Watter vakke is op die SAT?

body_schoolsubjects.jpg

Neem u binnekort die SAT of begin u u voorbereidings, maar weet u nie wat op die toets is nie? U weet miskien dat daar wiskundige berekeninge en gedeeltes is om te lees, maar watter vakke is presies op die SAT?

In hierdie gids beskryf ons die onderwerpe wat u moet ken om elke afdeling van die SAT goed te doen. Ons eindig met wenke wat u moet volg wanneer u vir die SAT studeer.SAT -oorsig: afdelings en tydsberekening

Voordat ons in diepte begin kyk na watter vakke op die SAT is, laat ons eers 'n breë oorsig kry van wat die SAT dek. Daar is drie hoofafdelings oor die SAT: lees, skryf en taal en wiskunde. (Daar was vroeër ook 'n opsionele opstel, wat in Junie 2021 gestaak is.)

Afdeling Notule gegee Aantal vrae
Lees 65 52
Skryf en Taal 35 44
Wiskunde 80 58
Totaal 3 ure 154

Die SAT -afdelings sal altyd in hierdie volgorde volg, begin met lees en eindig met wiskunde. Die Wiskunde -afdeling is in twee groepe verdeel, waarvan die eerste nie 'n sakrekenaar (25 minute en 20 vrae) kan gebruik nie, en die tweede, waar 'n sakrekenaar toegelaat word (55 minute en 38 vrae).

Hieronder verduidelik ek vir elke afdeling van die SAT watter onderwerpe dit dek.

Watter vakke is op die SAT -lees?

body_rowofbooks.jpg

Alle vrae oor SAT -lees is gebaseer op gedeeltes. Die SAT-leesgedeelte bevat vyf gedeeltes met 52 meerkeusevrae, Dit beteken dat daar ongeveer 10-12 vrae vir elke gedeelte sal wees. Sommige gedeeltes is gekoppel aan ander gedeeltes, en sommige het grafika, soos tabelle, grafieke en kaarte wat daarmee gepaard gaan.

psat telling vrystelling datum 2016

Daar sal ten minste een gedeelte uit elk van die volgende onderwerpe wees:

 • Amerikaanse of wêreldliteratuur
 • Amerikaanse stigtingsdokument of 'n teks geïnspireer deur een
 • Sosiale wetenskap (soos ekonomie, sielkunde, sosiologie, ens.)
 • Wetenskap (Aardwetenskap, biologie, chemie of fisika)

SAT -lees toets die volgende vaardighede:

 • Bewysopdrag: vind bewyse in 'n gedeelte wat die antwoord op 'n vraag ondersteun.
 • Woorde in konteks: Gebruik konteksaanwysings om die betekenis van 'n woord te bepaal.
 • Analise in Geskiedenis/Sosiale Wetenskap en Wetenskap: Ondersoek hipoteses, interpreteer data en oorweeg implikasies

Onderwerpe Hierdie afdeling dek

Alhoewel die SAT -leesstukke oor verskillende onderwerpe soos letterkunde, wetenskap en sosiale wetenskap handel, u hoef nie bekommerd te wees oor voorafkennis van wat elke gedeelte bespreek nie. U kan al die vrae beantwoord op grond van die inligting in die gedeelte, sodat u nie hoef te bekommer oor die memorisering van inligting oor biologie, Amerikaanse dokumente, ens.

Die SAT -leesafdeling toets hoofsaaklik kritiese leesvaardighede, soos die vermoë om 'n gedeelte te lees en die gevolgtrekkings wat die skrywer maak, te verstaan, te kan verstaan ​​wat sekere woordeskat beteken en die vermoë om die verband tussen grafika en die gedeeltes wat dit vergesel, te ontleed. . Die vaardighede wat u vir hierdie afdeling gebruik, is soortgelyk aan die vaardighede wat u in u Engelse klasse gebruik as u 'n boek, artikel of ander skryfvorm lees. Vir u klas sowel as die eksamen moet u die skryfstuk en die bedoeling van die outeur kan ontleed.

Watter vakke is op die SAT -skryf en taal?

body_Satgrammar-1.jpg

Soos die afdeling Lees, is alle vrae in die SAT -skryf en taal gebaseer op gedeeltes. Daar sal vier gedeeltes wees en 'n totaal van 44 vrae, wat beteken dat elke gedeelte deur 11 vrae gevolg sal word.

Elke gedeelte dek elk een van die volgende vakke: Loopbane, Sosiale Studies, Geesteswetenskappe en Wetenskap.

etnisiteit vs ras vs kultuur
 • Loopbaangedeeltes kan tendense of debatte op groot professionele terreine, soos medisyne, tegnologie of sake, bespreek.
 • Sosiale studies kan fokus op onderwerpe uit die geskiedenis, antropologie, sielkunde, politieke wetenskap of sosiologie.
 • Geesteswetenskappe kan 'n skrywer bevat of tendense in letterkunde, drama, kuns, musiek of dans ondersoek.
 • Wetenskaplike gedeeltes fokus op aardwetenskap, biologie, chemie of fisika.

Die gedeeltes is óf op argument gebaseerde, verklarende of nie-fiksie narratiewe. Ten minste een gedeelte sal ook vergesel wees van 'n diagram, soos 'n grafiek, tabel of grafiek. Elkeen van hierdie gedeeltes is deurspek met foute in leestekens, woordkeuse, sinstruktuur en organisasie. Die vrae in hierdie afdeling sal u vra om hierdie foute te identifiseer en reg te stel.

SAT -skryfwerk dek vier hoofvaardigheidsgebiede: Bewys van bewyse, woorde in konteks, uitdrukking van idees en standaard Engelse konvensies.

Ongeveer 24 vrae fokus op bevel van bewyse, woorde in konteks en uitdrukking van idees. Hierdie vrae vra oor ontwikkeling, organisasie en effektiewe taalgebruik. Ongeveer 20 vrae fokus op Standard English Conventions. Hierdie vrae vra oor sinstruktuur, gebruik en leestekens.

Onderwerpe Hierdie afdeling dek

SAT -skryf- en taalvrae fokus op drie hoofvakgebiede. U het waarskynlik hierdie drie vakke in u Engelse of Skryfklasse behandel terwyl u u werk en ander se werk skryf en redigeer.

Grammatika

Hierdie vrae toets u vermoë om grammatikale foute reg te stel en foute in werkwoordtye en vorms korrek te identifiseer, ooreenstemming tussen voornaamwoorde, ooreenkoms tussen werkwoorde, aanloop sinne en fragmente, idiome en leestekensreëls. Ongeveer 45% van die afdeling Skryf en Taal bestaan ​​uit grammatikale vrae.

Styl

Stylvrae toets u vermoë om woordkeuse, sinskonstruksie en paragraafkonstruksie te ontleed. Hierdie vrae beslaan ongeveer 7% van die afdeling.

Lees begrip

Vir leesbegripsvrae in hierdie afdeling, moet u kan verstaan ​​waarom sekere woorde of sinne in 'n gegewe gedeelte gebruik word, of as dit vervang moet word met ander woorde of sinne. Leesbegripsvrae beslaan ongeveer 48% van die afdeling.

Watter vakke is op die SAT -wiskunde?

body_satmath.jpg

SAT Wiskunde bestaan ​​uit twee afdelings. Die eerste, waartydens u geen sakrekenaar het nie, is 25 minute en bestaan ​​uit 15 meerkeusevrae en 5 netvrae. Die tweede afdeling, waartydens 'n sakrekenaar toegelaat word, is 55 minute en het 30 meerkeusevrae en 8 roosters, insluitend 'n uitgebreide denkvraag.

Die Kollege Raad sorteer die vraag tipes in drie hoof vakgebiede:

 • Hart van Algebra
 • Paspoort na gevorderde wiskunde
 • Probleemoplossing en data -analise

Daar is ook 'n vierde kategorie, genaamd Addisionele onderwerpe, wat ongeveer 10% van die SAT Wiskunde -afdeling insluit en vrae bevat oor meetkunde, basiese trigonometrie en komplekse getalle.

Onderwerpe Hierdie afdeling dek

SAT Wiskunde dek 24 hoofonderwerpe, binne vier hoofafdelings. Die eerste twee afdelings hieronder, basiese algebra en gevorderde algebra, pas albei binne die vakgebied 'Heart of Algebra' van die College Board.

Basiese algebra

 • Lineêre funksies
 • Enkele veranderlike vergelykings
 • Stelsels van lineêre vergelykings
 • Absolute waarde

Gevorderde algebra

 • Manipulasie van polinome
 • Kwadratiese vergelykings
 • Verdeel polinome
 • Eksponensiële funksies
 • Funksienotasie
 • Oplossing van eksponensiële vergelykings
 • Oplossing van eksponensiële vergelykings

Probleemoplossing en data -analise

psat-tellings vir die vrystelling van 2019
 • Verhoudings en verhoudings
 • Strooi en grafieke
 • Kategoriese gegewens en waarskynlikhede
 • Eksperimentele interpretasie
 • Mediaan, mediaan, modus, standaardafwyking

Bykomende onderwerpe

 • Koördineer meetkunde - lyne en hellings
 • Koördineer meetkunde - nie -lineêre funksies
 • Meetkunde - sirkels
 • Meetkunde - lyne en hoeke
 • Meetkunde - vaste meetkunde
 • Meetkunde - driehoeke en veelhoeke
 • Trigonometrie
 • Komplekse getalle

Die meeste vrae (meer as die helfte) gaan oor algebra, dus dit is die onderwerp waarop u die meeste van u studie moet fokus.

'N Maksimum van 10% van die vrae sal meetkunde en trigonometrie dek,en hierdie vrae sal slegs basiese vrae oor hierdie onderwerpe stel, so as u nie een van die twee kursusse geneem het nie, behoort u steeds redelik maklik die inligting te kan leer wat u moet weet.

Hoe om voor te berei vir die vakke op die SAT: 3 verdere wenke

Om te weet watter vakke op die SAT is, sal u meer gemaklik en vertroud maak met die eksamen, wat u telling waarskynlik sal help. Volg hierdie drie bykomende wenke om seker te maak dat u die meeste uit u SAT -voorbereiding haal.

Beantwoord praktiese vrae van hoë gehalte

Nou weet u watter vakke op die SAT is, maar u moet nog steeds vertroud wees met SAT -vrae. Net die wete dat algebra, meetkunde en trigome op SAT Wiskunde sal wees, is nie genoeg nie; jy wil weet hoe vrae oor elk van hierdie vakke geformuleer word om werklik kennis te maak met die SAT en om jou telling te maksimeer.

Die beantwoording van baie oefenvrae is die beste manier om dit te doen. U kan vrae uit oefeneksamens gebruik (meer hieronder bespreek), of uit 'n SAT-voorbereidingsboek van hoë gehalte.

Neem volledige oefeneksamens

Tydens u studie wil u ten minste een (en verkieslik ten minste drie tot vier) volledige SAT neem. Dit is belangrik om volledige SAT's te oefen, want dit gee u die mees realistiese idee van hoe die werklike SAT sal wees. U sal leer hoe die toets vir 'n paar uur u beïnvloed, as u moeg en afgelei word na die latere gedeeltes, en nadat u u eksamen behaal het, sal u 'n goeie idee hê van hoe goed u met die werklike SAT sou presteer. U sal ook ondervind om te wissel tussen die verskillende vakke wat die SAT -toetse ondergaan, en leer hoe u dit regkry.

Maak seker dat u u SAT onder realistiese toetsomstandighede neem. Dit beteken dat u die toets in een keer moet neem, op 'n tydige manier en met minimale afleiding. Probeer om amptelike oefentoetse te gebruik, aangesien dit die naaste aan die regte SAT is. Ons het skakels na verskeie gratis en amptelike SAT -oefentoetse jy kan gebruik.

hoe kry ek 'n ged

Doel jou swak gebiede

As u vir die SAT studeer, moet u seker maak dat u die meeste van u tyd spandeer op die gebiede waarop u die meeste moet verbeter. Gaan deur die vrae na elke oefeneksamen of stel oefenprobleme wat u voltooi bepaal watter vakke u die meeste van u foute begaan.

Probeer om so spesifiek as moontlik te wees. Miskien is u SAT Wiskunde -afdeling u laagste telling, maar presies watter foute maak u verkeerd? Miskien is jy besig om die algebra -vrae vas te maak, maar raak jy byvoorbeeld geometrie. Dit is waar u kennis van die vakke op die SAT handig te pas kom, omdat u die gebiede wat u die meeste moet verbeter, makliker kan identifiseer.

Nadat u agtergekom het in watter vakke u die meeste kan verbeter, spandeer u die meeste tyd op hierdie gebiede. Deur dit te doen, sal u waarskynlik vinniger punte verbeter.

Gevolgtrekking: watter vakke is op die SAT -toets?

Die SAT het drie hoofafdelings wat u vaardighede in leesbegrip, skryf en grammatika en wiskunde toets. Elke afdeling bevat materiaal uit verskillende onderwerpe waarmee u gemaklik moet voel.

As u weet watter vakke op die SAT is, kan u beter voorbereid wees op die toets. Om u te help met u studie, moet u ook oefenprobleme van hoë gehalte voltooi en eksamens oefen en u swak gebiede bepaal, sodat u studie effektief en gefokus is.

Interessante Artikels

Wat is die SAT-eksperimentele afdeling?

Wat is die eksperimentele afdeling oor die SAT? Kan u weet watter een dit is, en wat moet u daaraan doen? Lees ons gids om uit te vind.

Wat is ACT Standby? Hoe kry jy dit?

Hoe meld u aan vir ACT -bystandstoetsing, en moet u selfs op die waglys kom? Lees ons gids.

Volledige gids vir Harvard -aanbevelingsbriewe

Doen aansoek by Harvard? U aanbevelingsbriewe is noodsaaklik om toegelaat te word. Leer hoe u die beste moontlike briewe kry om u kans op toegang te verhoog.

2016-17 Akademiese gids | Hoërskool Oak Park

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Oak Park High School in Oak Park, CA.

Die basiese gids vir integreerders oor SAT-wiskunde

SAT-wiskunde is belangrik om te weet hoe heelgetalle werk. Sorg dat u die reëls en formules ken en oefen op regte vrae!

Beste skole in CA | Hoërskool Ontario se ranglys en statistieke

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Ontario High School in Ontario, CA.

Sonoma State University SAT -tellings en GPA

MIT vs Stanford: Watter universiteit is beter?

Kies u tussen MIT en Stanford University? Lees die verskille tussen die twee en wat beter is vir rekenaarwetenskap, ingenieurswese en meer.

George Fox University SAT -tellings en GPA

Hoe om in te kom: Virginia Tech ACT -tellings en GPA

Hoe om standaardafwyking te vind: eenvoudige 6-stap formule

Verwar deur die standaardafwykingsformule? Ons lei u hoe u 'n steekproef of populasie standaardafwyking kan vind.

SAT -tellings en GPA van die Universiteit van Hartford

Wat is die gemiddelde GPA van die kollege? Deur majoor?

Wat is die gemiddelde universiteits -GPA landwyd? Hoe gaan dit met majoor? Lees wat die hoogste en laagste GPA's op universiteit is en waarom dit vir u toekoms van belang is.

Hoe om te studeer vir die nuwe 2016 SAT

Wat is die beste manier om voor te berei vir die nuwe 2016 SAT? Ons bespreek hier hoe om te studeer vir lees, skryf, wiskunde en opstel.

Wat is standpunt? Eerste, tweede en derde persoon

Wat is die verskille tussen die eerste, tweede en derde persoon se siening? Lees ons definisie en analise van die verskillende soorte.

UT Austin ACT -tellings en GPA

Kan kolleges u toelating herroep weens poste op sosiale media?

Bekommerd dat u plasings op sosiale media u daarvan weerhou om na die universiteit te gaan? Leer hoe kolleges aanlynposte weeg en hoe om probleme met sosiale media te vermy.

Loma Linda Universiteit Toelatingsvereistes

Gaan 'n mede-graad na enige kollege oor? Selfs 'n klimop?

Kan u oorskakel na die Ivy League vanaf die gemeenskapskollege? Lees hoe u 'n mede-graad aan enige universiteit kan oordra.

SAT -tellings en GPA van Berry College

Akademiese gids 2016-17 | Huntington Park Institute of Applied Medicine aan die Linda Esperanza Marquez High School

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor Huntington Park Institute of Applied Medicine aan die Linda Esperanza Marquez High School in Huntington Park, CA.

Verpleegkundige diagnose van hipertensie: 6 versorgingsplanne vir enige pasiënt

Stel u 'n verpleegdiagnose met hipertensie? Ons behandel alles wat u benodig om 'n volledige verpleegsorgplan vir hipertensie op te stel.

Toelatingsvereistes vir vyf dorpe kollege

Toelatingsvereistes van die Western State University in Missouri

Die uiteindelike studiegids vir menslike geografie van AP

Studeer vir AP Human Geography? Ons volledige gids sal u help om 'n voorbereidingsplan op te stel, oefentoetse en vasvrae te vind en die materiaal onder die knie te kry.