Wat word getoets in die SAT Wiskunde -afdeling? Onderwerpe en praktyk

feature_calculator-3.jpg

U eerste stap om voor te berei op die wiskunde -afdeling van die SAT, moet u vertroud maak met presies wat daarin staan. Wat ook al die wiskundeklas wat u op skool volg, u behoort die SAT -wiskundeonderwerpe te kan verower met die regte benadering om voorbereiding te toets. Kom ons begin hierdie gids deur die algehele formaat van die wiskunde -afdeling van die SAT te hersien.

Rhode Island-vereistes vir ontwerpskool

SAT Wiskundige formaat

Wiskunde is u derde en vierde afdeling op die SAT, direk na lees en skryf en taal. U kry eers 'n Afdeling van 25 minute , waartydens u nie 'n sakrekenaar kan gebruik nie. Na 'n kort pouse gaan u na die Afdeling van 55 minute . Gedurende hierdie langer gedeelte mag u u sakrekenaar gebruik.Beide afdelings begin met meerkeusevrae, wat elkeen bevat vier antwoordkeuses. Dan sal u gevra word vir antwoorde wat deur studente geproduseer word, meer algemeen bekend as 'grid-ins'. In die sakrekenaargedeelte hou sommige van hierdie rooster-ins met mekaar verband as deel van 'n Uitgebreide denkvraag.

Hier is die uiteensetting van tyd, aantal vrae en vraagtipes oor die twee SAT -wiskundige afdelings.

Afdeling Aantal vrae Tyd

Geen sakrekenaar

15 meervoudige keuse, 5 roosters 25 minute
Sakrekenaar 30 meervoudige keuse, 8 roosters (insluitend een uitgebreide denkvraag) 55 minute
Totaal 58 vrae 80 minute

Alhoewel u slegs 'n sakrekenaar op die langer Wiskunde -afdeling kan gebruik, het u dit toegang tot die volgende verwysingsinligting vir meetkunde in beide afdelings:

body_formulas-2.png

Natuurlik is dit beter om hierdie inligting in die geheue te hou as om tyd te mors in u toetsboekie na hierdie formules. Hierdie materiaal is eintlik nie so belangrik in die wiskunde -afdeling nie, aangesien meetkundeprobleme minder as 10% van die vrae uitmaak. Dit gesê, wat vaardighede en konsepte kom die meeste voor in die wiskunde -afdeling?

body_contentisking.jpg

Inhoud is koning! Of, ten minste, is dit baie belangrik om te bemeester voordat u die SAT neem.

SAT Wiskundige onderwerpe

Alhoewel die wiskundige gedeelte nie groot klem lê op meetkundeprobleme nie, fokus dit wel op algebra, die oplos van vergelykings en data -interpretasie uit tabelle en grafieke. College Board sorteer die tipes vrae in drie hoofkategorieë: Hart van algebra, paspoort na gevorderde wiskunde, en probleemoplossing en data -analise (hulle het blykbaar afstand gedoen van die kreatiewe benaming sodra hulle die derde kategorie bereik het).

Hierdie drie gebiede beskryf ongeveer 90% van die SAT -wiskundevrae. Die oorblywende 10% word eenvoudig genoem Bykomende onderwerpe , en dit bevat hoofsaaklik meetkunde, basiese trigonometrie en komplekse getalle.

Kom ons kyk na elkeen van hierdie kategorieë van naderby deur te kyk na die SAT -wiskundige onderwerpe en vaardighede wat hulle toets. Na 'n beskrywing van elkeen, sien u drie amptelike voorbeeldpraktykvrae van die College Board.

Hart van Algebra

SAT wiskundevrae in die kategorie Heart of Algebra het te doen met lineêre vergelykings, ongelykhede, funksies en grafieke.

Hieronder is die amptelike onderwerpe soos omskryf deur die College Board, gevolg deur 'n opsomming van take waarop u voorbereid moet wees om hierdie vrae en 'n paar probleme op te los.

Amptelike onderwerpe

 • Los lineêre vergelykings en lineêre ongelykhede op (in hierdie uitdrukkings is x 'n konstante of die produk van 'n konstante)
 • Interpretasie van lineêre funksies
 • Lineêre ongelykheid en vergelykingswoordprobleme
 • Skets lineêre vergelykings
 • Lineêre funksie woordprobleme
 • Stelsels van lineêre ongelykhede woordprobleme
 • Oplossing van stelsels van lineêre vergelykings

Opsomming van take

 • Gebruik verskeie stappe om 'n uitdrukking of vergelyking te vereenvoudig of om 'n veranderlike op te los.
 • Los op vir 'n veranderlike binne funksies of stelsels van ongelykhede met twee veranderlikes (gewoonlik x en y).
 • Bepaal of 'n gegewe punt in 'n oplossingsstel is of watter waarde 'n uitdrukking sou maak, geen oplossing het nie.
 • Kies 'n grafiek wat 'n algebraïese vergelyking toon, of kies aan die ander kant die vergelyking wat 'n grafiek beskryf.
 • Dui aan hoe 'n grafiek beïnvloed sal word deur 'n gegewe verandering in sy vergelyking.

Voorbeeldvrae

Oplossingstelsels van lineêre vergelykings:

body_heartofalgebra1.jpg

Oplossing van stelsels van lineêre ongelykhede:

body_heartofalgebra2-1.jpg

verhaal van 'n uuropsomming

Skets 'n lineêre vergelyking:

body_heartofalgebra3.jpg

body_passport.jpg

Gryp u paspoort - ons steek die grens oor in die land van gevorderde wiskunde.

Paspoort na gevorderde wiskunde

Terwyl Heart of Algebra -vrae gefokus is op lineêre vergelykings, het paspoort na gevorderde wiskundevrae te doen nie -lineêre uitdrukkings , of uitdrukkings waarin 'n veranderlike verhoog word tot 'n eksponent wat nie nul of een is nie. Hierdie vrae sal u vra om met kwadratiese vergelykings, eksponensiële uitdrukkings en woordprobleme te werk.

Lees verder vir die volledige lys onderwerpe wat onder Paspoort na gevorderde wiskunde val, gevolg deur 'n opsomming van take en drie voorbeeld SAT -vrae.

Amptelike onderwerpe

 • Los kwadratiese vergelykings op
 • Interpretasie van nie -lineêre uitdrukkings
 • Kwadratiese en eksponensiële woordprobleme
 • Radikale en rasionele eksponente
 • Operasies met rasionele uitdrukkings en polinome
 • Polinoom faktore en grafieke
 • Nie -lineêre vergelyking grafieke
 • Lineêre en kwadratiese stelsels
 • Struktuur in uitdrukkings
 • Isoleer hoeveelhede
 • Funksies

Opsomming van take

 • Los vergelykings op deur te factoreer of ander metodes te gebruik om dit in 'n ander vorm oor te skryf.
 • Voeg twee rasionele uitdrukkings by, aftrek, vermenigvuldig of verdeel dit of deel twee polinoomuitdrukkings en vereenvoudig u resultate.
 • Kies 'n grafiek wat ooreenstem met 'n nie -lineêre vergelyking of 'n vergelyking wat ooreenstem met 'n grafiek.
 • Bepaal die vergelyking van 'n kromme uit 'n beskrywing van 'n grafiek.
 • Bepaal hoe 'n grafiek sou verander as die vergelyking daarvan verander.

Voorbeeldvrae

Funksies:

body_passport1.jpg

Nie -lineêre uitdrukkings:

body_passport2.jpg

Nie -lineêre vergelyking grafieke:

body_passport3.jpg

wanneer om te gebruik wie en wie

Probleemoplossing en data -analise

Hierdie derde en laaste hoofkategorie bevat vrae waarmee u moet werk koerse, verhoudings, persentasies en data uit grafieke en tabelle. Lees verder vir die amptelike onderwerpe, 'n opsomming van take en drie voorbeeldvrae.

Amptelike onderwerpe

 • Verhoudings, koerse en verhoudings
 • Persente
 • Eenhede
 • Tabel data
 • Strooi
 • Belangrike kenmerke van grafieke
 • Lineêre en eksponensiële groei
 • Data afleidings
 • Sentreer, versprei en vorm van verdelings
 • Data -insameling en gevolgtrekkings

Opsomming van take

 • Los multi-stap probleme op om die verhouding, koers, persentasie, eenheidstempo of digtheid te bereken.
 • Gebruik 'n gegewe verhouding, koers, persentasie, eenheidstempo of digtheid om 'n probleem met meer trappe op te los.
 • Kies 'n vergelyking wat die beste by 'n spreidiagram pas.
 • Gebruik tabelle om data op te som, soos waarskynlikhede.
 • Skat populasies op grond van steekproefdata.
 • Gebruik statistieke om die gemiddelde, mediaan, modus, omvang en/of standaardafwyking te bepaal.
 • Evalueer tabelle, grafieke of teksopsommings.
 • Bepaal die akkuraatheid van 'n data -insamelingsmetode.

Voorbeeldvrae

Berekening van data gebaseer op koers:

body_additional1.jpg

Strooi en berekeningstempo:

body_scatterplot.png

Berekening van persentasie op grond van tabeldata:

body_additional3.png

body_extra-7.jpg

Die volgende paar kategorieë pas nêrens anders heeltemal nie.

Bykomende onderwerpe in wiskunde

Alhoewel 90% van u vrae in die hart van algebra, paspoort na gevorderde wiskunde of probleemoplossing en data -analise val, sal die oorblywende 10% eenvoudig as bykomende onderwerpe geklassifiseer word. Hierdie onderwerpe sluit in meetkunde, trigonometrie en probleme met komplekse getalle.

Amptelike onderwerpe

 • Volume woord probleme
 • Regte driehoek woordprobleme
 • Kongruensie en ooreenkoms
 • Meetkunde in die regte driehoek
 • Hoeke, booglengtes en trigfunksies
 • Sirkelstellings
 • Sirkelvergelykings
 • Komplekse getalle

Opsomming van take

 • Bepaal die volume van 'n vorm.
 • Pas eienskappe van driehoeke toe om sylengte of hoekmaat te bepaal.
 • Pas eienskappe van sirkels toe om booglengte en oppervlakte te meet.
 • Los probleme op met sinus, cosinus en raaklyn.

Voorbeeldvrae

Probleem met die reghoekige driehoek met trigonometriese funksies:

body_additional1-1.jpg

Kongruensie en ooreenkoms:

body_additional2.jpg

Hoeke en parallelle lyne:

body_additional3-1.jpg

Om werklik voor te berei vir die wiskunde -afdeling van die SAT, moet u al die bogenoemde onderwerpe hersien. Sommige probleme sal ook onderwerpe integreer en vereis dat u verskeie vaardighede en konsepte toepas terwyl u na 'n oplossing werk. Meerstap-probleme kom oral in die wiskunde-afdeling voor. Kom ons kyk na die multi-stap probleme, saam met die ander belangrikste kenmerke U moet daarvan bewus wees terwyl u voorberei op SAT -wiskunde.

body_popcorn.jpg

Gryp jou versnaperinge en skakel jou selfoon af - dit is tyd vir die belangrikste kenmerk (e)!

Wat is die belangrikste kenmerke van SAT -wiskunde?

Benewens die inhoud en formaat van die SAT Wiskunde -afdeling, is daar ook 'n paar sleutelkenmerke waarvan u moet weet. Hou hierdie funksies dop terwyl u studeer. Deur u hiermee vertroud te maak, kan u selfs oefenmateriaal vir die ou SAT effektief gebruik om voor te berei op die huidige SAT.

Probleme in meerdere stappe

U sal dalk sien dat verskeie van die bogenoemde probleemtipes verklaar dat hulle verskeie stappe benodig om op te los. Alhoewel die bewoording van wiskundige vrae eenvoudig moet wees, sal die vereiste denke en berekeninge relatief betrokke wees. Ter voorbereiding wil u veral fokus op tydsbestuur en vinnig en doeltreffend werk.

waarmee is skerpioen versoenbaar

Om 'n woordprobleem op te los, moet u moontlik vaardighede uit een meer as een inhoudsgebied of Gebruik verskeie stappe om by u antwoord uit te kom. Woordprobleme kan 'n lang scenario bied, en u moet uitvind watter data u moet gebruik en watter konsepte u moet toepas om by u antwoord te kom. Van woordprobleme gepraat ...

Klem op toepassings van die 'regte wêreld'

Volgens die College Board was 'n groot doel van die herontwerp van die SAT om die toets van nader te maak in ooreenstemming met klaskamerleer en werklike wêreldvaardighede. As gevolg hiervan bevat die wiskunde -afdeling nie te veel abstrakte redeneringsvrae nie.

In plaas daarvan, die woordprobleme sal in realistiese situasies gegrond wees. Sommige sal u dalk vra om die gas wat in die tenk van 'n motor oorgebly het, te bereken, of omskakeling van geld van een land se geldeenheid na 'n ander. Die meeste woordprobleme bied scenario's wat u in u lewe kan ondervind.

body_signs-1.jpg

Daar sal 'n paar vrae wees wat u begrip van sonde toets. Ook kosinusse en raaklyne.

'N Paar vrae oor meetkunde en trigonometrie

Ongeveer 10% van die vrae sal verskyn meetkunde en/of trigonometrie. Aangesien nie almal trigonometrie op skool bestudeer het teen die tyd dat hulle die SAT neem nie, kan hierdie vrae aparte, SAT-spesifieke voorbereiding vereis.

U moet kennis dra met die relevante konsepte en formules, maar die meeste van u energie fokus op die voorbereiding op algebra, funksies, ongelykhede, grafieke en woordprobleme.

'N Geen-sakrekenaarafdeling en 'n sakrekenaarafdeling

Vir 25 minute kan u nie u sakrekenaar uithaal om enige wiskundige vrae te beantwoord nie. U hoef nie bekommerd te wees nie! Die probleme in die afdeling van 25 minute benodig geen sakrekenaar nie; in werklikheid sou een van hierdie probleme gebruik word vertraag jou waarskynlik net.

Sakrekenaar vlot , of om te weet hoe en wanneer u u sakrekenaar effektief moet gebruik, is 'n belangrike vaardigheid in die SAT -wiskunde. Die Kollege Raad sê, ' Sakrekenaars is belangrike gereedskap, en ... u moet weet hoe - en wanneer - om dit te gebruik ... Die sakrekenaar is, net soos enige ander instrument, net so slim soos die persoon wat dit gebruik. Die wiskundetoets bevat 'n paar vrae waar dit beter is om nie 'n sakrekenaar te gebruik nie, alhoewel u dit mag . '

hoe om toegang tot transkripsies van hoërskool te verkry

U het dus beslis nie een nodig in die korter 'geen sakrekenaar' -afdeling nie, en u mag nie eers een nodig hê oor baie van die probleme in die langer 'sakrekenaar' -afdeling nie. Deur baie praktykvrae te beantwoord, kan u beter besluit wanneer 'n sakrekenaar nuttig sal wees en wanneer dit u net sal vertraag.

'N Uitgebreide denkprobleem

'N Paar van u vrae sal deel uitmaak van 'n probleem met uitgebreide denke. Gewoonlik sal hierdie probleem met uitgebreide denke wees deel van die netvrae aan die einde van u afdeling van 55 minute.

Eintlik kry u 'n grafiek-, tabel- of woordprobleem -scenario en moet u meer vrae daaroor beantwoord. Die volgende is 'n voorbeeld van 'n woord probleem-gebaseerde uitgebreide denke vraag. Let op die neiging tot die 'regte wêreld' -toepassing!

body_extendedthinking.jpg

Grid-in wiskundevrae

As u van roosters praat, het u dertien van hierdie deur die studente vervaardigde antwoorde wat u in 'n spesiale deel van die borrelblad onderaan sal beantwoord. Terwyl u u antwoord in die gegewe spasies kan skryf, u moet die ooreenstemmende borrels invul vir krediet. Daar is borrels vir syfers tussen 0 en 9, sowel as vir desimale punt ('n punt) en breuklyn ('n skuinsstreep). Om in u antwoorde te reageer, kan u op die College Board oefen SAT oefen toets antwoordblad.

Solank u vertroud is met die belangrikste kenmerke en aanwysings van SAT Math, kan u dit raak vinnig aan die gang en mors nie tyd om logistiek uit te vind nie. Of u nou voorbereiding vir SAT -wiskunde moet benader, of u nou voorberei op PrepScholar, aanlyn -oefenvrae, amptelike toetse van die College Board of 'n kombinasie hiervan?

body_bookwithlight

Ontketen die krag van voorbereiding.

Hoe u SAT -wiskunde moet studeer

Baie van die konsepte oor SAT Wiskunde leer u in u wiskundeklasse op skool. Dit beteken egter nie dat klaswerk u genoeg sal voorberei om goed te presteer op die SAT nie. SAT Wiskundige vrae toets die bogenoemde begrippe in a unieke, SAT-spesifieke manier . Om voor te berei en te leer hoe om vinnig in u tydsbestuur te wees, wil u oefen en kennis maak met die bewoording met oefenvrae van hoë gehalte.

Amptelike oefentoetse sal jou ook help ontdek en diagnoseer u sterk en swak punte . As u byvoorbeeld konsekwent deur funksionele vrae gestruikel word, weet u dat u u energie moet konsentreer en daar kan studeer. Selfs as u nog nie 'n gevorderde algebra- of trigonometrieklas op skool geneem het nie, kan u steeds op hierdie vrae voorberei deur SAT -konsepte en -vrae te bestudeer.

As u sterk is in wiskunde en 'n toppunt wil behaal, wil u die wiskunde -afdeling op 'n strategiese manier benader. PrepScholar, medestigter en SAT-perfekte puntemaker Allen Cheng deel die tegnieke wat hy gebruik het en hoe dit jou kan help om op of naby 800 op jou SAT-wiskunde te score.

Interessante Artikels

Wat is die SAT-eksperimentele afdeling?

Wat is die eksperimentele afdeling oor die SAT? Kan u weet watter een dit is, en wat moet u daaraan doen? Lees ons gids om uit te vind.

Wat is ACT Standby? Hoe kry jy dit?

Hoe meld u aan vir ACT -bystandstoetsing, en moet u selfs op die waglys kom? Lees ons gids.

Volledige gids vir Harvard -aanbevelingsbriewe

Doen aansoek by Harvard? U aanbevelingsbriewe is noodsaaklik om toegelaat te word. Leer hoe u die beste moontlike briewe kry om u kans op toegang te verhoog.

2016-17 Akademiese gids | Hoërskool Oak Park

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Oak Park High School in Oak Park, CA.

Die basiese gids vir integreerders oor SAT-wiskunde

SAT-wiskunde is belangrik om te weet hoe heelgetalle werk. Sorg dat u die reëls en formules ken en oefen op regte vrae!

Beste skole in CA | Hoërskool Ontario se ranglys en statistieke

Vind staatsranglyste, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Ontario High School in Ontario, CA.

Sonoma State University SAT -tellings en GPA

MIT vs Stanford: Watter universiteit is beter?

Kies u tussen MIT en Stanford University? Lees die verskille tussen die twee en wat beter is vir rekenaarwetenskap, ingenieurswese en meer.

George Fox University SAT -tellings en GPA

Hoe om in te kom: Virginia Tech ACT -tellings en GPA

Hoe om standaardafwyking te vind: eenvoudige 6-stap formule

Verwar deur die standaardafwykingsformule? Ons lei u hoe u 'n steekproef of populasie standaardafwyking kan vind.

SAT -tellings en GPA van die Universiteit van Hartford

Wat is die gemiddelde GPA van die kollege? Deur majoor?

Wat is die gemiddelde universiteits -GPA landwyd? Hoe gaan dit met majoor? Lees wat die hoogste en laagste GPA's op universiteit is en waarom dit vir u toekoms van belang is.

Hoe om te studeer vir die nuwe 2016 SAT

Wat is die beste manier om voor te berei vir die nuwe 2016 SAT? Ons bespreek hier hoe om te studeer vir lees, skryf, wiskunde en opstel.

Wat is standpunt? Eerste, tweede en derde persoon

Wat is die verskille tussen die eerste, tweede en derde persoon se siening? Lees ons definisie en analise van die verskillende soorte.

UT Austin ACT -tellings en GPA

Kan kolleges u toelating herroep weens poste op sosiale media?

Bekommerd dat u plasings op sosiale media u daarvan weerhou om na die universiteit te gaan? Leer hoe kolleges aanlynposte weeg en hoe om probleme met sosiale media te vermy.

Loma Linda Universiteit Toelatingsvereistes

Gaan 'n mede-graad na enige kollege oor? Selfs 'n klimop?

Kan u oorskakel na die Ivy League vanaf die gemeenskapskollege? Lees hoe u 'n mede-graad aan enige universiteit kan oordra.

SAT -tellings en GPA van Berry College

Akademiese gids 2016-17 | Huntington Park Institute of Applied Medicine aan die Linda Esperanza Marquez High School

Vind staatsranglys, SAT/ACT -tellings, AP -klasse, onderwyserswebwerwe, sportspanne en meer oor Huntington Park Institute of Applied Medicine aan die Linda Esperanza Marquez High School in Huntington Park, CA.

Verpleegkundige diagnose van hipertensie: 6 versorgingsplanne vir enige pasiënt

Stel u 'n verpleegdiagnose met hipertensie? Ons behandel alles wat u benodig om 'n volledige verpleegsorgplan vir hipertensie op te stel.

Toelatingsvereistes vir vyf dorpe kollege

Toelatingsvereistes van die Western State University in Missouri

Die uiteindelike studiegids vir menslike geografie van AP

Studeer vir AP Human Geography? Ons volledige gids sal u help om 'n voorbereidingsplan op te stel, oefentoetse en vasvrae te vind en die materiaal onder die knie te kry.