Die Ultimate College Majors List: 295 grade om in ag te neem

biblioteek-2507902_640

texas a & m sit

Wanneer u op universiteit is, moet u 'n hoofvak kies - 'n spesifieke studierigting waarin u sal spesialiseer. U hoofvak kan 'n groot invloed hê op wat u besluit om vir u werk te doen, en natuurlik ook hoe jy spandeer jou tyd op skool.

In hierdie artikel gee ons 'n omvattende lys vir universiteitsvakke, sodat u kan sien watter opsies daar is. Hersien hierdie lys hoofvakke (ons het honderde!), Sodat u goed ingelig is oor al die verskillende roetes wat u as universiteitstudent kan volg.Watter hoofvakke sal my kollege hê?

Terwyl die meeste kolleges en universiteite soortgelyke hoofvakke het, die spesifieke hoofvakke waaruit u kan kies, hang af van die universiteit waar u gaan. Sommige plekke het soortgelyke hoofvakke met verskillende name (byvoorbeeld Biologie vs Biologiese Wetenskappe).

As u nuuskierig is of u kollege 'n spesifieke hoofvak het of nie, is dit die beste om na u kollege se kursuskatalogus te kyk. U kan al die spesifieke hoofvakke sien waaruit u kan kies, asook die kursusse wat u kan volg in die verskillende hoofvakke.

Die volledige lys van alle universiteitshoofde

Ongeag watter graad u dink, dit is waarskynlik op hierdie lys van hoofvakke. Hier is die volledige lys van universiteitsgrade.

het u 'n meestersgraad nodig?

Lys van hoofvakke: die bewaring van landbou en natuurlike hulpbronne

 • Landbou, generaal
 • Landboubesighede
 • Landboubesigheid en -bestuur
 • Landbou-ekonomie
 • Landboumeganisasie
 • Landbouproduksie
 • Agronomie en Gewaswetenskap
 • Veekunde
 • Voedselwetenskappe en -tegnologie
 • Tuinboubedryf en -bestuur
 • Tuinboukunde
 • Natuurbewaring, algemeen
 • Omgewingswetenskap
 • Bosbou
 • Natuurlike Hulpbronbestuur
 • Wild & Wildlands Management

Lys van universiteitsgrade: argitektuur

 • Argitektuur, Algemeen
 • Argitektoniese omgewingsontwerp
 • Stads- / Stedelike / Streekbeplanning
 • Binne-argitektuur
 • Landskapargitektuur

Kollege-hoofvaklys: gebieds-, etniese en multidissiplinêre studies

 • Areastudies, algemeen (bv. Afrika, Midde-Oosters)
 • Asiatiese gebiedstudies
 • Europese gebiedstudies
 • Latyns-Amerikaanse gebiedstudies
 • Noord-Amerikaanse gebiedstudies
 • Etniese en minderheidstudies, Algemeen
 • Afro-Amerikaanse studies
 • Amerikaanse Indiese / Indiaanse studies
 • Latino / Chicano-studies
 • Vrouestudies
 • Liberale Kunste en Algemene Studies
 • Biblioteekwetenskap
 • Multi / interdissiplinêre studies

College Majors List: Arts: Visual & Performing

 • Kuns, generaal
 • Kunsgeskiedenis, kritiek en bewaring
 • Beeldende / studiokuns
 • Bioskoop / film
 • Film- / film- / videoproduksie
 • Dans
 • Ontwerp en visuele kommunikasie, Algemeen
 • Mode / klere-ontwerp
 • Grafiese ontwerp
 • Industriële ontwerp
 • Binnenshuise ontwerp
 • Musiek, generaal
 • Musiek, uitvoering
 • Musiek, teorie en komposisie
 • Fotografie
 • Teaterkuns / Drama

Lys van hoofvakke: Besigheid

 • Rekeningkunde
 • Rekeningkundige tegnikus
 • Besigheidsadministrasie en bestuur, Algemeen
 • Hotel / Motel Bestuur
 • Menslike hulpbronne-ontwikkeling / opleiding
 • Menslike hulpbronbestuur
 • Internasionale sakebestuur
 • Arbeids- / Nywerheidsverhoudinge
 • Logistiek en materiaalbestuur
 • Bemarkingsbestuur en -navorsing
 • Kantoor toesig en bestuur
 • Bedryfsbestuur en toesig
 • Organisatoriese gedrag
 • Aankope / verkryging / kontrakbestuur
 • Bestuur van restaurant / voedseldienste
 • Kleinsake bestuur / bedrywighede
 • Reis / Toerismebestuur
 • Besigheid / bestuur Kwantitatiewe metodes, Algemeen
 • Aktuariële wetenskap
 • Besigheids- / bestuursekonomie
 • Finansies, generaal
 • Bank- en finansiële ondersteuningsdienste
 • Finansiële beplanning en dienste
 • Versekering en risikobestuur
 • Beleggings en sekuriteite
 • Bestuursinligtingstelsels
 • Eiendom
 • Verkope, handelsware en bemarking, Algemeen
 • Mode-handelsware
 • Toerisme en reisbemarking
 • Sekretariële studies en kantooradministrasie

biblioteek-1147815_640

College Majors List: Kommunikasie

 • Kommunikasie, Algemeen
 • Advertensies
 • Digitale kommunikasie / media
 • Joernalistiek, Uitsending
 • Joernalistiek, Drukwerk
 • Massakommunikasie
 • PR en organisasiekommunikasie
 • Radio- en televisie-uitsaaiwese
 • Kommunikasietegnologie, Algemeen
 • Grafiese en drukapparatuurbedryf
 • Multimedia / Animasie / Spesiale effekte
 • Radio- en televisie-uitsaaitegnologie

Lys van universiteitsgrade: gemeenskaps-, familie- en persoonlike dienste

 • Gesins- en Verbruikerswetenskappe, Algemeen
 • Volwasse ontwikkeling en veroudering / Gerontologie
 • Bestuur van kindersorgdienste
 • Kinderontwikkeling
 • Verbruikers- en gesinsekonomie
 • Voedsel en voeding
 • Tekstiel en klere
 • Parke, ontspanning en ontspanning, Algemeen
 • Oefenkunde / Fisiologie / Kinesiologie
 • Gesondheid en liggaamlike opvoeding / fiksheid
 • Bestuur van parke / ontspanning / ontspanning
 • Sport- en fiksheidsadministrasie / bestuur
 • Persoonlike dienste, Algemeen
 • Kosmetologie / haarstyling
 • Kookkuns / sjefopleiding
 • Begrafnisdienste en lykshuiswetenskap
 • Beskermende dienste, Algemeen
 • Regstellings
 • Strafreg
 • Brandbeskerming en veiligheidstegnologie
 • Wetstoepassing
 • Militêre tegnologieë
 • Publieke administrasie en dienste, Algemeen
 • Gemeenskapsorganisasie en voorspraak
 • Publieke administrasie
 • Openbare sake en openbare beleidsanalise
 • Maatskaplike werk

Hoofvaklyselys: Rekenaarwetenskap en wiskunde

 • Rekenaar- en Inligtingwetenskappe, Algemeen
 • Rekenaarnetwerke / Telekommunikasie
 • Rekenaarwetenskap en programmering
 • Rekenaarsagteware en mediatoepassings
 • Rekenaarstelseladministrasie
 • Databestuurstegnologie
 • Inligtingkunde
 • Webbladontwerp
 • Wiskunde, Algemeen
 • Toegepaste Wiskunde
 • Statistieke

Lys van universiteitsgrade: onderwys

 • Berading en studentedienste
 • Opvoedkundige administrasie
 • Spesiale onderig
 • Onderwysersopleiding, Algemeen
 • Leergang en onderrig
 • Vroeëkinderonderwys
 • Elementêre onderwys
 • Junior Hoërskool / Middelbare Onderwys
 • Naskoolse onderwys
 • Sekondêre onderwys
 • Onderwysersassistente / hulponderwys
 • Onderwysersopleiding, vakspesifiek
 • Landbou-onderwys
 • Kunsonderwys
 • Sakeonderwys
 • Loopbaan- en tegniese onderwys
 • Engels-as-tweede-taalonderrig
 • Engels / Taalkunsonderwys
 • Onderwys vir vreemde tale
 • Gesondheidsopvoeding
 • Wiskunde-onderwys
 • Musiekopvoeding
 • Liggaamsopvoeding en afrigting
 • Wetenskaponderwys
 • Sosiale Studies / Wetenskaponderwys

Lys van hoofvakke: ingenieurswese

 • Ingenieurswese (vooringenieurswese), Algemeen
 • Lug- en lugvaartingenieurswese
 • Landbou / bio-ingenieurswese
 • Argitektuur-ingenieurswese
 • Biomediese ingenieurswese
 • Chemiese ingenieurswese
 • Siviele ingenieurswese
 • Rekenaaringenieurswese
 • Konstruksie-ingenieurswese / bestuur
 • Elektriese, elektroniese en kommunikasie-ingenieurswese
 • Ingenieurswese vir omgewingsgesondheid
 • Industriële ingenieurswese
 • Meganiese ingenieurswese
 • Kerningenieurswese

Kollege se hoofvakke-lys: ingenieurswese en tegniese ontwerp

 • Konsep / CAD-tegnologie, Algemeen
 • Argitektoniese opstel / CAD-tegnologie
 • Meganiese opstel / CAD-tegnologie
 • Ingenieurstegnologie, Algemeen
 • Lugvaartkundige / lugvaart-ingenieurswese tegnologieë
 • Argitektuurtegnologie
 • Motoringenieurswese Tegnologie
 • Siviele Ingenieurswese Tegnologie
 • Rekenaaringenieurswese Tegnologie
 • Konstruksie / boutegnologie
 • Elektroniese, elektroniese ingenieurswese tegnologieë
 • Elektromeganiese / biomediese ingenieurswese tegnologieë
 • Omgewingsbeheertegnologieë
 • Industriële produksietegnologieë
 • Meganiese Ingenieurswese Tegnologie
 • Kwaliteitskontrole en veiligheidstegnologieë
 • Opmetingstegnologie

Lys van universiteitsgrade: Engels en vreemde tale

 • Engelse taal en letterkunde, algemeen
 • Amerikaanse / Engelse letterkunde
 • Kreatiewe Skryfwerk
 • In die openbaar
 • Vreemde Tale / Literatuur, Algemeen
 • Asiatiese tale en letterkundes
 • Klassieke / antieke tale en letterkunde
 • Vergelykende literatuur
 • Franse taal en letterkunde
 • Duitse taal en letterkunde
 • Taalkunde
 • Midde-Oosterse tale en letterkundes
 • Spaanse taal en letterkunde

Kollege-hoofvaklys: Gesondheidsadministrasie en hulpverlening

 • Administrasie van gesondheidsdienste, Algemeen
 • Administrasie vir hospitale / fasiliteite
 • Mediese kantoor / sekretariaat
 • Mediese rekords
 • Medies / Kliniese hulp, Algemeen
 • Tandheelkundige hulp
 • Mediese hulp
 • Arbeidsterapieondersteuning
 • Fisiese Terapie-hulp
 • Veeartshulp / Tegnologie

Lys van universiteitsgrade: gesondheidswetenskappe en tegnologieë

 • Chiropraktyk (pre-chiropraktyk)
 • Tandheelkundige higiëne
 • Tandheelkunde (pre-tandheelkunde)
 • Mediese noodtegnologie
 • Gesondheidsverwante beroepe en dienste, Algemeen
 • Atletiese opleiding
 • Kommunikasieversteuringsdienste (bv. Spraakpatologie)
 • Openbare gesondheid
 • Gesondheid / mediese tegnologie, Algemeen
 • Mediese laboratoriumtegnologie
 • Mediese radiologiese tegnologie
 • Kerngeneeskundige tegnologie
 • Asemhalingsterapie-tegnologie
 • Chirurgiese Tegnologie
 • Geneeskunde (pre-medisyne)
 • Verpleegkunde, Prakties / Beroepsgerig
 • Verpleegkunde, geregistreer
 • Optometrie (pre-optometrie)
 • Osteopatiese medisyne
 • Apteek (voorapteek)
 • Geneeskundige bystand
 • Terapie en rehabilitasie, Algemeen
 • Alkohol- / dwelmmisbruikberading
 • Masseerterapie
 • Berading vir Geestesgesondheid
 • Arbeidsterapie
 • Fisiese terapie (pre-fisiese terapie)
 • Tegnikus vir psigiatriese / geestesgesondheid
 • Rehabilitasie-terapie
 • Beroepsberading vir rehabilitasie
 • Veeartsenykunde (Pre-Veearts)

Kollege-majorslys: filosofie, godsdiens en teologie

 • Filosofie
 • Godsdiens
 • Teologie, Algemeen
 • Bybel / Bybelkunde
 • Goddelikheid / Bediening
 • Godsdienstige opvoeding

College Majors List: Herstel, produksie en konstruksie

 • Lugvaart- en lugwegwetenskap, Algemeen
 • Vliegvliegtuie en navigasie
 • Lugvaartbestuur en -bedrywighede
 • Konstruksiehandels (bv. Timmerwerk, loodgieterswerk, elektries)
 • Meganika en herstelwerkers, Algemeen
 • Vliegtuigmeganika / -tegnologie
 • Herstel / Tegnologie vir motors
 • Motorwerktuigkunde / Tegnologie
 • Lugvaarttegnologie
 • Diesel Meganika / Tegnologie
 • Installasie en herstel van elektriese / elektroniese toerusting
 • Verhitting / Lugversorger / Koelinstallasie / Herstel
 • Presisieproduksiehandels, Algemeen
 • Masjiengereedskapstegnologie
 • Sweistegnologie
 • Vervoer en materiaal beweeg (bv. Lug, grond en mariene)

universiteit-105709_640

Lys van universiteitsgrade: Wetenskappe: Biologies en Fisies

 • Biologie, Algemeen
 • Biochemie en biofisika
 • Sel / sellulêre biologie
 • Ekologie
 • Genetika
 • Mariene / waterbiologie
 • Mikrobiologie en immunologie
 • Dierkunde
 • Fisiese Wetenskappe, Algemeen
 • Sterrekunde
 • Atmosferiese Wetenskappe en Meteorologie
 • Chemie
 • Geologiese en Aardwetenskappe
 • Fisika

Lys van hoofvakke: sosiale wetenskappe en regte

 • Regsstudies, Algemeen
 • Hofverslagdoening
 • Regte (voorregte)
 • Regsadministratiewe hulp / sekretariaat
 • Prokureur / Regsassistent
 • Sosiale Wetenskappe, Algemeen
 • Antropologie
 • Kriminologie
 • Ekonomie
 • Aardrykskunde
 • Geskiedenis
 • Internasionale betrekkinge en sake
 • Politieke Wetenskap & Regering
 • Sielkunde, kliniese en berading
 • Sielkunde, Algemeen
 • Sosiologie
 • Stedelike Studies / Stadsake

Lys van universiteitsgrade: hoe om te kies

Noudat u weet wat u belangrikste opsies is, kan u die hoofvak kies.

# 1: Dink aan u belangstellings

Oorweeg eers waarin u belangstel. U spandeer die meeste van u tyd aan kursusse in u hoofvak, dus sal u iets wil kies wat u eintlik wil studeer. As u nie belangstel om biologieklasse te neem nie, moet u nie biologie volg nie! Kies iets waarvan u hou en waaroor u meer wil leer.

onderrig teen 'n gemeenskapssalaris

# 2: Dink aan u werkvooruitsigte

Alhoewel nie almal werk in hul vakgebied neem nie (ek het nie!), Doen baie dit. Die opleiding wat u in u hoofvak ontvang, sal u help wanneer u aansoek doen vir werk, veral as u 'n wetenskaplike of tegnologiese veld het waar u spesifieke praktiese vaardighede benodig.

# 3: Onthou dat u kan verander

Ten slotte, moenie stres oor u hoofvak nie! U kan dit altyd verander. En, soos ek vroeër genoem het, sluit u hoofvak nie altyd aan by u werk nie. Uiteindelik is u hoofvak iets wat u sal studeer en (hopelik) sal geniet tydens u universiteitstydperk. Dit hoef nie u hele toekoms te bepaal nie!

Finale gedagtes: 'n lys van alle universiteitshoofde

U universiteitsvak is die spesifieke studierigting waarop u die grootste deel van u universiteitsloopbaan sal fokus. Daar is honderde hoofvakke waaruit u kan kies. Raadpleeg hierdie lys van alle hoofvakke en u kollege se kursuskatalogus om te sien wat u opsies is. Onthou, as u nie van u hoofvak hou nie, kan u altyd later verander!

Interessante Artikels

Lehigh University ACT -tellings en GPA

Somerprogramme voor die kollege: moet u gaan?

Oorweeg u somerprogramme voor die kollege? Ons lei u deur wat hierdie programme is, voor- en nadele, en hoe u kan besluit of een geskik is vir u.

Toelatingsvereistes van die Katolieke Universiteit van Amerika

Wat u moet weet oor die Hoërskool Cerritos

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Cerritos High School in Cerritos, CA.

Toelatingsvereistes vir Genève Kollege

Montana State University - Noordelike toelatingsvereistes

SAT Internasionale Toetsdatums Gids (2020 en 2021)

Woon u buite die Verenigde State en wonder u wanneer u die SAT moet neem? Lees hierdie jaar se internasionale SAT -toetsdatums en hoe u die beste datum vir u kan kies.

Toelatingsvereistes vir Union College

Toelatingsvereistes vir Libanon Valley College

Toelatingsvereistes van die Universiteit van Baltimore

Parsons The New School for Design SAT -tellings en GPA

Lycoming College SAT-tellings en GPA

ACT Standaardafwyking: wat dit vir jou beteken

Wat is die ACT-standaardafwyking? Ons gaan die ACT-gemiddelde en standaardafwyking deur, teken die ACT-klokkurwe en ontleed wat dit vir u beteken.

Hoe u na West Point kan kom: 3 belangrike wenke

Bekommerd oor die toelatingsvereistes van West Point? Ons lei u deur alles wat u moet weet oor hoe u na West Point kan kom, om u te help om u aansoek op die regte voet te begin.

Wat u benodig in die staat Texas: SAT -tellings en GPA

Toelatingsvereistes aan die Universiteit van Tulsa

Wat is 'n universiteitserfenis? Wat as u nie 'n nalatenskap is nie?

Wat beteken die nalatenskap van die universiteit, en wat as u ouers nie na u beste keuse-universiteit gaan nie? Vind uit wat u kan doen.

ACT -tellings en GPA van die Universiteit van Wetenskap en Tegnologie in Missouri

Shippensburg Universiteit van Pennsylvania SAT Scores en GPA

Toelatingsvereistes van die Duquesne Universiteit

Hoërskool Fremont | 2016-17 Ranglys | (Sunnyvale,)

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor Fremont High School in Sunnyvale, CA.

Toelatingsvereistes vir Cambridge College

Die moeilikste wetenskaplike vrae en strategieë om hulle op te los

Wat is die moeilikste vrae oor ACT Science, en watter strategieë en wenke het u nodig om dit aan te val? Lees ons kundige gids en oefen!

Toelatingsvereistes vir St. Olaf College

Die beste studiegids vir AP-sielkunde

Probeer u voorberei op AP Sielkunde? Hierdie gids verduidelik hoe u 'n studieplan kan maak, bied wenke oor die voorbereiding en versamel die beste aantekeninge en vasvrae.