samehangende aanspraak.
 • Daar is 'n tesis, maar dit reageer nie op die vraag nie.
 • Herhaal slegs die aanwysing.
 • Moenie standpunt inneem nie, anders is die posisie vaag of moet dit afgelei word.
 • Stel ander se argumente gelyk of som hulle, maar nie die van die student nie (bv. Sommige mense sê dat dit goed is, sommige mense sê dit is sleg).
 • Stel 'n voor-die-hand-liggende feit eerder as om 'n eis te maak wat 'n verdediging vereis.
1
 • Reageer op die opdrag met 'n tesis wat 'n verdedigbare posisie bied.
 • Reageer op die oproep eerder as om die aanstelling te herformuleer, en die proefskrif neem duidelik 'n standpunt in, eerder as om te sê dat daar voor- en nadele is.

BEWYS EN KOMMENTAAR

Telling Tellingkriteria Opstelle met hierdie telling:
0
 • Herhaal bloot die tesis (indien teenwoordig), herhaal die gegewe inligting of verwys na minder as twee van die verskafde bronne.
 • Is onsamehangend of spreek nie die aanwysing aan nie.
 • Mag net 'n opinie wees sonder teksverwysings of verwysings wat nie ter sake is nie.
1
 • BEWYS: Verskaf bewyse uit of verwys na ten minste twee van die verskafde bronne.
EN
 • OPMERKING: Som die bewyse op, maar verduidelik nie hoe die bewyse die argument van die student ondersteun nie
 • Neig om eerder te fokus op samevatting of beskrywing van bronne as op spesifieke besonderhede.
2
 • BEWYS: Verskaf bewyse uit of verwys na ten minste drie van die verskafde bronne.
EN
 • OPMERKING: Verduidelik hoe sommige bewyse verband hou met die argument van die student, maar daar is geen redenasie vasgestel nie, of die redenasie is foutief.
 • Bestaan ​​uit 'n mengsel van spesifieke bewyse en breë algemeenhede.
 • Kan eenvoudige, onakkurate of herhalende verduidelikings bevat wat die argument nie versterk nie.
 • Kan een punt goed stel, maar nie meer as een eis nie, of nie meer as een eis nie.
 • Verduidelik nie die verband of vordering tussen die eise van die student nie, dus is 'n redenasie nie duidelik vasgestel nie.
3
 • BEWYS: Voorsien spesifieke bewyse uit ten minste drie van die verskafde bronne om alle bewerings in 'n redenasie te ondersteun.
EN
 • OPMERKING: Verduidelik hoe sommige bewyse 'n redenasie ondersteun.
 • Verskaf bewyse uniform om eise te staaf.
 • Fokus op die belangrikheid van spesifieke woorde en besonderhede uit die bronne om 'n argument te vorm.
 • Organiseer 'n argument as 'n gedagterigting wat bestaan ​​uit verskeie ondersteunende eise.
 • Kommentaar kan moontlik nie bewyse integreer of 'n belangrike eis ondersteun nie.
4
 • BEWYS: Voorsien spesifieke bewyse uit ten minste drie van die verskafde bronne om alle bewerings in 'n redenasie te ondersteun.
EN
 • OPMERKING: Verduidelik konsekwent hoe die getuienis 'n redenasie ondersteun.
 • Verskaf bewyse uniform om eise te staaf.
 • Fokus op die belangrikheid van spesifieke woorde en besonderhede uit die bronne om 'n argument te vorm.
 • Organiseer en ondersteun 'n argument as 'n gedagterigting wat bestaan ​​uit meerdere ondersteunende eise, elk met voldoende bewyse wat duidelik uiteengesit word.

SOPHISTIKASIE

Telling Tellingkriteria Opstelle met hierdie telling:
0
 • Voldoen nie aan die kriteria vir een punt nie
 • Probeer om hul argument te kontekstualiseer, maar sulke pogings bestaan ​​hoofsaaklik uit omvattende veralgemenings.
 • Wys slegs ander argumente op of stel dit voor.
 • Gebruik ingewikkelde of ingewikkelde sinne of taal wat oneffektief is omdat dit nie die argument verbeter nie.
1
 • Toon gesofistikeerde denke en / of 'n komplekse begrip van die retoriese situasie.
Antwoorde wat hierdie punt verdien, kan gesofistikeerde denke en / of 'n ingewikkelde begrip van die retoriese situasie toon deur een van die volgende te doen:
 1. Die opstel van 'n genuanseerde argument deur die kompleksiteit of spanning deur die bronne konsekwent te identifiseer en te ondersoek.
 2. Die implikasies of beperkings van 'n argument (die student se argument of die argumente in die bronne) te artikuleer deur dit binne 'n breër konteks te plaas.
 3. Maak effektiewe retoriese keuses wat die krag en impak van die student se argument deurentyd versterk.
 4. Gebruik 'n styl wat deurgaans lewendig en oortuigend is.

deeg-196235_640.jpg

Dit is tyd om hierdie deeg in koekies te sintetiseer.

Opstelrubrieke vir retoriese analise

TESER

Telling Tellingkriteria Opstelle met hierdie telling:
0 Vir een van die volgende:
 • Daar is geen verdedigbare proefskrif nie.
 • Die beoogde tesis herhaal slegs die aanwysing.
 • Die beoogde proefskrif bied 'n opsomming van die kwessie sonder enige duidelike of samehangende aanspraak.
 • Daar is 'n tesis, maar dit reageer nie op die vraag nie.
 • Herhaal slegs die aanwysing.
 • Versuim om die retoriese keuses wat die skrywer van die gedeelte maak aan te spreek.
 • Beskryf of herhaal die gedeelte eerder as om 'n bewering te maak wat verdediging vereis.
1
 • Reageer op die vraag met 'n verdedigbare proefskrif wat die skrywer se retoriese keuses ontleed.
 • Reageer op die oproep eerder as om die aanpassing te herformuleer, en verwoord 'n verdedigbare proefskrif oor die retoriese keuses wat die skrywer maak.

BEWYS EN KOMMENTAAR

Telling Tellingkriteria Opstelle met hierdie telling:
0
 • Herhaal bloot die tesis (indien dit wel is), herhaal die gegewe inligting, of bied inligting wat nie relevant is vir die versoek nie.
 • Is onsamehangend of spreek nie die aanwysing aan nie.
 • Mag net 'n opinie wees sonder teksverwysings of verwysings wat nie ter sake is nie.
1
 • BEWYS: lewer bewyse wat meestal algemeen is.
EN
 • OPMERKING: som die bewyse op, maar verduidelik nie hoe die
  getuienis ondersteun die student se argument.
 • Neig om te fokus op samevatting of beskrywing van 'n gedeelte eerder as spesifieke besonderhede of tegnieke.
 • Noem retoriese keuses met min of geen verduideliking nie.
2
 • BEWYS: Verskaf spesifieke relevante bewyse.
EN
 • OPMERKING: Verduidelik hoe sommige bewyse verband hou met die argument van die student, maar daar is geen redenasie vasgestel nie, of die redenasie is foutief.
 • Bestaan ​​uit 'n mengsel van spesifieke bewyse en breë algemeenhede.
 • Kan eenvoudige, onakkurate of herhalende verduidelikings bevat wat die argument nie versterk nie.
 • Kan een punt goed stel, maar nie meer as een eis nie, of nie meer as een eis nie.
 • Verduidelik nie die verband of vordering tussen die eise van die student nie, dus is 'n redenasie nie duidelik vasgestel nie.
3
 • BEWYS: Verskaf spesifieke bewyse om alle bewerings in 'n redenasie te staaf.
EN
 • OPMERKING: Verduidelik hoe sommige bewyse 'n redenasie ondersteun.
EN
 • Verduidelik hoe ten minste een retoriese keuse in die gedeelte bydra tot die argument, doel of boodskap van die skrywer.
 • Verskaf bewyse uniform om eise te staaf.
 • Fokus op die belangrikheid van spesifieke woorde en besonderhede uit die bronne om 'n argument te vorm.
 • Organiseer 'n argument as 'n gedagterigting wat bestaan ​​uit veelvuldige
  ondersteunende eise.
 • Kommentaar kan moontlik nie bewyse integreer of 'n belangrike eis ondersteun nie.
4
 • BEWYS: Verskaf spesifieke bewyse om alle bewerings in 'n redenasie te staaf.
EN
 • OPMERKING: Verduidelik konsekwent hoe die getuienis 'n redenasie ondersteun.
EN
 • Verduidelik hoe veelvuldige retoriese keuses in die gedeelte bydra tot die argument, doel of boodskap van die skrywer.
 • Verskaf bewyse uniform om eise te staaf.
 • Fokus op die belangrikheid van spesifieke woorde en besonderhede uit die bronne om 'n argument te vorm.
 • Organiseer en ondersteun 'n argument as 'n redenasie, bestaande uit veelvuldige ondersteunende bewerings, elk met voldoende bewyse wat duidelik uiteengesit word.
 • Verduidelik hoe die skrywer die gebruik van retoriese keuses bydra tot die student se interpretasie van die gedeelte.

SOPHISTIKASIE

Telling Tellingkriteria Opstelle met hierdie telling:
0
 • Voldoen nie aan die kriteria vir een punt nie
 • Probeer om hul argument te kontekstualiseer, maar sulke pogings bestaan ​​hoofsaaklik uit omvattende veralgemenings.
 • Wys slegs ander argumente op of stel dit voor.
 • Ondersoek individuele retoriese keuses, maar ondersoek nie die verwantskappe tussen verskillende keuses in die gedeelte nie.
 • Oorvereenvoudig ingewikkeldhede in die gedeelte.
 • Gebruik ingewikkelde of ingewikkelde sinne of taal wat oneffektief is omdat dit nie die argument verbeter nie.
1
 • Toon gesofistikeerde denke en / of 'n komplekse begrip van die retoriese situasie.
Antwoorde wat hierdie punt verdien, kan gesofistikeerde denke en / of 'n ingewikkelde begrip van die retoriese situasie toon deur een van die volgende te doen:
 1. Verduidelik die belangrikheid of relevansie van die skrywer se retoriese keuses (gegewe die retoriese situasie).
 2. Verduidelik die doel of funksie van die kompleksiteit of spanning van die gedeelte.
 3. Gebruik 'n styl wat deurgaans lewendig en oortuigend is gedurende die student se reaksie.

vergrootglas-914922_640.png

Bestudeer u tekste noukeurig!

Argumentatiewe opstelrubrieke

TESER

Telling Tellingkriteria Opstelle met hierdie telling:
0 Vir een van die volgende:
 • Daar is geen verdedigbare proefskrif nie.
 • Die beoogde tesis herhaal slegs die aanwysing.
 • Die beoogde proefskrif bied 'n opsomming van die kwessie sonder enige duidelike of samehangende aanspraak.
 • Daar is 'n tesis, maar dit reageer nie op die vraag nie.
 • Herhaal slegs die aanwysing.
 • Moenie standpunt inneem nie, anders is die posisie vaag of moet dit afgelei word.
 • Stel 'n voor-die-hand-liggende feit eerder as om 'n eis te maak wat 'n verdediging vereis.
1
 • Reageer op die opdrag met 'n tesis wat 'n verdedigbare posisie bied.
 • Reageer op die oproep eerder as om die aanstelling te herformuleer, en die proefskrif neem duidelik 'n standpunt in, eerder as om te sê dat daar voor- en nadele is.

BEWYS EN KOMMENTAAR

Telling Tellingkriteria Opstelle met hierdie telling:
0
 • Herhaal bloot die tesis (indien dit wel is), herhaal die gegewe inligting, of bied inligting wat nie relevant is vir die versoek nie.
 • Is onsamehangend of spreek nie die aanwysing aan nie.
 • Mag net 'n opinie wees sonder teksverwysings of verwysings wat nie ter sake is nie.
1
 • BEWYS: lewer bewyse wat meestal algemeen is.
EN
 • OPMERKING: som die getuienis op, maar verduidelik nie hoe die getuienis die argument ondersteun nie.
 • Neig om te fokus op opsomming van bewyse eerder as spesifieke besonderhede.
2
 • BEWYS: Verskaf spesifieke relevante bewyse.
EN
 • OPMERKING: Verduidelik hoe sommige bewyse verband hou met die argument van die student, maar daar is geen redenasie vasgestel nie, of die redenasie is foutief.
 • Bestaan ​​uit 'n mengsel van spesifieke bewyse en breë algemeenhede.
 • Kan eenvoudige, onakkurate of herhalende verduidelikings bevat wat die argument nie versterk nie.
 • Kan een punt goed stel, maar nie meer as een eis nie, of nie meer as een eis nie.
3
 • BEWYS: Verskaf spesifieke bewyse om alle bewerings in 'n redenasie te staaf.
EN
 • OPMERKING: Verduidelik hoe sommige bewyse 'n redenasie ondersteun.
 • Verskaf bewyse uniform om eise te staaf.
 • Fokus op die belangrikheid van spesifieke woorde en besonderhede uit die bronne om 'n argument te vorm.
 • Organiseer 'n argument as 'n gedagterigting wat bestaan ​​uit verskeie ondersteunende eise.
 • Kommentaar kan moontlik nie bewyse integreer of 'n belangrike eis ondersteun nie.
4
 • BEWYS: Voorsien spesifiek
  bewyse om alle bewerings in 'n redenasie te staaf.
EN
 • OPMERKING: Verduidelik konsekwent hoe die getuienis 'n redenasie ondersteun.
 • Verskaf bewyse uniform om eise te staaf.
 • Fokus op die belangrikheid van spesifieke woorde en besonderhede uit die bronne om 'n argument te vorm.
 • Organiseer en ondersteun 'n argument as 'n gedagterigting wat bestaan ​​uit meerdere ondersteunende eise, elk met voldoende bewyse wat duidelik uiteengesit word.

SOPHISTIKASIE

Telling Tellingkriteria Opstelle met hierdie telling:
0
 • Voldoen nie aan die kriteria vir een punt nie
 • Probeer om hul argument te kontekstualiseer, maar sulke pogings bestaan ​​hoofsaaklik uit omvattende veralgemenings.
 • Wys slegs ander argumente op of stel dit voor.
 • Gebruik ingewikkelde of ingewikkelde sinne of taal wat oneffektief is omdat dit nie die argument verbeter nie.
1
 • Toon gesofistikeerde denke en / of 'n komplekse begrip van die retoriese situasie.
Antwoorde wat hierdie punt verdien, kan gesofistikeerde denke en / of 'n ingewikkelde begrip van die retoriese situasie toon deur een van die volgende te doen:
 1. Die opstel van 'n genuanseerde argument deur die kompleksiteit of spanning deurentyd te identifiseer en te ondersoek.
 2. Die implikasies of beperkings van 'n argument (die student se argument of 'n argument wat verband hou met die oproep) te artikuleer deur dit binne 'n breër konteks te plaas.
 3. Maak effektiewe retoriese keuses wat die krag en impak van die student se argument konsekwent versterk.
 4. Gebruik 'n styl wat deurgaans lewendig en oortuigend is gedurende die student se reaksie.

speel-hondjies-790638_640.jpg

Die beste soort waansin is 'n hondjie-waansin!

AP wenke vir die voorbereiding van die Engelse taal

In teenstelling met sy neef, die AP Engelse literatuur- en komposisie-eksamen, die AP-taal- en samestellingseksamen (en kursus) het baie min met fiksie of poësie te doen. Sommige studente wat gewoond was aan meer tradisionele Engelse lesse, het dus miskien nie die idee wat hulle moes doen om voor te berei nie.

Gelukkig vir jou, ek het 'n hele lys voorbereidingswenke vir jou!

Lees Niksfiksie — op ’n slim manier

'N Belangrike ding wat u kan doen om voor te berei vir die AP Lang en Comp-eksamen, is om nie-fiksie te lees - veral nie-fiksie wat 'n standpunt aanvoer , hetsy eksplisiet (soos 'n op-ed) of implisiet (soos baie memoires en persoonlike opstelle). Lees 'n verskeidenheid nie-fiksie genres en onderwerpe, en let op die volgende:

 • Wat is die argument van die skrywer?
 • Watter bewyse gebruik hulle om hul standpunt te staaf?
 • Watter retoriese tegnieke en strategieë gebruik hulle om hul argument te bou?
 • Is hulle oortuigend? Watter teenargumente kan u identifiseer? Spreek hulle hulle aan?

As u al hierdie leeswerk oor hierdie vrae nadink, sal dit u help om u retoriese analise-vaardighede te verbeter.

Leer retoriese terme en strategieë

Natuurlik, as u die nie-fiksie-werke wat u gelees het, gaan analiseer vir hul retoriese tegnieke en strategieë, moet u weet wat dit is! U moet 'n stewige retoriese term by u onderwyser leer, maar hier is my gids vir die belangrikste terme van AP Taal en Komposisie.

As u wil hersien, is daar baie bronne wat u kan raadpleeg:

 • Ons het 'n lys saamgestel van 20 retoriese toestelle wat u moet ken.
 • Nog 'n goeie bron om te leer oor retoriese analise en hoe retoriese toestelle eintlik gebruik word, is die YouTube Channel Teach Argument , wat video's bevat wat retories alles van Taylor Swift-musiekvideo's tot Super Bowl-advertensies ontleed. Dit is 'n prettige manier om na te dink oor retoriese instrumente en vertroud te raak met argumentatiewe strukture.
 • Ten slotte is 'n wonderlike boek - wat u miskien al in u klas gebruik - ' Hulle sê, ek sê. 'Hierdie boek bied 'n oorsig van retoriek spesifiek vir akademiese doeleindes, wat u goed kan dien vir AP-voorbereiding en daarna.

Skryf

U moet ook beoefen argumentatiewe en oortuigende skryfwerk. In die besonder moet u die skryfstyle wat tydens die eksamen getoets word, oefen: om u eie argument op grond van verskeie buite-bronne te sintetiseer, 'n ander skryfstuk retories te analiseer en om 'n heeltemal oorspronklike argument te skep gebaseer op u eie bewyse en ervaring. .

U moet in u AP-klas baie skryfopdragte doen om voor te berei, maar deurdagte, bykomende skryfwerk sal help. U hoef ook nie noodwendig al die oefening wat u doen in gepoleerde stukke te omskep nie - net om vir uself te skryf, terwyl u probeer om sommige van hierdie take aan te spreek, sal u gee 'n laedruk-manier om verskillende retoriese strukture en argumentatiewe bewegings uit te probeer, sowel as om dinge soos organisasie te oefen en jou eie skryfstyl te ontwikkel.

eens-op-'n-tyd-719174_640.jpg

Nie die gunstigste begin van 'n argumentatiewe opstel nie.

Oefen vir die eksamen

Uiteindelik moet u oefen spesifiek vir die eksamenformaat. Daar is voorbeelde van meerkeusevrae in die ' AP-kursus en eksamenbeskrywing , 'en ou vrae met vrye reaksie op die College Board webwerf.

Ongelukkig het die College Board nog geen amptelike eksamens van vorige jare vir die AP English Language and Composition eksamen vrygestel nie, maar u kan dalk vind wat onderwysers na skoolwebwerwe opgelaai het, ensovoorts deur Googling 'AP Language complete vrygestel. eksamens. ' Ek het ook 'n gids tot AP Taal- en Komposisie-oefentoetse.

Sodra u klaar is en gereed is om te gaan, hoe kan u u bes doen op die toets?

AP-wenke vir taal en samestellingstoets

Hier is vier belangrike wenke vir sukses op die toetsdag.

CV vir aanbevelingsbrief

boord-1193334_640.jpg

Jy is honderd persent suksesvol!

Interaksie met die teks

As u gedeeltes lees, oor die meerkeuse-afdeling en vir die eerste twee vrae met vrye antwoorde, moet u met die teks omgaan! Merk dit op vir dinge wat belangrik lyk, toestelle wat u raaksien, die skrywer se argument en enigiets anders wat belangrik lyk vir die retoriese opbou van die teks. Dit sal u help betrek die teks en maak dit makliker om vrae te beantwoord of skryf 'n opstel oor die gedeelte.

Dink aan die algemene doel en argumente van elke teks

Kyk ook na elke skrywe wat u lees, die oorkoepelende doel en argument van die outeur. As u met selfvertroue kan uitvind wat die outeur se primêre bewering is, dit sal makliker wees om op te spoor hoe al die ander aspekte van die teks in die hoofpunt van die skrywer speel.

Beplan u opstelle

Die belangrikste ding wat u self kan doen in die afdeling vir gratis reaksie van die AP Engelse taaleksamen, is om 'n paar minute aan die beplanning en uiteensetting van u opstelle te spandeer voordat u dit begin skryf.

Anders as by sommige ander eksamens, waar die inhoud die belangrikste aspek van die opstel is, oor die AP-taaleksamen, organisasie, 'n goed ontwikkelde argument en sterk bewyse is alles van kritieke belang vir sterk opsteltellings. 'N Uiteensetting sal u help met al hierdie dinge. U sal kan seker maak dat elke deel van u argument logies is, voldoende bewyse het en dat u paragrawe op 'n duidelike manier is en goed vloei.

Voorspel en bestry teenargumente

Nog iets wat u kan doen om u gratis antwoorde 'n ekstra hupstoot te gee, is om teenargumente vir u posisie te identifiseer en dit in u opstel aan te spreek. Dit help nie net u eie posisie nie, maar ook 'n redelik gesofistikeerde skuif in 'n vasgestelde tydstuk wat u 'n pluimpie vir AP-leerlinge sal wen.

koevert-392962_640.jpg

Spreek teenargumente behoorlik aan, anders kan dit aan die sender gestuur word!

Belangrikste wegneemetes

Die AP Taal- en Komposisie-eksamen toets u retoriese vaardighede. Die eksamen het twee afdelings.

Die eerste gedeelte is 'n uur lank, 45 vraag meervoudige keusetoets gebaseer op die retoriese tegnieke en komposisie-keuses.

Die tweede afdeling is 'n gratis reaksie-afdeling van twee uur (met 'n aanvanklike leesperiode van 15 minute) met drie opstelvrae: een waar u gegewe bronne moet sintetiseer om 'n oorspronklike argument te voer, een waar u 'n gegewe gedeelte retories moet ontleed, en een waar u 'n volledig oorspronklike argument moet skep oor 'n saak sonder bronne van buite.

U ontvang een punt vir elke korrekte antwoord op die meervoudige keuse-afdeling van die eksamen, wat 45% van u telling werd is. Die afdeling vir gratis reaksie is 55% van u telling werd. Vir elke vraag met gratis antwoorde kry u 'n telling gebaseer op 'n rubriek van 0-6. U totale rou telling word omgeskakel na 'n skaal van 1-5.

Hier is 'n paar toets voorbereidingsstrategieë vir AP Lang:

# 1 : Lees niefiksie met die oog op retoriek
# 2 : Leer retoriese strategieë en tegnieke
# 3 : Oefen om te skryf om retoriese vaardighede in te span
# 4 : Oefen vir die eksamen!

Hier is 'n paar wenke vir toetsdae:

# 1 : Interaksie met elke gedeelte wat u teëkom!
# 2 : Kyk na die oorkoepelende doel en argument van elke teks.
# 3 : Hou tyd dop
# 4 : Beplan u opstelle
# 5 : Identifiseer en hanteer teenargumente in u opstelle.

Met al hierdie kennis is u gereed om die AP Engelse taal- en komposisiedier dood te maak!

dier-1299749_640.png

Edele ridder, berei u voor om die AP-draak dood te maak!

Interessante Artikels

Wat is die SAT-eksperimentele afdeling?

Wat is die eksperimentele afdeling oor die SAT? Kan u weet watter een dit is, en wat moet u daaraan doen? Lees ons gids om uit te vind.

Wat is ACT Standby? Hoe kry jy dit?

Hoe meld u aan vir ACT -bystandstoetsing, en moet u selfs op die waglys kom? Lees ons gids.

Volledige gids vir Harvard -aanbevelingsbriewe

Doen aansoek by Harvard? U aanbevelingsbriewe is noodsaaklik om toegelaat te word. Leer hoe u die beste moontlike briewe kry om u kans op toegang te verhoog.

2016-17 Akademiese gids | Hoërskool Oak Park

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Oak Park High School in Oak Park, CA.

Die basiese gids vir integreerders oor SAT-wiskunde

SAT-wiskunde is belangrik om te weet hoe heelgetalle werk. Sorg dat u die reëls en formules ken en oefen op regte vrae!

Beste skole in CA | Hoërskool Ontario se ranglys en statistieke

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Ontario High School in Ontario, CA.

Sonoma State University SAT -tellings en GPA

MIT vs Stanford: Watter universiteit is beter?

Kies u tussen MIT en Stanford University? Lees die verskille tussen die twee en wat beter is vir rekenaarwetenskap, ingenieurswese en meer.

George Fox University SAT -tellings en GPA

Hoe om in te kom: Virginia Tech ACT -tellings en GPA

Hoe om standaardafwyking te vind: eenvoudige 6-stap formule

Verwar deur die standaardafwykingsformule? Ons lei u hoe u 'n steekproef of populasie standaardafwyking kan vind.

SAT -tellings en GPA van die Universiteit van Hartford

Wat is die gemiddelde GPA van die kollege? Deur majoor?

Wat is die gemiddelde universiteits -GPA landwyd? Hoe gaan dit met majoor? Lees wat die hoogste en laagste GPA's op universiteit is en waarom dit vir u toekoms van belang is.

Hoe om te studeer vir die nuwe 2016 SAT

Wat is die beste manier om voor te berei vir die nuwe 2016 SAT? Ons bespreek hier hoe om te studeer vir lees, skryf, wiskunde en opstel.

Wat is standpunt? Eerste, tweede en derde persoon

Wat is die verskille tussen die eerste, tweede en derde persoon se siening? Lees ons definisie en analise van die verskillende soorte.

UT Austin ACT -tellings en GPA

Kan kolleges u toelating herroep weens poste op sosiale media?

Bekommerd dat u plasings op sosiale media u daarvan weerhou om na die universiteit te gaan? Leer hoe kolleges aanlynposte weeg en hoe om probleme met sosiale media te vermy.

Loma Linda Universiteit Toelatingsvereistes

Gaan 'n mede-graad na enige kollege oor? Selfs 'n klimop?

Kan u oorskakel na die Ivy League vanaf die gemeenskapskollege? Lees hoe u 'n mede-graad aan enige universiteit kan oordra.

SAT -tellings en GPA van Berry College

Akademiese gids 2016-17 | Huntington Park Institute of Applied Medicine aan die Linda Esperanza Marquez High School

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor Huntington Park Institute of Applied Medicine aan die Linda Esperanza Marquez High School in Huntington Park, CA.

Verpleegkundige diagnose van hipertensie: 6 versorgingsplanne vir enige pasiënt

Stel u 'n verpleegdiagnose met hipertensie? Ons behandel alles wat u benodig om 'n volledige verpleegsorgplan vir hipertensie op te stel.

Toelatingsvereistes vir vyf dorpe kollege

Toelatingsvereistes van die Western State University in Missouri

Die uiteindelike studiegids vir menslike geografie van AP

Studeer vir AP Human Geography? Ons volledige gids sal u help om 'n voorbereidingsplan op te stel, oefentoetse en vasvrae te vind en die materiaal onder die knie te kry.