Die kundigheidsgids vir die AP Calculus AB-eksamen

feature_calculusimage.jpg

Neem u die AP Calculus AB-eksamen hierdie lente en wil u goed voorbereid wees op die toetsdag? Die AP Calculus AB-eksamen in 2021 word op Dinsdag 4 Mei om 08:00 gehou.

Voordat u egter gaan sit om die eksamen af ​​te lê, is dit van kritieke belang dat u weet hoe die Calculus AB-toets geformateer word, watter onderwerpe dit dek en hoe u daarop geslaag sal word. In hierdie gids word al die inligting bestudeer, terwyl u ook amptelike voorbeelde van probleme toon en wenke gee oor die beste manier om voor te berei vir AP Calculus AB.Die eksamen is in Mei 2017 opgedateer, dus hierdie gids sal verduidelik watter veranderinge aangebring is en hoe dit u oorsig kan beïnvloed. Die AP Calculus AB-eksamen kan soms oorweldigend lyk, maar ons is hier om dit op te deel in duidelike en hanteerbare inligting vir u. U kan ook die nuwe AP-klaskamer-instrument van die College Board raadpleeg AP Calculus AB , wat addisionele bronne en inligting het. Laat ons begin!

liggaam_opdatering

2021 AP Toetswysigings as gevolg van COVID-19

Weens die voortslepende COVID-19-koronavirus-pandemie, sal AP-toetse nou oor drie verskillende sessies tussen Mei en Junie gehou word. U toetsdatums en of u toetse aanlyn of op papier is, sal van u skool afhang. Om meer te wete te kom oor hoe dit alles gaan werk en om die nuutste inligting oor toetsdatums, AP-aanlynoorsig en wat hierdie veranderinge vir u beteken, te kry, kyk na ons vrae oor 2021 AP COVID-19.

Wat is die formaat van die AP Calculus AB-eksamen?

Die AP Calculus AB-eksamen is drie uur en 15 minute lank en het twee afdelings. Albei hierdie gedeeltes is in twee dele verdeel (gebaseer op die vraag of 'n sakrekenaar toegelaat word al dan nie).

Meervoudigekeuse-afdeling

Hier is 'n oorsig van die formaat van die AP Calculus AB-meerkeuseafdeling:

 • 45 vrae in totaal
 • Een uur en 45 minute
 • Waarde 50% van u totale telling
 • Deel A
  • 30 vrae
  • 60 minute
  • Geen sakrekenaar word toegelaat nie
 • Deel B
  • 15 vrae
  • 45 minute
  • Sakrekenaar benodig

Let op dat die AP Calculus AB-eksamen afgelê is klein veranderings aan die formaat aangebring. Voorheen het deel A van die meerkeuseafdeling 28 vrae gehad en deel B 17 vrae.

Afdeling gratis reaksie

Hier is 'n oorsig van die formaat van die AP-reaksie-afdeling vir vrye reaksie:

 • Ses vrae in totaal
 • Een uur en 30 minute
 • Waarde 50% van u totale telling
 • Deel A
  • Twee vrae
  • 30 minute
  • Sakrekenaar benodig
 • Deel B
  • Vier vrae
  • 60 minute
  • Geen sakrekenaar word toegelaat nie

Dit kan alles 'n bietjie ingewikkeld lyk, maar basies bestaan ​​die AP Calculus AB-eksamen uit vier dele. Die eerste twee is meervoudige keuse, en die laaste twee is gratis reaksie.

U moet 'n sakrekenaar vir die middelste twee dele gebruik (een elk vir meerkeuse en gratis reaksie), maar u mag nie gebruik 'n sakrekenaar vir die eerste en laaste deel van die eksamen.

Watter onderwerpe dek die AP Calculus AB-eksamen?

Inhoud van die Calculus AB-eksamen kan verdeel word in drie hoofonderwerpe, deur die College Board as Big Ideas genoem . Binne hierdie drie groot idees is daar meer spesifieke onderwerpe wat Enduring Understandings genoem word (dikwels afgekort as 'EU'). Elke blywende begrip bevat beide leerdoeleindes en noodsaaklike kennis wat die student teen die tyd van die eksamen moes geleer het.

Soos ek genoem het, is daar 'n paar opdaterings van die AP Calculus AB-eksamen. Die Big Ideas is nou nou geïntegreer in elk van die agt eenhede wat in die AP Calculus AB-kursus behandel word.

Die goeie nuus is dat daar was geen veranderinge aan die struktuur van die AP Calculus AB-eksamen nie!

Hieronder het ek elkeen van die groot idees en hul leerdoelwitte gelys, aangesien dit die belangrikste is vir studente wat op soek is na wat die eksamen dek.

Ter wille van lengte en duidelikheid het ek die blywende begrip en noodsaaklike kennis weggelaat. As u dit wil sien, sowel as meer gedetailleerde inligting oor die inhoud wat deur die eksamen gedek word, kan u die amptenaar besoek AP Calculus AB Kursusbeskrywing. Weet tog dat die onderstaande inligting u sal gee 'n deeglike blik op wat u verwag om vir die eksamen te weet.

Leerdoelwitte word hieronder aangebied onder Groot idees. Hierdie leerdoelstellings is vaardighede wat van studente verwag word om te weet hoe om dit vir die eksamen te doen.

body_bigidea-1.jpg

Universiteit van Virginia GPA vereistes

Groot idee 1: verandering

 • Verstaan ​​hoe en wanneer verandering plaasvind
 • Bepaal die tempo van verandering
 • Interpreteer hoe verskillende vergelykings struktureel ooreenstem
 • Bepaal verandering oor 'n interval
 • Analiseer funksies vir intervalle van kontinuïteit of punte van diskontinuïteit
 • Bepaal die toepaslikheid van belangrike rekenstellings deur gebruik te maak van kontinuïteit
 • Bepaal die tempo van verandering gebaseer op die oppervlakte van 'n streek tussen 'n kurwe en die x-as
 • Modelbeweging is nie beperk tot 'n lineêre pad nie

Groot idee 2: perke

 • Verstaan ​​die limiete en om die kenmerke van funksies en hul grafieke te verstaan
 • Wiskundige eienskappe en reëls vir die vereenvoudiging en evaluering van perke is van toepassing op differensiasie
 • Bewys dat daar 'n limiet bestaan
 • Herken die verband tussen onderskeidbaarheid en kontinuïteit
 • Interpreteer die betekenis van 'n afgeleide binne 'n probleem
 • Los probleme op wat die helling van 'n raaklyn insluit
 • Los probleme op wat verband hou met tempo's, optimalisering en reglynige beweging
 • Los probleme op wat veranderings in toegepaste kontekste behels
 • Los op hoe die som as oneindig diskrete terme 'n eindige waarde kan wees wat in 'n deurlopende funksie voorgestel word.

Groot idee 3: Analise van funksie

 • Maak skuiwergate toe sodat 'n gevolgtrekking oor 'n funksie altyd waar is
 • Verstaan ​​hoe die verandering van twee meeteenhede met mekaar verband hou en hoe vinnig dit verander.
 • Interpreteer watter getalle u kan vertel van ander veranderingskoerse
 • Pas die gemiddelde waardestelling toe om 'n gevolgtrekking te regverdig
 • Sluit addisionele inligting in in 'n gesonde wiskundige argument wat 'n eenvoudige vergelyking optimaliseer
 • Integreer om gebiede te vind wat verband hou met die onderskeiding van hellings
 • Bereken afgeleides en antiderivatiewe
 • Evalueer definitiewe integrale
 • Analiseer grafieke wat met behulp van parametriese vergelykings of poolfunksies gedefinieer is, met behulp van kettingreëls.
 • Pas bepaalde integrale toe op probleme wat die gemiddelde waarde van 'n funksie, beweging, oppervlakte en volume behels.
 • Analiseer differensiaalvergelykings om algemene en spesifieke oplossings te verkry
 • Interpreteer, skep en los differensiaalvergelykings van probleme binne konteks op

AP Calculus AB-eenhede

Aangesien die groot idees van AP Calc AB deur die loop van die kursus behandel word, is dit ook nuttig om te weet wat elke eenheid dek.

In die tabel hieronder, U sal elk van die kursuseenhede vind, tesame met 'n kort beskrywing van die onderwerpe wat in die eenheid behandel word. Ons het ook die geweegde uiteensetting van vrae by die AP Calc AB-eksamen wat van elke eenheid afkomstig is, ingesluit. So byvoorbeeld sal 10-12% van u eksamengraad afkomstig wees van vrae oor limiete en kontinuïteit, terwyl 'n yslike 17-20% van u eksamengraad afkomstig is van vrae oor integrasie en ophoping van verandering.

AP-rekeneenheid Belangrikste onderwerpe Gewig van eksamen (%)
Eenheid 1: Limiete en kontinuïteit
 • Definiëring, beraming en bepaling van perke
 • Verbind verskeie voorstellings van perke
 • Definisie en bevestiging van kontinuïteit
 • Die verwydering van diskontinuïteite
 • Verbindingsperke
 • Werk met die tussentydse waardestelling
10-12%
Eenheid 2: Differensiasie: definisie en fundamentele eienskappe
 • Definiëring van oombliklike veranderingstempo op 'n punt
 • Definieer afgeleides en gebruik afgeleide notasie
 • Verbind die onderskeidbaarheid en kontinuïteit
 • Afgeleide reëls
 • Die produkreël en die kwantiteitsreël
 • Bepaal die afgeleides van raaklyn-, kotangens-, sekant- en kosekantfunksies
10-12%
Eenheid 3: Differensiasie: saamgestelde, implisiete en omgekeerde funksies
 • Die kettingreël
 • Implisiete differensiasie
 • Differensiasie van omgekeerde funksies
 • Prosedures vir die berekening van afgeleides
 • Berekening van afgeleides van hoër orde
9-13%
Eenheid 4: Kontekstuele toepassings van differensiasie
 • Interpreteer afgeleides in konteks
 • Reguitlynbeweging
 • Koerse van verandering in toegepaste kontekste buiten beweging
 • Die oplossing van verwante tariewe probleme
 • Plaaslike lineariteit en linearisering
 • Die gebruik van L'Hospital's Rule om limiete en onbepaalde vorms te bepaal
10-15%
Eenheid 5: Analitiese toepassings van differensiasie
 • Die gebruik van gemiddelde waardestelling en ekstreme waardestelling
 • Toenemende en afnemende intervalle
 • Gebruik afgeleide toetse om relatiewe (plaaslike) ekstrema en absolute (globale) ekstrema te bepaal
 • Bepaling van konkaviteit van funksies oor hul domeine
 • Grafiese funksies en afgeleides
 • Oplossing van optimaliseringsprobleme
 • Gedrag van implisiete verhoudings
15-18%
Eenheid 6: Integrasie en ophoping van verandering
 • Akkumulasies van verandering
 • Reimann-somme, somnotasie en definitiewe integrale notasie
 • Fundamentele stelling van die calculus
 • Opeenhopings funksies
 • Vind antidivatiewe en onbepaalde tussenposes
 • Integrasie van funksies deur vervanging, lang verdeling en voltooiing van die vierkant
 • Antidifferensiasie
17-20%
Eenheid 7: Differensiaalvergelykings
 • Modellering van situasies en die verifiëring van oplossings met differensiaalvergelykings
 • Hellingvelde te skets
 • Redeneer met behulp van hellingvelde
 • Die vind van algemene en spesifieke oplossings met behulp van aanvanklike voorwaardes en die skeiding van veranderlikes
 • Eksponensiële modelle met differensiaalvergelykings
6-12%
Eenheid 8: Toepassings van integrasie
 • Bepaal die gemiddelde waarde van 'n funksie op 'n interval
 • Verbind posisie, snelheid en versnelling van funksies met behulp van integrale
 • Gebruik akkumulasiefunksie en bepaalde integrale in toegepaste kontekste
 • Bepaal die area tussen krommes (insluitend krommes wat op meer as twee punte kruis)
 • Volumes met deursnit
 • Vind volume met skyfmetode en wasmasjienmetode
10-15%

As u die onderwerpe in AP Calc AB ken, en hoe dit u AP-eksamensyfer in ag neem, kan u studeer en dit meer produktief maak!

Hou ook in gedagte daar's 'n baie meer te wete oor hierdie eenhede en onderwerpe oor die eenheid . Kyk vir meer inligting na die amptelike AP Calculus AB Kursusgids deur die College Board verskaf.

AP Calculus AB Voorbeeldvrae

Om na voorbeeldvrae te kyk, is een van die beste maniere om 'n gevoel te kry van hoe die AP Calculus AB-eksamen sal lyk. Hier is vier voorbeeldvrae, een uit elke deel van die AP-eksamen. Elk van hierdie vrae is van die beampte geneem AP Calculus AB Kursusbeskrywing , waarna u kan kyk vir meer volledige antwoordverklarings en bykomende voorbeeldprobleme.

Meervoudige keuse (geen sakrekenaar)

body_calcexam1.jpg

Hierdie vraag toets u vermoë om afgeleides te bereken. U moet die kettingreël gebruik om saamgestelde funksies te onderskei. Die korrekte antwoord op hierdie probleem is B.

Meerkeuse (sakrekenaar toegelaat)

body_calcexam2.jpg

Hierdie vraag toets u vermoë om probleme met vinnige veranderingstempo op te los. U moet die afgeleide opspoor om die tempo van verandering van die temperatuur van die water te bepaal. Die korrekte antwoord is B.

Gratis reaksie (sakrekenaar toegelaat)

body_calcexam3.jpg

Hierdie vraag toets u kennis van integrale. Deel A, B en C is elk 3 punte werd.

Gratis reaksie (geen sakrekenaar nie)

body_calcexam4.jpg

Hierdie vraag toets u kennis van verskeie onderwerpe, insluitend afgeleides en integrale. U kan tot 1 punt vir deel A, 2 punte vir deel B en 3 punte elk vir dele C en D ontvang.

Hoe word die AP Calculus AB-eksamen behaal?

Soos genoem, die meerkeuse-afdeling en die vrye-reaksie-afdeling is elk 50% van u totale eksamenpunt.

Vir die meerkeuse-afdeling verdien u 1 punt vir elke vraag wat u korrek beantwoord. Geen punte word afgetrek vir verkeerde antwoorde nie, dus moet u elke vraag beantwoord! U kan tot 45 punte vir hierdie afdeling verdien.

Vir die afdeling vir gratis antwoorde is elk van die ses vrae 9 punte werd, sodat u tot 54 punte kan verdien. Verskillende dele van elke vraag kan verskillende punte werd wees (byvoorbeeld, by een vraag kan u tot 1 punt verdien vir deel A, 3 punte vir deel B, 3 punte vir deel C en 2 punte vir deel D).

Nadat u punte vir elk van u afdelings bymekaargetel is, jou AP Calculus AB-telling word omgeskakel na die standaard AP-skaal van 1-5. Die presiese formule om dit te doen, kan van jaar tot jaar effens verander.

In 2008 is die proses vir die omskakeling van rou AP-tellings na skaalpunte egter betrokke vermenigvuldig die aantal meerkeusevrae wat u korrek beantwoord het met 1.2272, en voeg dan die nommer by die punte wat u in die afdeling vir gratis reaksie ontvang het. Hierdie waarde word afgerond tot die naaste heelgetal en word u saamgestelde telling.

Elke AP-telling (van 1-5) stem ooreen met 'n reeks saamgestelde tellings. Hieronder sien u die omskakelingstabel en tellingverdeling vir toetsgangers vanaf die 2020 Calculus AB-eksamen :

Saamgestelde tellingreeks AP-telling % van studente wat telling behaal het
0-26 1 19%
27-38 2 20,4%
39-51 3 20,5%
52-67 4 24,1%
68-108 5 16%

Bron: Die College Board

3 wenke om voor te berei vir die AP Calculus AB-eksamen

Dit kan moeilik wees om vir die AP Calculus AB-eksamen te studeer. Gebruik hierdie drie wenke om u studie doeltreffender te maak en u kanse op 'n goeie telling te verhoog.

Wenk 1: memoriseer belangrike formules

Daar is sekere formules vir AP Calculus AB wat u moet aflaai. Daar is geen formuleblad vir die AP-eksamen nie, dus moet u die formules wat u benodig, onthou. Baie onderwysers gee formuleblaaie uit wat studente kan memoriseer.

Daar is ook verskillende formule-cheatsheets wat u kan gebruik om voor die eksamen te hersien. Om dit te vind, gooi eenvoudig 'AP Calculus AB formuleblad' en kyk na u opsies.

Oor die algemeen is dit belangrik om enige formule wat u gereeld in die klas gebruik, te onthou. Belangrikste formules wat u moes onthou, sluit die volgende in vir limiete, differensiasie en integrasie, sowel as die fundamentele stellings.

Wenk 2: Weet hoe u u sakrekenaar kan gebruik

U mag u sakrekenaar gebruik vir twee van die vier eksamendele, en die meeste vrae in hierdie twee afdelings sal moeilik, indien nie onmoontlik nie, oplos sonder 'n grafiese sakrekenaar.

Dit lyk voor die hand liggend dat u moet weet hoe u u sakrekenaar moet werk, maar u weet presies hoe en wanneer u die verskillende funksies moet gebruik, en dit bespaar u baie tyd tydens die eksamen en verhoog die kans om die regte antwoord te kry.

Volgens die College Board, die vier sakrekenaarfunksies wat u die meeste sal gebruik tydens die AP Calculus AB-eksamen en wat u maklik met u sakrekenaar kan doen, is soos volg:

 • Teken die grafiek van 'n funksie binne 'n willekeurige kykvenster
 • Soek die nulle funksies (los vergelykings numeries op)
 • Bereken die afgeleide van 'n funksie numeries
 • Bereken die waarde van 'n bepaalde integraal numeries

Wanneer u vir die eksamen voorberei, moet u seker wees dat u elkeen van hierdie oefeninge kan doen (die voltooiing van oefenprobleme kan help!).

body_calculator-10.jpg

Wenk 3: raak gewoond daaraan om al u werk te wys

Vir die meeste vrae met gratis reaksie op die AP Calculus AB-toets is die finale antwoord op 'n probleem slegs 1-2 punte werd uit 'n moontlike 9. Dit beteken dat die meeste punte word verdien deur middel van die stappe van die probleem —En as u nie wys hoe u daardie tussenstappe bereik het nie, sal u nie 'n hoë telling op hierdie afdeling kry nie.

Al kry u die korrekte antwoord deur u sakrekenaar te gebruik, u moet die opstelling skryf (soos die vergelyking wat opgelos word of die afgeleide wat geëvalueer word) sowel as die antwoord om krediet vir u werk te kry.

U is dalk gewoond daaraan om nie sekere werk neer te skryf wat veral voor die hand liggend is vir huiswerk en klastoetse nie. Selfs as u onderwyser nie omgee nie, skryf AP dit sal.

Onthou dat AP leerlinge is meer geïnteresseerd in hoe u u finale antwoord bereik het, as wat hulle is wat die finale antwoord is, maak dus die gewoonte om elke stap van u werk goed voor die eksamen te wys.

Gevolgtrekking: wat om te weet oor die AP Calculus AB-eksamen

Die AP Calculus AB-eksamen kan intimiderend wees as u nie weet wat u kan verwag nie. Om te weet hoe die eksamen geformateer sal word en watter soorte vrae dit sal stel, kan u help om meer voorbereid en selfversekerd te voel op die toetsdag.

beste musiekskole in Amerika

Die eksamen het twee afdelings, meerkeuse en vrye reaksie, wat elk in twee dele verdeel word, gebaseer op die gebruik van 'n sakrekenaar of nie. Elk van hierdie afdelings is 50% van u totale AP-telling werd.

Die eksamen self dek drie hoofonderwerpe:

 • Limiete
 • Afgeleides
 • Integrale en die fundamentele stelling van die calculus

Om u op die beste manier voor te berei vir die AP Calculus AB-eksamen, hou hierdie drie wenke in gedagte tydens u oorsig:

 • Memoriseer belangrike formules
 • Weet hoe om u sakrekenaar te gebruik
 • Raak gewoond daaraan om al u werk te wys

Interessante Artikels

Wat is die SAT-eksperimentele afdeling?

Wat is die eksperimentele afdeling oor die SAT? Kan u weet watter een dit is, en wat moet u daaraan doen? Lees ons gids om uit te vind.

Wat is ACT Standby? Hoe kry jy dit?

Hoe meld u aan vir ACT -bystandstoetsing, en moet u selfs op die waglys kom? Lees ons gids.

Volledige gids vir Harvard -aanbevelingsbriewe

Doen aansoek by Harvard? U aanbevelingsbriewe is noodsaaklik om toegelaat te word. Leer hoe u die beste moontlike briewe kry om u kans op toegang te verhoog.

2016-17 Akademiese gids | Hoërskool Oak Park

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Oak Park High School in Oak Park, CA.

Die basiese gids vir integreerders oor SAT-wiskunde

SAT-wiskunde is belangrik om te weet hoe heelgetalle werk. Sorg dat u die reëls en formules ken en oefen op regte vrae!

Beste skole in CA | Hoërskool Ontario se ranglys en statistieke

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Ontario High School in Ontario, CA.

Sonoma State University SAT -tellings en GPA

MIT vs Stanford: Watter universiteit is beter?

Kies u tussen MIT en Stanford University? Lees die verskille tussen die twee en wat beter is vir rekenaarwetenskap, ingenieurswese en meer.

George Fox University SAT -tellings en GPA

Hoe om in te kom: Virginia Tech ACT -tellings en GPA

Hoe om standaardafwyking te vind: eenvoudige 6-stap formule

Verwar deur die standaardafwykingsformule? Ons lei u hoe u 'n steekproef of populasie standaardafwyking kan vind.

SAT -tellings en GPA van die Universiteit van Hartford

Wat is die gemiddelde GPA van die kollege? Deur majoor?

Wat is die gemiddelde universiteits -GPA landwyd? Hoe gaan dit met majoor? Lees wat die hoogste en laagste GPA's op universiteit is en waarom dit vir u toekoms van belang is.

Hoe om te studeer vir die nuwe 2016 SAT

Wat is die beste manier om voor te berei vir die nuwe 2016 SAT? Ons bespreek hier hoe om te studeer vir lees, skryf, wiskunde en opstel.

Wat is standpunt? Eerste, tweede en derde persoon

Wat is die verskille tussen die eerste, tweede en derde persoon se siening? Lees ons definisie en analise van die verskillende soorte.

UT Austin ACT -tellings en GPA

Kan kolleges u toelating herroep weens poste op sosiale media?

Bekommerd dat u plasings op sosiale media u daarvan weerhou om na die universiteit te gaan? Leer hoe kolleges aanlynposte weeg en hoe om probleme met sosiale media te vermy.

Loma Linda Universiteit Toelatingsvereistes

Gaan 'n mede-graad na enige kollege oor? Selfs 'n klimop?

Kan u oorskakel na die Ivy League vanaf die gemeenskapskollege? Lees hoe u 'n mede-graad aan enige universiteit kan oordra.

SAT -tellings en GPA van Berry College

Akademiese gids 2016-17 | Huntington Park Institute of Applied Medicine aan die Linda Esperanza Marquez High School

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor Huntington Park Institute of Applied Medicine aan die Linda Esperanza Marquez High School in Huntington Park, CA.

Verpleegkundige diagnose van hipertensie: 6 versorgingsplanne vir enige pasiënt

Stel u 'n verpleegdiagnose met hipertensie? Ons behandel alles wat u benodig om 'n volledige verpleegsorgplan vir hipertensie op te stel.

Toelatingsvereistes vir vyf dorpe kollege

Toelatingsvereistes van die Western State University in Missouri

Die uiteindelike studiegids vir menslike geografie van AP

Studeer vir AP Human Geography? Ons volledige gids sal u help om 'n voorbereidingsplan op te stel, oefentoetse en vasvrae te vind en die materiaal onder die knie te kry.