Wat is 'n Republiek teen 'n demokrasie? Verstaan ​​die verskil

funksie-grafiese-stemming

is 3,8 gpa goed op die universiteit

As u goed kyk na die Amerikaanse belofte van trou, sal u sien dat dit die Verenigde State 'n republiek noem. Dit lui: 'Ek gee trou aan die vlag van die Verenigde State van Amerika en aan die republiek waarvoor dit staan, een volk onder God, ondeelbaar, met vryheid en geregtigheid vir almal. ' Wat beteken dit dan presies? Kan die Verenigde State sowel 'n demokrasie as 'n republiek wees? En wat is in elk geval die verskil tussen 'n demokrasie en republiek?

Soos dit blyk, daar is subtiele, maar belangrike, verskille tussen 'n demokrasie en 'n republiek, en dat die definisies nie onderling uitsluit nie. Met ander woorde, dit is ingewikkeld. Maar moenie bekommerd wees nie! Om die verskille tussen 'n republiek en 'n demokrasie te ken, is belangrik vir baie AP-eksamens, insluitend beide geskiedenistoetse (VS en wêreld) en beide regering- en politiektoetse (VS en vergelykend). Daarom het ons hierdie gids vir u saamgestel.Aan die einde van hierdie artikel sal u die definisies van 'n demokrasie en 'n republiek ken, hoe hulle werk, die verskille tussen hulle en waar die Verenigde State in die bespreking pas.

Laat ons dus begin!

liggaam-gloeiende-vraagteken

Wat is 'n demokrasie?

Die term 'demokrasie' kom van die kombinasie van twee Griekse woorde : 'demo's' wat 'die mense' beteken en 'kratia' wat 'mag of gesag' beteken. 'N Demokrasie verwys dus na 'n tipe regering waar die mag om te regeer by mense van 'n land berus eerder as 'n regerende familie (a monargie ) of 'n enkele individu ( totalitarisme ). Dit beteken dat burgers beheer oor hoe hul regering funksioneer, gewoonlik deur te stem.

Die oorsprong van demokrasie

Die term 'demokrasie' verskyn die eerste keer in die 5de eeu vC om te verwys na die regering in Athene, Griekeland. Tussen 508 v.G.J. en 322 v.G.J. regeer Atheners hulself in 'n suiwer demokrasie. (Moenie bekommerd wees nie ... ons sal 'n bietjie later daarop ingaan.)

Antieke Atheners het niemand gehad om hulle in die regering te verteenwoordig nie; in plaas daarvan het almal 'n stem gehad — letterlik. Debatte oor onderwerpe van regering is in die openbaar gevoer in wat daarna verwys word Die Atheense Vergadering , en elke manlike Atheense burger het individuele stemreg gehad. Nie net dit nie, maar ook gekwalifiseerde burgers het 'n vrye tyd gekry om te verseker dat elke stem gehoor word! Deur die Vergadering kon elke stem oor elke kwessie inweeg, en is alle wette en reëls van bestuur ingestel op grond van meerderheidsregering.

Alhoewel hierdie tipe demokrasie uiteindelik deur 'n meer verteenwoordigende regeringsvorm vervang sou word, die onderliggende idee - dat die regering die beste werk as dit deur sy burgers bestuur word - sou die bestuur van die grootste deel van die Westerse wêreld, insluitend die Verenigde State, beïnvloed.

liggaam-nommer-drie-reënboog

Die drie belangrikste soorte demokrasieë

Met groeiende bevolkings en meer ingewikkelde regeringstelsels, die Atheense metode van een stem, werk een stem nie altyd nie. Soos die wêreld dus verander het, het demokrasie daarmee verander. Hier is die drie hoofsoorte demokrasieë wat vandag in die wêreld gesien word.

Direkte demokrasie

Ook bekend as suiwer demokrasie, direkte demokrasie is demokrasie in sy mees basiese vorm. Net soos die Atheners tydens die Vergadering, laat direkte demokrasie elke gekwalifiseerde individu beleid vorm deur 'n direkte stem uit te bring. Met ander woorde, burgers is direk betrokke by die politieke proses!

In hierdie stelsel word politieke besluite geneem op grond van wat die meerderheid kiesers besluit. Elke gekwalifiseerde persoon stem uit en die kategorie met die meeste stemme wen. Die voordele vir 'n direkte demokrasie is dit dit laat elke persoon 'n stem hê, ongeag die klas, ras of ekonomiese posisie.

In die praktyk sluit direkte demokrasieë egter sekere groepe dikwels uit. In antieke Athene het slegs manlike burgers byvoorbeeld die reg gehad om aan direkte demokrasie deel te neem. Vroue, misdadigers en slawe - hoewel hulle onderworpe was aan die wette en beleid van Athene - is hul stem geweier.

Daarbenewens werk direkte demokrasie nie altyd op groot skaal nie. Dit is omdat daar 'n oorweldigende aantal besluite is wat geneem moet word om regerings aan die gang te hou.

Voorbeelde van direkte demokrasie in aksie

Omdat direkte demokrasie op nasionale vlak onhandig kan wees, is daar min lande wat dit as 'n primêre regeringstelsel gebruik. Maar dit beteken nie dat direkte demokrasie nie meer bestaan ​​nie! Hier is 'n paar voorbeelde van direkte direkte demokrasie in aksie.

Switserland: Switserland, 'n land van ongeveer 8,2 miljoen mense, gebruik direkte demokrasie om sy plaaslike, streeks- en federale regerings te bestuur. Elke burger ouer as 18 jaar besin oor hoe die land bestuur moet word, en omdat stemme so belangrik is, word dit vier keer per jaar gehou en dekades vooruit geskeduleer. As 'n direkte demokrasie het Switserland ook nie 'n verkose staatshoof nie. In plaas daarvan het die land 'n Federale Raad wat elke vier jaar deur die Federale Vergadering (wat soos die Atheense Vergadering werk) verkies word. Elke jaar word 'n nuwe persoon van die Federale Raad verkies om as president te dien!

Plaaslike verkiesings in die VS: Omdat die bevolking baie kleiner is, plaaslike, munisipale en provinsiale verkiesings maak dikwels staat op direkte demokrasie om seker te maak dat die regering die wil van die volk dien. Plaaslike wette en referendum word dikwels aangebied vir 'n meerderheidstem waar elke stem tel.

Verkiesings in die VS: Veertien state laat burgers toe om wetgewing te ontwerp en dit ter stemming gebring deur middel van die sogenaamde steminisiatiewe. Elke staat laat 'n individuele burger 'n steminisiatief opstel, en as hy genoeg handtekeninge kry via 'n versoekskrif, word hy op 'n staatswye stemming gebring waar dit met meerderheidstem gaan. Die vangs? Om te kan stem, moet elke inisiatief ook deur die staatshowe grondwetlik beslis word!

Verteenwoordigende demokrasie

Die tweede tipe demokrasie is 'n verteenwoordigende demokrasie (soms indirekte demokrasie genoem). In hierdie regeringstelsel word sekere individue verkies om die wil van die volk te verteenwoordig. Daar word gekies dat hierdie mense, wat ook dikwels verkose amptenare genoem word, namens 'n spesifieke groep burgers sal stem. Hierdie groepe kan op baie maniere gedefinieer word. Soms word mense gegroepeer volgens woonbuurte, stad, provinsie of selfs volgens provinsie of staat.

Die idee agter 'n verteenwoordigende demokrasie is om die regeringsproses te stroomlyn. Omdat verkiesings waar almal inweeg, logisties moeilik is, kan die besluitneming baie vinniger wees om 'n klein aantal mense te hê wat die begeertes van die meerderheid verteenwoordig. Dit is veral belangrik as regerings 'n groot aantal mense verteenwoordig, en dit is een van die redes waarom baie federale regerings indirekte demokrasie gebruik om te werk.

Maar die verteenwoordigende demokrasie het ook nadele. Een van die grootste probleme is dat verteenwoordigers in die meeste gevalle (volgens wet, grondwet, ens.) Nie die wil van hul kiesers moet verteenwoordig nie. Hulle kan self besluite neem, wat kan beteken dat verkose amptenare meer geneig is tot korrupsie.

Daarbenewens is daar die probleem van die vokale minderheid. Het u al die term 'die piepende wiel kry die vet' gehoor? Dit beteken net dat die mense wat die hardste kla dikwels die meeste aandag kry. Soms word sommige mense wat luidkeels kla, verkeerdelik verteenwoordig deur die meerderheid van hul gemeenskap.

Voorbeelde van verteenwoordigende demokrasie in aksie

Omdat representatiewe demokrasie die beste op groter skaal werk, werk die meeste Westerse regerings op hierdie manier (as die land natuurlik demokraties is). Hier is 'n paar voorbeelde van verteenwoordigende demokrasie in aksie.

Die Amerikaanse wetgewer: Die Amerikaanse wetgewer is 'n federale regering, wat beteken dat die verteenwoordigers wat dien, wette skep wat van toepassing is op die hele Verenigde State. Die wetgewende tak is in twee huise verdeel: die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers . In die Senaat kies elke staat twee mense om hul belange op nasionale vlak te verteenwoordig. In die Huis van Verteenwoordigers word die aantal verteenwoordigers van elke staat bepaal deur die bevolking, dus het groter state meer verteenwoordigers. In albei gevalle, al die verteenwoordigers word met meerderheidstem in hul onderskeie state verkies. (Opmerking: dit is anders as ander verteenwoordigende demokrasieë, soos die Britse parlement , waar die een huis verkies word en die ander huis deur die premier of president aangestel word.)

Amerikaanse wetgewing: Amerikaanse staatswetgewers werk presies soos die federale wetgewer, net op 'n kleiner skaal. Elke staat het beide 'n senaat en 'n huis van verteenwoordigers, en die inwoners van die staat kies verteenwoordigers op grond van die distrikte waarin hulle woon. Dit laat elke staat se inwoners toe om te sê hoe hul staat bestuur word. (Die enigste uitsondering hierop is Nebraska, wat 'n eenkamerstaatsregering het .)

Die Kanadese regering: Soos die Verenigde State , Kanada hou gewilde verkiesings waar 'n handjievol verteenwoordigers word gekies om die burgers op provinsiale en nasionale vlak te verteenwoordig. Die verkose amptenare dien in The House of Commons, wat soortgelyk is aan die Kongres in die Verenigde State. Elk van Kanada se tien provinsies is ook verteenwoordigende demokrasieë waar verkose amptenare die wil van die burgers van hul provinsie verteenwoordig.


liggaam-grondwet-Amerikaanse-vlag

Grondwetlike demokrasie

'N Grondwetlike demokrasie is die derde belangrikste soort demokrasie wat vandag in werking is. Grondwetlike demokrasieë word gekenmerk deur strukture in plek te hê wat die mag van die meerderheid beperk. Anders gestel, grondwetlike demokrasieë het grondwette of ander regsdokumente wat help om die mag van diegene wat verkies word, te reguleer.

hoe om 'n klub te begin

Om dit te doen, grondwetlike demokrasieë funksioneer gebaseer op 'n kombinasie van demokratiese beginsels en die oppergesag van die reg. Die grondwet van die land dien as die hoogste vorm van wetgewing en skets mense se regte asook wat die regering wel en nie kan doen nie. (U kan sê dat die grondwet dit stel perke op die mag van die regering om burgers se vryheid te beskerm.)

As gevolg daarvan, 'n grondwetlike demokrasie-regering moet die grondwet handhaaf en steeds die wil van sy mense verteenwoordig.

Die voordeel van 'n grondwetlike demokrasie is dat dit gee 'n land 'n stel beginsels om te gebruik as riglyn vir alle ander besluite. Dit beskerm ook die burgers deur 'n sekere stel regte te waarborg. (Vir die Verenigde State is dit 'Lewe, vryheid en die strewe na geluk.' )

'N Grondwetlike demokrasie beperk egter ook die vermoë van 'n individuele burger om aan die regering deel te neem, aangesien daar streng wetlike parameters bestaan ​​oor wat mense wel en nie kan doen nie. Daarbenewens, grondwette is baie moeilik om te verander. In die Verenigde State neem dit 'n t wo-derdes meerderheid stem in die Kongres of 'n grondwetlike konvensie (of gesamentlike vergadering) wat deur twee derdes van die regerings van die state gevra word om die Grondwet te wysig! Dit kan 'n groot probleem wees, veral as aspekte van die Grondwet verouderd is. (Kyk na die 13de Wysiging , wat slawerny verbied, of die 19de Wysiging , wat vroue stemreg gee om dit in aksie te sien.)

Voorbeelde van grondwetlike demokrasie in aksie

Grondwetlike demokrasieë is 'n gewilde vorm van demokrasie regoor die wêreld. Ons praat hieronder oor enkele lande wat grondwetlike demokrasie gebruik, maar as u belangstel in 'n volledige lys, U kan dit hier vind.

Die Verenigde State: Natuurlik vertrou die Verenigde State op die Grondwet en die Handves van Regte om alle nuwe wetgewing te skep. Dit is die taak van die regterlike tak - met inbegrip van die Hooggeregshof - om vas te stel of nuwe wette die Grondwet of Amerikaners s'n oortree. grondwetlike regte . Het u geweet dat u na skool kan gaan om grondwetlike regte te studeer? Jy kan! Kyk na die Staatsregtelike verslaggewer om meer te leer oor hoe grondwetlike reg vandag in Amerika toegepas word.

Duitsland: Na die Tweede Wêreldoorlog is Duitsland in hoofsaaklik twee verskillende lande verdeel, Oos-Duitsland en Wes-Duitsland . Toe Wes-Duitsland deur die Geallieerdes opgerig is, is dit gevorm as 'n grondwetlike demokrasie. Eers met die val van die Berlynse muur in 1991 is Duitsland onder een grondwet verenig.

Mexiko: Die Verenigde State se suidelike buurman is ook 'n grondwetlike demokrasie. Die Grondwet van Mexiko , wat in 1917 bekragtig is, was die eerste grondwet ter wêreld wat riglyne vir sosiale regte vir sy burgers opgestel het, soos 'n reg op onderwys. (Onthou: die Verenigde State het dit aanvanklik gedoen deur die Handves van Regte, wat die eerste tien wysigings aan die Grondwet is.)

Maar wag ... Kan 'n land meer wees as een soort demokrasie?

Terwyl u hierdie gedeelte deurgelees het, het u waarskynlik besef dat die Verenigde State saam met baie ander lande in meer as een demokratiese kategorie val. Dit is omdat 'n demokratiese land meer as een soort demokrasie kan gebruik om sy regering te bestuur . 'N Stad kan dit byvoorbeeld gebruik direkte demokrasie om in nuwe wette te stem en staats- en federale verteenwoordigers te kies. Daardie verteenwoordigers neem dan deel aan verteenwoordigende demokrasie, waar hulle praat - en stem! - namens hul kiesers. En laastens word al hierdie aksies - beleidsbesluite, regeringstruktuur, burgerregte en die skepping van nuwe wette - deur die grondwet beheer. Dit beteken dat die Verenigde State 'n grondwetlike demokrasie ook.

Dit is moontlik omdat alle demokrasieë, ongeag hul organisasiestruktuur, op 'n gedeelde stel beginsels werk. Laat ons die nou van naderby beskou.


liggaam-stem-grafiese-pen-papier

Stemming is 'n belangrike komponent van demokrasie

Eienskappe van demokrasieë

Behalwe vir net struktuur, word demokrasieë ook gekenmerk deur 'n gedeelde ideologie, of stelsel van oortuigings. Volgens Larry Diamond , 'n professor in Stanford en een van die voorste geleerdes in demokrasie-studies, demokrasieë het vier basiese eienskappe. Ons sal hieronder meer oor elke beginsel praat.

# 1: Gratis en regverdige verkiesings

Om seker te maak dat mense se stemme akkuraat gehoor word, moet demokrasieë toesien dat alle stemprosesse 'vry en regverdig' is. Maar wat beteken dit?

Om 'n vrye en regverdige verkiesing te hê, moet dit op 'n manier bestuur word wat sy burgers toelaat om te stem en alle politieke partye en kandidate gelyk behandel. Dit beteken dat die proses 1) toeganklik moet wees vir almal wat aan die kwalifikasies voldoen en 2) so onbevooroordeeld as moontlik is.

Om verkieslik te wees, moet hierdie verkiesings ook gereeld plaasvind. As verkiesings net elke twee dekades plaasvind, ontken dit mense die vermoë om hul stem te laat hoor!

Vrye en regverdige verkiesings is belangrik vir die demokrasie, omdat die stemproses die manier is waarop burgers hul mening uitspreek en in verteenwoordigende regeringsvorme die mense kies wat hulle op hoër regeringsvlakke sal verteenwoordig. Dit plaas ook 'n belangrike toets op krag. As verteenwoordigers gereeld herverkies, plaas dit druk op hulle om in ooreenstemming met hul kiesers te stem. Andersins kan hulle hul posisie tydens die volgende siklus verloor.

# 2: burgerdeelname

Om demokrasie te laat funksioneer, moet sy burgers aan die regeringsproses deelneem. Dit beteken dat mense vir hul amp moet optree, steminisiatiewe moet opstel, versoek moet word vir wette en sake waarin hulle glo en moet stem. Onthou dat die term 'demokrasie' beteken dat die mag om te regeer aan die volk behoort. Slegs deur die mag uit te oefen, kan die burgers van 'n land verseker dat hul wil in die land se wette en strukture weerspieël word.

Dit is ook belangrik dat in 'n demokrasie almal burgers kry 'n gelyke reg om deel te neem ongeag waar hulle woon, wat hulle vir werk doen of watter kultuur hulle vandaan kom. As burgerlike deelname tot 'n sekere klas of ras beperk is, word die stelsel 'n oligargie in plaas daarvan. (In oligargieë hou 'n klein groepie onverkose mense al die regerende mag.) Wanneer almal 'n kans het om deel te neem, verseker dit dat die regering die bevolking akkuraat weerspieël, dat minderheidsbevolkings 'n stem het en dat nuwe wette vir almal billik is. .

# 3: Beskerming van die menseregte van burgers

Miskien veral demokrasieë glo in vryheid . Burgers moet die reg hê om sonder vrees of intimidasie hul menings uit te spreek en aan demokrasie deel te neem. Nie net glo demokratiese samelewings wat 'n beter lewe vir sy burgers skep nie, dit help ook om die regeringsmag in toom te hou. As mense vryelik - maar vreedsaam - hul menings kan uitspreek, maak dit dit duidelik wanneer verkose verteenwoordigers nie na die wil van die volk luister nie.

Nog belangriker, demokrasieë glo in die beskerming van mense se basiese menseregte. In die Verenigde State word dit uiteengesit in die Handves van Menseregte, en dit sluit in die reg op vryheid van spraak, die reg om wapens te dra, beskerming teen die onwettige beslaglegging op eiendom en die reg op verhoor deur die jurie. (Nie bekend met die Handves van Regte nie? Die Handves van Menseregte Instituut breek dit vir u af!)

Met ander woorde, demokrasieë waarborg fundamentele beskerming aan individuele burgers wat hulle in staat stel om in veiligheid, vryheid en vrede te leef.

hoe om vir wiskunde te studeer

# 4: Gelyke regsreël

Laastens, die laaste ding wat alle stelsels van demokrasie gemeen het, is die oppergesag van die reg. Volgens dr. Diamond is die oppergesag van die reg fundamenteel belangrik vir demokrasie omdat dit die regte van burgers beskerm, orde handhaaf en die mag van die regering beperk. Met ander woorde, as die verkiesing is hoe burgers hul stem laat hoor, dan is wette die manier waarop die burgers se begeertes toegepas word.

Dit is redelik duidelik hoe wette in 'n grondwetlike of verteenwoordigende vorm van demokrasie werk. In 'n grondwetlike demokrasie lê die grondwet self enkele fundamentele wette uiteen, en geen ander wetgewing kan dit oortree nie. In 'n representatiewe demokrasie word wette deur die verkose amptenare geskep om seker te maak dat die besorgdheid van hul kiesers aangespreek word. Maar wat van 'n direkte demokrasie waar almal 'n stem het?

Wel, selfs in antieke Athene, die oudste direkte demokrasie, was daar wette om die stadstaat te regeer. Die hele punt van die Vergadering was om nuwe beleide en wette te skep waaroor die meerderheid mense kon saamstem, en die beleid sou die hele bevolking regeer!

Wette is dus 'n instrument wat mense kan gebruik om te verseker dat die ideale van demokrasie, soos vryheid en basiese menseregte, gehandhaaf word.


liggaam-republiek-teken-nick-jong

Nick Youngson / Alpha Stock Beelde

Wat is 'n Republiek?

Whew! Nou weet jy baie oor hoe demokrasieë funksioneer en hul kernideale. Dit is nou tyd om na 'n republiek teen 'n demokrasie te kyk. Hoe verskil hulle? Die antwoord is 'n bietjie ingewikkeld.

Die term 'republiek' kom van die Griekse woord politeia, wat die 'regte van burgers' beteken. (Dit kom ook van die Latyn res publica, (wat 'openbare aangeleentheid' beteken.) In moderne Engels, 'n republiek is 'n regeringstelsel waar die mag by die burgers van 'n land rus .

Om dit te doen, gebruik republieke verkose amptenare om die wil van hul burgers binne die regering te verteenwoordig. Met ander woorde, republieke vertrou op 'n verteenwoordigende regeringsvorm, net soos die representatiewe demokrasieë waaroor ons vroeër gepraat het!

Daarbenewens moet sy staatshoof 'n verkose amptenaar wees om 'n land as 'n republiek te kwalifiseer. Dit beteken dat lande soos Frankryk en Duitsland - wat presidente as staatshoofde gekies het - republieke is. Lande met 'n monarg as staatshoof, soos Kanada en die Verenigde Koninkryk, is dit nie.

Om saam te vat: 'n republiek is 'n regeringsvorm waar die mag a) by die volk berus, b) deur die verteenwoordigende regering uitgeoefen word, en c) 'n verkose staatshoof het.


liggaam-antieke-Rome-standbeeld-priester

Die oorsprong van republieke

Terwyl baie antieke state republieke was, een van die opvallendste was die Romeinse Republiek wat tussen 500 BCE en 27 BCE bestaan ​​het. Gedurende hierdie tyd het Rome uitgebrei tot die grootste deel van die hedendaagse Europa, asook dele van Asië en Afrika. Dit het beteken dat Rome baie verskillende kulture huisves, en dat sy burgers 21 verskillende tale gepraat het!

Hierdie tydperk was ook die oorskakeling van Rome van 'n monargie - waar 'n koning die nasie regeer - na 'n grondwetlike regering.

In 509 VHJ, die laaste Romeinse koning, Tarquin die Trotse is omvergewerp en in ballingskap gestuur. Die Romeinse Senaat, wat bestaan ​​het uit Rome se adellike families, het besluit om 'n nuwe soort regering in te stel. Die land sou nou gelei word deur twee verkose konsuls wat ewe veel mag gehad het en een jaar sou dien. Hierdie konsuls is verkies deur wetgewende vergaderings wat bestaan ​​uit manlike burgers van Rome. Hierdie vergaderings het ook gestem oor wette wat deur die Romeinse Senaat ontwikkel is.

Die Romeinse Senaat bestaan ​​uit Patrisiërs, wat lede van Rome se edele klas was. Die Senators is deur die Romeinse konsuls aangestel, en hulle het lewenslank as senatore gedien. Die Senaat se taak was om nuwe wette op te stel waarop deur die Vergadering gestem sou word. Gedurende die volgende paar eeue sou die regering van Rome 'n stel riglyne en beginsels ontwikkel om die uitbreidende land te regeer, wat in die Romeinse Grondwet sou verenig. Die Grondwet sou een van die grondliggende dokumente van die Romeinse Ryk bly tot sy ineenstorting in die 5de eeu GJ.


liggaamsrepublieke-kaart-blou-groen-geel-oranje

Die lande in blou, oranje, geel en groen word almal as republieke geklassifiseer.

Tipes Republieke Vandag

Onthou dat 'n republiek 'n nasie is waar regeringsmag by sy burgers rus, 'n verteenwoordigende regering gebruik en 'n verkose staatshoof het. Dit is redelik algemene kriteria, so dit beteken dat daar vandag 'n hele paar republieke is. Trouens, vanaf 2017 gebruik 159 van die 206 lande ter wêreld die woord 'republiek' as deel van hul amptelike name!

onafhanklike en afhanklike veranderlikes voorbeeld

Verder beteken die los definisie van 'n republiek dat daar vandag baie verskillende soorte republieke funksioneer. Ons bespreek hier kortliks die belangrikste soorte republieke, maar u kan meer diepgaande inligting oor elkeen vind deur die skakels in elke beskrywing te volg.

Grondwetlike Republiek

In 'n grondwetlike republiek, die regering word beperk deur wette wat deur 'n formele grondwet ingestel word , wat oor die algemeen sekulêr van aard is. Daarbenewens word die regering bestuur deur verkose amptenare waaroor deur die bevolking gestem word, en moet die amptenare die regeringsreëls volg wat deur die land se grondwet uiteengesit word. (Vir meer inligting oor republieke gebaseer op godsdiens, sien die afdeling 'Teologiese republieke'.)

Voorbeelde van modern grondwetlike republieke sluit die lande in soos Indië en Suid-Afrika .

Parlementêre Republiek

'N Parlementêre republiek gebruik 'n parlementêre regeringsvorm waarin die staatshoof bestuur die uitvoerende gesag van die regering en die hoof van die parlement die wetgewer . Die wetgewer self bestaan ​​uit verkose amptenare wat deur die burgers van die land in hul amp gestem word.

Voorbeelde van parlementêre republieke insluit Griekeland , Hongarye , en Malta .

Presidensiële Republiek

'N Presidensiële republiek laat sy burgers toe om 'n president te kies om as staatshoof van die land te dien. Maar, in 'n presidensiële republiek dien die president ook as hoof van die regering ! Dit is anders as 'n monargie, waar die koning of koningin as staatshoof dien terwyl 'n premier of president die daaglikse bedrywighede van die regering voer.

Voorbeelde van presidensiële republieke vandag insluit Brasilië , Mexiko , en Indonesië .

Federale Republiek

Federale republieke is lande wat eintlik 'n unie van state is, wat almal op 'n republikeinse regeringsvorm funksioneer. Om as federale republiek te kwalifiseer, moet state onafhanklikheid hê om hul eie wette en besluite te neem, solank daardie wette nie bots met die beleid wat op federale vlak vir die hele land ingestel is nie. (Op hierdie manier funksioneer state as 'n mini-republiek, kompleet met verkose amptenare en 'n verkose staatshoof, soos 'n goewerneur!)

Voorbeelde van federale republieke sluit die Verenigde State , Duitsland , en Switserland .

Teokratiese Republiek

Hierdie tipe republieke word hoofsaaklik deur godsdienswetgewing beheer. In hierdie geval word godsdienstige tekste die ruggraat van die land se regeringstruktuur en word hulle dikwels in 'n godsdienstige grondwet opgestel. Dit beteken dat addisionele wette en beleide wat deur die regering ontwikkel word, ook moet ooreenstem met die godsdienswetgewing. Boonop moet hierdie teokrasieë 'n verkose staatshoof in plaas van 'n monargie hê om as 'n republiek te kwalifiseer.

Voorbeelde van moderne teokratiese republieke insluit Iran , Afghanistan , en Pakistan .

Kan 'n land meer as een soort Republiek wees?

Net soos 'n land meer as een soort demokrasie kan wees, 'n land kan ook meer as een soort republiek wees! Iran het byvoorbeeld 'n parlement - wat dit 'n parlementêre republiek maak - maar baseer sy regeringstruktuur ook op godsdienswetgewing, wat dit 'n teokratiese republiek maak. Dieselfde geld vir 'n land soos Duitsland, wat volgens die beginsels van 'n parlementêre republiek en 'n federale republiek werk.

Met ander woorde, net soos demokrasieë, sluit die soorte republieke wat ons hierbo bespreek het nie onderling uit nie. Om 'n regering doeltreffend te kan bestuur, dit moet dikwels regeringstrukture kombineer.

liggaam-Russiese-vlag

Rusland is 'n republiek, maar is nie demokraties nie

Republiek vs. Demokrasie: wat is die verskil?

U het waarskynlik al opgemerk dat republieke en demokrasieë baie gemeen het, naamlik dat hulle albei stelsels is waar die mag om te regeer by die mense berus . Wat is die verskil in 'n republiek teenoor 'n demokrasie?

Die grootste verskil tussen 'n demokrasie en 'n republiek is dat 'n republiek is 'n vorm regering, terwyl 'n demokrasie 'n ideologie is wat help om die vorm van 'n regering te bestuur. Anders gestel: 'n republiek is die regeringstelsel wat toelaat dat 'n land demokraties is! Alhoewel mense die terme 'demokrasie' en 'republiek' onderling verwissel, is dit nie presies dieselfde nie.

Die beste manier om hierdie verskil te verstaan, is om na voorbeelde te kyk waar 'n republiekstyl nie demokraties is nie. Om dit te doen, kom ons praat oor twee nie-demokratiese republieke: Rusland en Noord-Korea.

Rusland

Die Russiese regering, soos baie ander nasies, is soos 'n republiek ingestel. Volgens die Russiese Grondwet is die Russiese president - wat deur die Russiese bevolking verkies word - die staatshoof en bestuur die uitvoerende gesag van die regering. Dit is die president se taak om 'n eerste minister aan te stel, wie se taak dit is om die regering op 'n daaglikse basis te bestuur.

Maar in werklikheid, Rusland het meer soos 'n diktatorskap opgetree as 'n demokrasie onder huidige president Vladimir Poetin . Alhoewel die president en ander regeringsamptenare met algemene stemme verkies word, beperk die Russiese regering ook Russiese burgers se vryheid, insluitend vryheid van spraak onderdruk en toegang tot objektiewe inligting te beheer .

Noord-Korea

Noord-Korea se regering is baie soos die Verenigde State en word in drie takke verdeel : die uitvoerende gesag, die regterlike gesag en die wetgewende gesag. Volgens wetgewing verkies die burgers in Noord-Korea amptenare tot die wetgewende tak deur middel van algemene stemme, en die wetgewende tak neem wette namens die volk uit. (Daarom is Noord-Korea se volle naam die Demokratiese Volksrepubliek Korea.)

In werklikheid, Noord-Korea word as 'n diktatorskap geklassifiseer . Die huidige president, Kim Jong-Un, het sy posisie van sy vader geërf . Daarbenewens is verkiesings in Noord-Korea grotendeels te sien - slegs een kandidaat bied aan vir elke posisie, dus mense het regtig geen keuse in hul verteenwoordiging nie. Daarbenewens beperk die regering mense se reisvermoë ernstig, soveel dat baie Noord-Koreane dit moet doen betaal mense om hulle landuit te smokkel. Ondanks die feit dat hulle 'n republikeinse regeringstruktuur het - en die term 'demokraties' in hul land se naam het, funksioneer Noord-Korea nie daagliks soos 'n demokrasie nie.

universiteit van Houston gemiddelde GPA

lyf-vonkel-ons-vlag

Die Verenigde State: 'n Demokratiese Republiek

Dit laat ons dus met een laaste vraag: watter tipe regering is die Verenigde State? Waar val die VSA in die debat oor die republiek teenoor demokrasie? Die antwoord is dat die Verenigde State 'n demokrasie en 'n republiek is!

Die VSA as Republiek

Toe die stigterslede die Amerikaanse Grondwet skryf, hulle het die Verenigde State as 'n republiek voorgestel. Alexander Hamilton en James Madison het dit duidelik gemaak in Die Federalist Papers, waar hulle dit duidelik maak dat die federale regering sal bestaan ​​uit verkose amptenare wat die wil van die volk verteenwoordig . Trouens, baie van die stigters van die Verenigde State het geglo dat 'n direkte demokrasie niks anders as 'n gevolge sou hê nie '... onstabiliteit, onreg en verwarring.' As gevolg daarvan, die Amerikaanse grondwet gee 'n uiteensetting van 'n regeringstelsel wat mense toelaat om op verteenwoordigers te stem, en daardie verteenwoordigers stel wette in ooreenstemming met die volk se wil. Elk van die state se regerings is op dieselfde manier ingestel, wat beteken dat die state ook minirepublieke is!

Om ook 'n republiek te wees, moet mense die persoon kies wat as staatshoof sal dien. Dit is beslis waar in die VSA, waar burgers stem oor wie elke vier jaar as president van die land sal dien (hoewel dit 'n direkte of indirekte stemming is, is 'n onderwerp van debat. danksy die kieskollege) .

In ag genome dit, werk die Verenigde State as 'n kombinasie van 'n grondwetlike, presidensiële en federale republiek!

Die Amerikaanse as 'n demokrasie

Onthou dat die verskil tussen 'n republiek en 'n demokrasie is hoe elkeen van hierdie idees in die regering funksioneer. Dus as die Verenigde State 'n republiek is as gevolg van hoe die regering werk, is dit 'n demokrasie as gevolg van hoekom dit werk. Met ander woorde, die VSA bestuur sy regering soos 'n republiek, maar baseer sy regering op demokratiese ideale.

Om as 'n demokrasie te kan funksioneer, moet die Verenigde State vrye en regverdige verkiesings hê, die burger se deelname aan die regering, die beskerming van die menseregte van die burgers en die oppergesag van die reg eerbiedig. Die Verenigde State voldoen aan al vier die kriteria om as demokrasie te kwalifiseer.

In terme van verkiesings hou die VSA gereelde verkiesings vir sy verkose amptenare, en mag enige gekwalifiseerde Amerikaanse burger hul stem vir hul verteenwoordigers uitbring. Hierdie verteenwoordigers is ook ander Amerikaanse burgers. Rolle in die regering word nie van gesin na gesin oorgedra nie - alle burgers met 'n goeie reputasie is welkom om hulself aan te bied, ongeag klas, geslag of kultuur.

Maar wat van die waarborg van menseregte? Een kyk na die Handves van Regte maak dit duidelik. Die wysigings aan die Amerikaanse Grondwet bied nie net waarborge oor gelykheid en vryheid nie, maar dien ook as 'n stel beskerming vir alle Amerikaanse burgers teen die oormatige owerheid van die regering.

En laastens dien die Amerikaanse Grondwet as die land se leidende regsdokument. Alle ander wette moet eers die wette en regte wat in die Grondwet uiteengesit word, handhaaf!

body-whats-next-post-it-note

So nou wat?

Lees u hierdie berig ter voorbereiding van die Amerikaanse Geskiedenis AP-eksamen ? As dit die geval is, moet u ook van ons ander bronne kyk! Ons het vakspesifieke poste soos ons NAVO-oorsig en 'n volledige gids tot AP Amerikaanse geskiedenisboeke.

As u 'n eerstejaars-, tweedejaarsstudent of junior is, U kan dit oorweeg om nog 'n paar AP-klasse by te voeg volgens u skedule. Hier is 'n volledige lys van AP-kursusse en toetse om u te help om klasse te kies wat ideaal is vir u.

Oorweeg u dit ook om die SAT-vaktoetse af te lê, benewens - of in plaas van! - 'n AP-eksamen? Maak seker dat u die binne-inligting op albei kry voordat u besluit.

Het u vriende wat ook hulp nodig het met toetsvoorbereiding? Deel hierdie artikel!

Interessante Artikels

Hoe om 'n Spaanse beursfonds-toekenning te wen

Doen u aansoek om 'n beurs van die Hispanic Scholarship Fund? Hier is 'n volledige gids, insluitend hoe om aansoek te doen, sperdatums en strategieë om te wen.

Toelatingsvereistes vir Ramapo College of New Jersey

23 Tipes dokters en wat hulle doen

Weet u nie watter mediese spesialiteit u moet kies nie? Kyk na ons lys dokters vir idees, plus wenke om die regte spesialiteit vir u te vind.

Hoeveel buitemuurse aktiwiteite het u nodig?

Hoeveel buitemuurse aktiwiteite vir universiteitsaansoeke het u nodig? Ons het uiteengesit wat te veel is, wat te min is en hoe om vir u aansoeke te beplan.

Mills College SAT-tellings en GPA

Toelatingsvereistes aan die Universiteit van Idaho

Toelatingsvereistes vir Indiana State University

Roosevelt Universiteit SAT Scores en GPA

Die 17 beste beeldende kunskolleges in die VSA

Woon een van hierdie 17 beste kunskolleges by, insluitend gespesialiseerde kunsskole en groot liberale kunskolleges, om 'n uitstekende beeldende kunsopleiding te kry.

Toelatingsvereistes vir Stony Brook

Hoeveel vrae kan u mis vir 'n perfekte ACT-telling?

Streef u na 'n perfekte 36 ACT-telling? U moet na perfeksie mik, maar u kan nog steeds 'n paar vrae mis. Hier is presies hoeveel vrae u vir 'n 36 ACT verkeerd kan kry.

Uitspraak saak oor ACT Engels: wenke en praktykvrae

Voornaamwoord is 'n ACT -Engelse grammatika -reël wat baie studente in die alledaagse lewe misbruik. Lees my wenke sodat u u telling kan verbeter.

Toelatingsvereistes vir Virginia Military Institute

229 Algemene Engelse werkwoorde met voorbeelde

Op soek na 'n lys van werkwoordwoorde? Ons werkwoorde lys bevat al drie tipes werkwoorde en voorbeelde.

Hoeveel keer kan u die WET neem?

Hoeveel keer moet u die ACT neem? Lees hier om algemene sleutelfoute in die herneem van die ACT te leer, en hoeveel keer om weer te toets.

Hoërskool Mira Mesa | 2016-17 Ranglys | (San Diego,)

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor die Hoërskool Mira Mesa in San Diego, CA.

SAT -tellings en GPA van die Universiteit van Arkansas

10 ACT -telling: is dit goed?

Beste analise: oë van TJ Eckleburg in The Great Gatsby

Vra u wat die Dr. TJ Eckleburg-oogsimbool beteken? Ons verduidelik die belangrikheid van die advertensiebord in The Great Gatsby, met aanhalings en karakteranalise.

Georgia Southern SAT -tellings en GPA

Geheime waarhede van SAT / ACT-voorbereidingsmetodes: voor- en nadele van elkeen

U weet dat dit 'n goeie idee is om voor te berei op die SAT en ACT. Vir die meeste studente is dit per slot van rekening die mees doeltreffende manier om hul kollege-toelatingskanse te vergroot. Daar is egter soveel maniere om die toets daarvoor voor te berei - wat is die beste manier vir u? Dit is duidelik dat sommige metodes beter sal wees as ander, maar dit is ook so dat sommige metodes oor die algemeen nie baie goed is nie.

Hoe om 'n A + argumentatiewe opstel te skryf

Skryf 'n argumentatiewe opstel? Wat is 'n goeie onderwerp? Lees hoe om 'n wonderlike argumentatiewe opstel te skryf en ons kundige voorbeelde te lees.

Bucknell Toelatingsvereistes

20 Top Party -kolleges: kan u nog steeds 'n goeie opvoeding kry?

Wil u een van die beste partytjie -kolleges bywoon? Ons het die grootste partytjie -skole gelys en verduidelik hoe u pret en akademici in 'n partytjie -skool kan balanseer.

Wat is die reënboogkleurorde? Begrip van ROYGBIV

Wat is die kleure van die reënboog in volgorde? Leer die geskiedenis agter ROYGBIV en hoe die reënboogkleurorde in die toekoms kan verander.