SAT Vaktoets Wiskunde 1 versus Wiskunde 2: Wat moet ek neem?

fraktaal-1069201_640.jpg

As u dit oorweeg om SAT-vaktoetse te neem en wiskunde 'n sterk vak vir u is, moet u dit doen besluit watter SAT-vak in wiskunde u moet aflê. Daar is twee wiskunde-SAT-vaktoetse: Wiskunde 1 en Wiskunde 2 (ook geskryf as Wiskunde Vlak 1 en Wiskunde Vlak 2, of Wiskunde I en Wiskunde II).

Wiskunde 2 is bedoel vir studente met meer wiskunde-kursusse op hoërskool en dek 'n wyer verskeidenheid onderwerpe as wat Wiskunde 1 doen. Behalwe dit, is die twee toetse redelik eenders: albei het 50 meerkeusevrae en 'n tydsbeperking van 60 minute.

In hierdie artikel gaan ek na wat in Wiskunde 1 behandel word, wat in Wiskunde 2 behandel word, hul ooreenkomste en verskille, of Wiskunde 1 makliker is as Wiskunde 2, en hoe om te kies watter vaktoets u moet aflê.

Nota: Hierdie artikel handel oor die twee wiskundetoetse vir SAT, nie die Wiskunde-afdeling oor die gewone SAT. Lees meer oor die SAT Wiskunde-afdeling en hoe om goed te werk ons uiteindelike SAT Wiskunde-voorbereidingsgids.

Opdatering: SAT-vaktoetse eindig

In Januarie 2021 het die College Board aangekondig dat dit onmiddellik van krag is, geen verdere SAT-vaktoetse sal in die Verenigde State aangebied word nie (en dat SAT-vaktoetse slegs internasionaal aangebied word tot en met Junie 2021). Alhoewel iemand wat vir die SAT-vaktoetse in Mei en Junie in die Verenigde State ingeskryf is, sal terugbetaal word, is baie studente begryplik oor die rede waarom hierdie aankondiging middeljaar plaasgevind het en wat dit beteken vir universiteitsaansoeke.

Lees hier meer inligting oor wat die einde van SAT-vaktoetse vir u en u universiteitsprogramme beteken.

Wat word in SAT Math 1 gedek?

SAT Vaktoets Wiskunde 1 dek die onderwerpe waarin u leer een jaar meetkunde en twee jaar algebra. Dit is wat u tydens die toets kan sien:

Onderwerpe en onderwerpe

% van Wiskunde 1 SAT-vaktoets

Geskatte aantal vrae

Aantal en bewerkings 10-14% 5-7
Bewerkings, verhouding en proporsie, komplekse getalle, tel, elementêre getalteorie, matrikse, rye
Algebra en funksies 38-42% 19-21
Uitdrukkings, vergelykings, ongelykhede, voorstelling en modellering, eienskappe van funksies (lineêr, polinoom, rasioneel, eksponensiaal)
Meetkunde en meting 38-42% 19-21
Vlak Euklidiese / Meting 18-22% 9-11
Koördinaat: lyne, parabolas, sirkels, simmetrie, transformasies 8-12% 4-6
Driedimensioneel: vaste stowwe, oppervlakte en volume (silinders, keëls, piramides, sfere, prisma's) 4-6% 2-3
Trigonometrie: regte driehoeke en identiteite 6-8% 3-4
Data-analise, statistieke en waarskynlikheid 8-12% 4-6
Gemiddelde, mediaan, modus, reikwydte, interkwartielbereik, grafieke en plotte, regressie van kleinste kwadrate (lineêr), waarskynlikheid

Bron: SAT Vaktoetse Studentehandleiding

Soos u kan sien, gaan die meeste vrae oor algebra, funksies of meetkunde. Dit beteken dat wanneer u vir Wiskunde 1 studeer, dit die hoofareas is waarop u moet fokus.

Daar sal ook 'n paar vrae (ongeveer vyf) oor wees data-analise / statistieke / waarskynlikheid. Ek noem dit, want dit is waaraan baie studente nie baie tyd in die klas spandeer het nie.

Wat word gedek op SAT Math 2?

Die SAT-vakwiskunde 2 dek die meeste van dieselfde onderwerpe as Wiskunde 1 - inligting wat in een jaar meetkunde en twee jaar algebra behandel word - plus voorberekening en trigonometrie.

Die meetkundebegrippe wat in 'n tipiese meetkundeklas geleer word, word egter net indirek beoordeel meer gevorderde meetkunde-onderwerpe soos koördinaat- en driedimensionele meetkunde.

Hier is 'n grafiek met onderwerpe en persentasieverdeling:

Onderwerpe en onderwerpe % van Wiskunde 2 SAT-vaktoets Geskatte aantal vrae
Aantal en bewerkings 10-14% 5-7
Bewerkings, verhouding en proporsie, komplekse getalle, tel, elementêre getalleteorie, matrikse, rye, reekse, vektore
Algebra en funksies 48-52% 24-26
Uitdrukkings, vergelykings, ongelykhede, voorstelling en modellering, eienskappe van funksies (lineêr, polinoom, rasioneel, eksponensiaal, logaritmies, trigonometries, inverse trigonometries, periodiek, stuksgewys, rekursief, parametries)
Meetkunde en meting 28-32% 14-16
Koördinaat: lyne, parabolas, sirkels, ellipses, hiperbole, simmetrie, transformasies, poolkoördinate 10-14% 5-7
Driedimensioneel: vaste stowwe, oppervlak en volume (silinders, keëls, piramides, sfere, prisma's), koördinate in drie dimensies 4-6% 2-3
Trigonometrie: regte driehoeke, identiteite, radiale maat, wet van kosinusse, wet van sinusse, vergelykings, dubbelhoekformule 12-16% 6-8
Data-analise, statistieke en waarskynlikheid 8-12% 4-6
Gemiddelde, mediaan, modus, reikwydte, interkwartielbereik, standaardafwyking, grafieke en plotte, regressie van kleinste vierkante (lineêr, kwadraties, eksponensiaal), waarskynlikheid

Bron: SAT Vaktoetse Studentehandleiding

Dit is opmerklik die hoofkollege Raad vir Wiskunde 2 , stel hulle (verkeerdelik) dat die toets 48-52% meetkunde is. Maar in die SAT Vaktoetse Studentehandleiding , jy kan dit sien die werklike persentasie is 28-32%. Laat ons almal bly wees dat die vrae oor College Board-toetse baie nader ondersoek word as wat op hul webwerf verskyn!

Wat die individuele onderwerpe betref, word die Wiskunde 2-toets verreweg die swaarste gewig op algebra en funksies, met ongeveer die helfte van die vrae op hierdie gebied. U kan ook verwag om 'n aansienlike deel trigonometrie te sien.

Die kenmerke van verskillende soorte funksies ken, insluitend trigonometriese funksies, is die belangrikste onderwerp om vir die Wiskunde 2-toets te bestudeer. As u dit nie alles agtertoe en vorentoe weet nie, sal dit daar wees baie vrae wat u eenvoudig nie verstaan ​​nie.

meetkunde-1188497_640.jpg

Jou vriend, die driehoek.

SAT Vaktoets Wiskunde 1 vs Wiskunde 2: ooreenkomste en verskille

Om u 'n maklik-om-te-volg-oorsig te gee wanneer u toetse vergelyk, gaan ek vinnig na watter onderwerpe in beide eksamens gedek word en wat u kan verwag om slegs onderskeidelik in Wiskunde 1 en slegs in Wiskunde 2 te sien.

Onderwerpe oor beide Wiskunde 1 en Wiskunde 2

Ons sal eers begin kyk na die algemene onderwerpe wat in albei wiskundetoetse voorkom.

Getalle en bewerkings

 • Bedrywighede: Basiese vermenigvuldiging, deling, optelling en aftrekking. Onthou die regte volgorde van die werking!

 • Verhouding en verhouding: Waardevergelykings en verwantskappe tussen waardevergelykings. (Dink: hoeveel van een ding in verhouding tot 'n ander ding? Drie koeie vir elke twee skape?)

 • Komplekse getalle: Numeriese uitdrukkings wat denkbeeldige getalle insluit.

 • Tel: Hoeveel kombinasies is moontlik onder sekere voorwaardes. As daar byvoorbeeld agt stoele en agt gaste is, in hoeveel bestellings kan die gaste sit?

 • Elementêre getalleteorie: Eienskappe van heelgetalle, faktorisering, primêre faktore, ens.

 • Arrays: Basiese bewerkings met nommerroosters.

 • Rye: Getalpatrone.

Meetkunde

 • Meetkunde op die koördinaatvlak, insluitend vrae oor lyne, parabolas, sirkels (en sirkelvergelykings), simmetrie en transformasies. Met die uitsondering van sirkels, is koördinaatgeometrie minder besorg oor die werklike funksies wat die figure maak en meer met die eienskappe van figure: is die vorm simmetries? Hoe lank is hierdie segment van die lyn? En so aan.
 • Driedimensioneel: Berekening van die oppervlakte en volume van silinders, keëls, piramides, sfere en prisma's.
 • Trigonometrie: Regte driehoeke en die Pythagorese stelling sowel as basiese trig-identiteite soos sinus, cosinus en raaklyn.

Algebra

 • Uitdrukkings: Wiskundige frases met veranderlikes, getalle en bedieners (soos $ x + 3 $ of $ 2x + 9y − 4 $). U moet weet hoe u hierdie uitdrukkings kan faktoriseer, uitbrei en manipuleer.
 • Vergelykings: 'N Uitdrukking wat gelyk is aan iets, soos $ x + 3 = 10 $. U moet verstaan ​​hoe u dit kan oplos. U moet ook in staat wees om vergelykingsstelsels op te los.
 • Ongelykhede: Uitdrukkings is groter of kleiner as 'n waarde, soos $ x + 3<10$. You'll need to know how to solve these, and how to solve systems of inequalities.
 • Voorstelling en modellering: Skep vergelykings wat 'n gegewe scenario modelleer. U moet weet hoe u dit kan skep en interpreteer.
 • Eienskappe van funksies: U moet die volgende soorte funksies kan identifiseer en verstaan ​​hoe dit werk, hoe dit lyk as dit in grafiek is, en hoe u dit kan faktoriseer. U moet ook weet hoe u $ x $ - en $ y $ -afsnitte en alle unieke eienskappe wat hulle mag hê, kan identifiseer.

  • Lineêr: Reglynige funksies, gewoonlik geskryf as $ f (x) = mx + b $ of $ y = mx + b $

  • Polinoom: Funksies waarin veranderlikes tot eksponensiële magte verhef word. Dit sluit kwadratiese funksies in soos $ y = x ^ 2 + 2x + 2 $ asook funksies soos $ y = x ^ 5 + 4x $.

  • Rasioneel: Funksies waarin polinoomuitdrukkings in die teller voorkom en die noemer van 'n breuk. Byvoorbeeld: $$ y = (x ^ 2 + 4) / (x ^ 3 + x ^ 2 + 9) $$

  • Eksponensiaal: Funksies waarin $ x $ as eksponensiële krag verskyn. Hier is 'n voorbeeld: $$ y = 3 ^ (x + 2) $$

Data-analise, statistieke en waarskynlikheid

 • Gemiddeld, mediaan, modus, reeks: Basiese eienskappe van datastelle.
 • Interkwartielvariasiewydte: 'N Maatstaf van 'n datastelveranderlikheid gebaseer op die omvang tussen datakwartiele 3 en 1.
 • Grafieke en erwe: Skep en interpreteer visuele voorstellings van datastelle.
 • Regressie met kleinste vierkante (lineêr): Hoe nou tussen twee veranderlikes gekorreleer is, en hoeveel 'n datastel op 'n reguit lyn lyk.
 • Waarskynlikheid: Wiskundige bepalings van die waarskynlikheid dat 'n sekere uitkoms sal voorkom; u moet dit kan skep en interpreteer.

melkweg-923738_640.jpg

U kan ook standaardtoetse oorslaan en alleen in die woestyn gaan woon.

Slegs onderwerpe oor wiskunde 1

Die enigste onderwerp oor Wiskunde 1 is nie wiskunde 2 direk aangespreek word vlak meetkunde, wat redelik belangrik is 20% van Wiskunde 1. Let daarop dat begrippe vir vlakmeetkunde op Wiskunde 2 aangespreek word via koördinaat- en 3D-meetkunde.

Slegs onderwerpe oor wiskunde 2

Wiskunde 2 bevat 'n redelike aantal onderwerpe wat nie op Wiskunde 1 getoets word nie.

Getalle en bewerkings

 • Reeks: Die som van 'n ry.
 • Vektore: Meetkundige voorwerpe met grootte (lengte) en rigting; u moet basiese bewerkings met vektore moet kan doen.

Meetkunde

 • Koördineer: Vergelykings en eienskappe van ellipse en hiperbole in die koördinaatvlak en poolkoördinate.

 • Driedimensioneel: Planne van lyne en die bepaling van afstande tussen punte in drie dimensies.

 • Trigonometrie:

  • Radiale maat: 'N Alternatiewe manier om hoeke in terme van π te meet. U moet weet hoe u na en van grade kan omskakel.

  • Law of Cosines en Law of Sines: Trigonometriese formules waarmee u die lengte van 'n driehoeksy kan bepaal wanneer een van die hoeke en twee van die sye bekend is. U moet die formules ken en hoe u dit kan gebruik.

  • Vergelykings: Weet hoe om algebraïese vergelykings met trigonometriese identiteite te identifiseer en op te los, soos $ 10 = cos (x + 8) $.

  • Dubbelhoekformules: Formules waarmee u inligting oor 'n hoek van twee keer so groot as die gegewe hoekmaat kan vind.

Algebra

 • Eienskappe van funksies: U moet die volgende soorte funksies kan identifiseer en verstaan ​​hoe dit werk, hoe dit lyk as dit in grafiek is, en hoe u dit kan faktoriseer. U moet ook $ x $ - en $ y $ -afsnitte kan identifiseer en enige unieke eienskappe wat hulle mag hê.

  • Logaritmies: Funksies wat die logboek van 'n veranderlike insluit. Byvoorbeeld: $ f (x) = log (x) $

  • Trigonometriese funksies: Grafieke van sinus, cosinus, raaklyn, ens. Byvoorbeeld: $ f (x) = sin (x) $

  • Inverse trigonometriese funksies: Grafieke van die inverse van sinus-, cosinus-, raaklyn- en ander trig-identiteite. Byvoorbeeld: $ f (x) = boogsin (x) $ of $ f (x) = sin $-1$ (x) $

  • Periodieke: Enige funksie wat sy waardes oor 'n interval herhaal; trigonometriese funksies is periodiek.

  • Piecewise: 'N Funksie wat gedefinieer word deur 'n ander vergelyking vir verskillende reekse van $ x $.

  • Rekursief: 'N Funksie wat gedefinieer word in terme van ander funksies.

  • Parametries: Vergelykings van krommes waarin x en $ y $ word normaalweg deur een of ander derde veranderlike gedefinieer t .

   $ x = cos (t) $
   $ y = sin (t) $

   is die vergelyking vir die eenheidsirkel, 'n parametriese vergelyking.

Data-analise, statistieke en waarskynlikheid

 • Standaard afwyking: Hoe naby die punte van 'n datastel of mekaar is, is ongeveer die gemiddelde.

 • Regressie met kleinste vierkante (kwadraties, eksponensiaal): Hoe goed die punte van 'n datastel ooreenstem met 'n kwadratiese of eksponensiële vorm.

Soos u kan sien, is daar baie oorvleueling tussen die twee Math SAT-vaktoetse.

Maar, Wiskunde 2 toets ook meer gevorderde weergawes van die onderwerpe wat op Wiskunde 1 getoets is. Dit laat die Euklidiese meetkunde direk toets, alhoewel die konsepte indirek getoets word deur koördinaat- en 3D-meetkunde-onderwerpe.

Wiskunde 2 dek ook 'n veel wyer reeks onderwerpe as wat Wiskunde 1 doen. Dit beteken dat vraagstyle vir Wiskunde 2 en Wiskunde 1 redelik anders kan wees, alhoewel baie van dieselfde onderwerpe aangespreek word (sien die volgende afdeling vir meer inligting hieroor).

berg-met-wolk-swaths-874389_640.jpg

'N Breë deel.

Is Wiskunde 1 makliker as Wiskunde 2?

Aangesien Wiskunde 2 meer gevorderde onderwerpe dek as Wiskunde 1, kan u dink dat Wiskunde 1 die makliker eksamen gaan wees. Maar dit is nie noodwendig waar nie. Aangesien Wiskunde 1 minder konsepte toets, kan u meer abstrakte probleme en meerstappe verwag om dieselfde wiskundige konsepte op verskillende maniere te toets. Die College Board moet tog 50 vrae invul!

Hieronder is 'n voorbeeld van 'n moeilike vraag wat u in die Wiskunde 1-toets kan sien. (Let daarop dat alle oefenprobleme in hierdie artikel van die beampte kom SAT Vaktoetse Studentehandleiding .)

Screen_Shot_2016-03-02_at_5.54.03_PM.png

Die probleem hierbo is die toetsing van fundamentele Euklidiese meetkundebegrippe, maar op 'n manier waarmee u hierdie konsepte anders toepas as wat u sou verwag. Kom ons loop daardeur.

wanneer kom klimop-liga-besluite uit

Om die area van die skaduryke gebied uit te vind, ons moet die area van die reghoek van die sirkeloppervlak aftrek. Die oppervlakte van die reghoek is redelik eenvoudig - $ ov {AB} $ is 5 en sy $ $ ov {BC} $ is 12. Dit is dus $ 5 * 12 = 6 $ 0.

Nou moet ons die area van die sirkel vind. $ πr ^ 2 $ is die formule vir die oppervlakte van 'n sirkel, maar ons het nie die radius of deursnee nie. Ons kan egter die deursnee vind met behulp van ons vriend, die Pythagorese stelling.

Ons weet dat $ ov {AC} $ dieselfde lengte as die deursnee gaan hê. Hoe weet ons dit? Aangesien ABCD 'n ingeskrewe reghoek is, is die hoek ∠ABC 'n regte hoek.

Daarom, AC, die deursnee, is die skuinssy van die regte driehoek △ ABC. Die stelling van Pythagoras stel dat $ a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2 $ en ons weet aan en b is onderskeidelik 5 en 12. Daarom,

$$ 5 ^ 2 + 12 ^ 2 = c ^ 2 $$ $$ 25 + 144 = c ^ 2 $$ $$ 169 = c ^ 2 $$ $$ 13 = c $$

Met 'n deursnee van 13 is die radius 6,5. Die oppervlakte van die sirkel =

$$ π (6.5) ^ 2 = 132.73 $$

Oppervlakte van die sirkel minus oppervlakte van die reghoek:

$$ 132.73−60 = 72.73 $$

Die antwoord is C!

Die probleem hierbo het geen moeilike konsepte getoets nie, maar wel gedoen laat ons 'n paar Euklidiese meetkundekonsepte (en drie formules!) op interessante maniere kombineer om die probleem moeilik te laat lyk.

Aan die ander kant, probleme op Wiskunde II neem gewoonlik minder stappe om op te los en is meer reguit vrae oor die hoërskool-wiskundetoets: identifiseer die konsep, skakel in en gaan.

Kyk byvoorbeeld na hierdie redelik eenvoudige plug-in-en-gaan 3-D volume / basiese algebra vraag:

22. Die deursnee en hoogte van 'n regte sirkelvormige silinder is gelyk. As die volume van die silinder 2 is, wat is die hoogte van die silinder?

(A) 1.37
(B) 1.08
(C) 0,86
(D) 0,80
(E) 0.68

Kom ons loop daardeur.

Die volume van 'n regte sirkelvormige silinder is $ h * π (1/2 d) ^ 2 $

Ons ken die volume; ons weet ook dat die deursnee en hoogte gelyk is. Aangesien die radius gelyk is aan die helfte van die deursnee, ons kan die radius uitdruk in terme van die hoogte. Dit gee ons die volgende vergelyking: $$ h * π (1/2 h) ^ 2 = 2 $$

wat vereenvoudig kan word as

$$ (πh ^ 3) / 4 = 2 $$
$$ (h ^ 3) / 4 = 2 / π $$

en dan

$$ h ^ 3 = 8 / π $$

Skielik het ons 'n redelike eenvoudige enkelveranderlike algebra-probleem. Prop en gaan haal 1.37, of antwoordkeuse A.

Die getalknouery in hierdie probleem is miskien 'n bietjie lelik, maar konseptueel is dit redelik eenvoudig: 'n enkelveranderlike algebra-probleem wat net een formule gebruik. Hierdie twee probleme toon die verskil tussen probleemtipes op Wiskunde 1 en Wiskunde 2.

Daarbenewens, die kurwe is baie steiler vir Wiskunde 1 as vir Wiskunde 2. Om een ​​vraag verkeerd te kry oor Wiskunde 1 is genoeg om u van daardie 800 af te steek, maar u kan sewe of agt vrae verkeerd kry en steeds 'n 800 op Wiskunde 2 kry.

In wese, Wiskunde 1 is die makliker eksamen slegs as u nie die gevorderde onderwerpe wat in Wiskunde 2 getoets word, ken nie. As jy doen As u die Wiskunde 2-konsepte ken, sal u dit makliker vind as Wiskunde 1, want die materiaal sal varser in u gedagtes wees, die vrae is meer reguit en die kromme vriendeliker.

nautilus-1029360_640.jpg

'N Vriendelike (en wiskundige!) Kurwe.

Hoe om te besluit watter wiskundetoets u moet aflê

Oor die algemeen is daar twee faktore wat in ag geneem moet word wanneer u tussen Wiskunde 1 en Wiskunde 2 besluit: (1) watter wiskundekursus u voltooi het en (2) wat die kolleges u aanbeveel of benodig.

Watter wiskundekursusse het u gevolg?

As u 'n wiskundetoets gaan aflê, moet u dit oor die algemeen doen neem die een wat die beste aansluit by die wiskundekursusse wat u voltooi het. As u een jaar meetkunde en twee jaar algebra geneem het, gaan dan met Wiskunde 1. As u die pluskalkulus en trigonometrie geneem het (wat op die meeste hoërskole een jaarlange wiskundeklas aangebied word), neem dan Wiskunde 2.

Afwaartse toetsing (d.w.z. die neem van Wiskunde 1 as u die kursuswerk vir Wiskunde 2 doen) kan waarskynlik terugval omdat die materiaal nie so vars vir u sal wees nie en die kurwe vir Wiskunde 1 so onvergewensgesind is.

As u midde-in die voorberekening / trigonometrie verkeer, is dinge effens ingewikkelder. Neem wiskunde 1 as dit die begin of middel van die jaar is. As u Wiskunde 2 te vroeg probeer neem, sal daar materiaal wees oor die eksamen wat u nog nie gedek het nie, dus moet u dit leer of aanvaar u sal nie daardie punte kry nie (wat 'n riskante skuif is wat ek glad nie aanbeveel nie!).

As u naby die einde van die jaar is en u Wiskunde 2 wil neem, sal ek u aanraai om dit eenvoudig te doen wag om die toets af te lê totdat u die nodige kursuswerk voltooi het.

Watter toets beveel die kolleges aan wat u aanbeveel of benodig?

In onlangse jare het baie skole soos Caltech en Harvey Mudd, wat die SAT-vaktoetse vereis het, veral in wiskunde, die vereistes laat vaar. Alhoewel baie instellings steeds die SAT-vaktoetstellings aanbeveel baie min skole benodig dit nou. (En as gevolg van die koronavirus-pandemie het byna al hierdie skole ten minste tydelik hul SAT-vaktoetsvereiste laat vaar.) Die indien van vaktoetstellings kan egter steeds u aansoek verhoog, veral as u goed behaal het en die skool aanbeveel. Vaktoetstellings, soos most instellings in die Universiteit van Kalifornië stelsel wat Wiskunde 2 sterk aanbeveel vir ingenieurs- en wetenskaplike aansoekers.

As u weet dat u aandag het aan 'n program wat die wiskundetoets 2 benodig of aanbeveel, beplan dan om die nodige wiskunde-kursusse te neem. Programme wat die Wiskunde 2-vaktoets vereis of verkies het dikwels inleidende wiskundekursusse benodig vir eerstejaarstudente wat 'n sekere agtergrond in wiskunde vereis, daarom benodig hulle Wiskunde 2.

Daarom, probeer om die nodige kursusse te verwerf om die Wiskunde 2-vaktoets te kan aflê en goed te doen. As u nie vooruit beplan nie, kan u in 'n situasie beland waarin u u voorjaar moet bereken. In hierdie geval moet u mik om die somer na u junior jaar en die Wiskunde 2-vaktoets in die herfs van u senior jaar te neem.

Sommige hoërskole het nie 'n gevorderde wiskundebaan vir u om u voorberekening deur u senior jaar te kan bereik nie. Dit is nie baie regverdig as u in hierdie situasie is nie, maar u kan dit vergoed deur gedurende die somer of by 'n plaaslike gemeenskapskollege 'n wiskundeklas te neem.

Aan die ander kant, sommige ingenieursprogramme en skole sal een van die wiskundetoetse aanvaar (dit wil sê, hulle het geen voorkeur nie). As u Wiskunde 1 of Wiskunde 2 aanvaar, neem dit op hul woord en kies die toets wat beter ooreenstem met u gewone kursuswerk.

Die rede waarom die College Board twee vlakke van wiskunde aanbied, is nie 'n aanduiding dat diegene wat Wiskunde 2 volg op een of ander manier beter in wiskunde is nie, maar eerder dat hulle verstaan ​​dat nie alle hoërskole dieselfde wiskundeklasse sal aanbied nie. Hoërskole met minder hulpbronne bied dikwels nie soveel gevorderde wiskundekursusse aan nie, en die kolleges wat die een of ander wiskunde-eksamen aanvaar, doen dit om hierdie presiese rede.

Nota: Oor die algemeen aanvaar kolleges nie Wiskunde 1 en Wiskunde 2 as twee afsonderlike vaktoetse nie, omdat daar soveel oorvleueling tussen die materiaal is. Dit beteken nie dat u nie albei kan neem nie - net dit hulle tel nie as twee afsonderlike vaktoetse nie in die oë van die universiteit waar u aansoek doen.

Wat as u nog nie kan besluit watter wiskundetoets u gaan aflê nie?

As u nog steeds verlore gaan (of selfs as u u keuse wil bevestig voordat u vir een van die twee wiskundetoetse registreer), beantwoord 'n paar oefenvrae vir elke wiskundetoets en vergelyk hoe u daarop werk. As u op een toets baie hoër punte behaal, kies dan die een. U kan oefenvrae vir beide eksamens in die College Board vind SAT Vaktoetse Studentehandleiding .

Moenie vergeet dat u ook kan nie neem weer vakke toetse, en daar is geen reël dat as u een van die wiskundetoetse aflê nie, dan nie die ander een mag aflê as u voel dat u nie die eerste keer die beste toets vir u gekies het nie.

Ek beveel nie aan om albei wiskundetoetse as 'n eersteklasstrategie te gebruik nie, want u sal tyd mors met die voorbereiding van albei as u dit nie nodig het nie, en u het reeds genoeg om te studeer en voor te berei as u aansoek doen vir die kollege. Dit is egter iets om in gedagte te hou.

U moet ook seker maak dat u 'n wiskundetoets moet aflê vir die programme waarvoor u sedertdien aansoek gedoen het baie skole sal eerder 'n wetenskaplike vaktoets aanvaar.

persoon-984059_640.jpg

Kies u eksamen noukeurig, soos hierdie onverskrokke siel wat kies op watter rotse om te trap.

SAT Vak Toets Wiskunde 1 vs Wiskunde 2: Die finale woord

Die College Board bied aan twee SAT-vaktoetse in wiskunde: Wiskunde 1 en Wiskunde 2. Wiskunde 1 is ontwerp vir diegene wat twee jaar algebra en een jaar meetkunde geneem het, terwyl Wiskunde 2 gerig is op diegene wat ook voorberekening / trigonometrie geneem het. Alhoewel hulle baie van dieselfde onderwerpe dek, behels Wiskunde 1 moeiliker toepassings van wiskundekonsepte, aangesien die omvang van die eksamen smaller is.

Oor die algemeen moet u die wiskundetoets aflê wat die beste ooreenstem met die kursus wat u voltooi het. As u Wiskunde 1 neem as u die kursuswerk vir Wiskunde 2 doen, kan dit 'n terugslag gee, gegewe die steiler kurwe van Wiskunde 1. Daarenteen sal die neem van Wiskunde 2 sonder die nodige kursuswerk vir 'n groot deel van die eksamen heeltemal verlore wees.

As u aansoek doen vir programme wat wiskunde 2 benodig of sterk aanbeveel, beplan vooruit sodat u die nodige kursusse kan voltooi voordat u die eksamen aflê.

En onthou, as u uiteindelik albei wiskundetoetse gaan aflê, sal die meeste programme slegs een aanvaar vir u totaal van die vereiste of aanbevole vaktoetse.

Interessante Artikels

Lehigh University ACT -tellings en GPA

Somerprogramme voor die kollege: moet u gaan?

Oorweeg u somerprogramme voor die kollege? Ons lei u deur wat hierdie programme is, voor- en nadele, en hoe u kan besluit of een geskik is vir u.

Toelatingsvereistes van die Katolieke Universiteit van Amerika

Wat u moet weet oor die Hoërskool Cerritos

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Cerritos High School in Cerritos, CA.

Toelatingsvereistes vir Genève Kollege

Montana State University - Noordelike toelatingsvereistes

SAT Internasionale Toetsdatums Gids (2020 en 2021)

Woon u buite die Verenigde State en wonder u wanneer u die SAT moet neem? Lees hierdie jaar se internasionale SAT -toetsdatums en hoe u die beste datum vir u kan kies.

Toelatingsvereistes vir Union College

Toelatingsvereistes vir Libanon Valley College

Toelatingsvereistes van die Universiteit van Baltimore

Parsons The New School for Design SAT -tellings en GPA

Lycoming College SAT-tellings en GPA

ACT Standaardafwyking: wat dit vir jou beteken

Wat is die ACT-standaardafwyking? Ons gaan die ACT-gemiddelde en standaardafwyking deur, teken die ACT-klokkurwe en ontleed wat dit vir u beteken.

Hoe u na West Point kan kom: 3 belangrike wenke

Bekommerd oor die toelatingsvereistes van West Point? Ons lei u deur alles wat u moet weet oor hoe u na West Point kan kom, om u te help om u aansoek op die regte voet te begin.

Wat u benodig in die staat Texas: SAT -tellings en GPA

Toelatingsvereistes aan die Universiteit van Tulsa

Wat is 'n universiteitserfenis? Wat as u nie 'n nalatenskap is nie?

Wat beteken die nalatenskap van die universiteit, en wat as u ouers nie na u beste keuse-universiteit gaan nie? Vind uit wat u kan doen.

ACT -tellings en GPA van die Universiteit van Wetenskap en Tegnologie in Missouri

Shippensburg Universiteit van Pennsylvania SAT Scores en GPA

Toelatingsvereistes van die Duquesne Universiteit

Hoërskool Fremont | 2016-17 Ranglys | (Sunnyvale,)

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor Fremont High School in Sunnyvale, CA.

Toelatingsvereistes vir Cambridge College

Die moeilikste wetenskaplike vrae en strategieë om hulle op te los

Wat is die moeilikste vrae oor ACT Science, en watter strategieë en wenke het u nodig om dit aan te val? Lees ons kundige gids en oefen!

Toelatingsvereistes vir St. Olaf College

Die beste studiegids vir AP-sielkunde

Probeer u voorberei op AP Sielkunde? Hierdie gids verduidelik hoe u 'n studieplan kan maak, bied wenke oor die voorbereiding en versamel die beste aantekeninge en vasvrae.