Wat is die SSAT? Deskundige gids tot die 3 vlakke

feature_desk.jpg

Stel u belang om privaat skool toe te gaan? As dit die geval is, moet u dalk die SSAT neem om in te gaan. Maar wat is die SSAT? Dit is 'n toelatingstoets wat onafhanklike skole regoor die VSA en die wêreld gebruik om hul voornemende studente te beoordeel.

Die toets is op drie vlakke beskikbaar, sodat studente op laer-, middel- en hoërskool dit kan aflê. Hierdie omvattende gids gaan oor elke vlak van die SSAT, sodat u alles kan leer oor die doel, struktuur en vrae daarvan. U sal ook ses nuttige wenke vir toetsvoorbereiding vind. Kom ons begin om die doel van die toets te begin.Wat is die SSAT en wie neem dit?

Die SSAT is ontwerp vir studente in graad 3 tot en met 11 wat toelating tot privaatskole soek. Dit is in drie vlakke beskikbaar: elementêr vir studente in graad 3 en 4, middel vir studente in graad 5 tot 7 en hoër as vir studente in graad 8 tot en met 11.

Studente neem die toets af volgens hul huidige graad , nie die een waarop hulle aansoek sal doen nie. As u byvoorbeeld in die 7de graad is, neem u die middelvlaktoets, nie die boonste vlak nie. Net so sal die 4de klas wat op die vyfde graad aansoek doen die basiese vlak neem, nie die middelvlak nie.

Aangesien u 'n paar weke vir u tellingverslag moet wag, moet u die toets goed aflê voor die sperdatums vir skoolaansoeke. Studente kan die toets meer as een keer op verskillende Saterdae gedurende die hele skooljaar aflê. As u 'n ander toetsdatum moet reël, kan u ' Flex toets . ' Anders as die gereeld geskeduleerde SSAT-toetse, kan u net een Flex-toets per jaar aflê.

Vir die meeste studente sal die nabygeleë privaatskool die gemaklikste toetssentrum wees. Daar is onafhanklike skole wat die SSAT in lande regoor die wêreld administreer. U kan die volledige lys van private laerskole, middel- en hoërskole vind wat die toets aflê sy amptelike webwerf .

Die SSAT, net soos die SAT vir kolleges, is regverdig 'n deel van 'n student se privaatskool -aansoek. Saam met sterk punte en buitemuurse kursusse, moet die student poog om mededingende toetstellings aan te bied. Met dit in gedagte, laat ons van nader kyk wat die SSAT op al drie vlakke toets.

body_ssatlevels.jpg

Die SSAT bied drie heerlike vlakke vir laerskool-, middel- en hoërskoolleerlinge aan.

Wat doen die SSAT-toets? Vrae en vaardighede

Ten spyte van hul verskille, het alle vlakke van die SSAT dieselfde doel, om meet u verbale, kwantitatiewe en leesbegripsvaardighede. Die mondelinge gedeeltes van die toets vra oor woordeskat, verbale redenasie en verwantskappe tussen idees. In die kwantitatiewe gedeeltes word u gevra om probleme met wiskundige konsepte op te los. Laastens bied die leesgedeeltes gedeeltes aan en stel hulle vrae oor die inhoud daarvan.

Al drie vlakke van die SSAT het ook 'n skryfafdeling. Hierdie afdeling is ongeteken, maar u skriftelike antwoord sal aan die ontvangers van die telling gestuur word. Dit beteken dat toelatingsbeamptes u antwoord kan lees en dit as voorbeeld van u skryfvaardighede kan gebruik. Jonger studente beantwoord 'n kreatiewe skryfprompt, terwyl ouer studente die keuse het om 'n verhaal of 'n meer tradisionele opstel te skryf.

Noudat u 'n algemene antwoord het op die vraag wat die SSAT is, laat ons toe kyk na elke vlak van naderby , begin met elementêr. Al die voorbeeldvrae is geleen by die Amptelike webwerf .

SSAT: Elementêre vlak

Die elementêre vlak is gerig op studente in graad 3 en 4. Die toets op hierdie vlak is uniek, aangesien dit verder in ondervlakke verdeel is, een wat vir derdeklassers effens makliker is en een vir gevorderdes 'n bietjie meer gevorderd. Albei toetse deel egter dieselfde formaat en struktuur.

Die elementêre vlak SSAT duur een uur en 50 minute en het 'n afdeling vir wiskunde, mondeling, lees en skryf. U kan die volledige struktuur in die onderstaande tabel sien.

Afdeling Aantal vrae Tyd
Wiskunde 30 30
Verbaal 30 twintig
Breek --- vyftien
Leeswerk 28 30
Skryfwerk 1 oproep vyftien
Totaal: 89 110 minute (1 uur, 50 minute)

As ons hierdie algemene struktuur in gedagte hou, gaan ons elke afdeling van naderby beskou, te wete.

Elementêre vlak Wiskunde afdeling

Die wiskunde-afdeling bevat alle meerkeusevrae wat gevra word oor 'n verskeidenheid konsepte. Hulle kan behels optel, aftrek, vermenigvuldig en deel. U kan gevra word om getalle van die minste na die grootste in volgorde te plaas, of andersom. U sal ook 'n paar basiese meetkunde, metings en grafieke teëkom.

Die vierde graad weergawe van die toets kan ook 'n vraag of twee oor hoeke hê. Hieronder is 'n paar voorbeeldvrae uit die wiskunde -afdeling van die elementêre vlak toets. Die eerste is 'n woordprobleem wat begrip en vermenigvuldiging toets, terwyl die tweede eenvoudige aftrekking is.

1. Die Smith-gesin het vier dae lank elke dag 300 myl gery. Hoe ver het hulle op hul reis gery?
 1. 75 myl
 2. 304 duisende
 3. 600 myl
 4. 1200 myl
 5. 1500 myl

2. 922 - 157 =
 1. 753
 2. 765
 3. 776
 4. 835
 5. 1079

Na afloop van die wiskundedeel van 30 minute, begin studente met 'n mondelinge gedeelte van 20 minute.

Mondelinge afdeling op elementêre vlak

Die mondelinge afdeling stel twee hooftipes vrae: woordeskatvrae en analogievrae. Dit toets woordeskat deur 'n woord aan te bied en u te vra om die sinoniem uit vyf opsies te kies. Die vrae bevat woorde uit verskillende vakke, insluitend wetenskap, tegnologie en sosiale studies. Hier is 'n voorbeeld van 'n tipiese woordeskatvraag wat u vra kies die sinoniem van die woord.

SAMEWERK:

 1. sluit aan
 2. hulp
 3. vertraging
 4. afwerking
 5. ondersteuning

Analoogvrae word aan die deelnemers gevra maak vergelykings tussen twee woorde of frases. Die verhouding kan die sinonieme, antonieme, homonieme of gedeeltelik wees, om slegs enkele voorbeelde te gee. Die woorde kan ook in soortgelyke kategorieë val of sekere eienskappe hê. Hier is 'n voorbeeld van 'n tipiese analogie -vraag.

Minute is tot uur as

 1. mans is vir ons
 2. week is tot dag
 3. koei moet melk
 4. maand is tot jaar
 5. man is vir vrou

Die derde en vierde graad toetse het dieselfde soort vrae, maar net soos in die wiskunde-afdeling, kan die vierde graad toets effens meer gevorderd wees. Eenvoudig gestel, die die vierde graad toets kan meer gevorderde woordeskat bevat.

Gaan na die derde afdeling en lees verder om te sien hoe die elementêre SSAT leesbegrip toets.

Elementêre leesafdeling

In die leesafdeling kry u sewe kort gedeeltes van poësie, prosa, fiksie of nie -fiksie. Na elke gedeelte beantwoord u vier meerkeusevrae oor wat die gedeelte beteken. Die vrae kan u vra om die hoofgedagte saam te vat, spesifieke inligting op te spoor of om woorde in konteks te definieer.

Die effens meer gevorderde vierde graadstoets kan ook vrae bevat oor tema. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n tipiese nie-fiksie gedeelte, gevolg deur 'n vraag oor die hoofidee en 'n woord in konteks.

'N Voetganger wat van 'n boot af hang, sit die krokodil aan die gang. As soutwaterkrokodille voedsel aanvoel, kan dit 'n 'voedingswaansin' begin. Crocs jaag in alle rigtings. Hulle raak wild en val almal binne bereik aan, ook mense. Daar is bekend dat hulle uit die water spring en mense of honde op die land aanval.

Krokodille is baie territoriaal, veral wyfies met babas. Dit is nie verstandig om babakrokette te nader nie. Hulle lyk oulik en skadeloos, maar dit is nie.

Kleiner krokodille in varswater kan aanval as dit gepla word. 'N Kampeerder het 'n slapende krokodil met 'n stok gesteek. Skielik draai die krokodil en byt sy been af.

1. Hierdie gedeelte handel hoofsaaklik oor

 1. stapveiligheidsreëls
 2. die gevare van visvang
 3. hoekom krokodille aanval
 4. gevare van babakrokodille
 5. verskillende soorte krokodille

2. In reël twee beteken 'waansin' die beste
 1. ras
 2. tyd
 3. kalm
 4. woede
 5. geestesongesteldheid

Na lees gaan studente oor na die laaste afdeling, Skryf.

Skryfafdeling op laer vlak

Hierdie laaste afdeling vra studente om skryf 'n storie gebaseer op 'n prentjie. Die aanmaning herinner studente daaraan om seker te maak dat hul verhaal 'n begin, middel en einde bevat. Onthou dat hierdie skryfvoorbeeld nie behaal is nie, maar skole sal 'n afskrif daarvan ontvang.

Hieronder is 'n voorbeeld van 'n skryfaanwysing op die toets op elementêre vlak.

Kyk na die prentjie en vertel 'n verhaal oor wat gebeur het. Maak seker dat u verhaal 'n begin, 'n middel en 'n einde bevat.

body_bubblees.jpg

Sodra studente die afdeling Skryf voltooi het, is hulle klaar met die toets!

body_middleages.png

Juig op, weemoedige ridder. Die SSAT het ook 'n toets vir die Middeleeue.

SSAT: Middelvlak

As u in graad 5, 6 of 7 aansoek doen vir grade 6, 7 of 8, neem u die middelste vlak SSAT. Die middelvlaktoets is baie langer as die elementêre vlak op drie uur en vyf minute. Die skryfafdeling daarvan, terwyl dit nog nie aangeteken is nie, kom aan die begin van die toets. Dit bevat ook 'n ongemerkte eksperimentele afdeling met 16 meerkeusevrae.

Die onderstaande grafiek toon die volledige struktuur van die middelvlak toets.

Afdeling Aantal vrae Tyd
Skryfwerk 1 25 minute
Breek --- 5 minute
Wiskunde 25 30 minute
Leeswerk 40 40 minute
Breek --- 10 minute
Verbaal 60 30 minute
Wiskunde 25 30 minute
Eksperimenteel 16 15 minute
Totaal: 167 3 uur, 5 minute

Net soos die afdeling Skryf, word die eksperimentele afdeling nie aangeteken nie. Dit sal vra ses mondelinge, vyf lees- en vyf wiskundevrae om materiaal vir toekomstige toetse uit te toets.

Noudat u 'n idee het van die algehele struktuur van die toets, laat ons elke individuele afdeling in meer besonderhede ondersoek, net soos met die elementêre vlak hierbo. Die eerste ding is om te skryf.

Middelvlak skryf

Studente wat SSAT op middelvlak neem, kies uit een van die twee kreatiewe aanwysings. Op grond van een van die twee 'storie-aanvangers', sal hulle dit doen skryf 'n storie in 25 minute. Hieronder is tipiese instruksies vir die afdeling Skryf, gevolg deur twee beginverhale.

Aanwysings: Skole wil u graag beter leer ken deur 'n verhaal wat u vertel deur een van die onderstaande idees te gebruik. Kies die idee wat u die interessantste vind en skryf 'n verhaal met die idee as u eerste sin.

watter daad telling is nodig vir die kollege

Voorbeeldonderwerpe:

 1. Die klaskamer was leeg.

 2. Ek kyk in sy oë en skielik ...

Weereens, die verhaal word nie aangeteken nie, maar telling ontvangers sal 'n afskrif van die antwoord kry. Die volgende afdeling word egter beslis aangeteken. Na 'n pouse van vyf minute gaan die studente deur na die afdeling Wiskunde.

Wiskunde op middelvlak

In die Wiskunde-afdeling word u gevra om probleme op te los wat val vier hoof konseptuele kategorieë : getalbegrippe en bewerkings, algebra, meetkunde/meting, en data -analise/waarskynlikheid.

 • Getalbegrippe en bewerkings behels optel, aftrek, vermenigvuldiging, deling, rekenkundige woordprobleme, verhoudings, persentasies, skatting, rye, rasionale getalle en frekwensies.
 • Algebra sluit algebraïese woordprobleme, lynvergelykings, patrone, absolute waarde en eksponente in.
 • Meetkunde/meting vra oor oppervlakte en omtrek van sirkels, oppervlakte en omtrek van veelhoeke, volume, eienskappe van driehoeke, parallelle en loodregte lyne, koördinaat meetkunde en helling.
 • Laastens, data-analise / waarskynlikheid behels die interpretasie van tabelle en grafieke, tendense, afleidings en waarskynlikheid.

Hieronder is 'n paar steekproefprobleme uit die wiskunde -afdeling van die middelvlak -toets. Beide val in die getalbegrippe en die vaardigheidsgebied.

1. In 'n klas van 25 studente het 8 'n graad A op 'n wiskundevasvra ontvang. Watter persent van die studente het nie 'n A gekry nie?
 1. 8%
 2. 25%
 3. 32%
 4. 68%
 5. 78%

2. 'n Hysbak is op die eerste verdieping. Dit het 8 verdiepings, dan 5 verdiepings, en dan 4 verdiepings. Wat is die finale posisie ten opsigte van die eerste verdieping?

 1. 3de verdieping
 2. 4de verdieping
 3. 5de verdieping
 4. 7de verdieping
 5. 8ste verdieping

Aangesien studente in graad 5 tot 7 die middelvlaktoets aflê, kan sommige hierdie afdeling makliker vind as ander. Jonger studente sal dalk nuwe konsepte moet leer voordat hulle die SSAT neem, terwyl ouer studente waarskynlik meer ervaring met die beproefde konsepte op skool gehad het. Na wiskunde gaan u dadelik oor na Reading.

Middelvlak lees

Die leesafdeling van 40 minute bevat gedeeltes van 250 tot 350 woorde uit literêre fiksie, geesteswetenskappe, wetenskap en sosiale studies. Hierdie gedeeltes kan verhaal- of argumentgebaseerd wees.

Die meerkeusevrae vra oor die hoofgedagte, besonderhede, woorde en frases in konteks, saam met die doel, houding en toon van die skrywer. Hulle kan u ook vra om afleidings te maak, argumente te evalueer of voorspellings te maak.

Die volgende is 'n voorbeeldstuk geneem uit literêre fiksie. Die eerste vraag is detail-georiënteerd, terwyl die tweede u vra om 'n afleiding te maak.

Klein Jim was voorlopig enjin nommer 36 en hy was besig om tussen Syracuse en Rochester te hardloop. Hy was veertien minute agter die tyd en die smoor was wawyd oop. As gevolg hiervan, toe hy om die draai by die blombedding swaai, het 'n wiel van sy wa 'n tulp vernietig. Nommer 36 vertraag dadelik en kyk skuldig na sy vader, wat die grasperk gesny het. Die dokter het sy rug op die ongeluk gehad, en hy het voortgegaan om stadig heen en weer te jaag, terwyl hy die maaier stoot.

Jim laat val die handvatsel van die wa. Hy kyk na sy pa en na die gebreekte blom. Uiteindelik gaan hy na die tulp en probeer om dit op te staan, maar dit hang net slap uit sy hand. Jim kon dit nie herstel nie. Hy kyk weer na sy pa.

1. Volgens die gedeelte was Jim se vader 'n

(N Boer
(B) dokter
(C) tuinier
(D) treiningenieur
(E) sakeleier

2. Jim het blykbaar gedink dat wanneer sy pa die gebreekte blom sien, sy reaksie een sou wees

(A) vrees
(B) woede
(C) nuuskierigheid
(D) pret
(E) onverskilligheid

Soos u kan sien, is 'n sterk begrip van woordeskat belangrik om goed te doen in die leesgedeelte. Woordeskat kom direk ter sprake in die volgende gedeelte, die 60-minute verbale.

Mondelinge vlak verbaal

Die mondelinge gedeelte toets u begrip van die woordeskat en die verband tussen woorde en idees met sinoniem- en analogievrae , net soos die verbale gedeelte op die elementêre vlak. Synonimiese vrae stel u bloot 'n woord voor en vra u om die naaste sinoniem te kies, soos in die volgende voorbeeld.

GROOT:

(A) triviaal
(B) versteek
(C) flagrante
(D) geurig
(E) aansteeklik

Analogiese vrae vra u herken die verband tussen twee woorde of frases, soos sinoniem, antoniem, oorsaak/gevolg en deel/geheel. Die volgende toon byvoorbeeld twee antonieme.

Deurskynend is te ondeursigtig soos lig

(A) son
(B) dof
(Klamp
(D) kers
(E) duisternis

Soos u kan sien is die elementêre vlak en middelvlak SSAT baie soortgelyk in terme van getoetsde vaardighede en soorte vrae. Die ooreenkomste gaan voort in die toets op die boonste vlak, wat eenvoudig meer gevorderde materiaal vir ouer studente bevat. Lees verder vir sy volledige struktuur, saam met 'n uiteensetting van elke individuele afdeling.

body_highschool-1.jpg

Hoop u om 'n privaat hoërskool by te woon? As dit die geval is, neem u die SSAT op die boonste vlak.

SSAT: boonste vlak

Die toets op die boonste vlak is gerig op studente in graad 8 tot 11 wat aansoek doen vir privaat hoërskole. Dit het die dieselfde struktuur as die middelvlak -toets, maar dit bevat ook meer gevorderde materiaal. Hierdie grafiek toon die toets se formaat in sy geheel.

Afdeling Aantal vrae Tyd
Skryfwerk 1 25 minute
Breek --- 5 minute
Wiskunde 25 30 minute
Leeswerk 40 40 minute
Breek --- 10 minute
Verbaal 60 30 minute
Wiskunde 25 30 minute
Eksperimenteel 16 15 minute
Totaal: 167 3 uur, 5 minute

Die eksperimentele afdeling vra ses mondelinge, vyf lees- en vyf wiskundige vrae. Hierdie vrae word nie getel nie en word slegs gegee om materiaal vir toekomstige toetse te toets. Soos met die ander vlakke, word u antwoord in die skryfafdeling ongeteken, maar dit sal aan u telling ontvangers gestuur word.

Lees verder om te sien watter soort aanwysings u in die afdeling Skryf kry.

Boonste vlak skryfwerk

Studente kry twee aanwysings in die skryfafdeling en kies net een om te antwoord. Die een opdrag is kreatief, terwyl die ander 'n meer tradisionele opstelvraag is wat u persoonlike mening vra.

Hieronder is die tipiese aanwysings vir die skryfreaksie, gevolg deur twee voorbeeldonderwerpe. Onthou, jy hoef net een te antwoord!

skool vir visuele kuns nyc

Aanwysings: Skole wil u beter leer ken deur middel van 'n opstel of verhaal deur een van die twee onderwerpe hieronder te gebruik. Kies die onderwerp wat u die interessantste vind en vul die sirkel in langs die onderwerp wat u kies.

Voorbeeldonderwerpe:

1. As u iets weer kan doen, wat sou dit wees en hoekom?

2. Hy kon nie glo dat hulle sy hulp wou hê nie.

Alhoewel hierdie afdeling nie aangeteken is nie, wil u seker maak dat u antwoord daarop is duidelik, georganiseerd en beskik oor sterk grammatika en sintaksis. Toelatingsbeamptes sal dit waarskynlik gebruik om u skryfwerk te evalueer.

Nadat u u verhaal of opstel geskryf het, gaan u oor na die afdeling Wiskunde.

Wiskunde op hoër vlak

Die konsepte wat die boonste vlak van die wiskundeafdeling toets, stem ooreen met die begrippe op die middelste vlak. Die vrae sal net meer kompleks en gevorderd wees. Om te hersien, is die vaardigheidsareas getalbegrippe en -bewerkings, algebra, meetkunde / meting en data-analise / waarskynlikheid.

 • Getalbegrippe en bewerkings vrae behels optelling, aftrekking, vermenigvuldiging, deling, rekenkundige woordprobleme, verhoudings, persentasies, skatting, rye, rasionale getalle en frekwensies.
 • Algebra kan algebraïese woordprobleme, lynvergelykings, patrone, absolute waarde of eksponente insluit.
 • Meetkunde/meting vra na die oppervlakte en omtrek van sirkels, oppervlakte en omtrek van veelhoeke, volume, eienskappe van driehoeke, parallelle en loodregte lyne, koördinaatgeometrie en helling.
 • Data-analise / waarskynlikheid vrae vra u om tabelle en grafieke te interpreteer, tendense te vind, afleidings te maak en waarskynlikheid te bereken.
Die volgende is twee amptelike vrae oor 'getalbegrippe en bewerkings'.

1. Watter getal verteenwoordig duisend vierhonderd en dertien duisendstes?

 1. 1 400,13
 2. 1 400 013
 3. 1 400,0013
 4. 10 400,13
 5. 100,400,13

2. Soek die ontbrekende nommer in die ry:

___, 29, 35, 41, 47

 1. 22
 2. 2. 3
 3. 24
 4. 25
 5. 26

Na die wiskunde -afdeling gaan u oor na Reading.

Bo -vlak lees

Die leesgedeelte bevat verhaal- of argumentgebaseerde gedeeltes van 250 tot 350 woorde elk. Hulle is geneem uit literêre fiksie, geesteswetenskappe, wetenskap en sosiale studies. Die daaropvolgende meerkeusevrae kan u vra om die hoofgedagte van die gedeelte te herken, besonderhede op te spoor, afleidings te maak, die betekenis van woorde of frases af te lei, die doel of toon van die outeur te bepaal, opinies te evalueer of voorspellings te maak.

Die volgende voorbeeldvraag bevat a gedeelte geneem uit literêre fiksie. Die vrae vra u om 'n detail te interpreteer en die gedeelte as 'n geheel te beskryf.

Ons het 'n verterende begeerte gehad om 'n ponie ruiter te sien, maar op een of ander manier het alles wat ons in die nag verbygesteek het, gehoor en net 'n gegis en 'n hael gehoor, en die vinnige spook was weg. Maar nou roep die bestuurder uit: 'Hier kom hy!' Elke nek is gestrek en elke oog gespan.

Weg oor die eindelose dooie vlak van die prairie verskyn 'n swart kolletjie. Gou word dit 'n perd en ruiter, wat opstaan ​​en val, nader en nader vee, en die fladdering van die hoef kom flou na die oor. Nog 'n oomblik 'n kreet van ons boonste dek, 'n waai van die ruiter se hand, maar geen antwoord nie, en mens en perd bars by ons opgewonde gesigte verby en gaan wegvlieg soos 'n laat fragment van 'n storm!

1. By die bestuurder se oproep het die mense meer geword

 1. gretig
 2. deurmekaar
 3. histeries
 4. bang
 5. teleurgesteld

2. Hierdie gedeelte kan die beste beskryf word as

 1. 'n verslag van 'n gebeurtenis
 2. 'n nuusartikel
 3. 'n navorsingstudie
 4. 'n epiese gedig
 5. n advertensie

Terwyl die leesgedeelte u woordeskat met woorde in konteksvrae toets, toets die woordelike gedeelte u woordeskat daarmee sinoniem en analogie vrae.

Mondelinge boonste vlak

As u geleer het oor die mondelinge en middelvlakverbale gedeeltes, moet u vertroud wees met die soorte vrae. Die verbale gedeelte op die boonste vlak is geen uitsondering nie bevat sinoniem- en analogievrae. Die volgende is byvoorbeeld 'n sinonieme vraag; dit wil hê dat u die antwoord moet kies wat die beste by die woord aangebied word.

INCOGNITO:

 1. verlore
 2. vervang
 3. versteek
 4. onbedek
 5. onderskei

Hierdie volgende voorbeeld van die analogie wil u hê herken die verband tussen die aangebied woorde en vind dan dieselfde verband tussen woorde in die antwoordkeuses. In hierdie geval vind 'n epidemie plaas wanneer 'n siekte wydverspreid raak. Net so kom 'n hongersnood voor wanneer honger wyd voorkom. Die verwantskap tussen die woorde in antwoordkeuse A pas by die verband tussen epidemie en siekte.

Epidemie is vir siektes soos

 1. hongersnood is om te honger
 2. kreatief is vir die skepping
 3. oortuiging is om samestelling
 4. bergagtig is om te klim
 5. pyn is vir vraatsug

So daar het jy dit, die struktuur van elke vlak van die SSAT en 'n uiteensetting van elke afdeling, skryf, wiskunde, lees en mondeling, met amptelike voorbeeldvrae. Laat ons eers kyk voordat u dit oorweeg om voor te berei vir hierdie belangrike toets wat u moet weet oor hoe die toets behaal word.

body_bells.jpg

Streef daarna om 'n hoë persentiel voor die klokkurwe te bly!

Hoe word die SSAT aangeteken?

U SSAT-tellingsverslag sal u vertel hoe u dit gedoen het in elke afdeling - mondeling, wiskunde en lees - sowel as u totale telling, of die som van u seksies. U kry ook persentiele wat toon hoe u prestasie vergelyk met dié van ander toetslopers.

Elke vlak word behaal 'n ander skaal. Afdelingtellings vir die elementêre vlak wissel van 300 tot 600. Vir die middelvlak wissel die afdelings van 440 tot 710. Laastens wissel die punte vir elke afdeling van 500 tot 800 vir die boonste vlak.

Vlak Minimum telling per afdeling Maksimum telling per afdeling
Elementêr 300 600
Middel 440 710
Boonste 500 800

Aangesien daar drie afdelings per toets is, mondeling, wiskunde en lees, verteenwoordig u totale tellings u drie afdelings tellings bymekaar getel.

Vlak Totale minimum telling Totale maksimum telling
Elementêr 900 1800
Middel 1320 2130
Boonste 1500 2400

Op alle vlakke kry u een punt vir elke korrekte antwoord, nul vir die antwoord wat oorgeslaan is, en a aftrekking van ¼ punt vir verkeerde antwoorde.

Alhoewel u persoonlike doelwitte vir u SSAT -tellings het, kan u ook doelstellings stel op grond van wat u benodig vir toelating tot u privaatskool. Baie privaatskole stel data bekend oor die gemiddelde SSAT -tellings van aanvaarde studente. Jy kan ondersoek hierdie inligting en stel u mikpunte bo die gemiddelde. Sodra u u doel voor oë het, moet u voorberei om die tellings te behaal.

Soos met die SAT en ACT vir die kollege, is dit belangrik om te studeer en oefentoetse af te lê om goed te doen op die SSAT. Lees verder vir 'n paar wenke om effektief voor te berei vir die toets.

Voorbereiding vir die SSAT: 6 wenke

Alhoewel die SSAT 'n vaardigheidsgebaseerde, eerder as inhoudsgebaseerde toets is, is dit steeds vra vir 'n goeie studie. Voorbereiding met materiaal van hoë gehalte is 'n belangrike deel van die bereiking van u doelstellings en om by u privaatskool te kom.

Hieronder is ses wenke om u studie te lei. Eerstens moet u oorweeg hoeveel u moet studeer en wanneer u van plan is om die toets af te lê.

#1: Ontwerp 'n studieskedule en toetslyn

Hoeveel het u nodig om te studeer? Hoeveel tyd het u? Wanneer beplan u om die toets af te lê? Dit is alles vrae wat u moet stel vra jouself as u begin om u SSAT-voorbereiding te beplan.

Die SSAT word op agt Saterdae van September tot Junie aangebied, en jy kan dit soveel keer neem as wat jy wil. As geen van die aangebied datums vir u werk nie, kan u 'n buigtoets reël. Onthou dat u slegs een buigtoets per jaar kan aflê.

U kan die toets vir die eerste keer maande aflê voor die sperdatums van u privaatskool aansoek, sodat u die geleentheid om dit weer te gebruik as u hoër tellings wil hê. As u aansoekdatums byvoorbeeld in die winter is, kan u in die lente u eerste SSAT neem. Op hierdie manier het u 'n tweede geleentheid om die volgende herfs te toets.

Wanneer jy stel u eerste toetsdatum in , oorweeg hoe lank u moet studeer. Ideaal gesproke het u ten minste drie tot vier maande om voor te berei. Die beste manier om u studiedoelwitte te bereik, is om: bou voorbereiding in u roetine deur elke dag of week spesifieke tyd opsy te sit.

Deur 'n studieplan en 'n toetsrooster te ontwerp enkele maande voor u eerste sperdatum, kan u sorg dat u genoeg tyd het om voor te berei sodat u u teikentellings kan behaal.

body_watch-4.jpg

Neem tyd wanneer u oefentoetse aflê, sodat u gewoond kan raak aan die ritme van die SSAT.

# 2: Neem baie oefentoetse en besin oor u resultate

Die SSAT is 'n unieke toets; die kans is goed dat u nie elders gewoond is aan dosyne sinoniem- en analogie -vrae nie (om een ​​voorbeeld te gee). As 'n unieke toets is dit van kritieke belang vir u vertroud raak met die struktuur, formaat en vraagtipes.

Om hierdie gids deur te lees, is 'n uitstekende eerste stap. Dan moet u tyd opsy sit vir neem oefentoetse, veral onder gesimuleerde toetsomstandighede —Stel self, vind 'n rustige omgewing, ens. Maak seker dat u materiaal van hoogstaande gehalte is en spesifiek is vir die vlak wat u sal neem.

Nadat jy geneem het vasgestelde oefentoetse , maak u toetse en gaan u resultate noukeurig deur. Ontdek waarom u die vraag verkeerd verstaan ​​het. Was jy vaag oor 'n spesifieke konsep? Het u 'n sorgelose fout gemaak? Het jy nie tyd nie?

Deur die rede vir u fout uit te wis, kan u uitvind wat u daaraan moet doen. Miskien moet u konsepte in meetkunde hersien of tydsbestuurstrategieë probeer om die gedeeltes te lees. Deur u foute vas te stel en aan te spreek, kan u leemtes invul en die volgende keer verbeter.

Jy mag begin met 'n diagnostiese oefentoets om u beginpunt te bepaal. Dan kan u tydens u voorbereiding oefentoetse steier om u vordering te meet en, indien nodig, u studieplan aan te pas.

#3: Bestudeer woordeskat en woordverhoudings

Soos u hierbo opgemerk het, toets al drie vlakke u mondelinge vaardighede op dieselfde manier met vrae oor sinonieme en analogieë. Die bestudering van vlakspesifieke woordeskat is 'n belangrike deel van u SSAT-voorbereiding. In plaas daarvan om net op die tradisionele woordelys term + definisie lys te konsentreer, moet u dit doen kyk na groepe woorde met soortgelyke betekenisse.

U voorbereidingsmateriaal moet hê woordelyslyste vir u toetsvlak. U kan ook woordelyste op die webwerf vind Quizlet , of laai selfs u eie op vir interaksie-speletjies vir hersiening.

Om analogiese vrae te bemeester, maak seker dat u voorbereidingsmateriaal die verskillende verhoudings verbreek wat kan verskyn. Sommige hiervan kan sinoniem, antoniem, gedeeltelik tot geheel of oorsaak / gevolg wees. Deur hierdie verhoudings te bestudeer en dit met oefenvrae te koppel, moet u die verhouding kan herken wanneer u analoogvrae tydens die toets beantwoord.

body_elephants.jpg

Vir die verbale gedeelte van die SSAT, moet u nie net die betekenisse van woorde bestudeer nie, maar ook hul verhoudings met mekaar.

# 4: Hersien getoetste wiskundekonsepte

Die wiskunde-afdeling van die SSAT kan uitdagend wees, veral vir jonger studente wat nog nie so gevorderde konsepte studeer het as hul ouer eweknieë wat dieselfde toets aflê nie. Jy behoort maak seker dat u studiemateriaal al die konsepte wat u moet ken, verduidelik. Algebra op die boonste vlak kan byvoorbeeld in baie subonderwerpe opgedeel word, insluitend woordprobleme, lynvergelykings en eksponente.

As daar konsepte is wat u nog nooit teëgekom het nie, dan is u kan hulle uit boeke bestudeer of 'n tutor vind wat hulle vir u kan leer. As 'n jonger student hoef u nie so 'n hoë persentiel as 'n ouer student te behaal nie. Tog wil u nie die toets aflê en probleme ondervind wat heeltemal onbekend lyk nie.

Terwyl u elke konsep hersien, kombineer dit met baie verwante oefenvrae. Alhoewel dit nuttig is om elke reël afsonderlik te hersien, moet u onthou dat sommige vrae u kan vereis om konsepte te kombineer om dit op te los.

Die wiskunde -afdeling kan baie nou aansluit by wat u in die wiskundeklas doen. Die probleme is waarskynlik meer tipies vir u huiswerk en klastoetse as byvoorbeeld die vrae in die mondelinge afdeling. Tog, maak seker dat bestudeer met realistiese SSAT -praktykvrae sodat u gewoond kan raak aan hul bewoording en formaat.

#5: Lees wyd en gereeld

Hoe kan u vir die leesafdeling studeer? In 'n sekere mate sal al die leeswerk wat u gedurende u leeftyd gedoen het, u help in hierdie afdeling. Alhoewel u u leesbegripsvaardighede op lang termyn ontwikkel het, kan u dit steeds doen volg 'n spesifieke benadering tot hierdie afdeling.

Hou eers in gedagte dat die leesgedeelte u toets werke uit verskillende genres, insluitend literêre fiksie, niefiksie en argumentgebaseerde skryfwerk. Fiksie sal help, maar u moet ook oefen om artikels uit gebiede soos wetenskap en sosiale studies te lees. Terwyl u lees, neem aantekeninge oor noodsaaklike elemente soos hoofpunt, sleutelbesonderhede en toon.

Behalwe dat u die tyd neem om regtig met 'n werk betrokke te raak en te analiseer, moet u u vermoë om vinnig en doelgerig te lees, slyp. Oefen jou vermoë om kyk na 'n werk vir sy belangrikste punt en belangrike besonderhede. Die toets is tydsbepaal, dus moet u belangrike punte onder tydsbeperkings kan versamel. Hoe meer u tydsbestuurstrategieë oefen met SSAT -leesafdelings, hoe doeltreffender word u.

body_game.jpg

Alhoewel wiskunde-, lees- en mondelinge vaardighede u ver bring, wil u ook 'n paar beproefde strategieë om toetse te neem, in u hand hou.


#6: Wees strategies met u tyd en raai

Uiteindelik moet u verder gaan as om wiskundige konsepte en woordeskat te bestudeer ontwikkel toets- en tydbestuurstrategieë. U sal net elke minuut of minder tyd kry om elke meerkeusevraag te lees, oorweeg en beantwoord.

Hoe meer u oefen en verskillende taktieke probeer, soos om gedeeltes te lees of 'n proses van uitskakeling, hoe doeltreffender word u. Neem vasgestelde oefentoetse sal u ook help om gewoond te raak aan die tydsbeperkings van elke afdeling en hoe u u tyd goed kan toewys.

Soos hierbo genoem, neem puntemakers ¼ punte af vir elke verkeerde antwoord. As 'n vraag jou heeltemal verstom, dan is jy kan dit oorweeg om dit oor te slaan. As u egter ten minste een antwoordkeuse met selfvertroue as verkeerd kan uitskakel, kan u daarby baat.

Die beste manier om goed te doen op die SSAT is om soliede kwantitatiewe, verbale redenasie en leesbegripsvaardighede ontwikkel. Aangesien dit egter 'n gestandaardiseerde toets is, is dit ook 'n nuttige benadering om verskillende toets- en tydsbestuurstrategieë in te oefen.

Ter afsluiting, laat ons die belangrike punte om te onthou oor hierdie toelatingstoets vir privaatskool.

Om op te som…

As u so ver in die gids gekom het, moet u 'n goeie idee hê van die struktuur en vaardighede wat op al drie vlakke van die SSAT getoets is. Studente in graad 3 tot en met 11 kan die elementêre, middel- of boonste vlak van die toets neem om van toepassing te wees op onafhanklike skole.

Die SSAT is gebaseer op vaardighede en wil u meet mondelinge, wiskundige en leesvaardighede. Elke vlak bevat ook 'n skryfafdeling wat nie aangeteken is nie, maar beskikbaar sal wees vir toelatingsbeamptes wat u as tellingontvangers aandui.

Die SSAT bevat soortgelyke vraagtipes op al drie vlakke, met die boonste vlakke wat meer gevorderde konsepte en woordeskat bevat. Die puntestelsels verskil U moet egter vertroud wees met die skaal, sowel as die verwagtinge van u voornemende skole, om u doelwitte te bepaal.

miljoen het hoeveel nulle

Sodra u 'n doel voor oë het, moet u dit doen spaar tyd vir 'n paar maande om voor te berei. Hoe vroeër u begin, hoe meer tyd het u om gereed te maak. Boonop kan u daarby baat vind om die toets een of twee keer te herhaal om u tellings te verbeter.

Deur vroeg te beplan en met SSAT-materiale van hoë gehalte te studeer, sien u verbetering en maak vordering met u teikentellings. Alhoewel die SSAT slegs een stuk van u privaatskoolaansoek is, kan dit u baie help om u 'n sterk kandidaat te maak vir u skool wat u verkies!

Interessante Artikels

Beste skole in CA | Ranglys en statistieke van die hoërskool Abraham Lincoln

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor Abraham Lincoln Senior High School in Los Angeles, CA.

Werk spoedlees?

Nuuskierig oor spoedlees? Ons verduidelik die wetenskap daaragter, asook hoe om vinnig te lees.

Toelatingsvereistes vir Universiteit van Noord-Iowa

Toelatingsvereistes aan die Universiteit van Missouri - Columbia

Toelatingsvereistes van die Universiteit van Vermont

SAT -tellings en GPA van die Howard -universiteit

Toelatingsvereistes van die Alfred Universiteit

Hierdie jaar se UVA ACT-tellings en GPA

Universiteit van Toledo SAT -tellings en GPA

Die 31 kolleges met die beste finansiële hulp

Op soek na finansiële hulp van kolleges? Hier is 'n lys van die kolleges met die beste finansiële hulp in die land, sodat u sonder skuld kan afstudeer.

SUNY -wenke vir aansoeke: hoe om aansoek te doen, sperdatums en meer

Vrae oor u SUNY -toepassing? Kyk na ons volledige gids vir wanneer en hoe om aansoek te doen by SUNY -skole, plus wenke oor hoe om op te staan ​​onder aansoekers.

MAKLIKE verduideliking: alle faktore van 45

Wat is die faktore van 45? Ons lys al 45 faktore en verduidelik die tegnieke wat u kan gebruik om hierdie en ander faktore te vind.

Vygotsky -steierwerk: wat dit is en hoe om dit te gebruik

Wat is Vygotsky -steierwerk? Leer die oorsprong van hierdie opvoedingsteorie, hoe dit verband hou met die gebied van proksimale ontwikkeling, en hoe om dit in die klaskamer te gebruik.

Toelatingsvereistes van die Universiteit van Saint Joseph

12 beste kunsskole ter wêreld

Ons het 'n lys van die 12 beste kunsskole ter wêreld nagekom, asook advies oor hoe om die beste kunsskool vir u te kies.

Beste skole in CA | William Howard Taft Charter High School Rankings en statistieke

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor William Howard Taft Charter High School in Woodland Hills, CA.

Hoërskool John C. Kimball | 2016-17-ranglys | (Tracy,)

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor John C. Kimball High School in Tracy, CA.

Moet u die SAT neem vir gemeenskapskolleges?

As u aansoek doen by die gemeenskapskollege, moet u die SAT neem en 'n telling kry? Dit hang af van u situasie. Vind uit of u die SAT hier moet neem.

Hoe werk AP -krediet by kolleges

Hoe werk AP Credit vir universiteitskursusse? Kan u 'n jaar kollege- of intro -universiteitskursusse met u AP -klasse oorslaan? Vind die besonderhede uit.

UNCG SAT-tellings en GPA

Toelatingsvereistes vir Cooper Union

Beste skole in CA | Ernest Righetti se ranglys en statistieke

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor die Ernest Righetti High School in Santa Maria, CA.

Wat is dinamiese ewewig? Definisie en voorbeelde

Op soek na 'n nuttige dinamiese ekwilibrium definisie? Ons verduidelik alles wat u oor hierdie belangrike chemie-konsep moet weet, met maklike navolging van dinamiese ewewigsvoorbeelde.

2016-17 Akademiese gids | Hoërskool James Monroe

Vind staatsranglys, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor die James Monroe High School in North Hills, CA.

Beste skole in CA | Summit High School Rankings en statistieke

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor Summit High School in Fontana, CA.